Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду icon

Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну радуНазваниеДодаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду
Дата конвертации29.12.2012
Размер47.58 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток 2

до Постанови Президії

ЦК Профспілки ПОЗУ

від 04.03.2010 № П-18-6


Положення про Молодіжну раду

Профспілки працівників охорони здоров’я України


1. Загальні положення


1.1.Молодіжна рада Профспілки працівників охорони здоровя України (далі – Рада) є дорадчим органом, яка об’єднує на добровільних засадах представників молоді – членів Профспілки.

1.2. Рада у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом та Програмою Профспілки працівників охорони здоров’я, Концепцією молодіжної політики Профспілки, рішеннями виборних органів Профспілки та цим Положенням.


^ 2. Мета та основні напрями діяльності Ради


2.1. Метою діяльності Ради є:


2.1.1. Координація діяльності молодіжних рад (комісій) організацій Профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді.

2.1.2.Залучення молоді до членства у Профспілці.

2.1.3. Організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів Профспілки.

2.1.4. Участь у формуванні позитивного іміджу галузевої Профспілки.

^ 2.2. Основними напрямами діяльності Ради є:

2.2.1. Участь у розробці стратегії та тактики розвитку молодіжної політики Профспілки.

2.2.2.Організація і проведення масових молодіжних заходів з найбільш актуальних молодіжних проблем.

2.2.3. Здійснення аналізу стану молодіжної політики у галузі щодо соціально-економічного захисту молоді, створення умов для її професійного становлення, задоволення культурних потреб та інтересів молоді.

2.2.4. Взаємодія з виборними органами Профспілки з питань вдосконалення молодіжної політики Профспілки.

2.2.5. Формування нових чинників мотивації профспілкового членства.

2.2.6. Взаємодія з державними органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді, розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту.

2.2.7. Співпраця з Молодіжною Радою ФПУ (участь у спільних акціях, семінарах, форумах тощо).

2.2.8 Взаємодія з глобальними профспілковими організаціями та іншими міжнародними організаціями.

2.2.9. Підготовка пропозицій до проектів Генеральної та Галузевої угод, проектів законів, інших нормативно-правових актів щодо захисту прав та інтересів молоді.

2.2.10. Інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу Профспілки.

2.2.11. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді.

2.2.12. Сприяння роботі виборних органів Профспілки усіх рівнів, внесення пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву на заміщення посад керівників організацій Профспілки.


^ 3. Порядок формування та організація роботи Ради


3.1. Рада формується за принципом: кожна територіальна організація Профспілки, де створена молодіжна рада, делегує до її складу голову молодіжної ради територіальної організації Профспілки (за посадою) віком до 35 років.

3.2 Склад Ради затверджується рішенням Президії Профспілки.

3.3. Член Ради може бути відкликаним за рішенням організації, яка його делегувала.

У разі відкликання члена Ради, організація Профспілки протягом місяця делегує до складу Ради голову молодіжної ради організації, якій затверджується на черговому засіданні Президії Профспілки.

3.4. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів Ради.

3.5. Рішення про скликання засідання Ради приймає Виконавчий комітет Ради, повідомляє про це членів Ради не пізніше як за 1 місяць.

3.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні та носять рекомендаційний характер.

3.7. З метою розгляду невідкладних питань Рада може приймати рішення шляхом поіменного опитування членів Ради з наступним інформуванням про їх прийняття на черговому засіданні Ради.

3.8. За рішенням Ради на її засідання можуть запрошуватися представники громадських молодіжних організацій, організацій роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У засіданні Ради можуть брати участь керівники організацій Профспілки будь якого рівня.

3.9. Діяльністю Ради керує голова, а в разі його відсутності – заступник за дорученням голови Ради.

Голова Ради та його заступники обираються Радою зі свого складу та вважаються обраними, якщо за них проголосувало не менше половини обраних членів Ради.

^ 3.10. Повноваження Голови Ради:


- забезпечує виконання Радою завдань, визначених цим Положенням;

- головує на засіданнях Ради та підписує прийняті рішення;

- бере участь у роботі виборних органів Профспілки;

- за погодженням з Головою Профспілки представляє Раду в молодіжних організаціях, організаціях роботодавців, органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях тощо;

- організує та забезпечує роботу Виконавчого комітету Ради.

3.11. Рада працює на підставі річних планів погоджених Президією Профспілки.

3.12. Рада вносить пропозиції на розгляд виборних органів Профспілки з питань: статутної діяльності Профспілки, соціально-економічного захисту молоді, державної підтримки працюючої та студентської молоді з питань забезпечення зайнятості, надання гарантованого робочого місця, отримання безкоштовної освіти, збільшення асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, оздоровлення та духовного виховання тощо.

3.13. Рада, за погодженням з Головою Профспілки, може формувати робочі групи, комісії із залученням науковців і фахівців для підготовки аналітичних, методичних матеріалів, експертизи проекті законів, інших нормативно-правових актів щодо захисту прав та інтересів молоді.

3.14. У своїй діяльності Рада підзвітна та підконтрольна Президії Профспілки.

3.15. Діяльність Ради та Виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів бюджетів ЦК Профспілки та організацій Профспілки.


^ 4. Виконавчий комітет Ради


4.1. Для здійснення організаційного, інформаційного, аналітичного забезпечення виконання Радою завдань визначених цим Положенням, Рада обирає зі свого складу Виконавчий комітет у кількості 4 осіб.

До складу Виконавчого комітету також входять голова Ради та його заступники за посадою.

4.2. Засідання Виконавчого комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

4.3. Рішення про скликання засідання Виконавчого комітету приймає голова Ради, за погодженням з Головою Профспілки та повідомляє про це членів Виконавчого комітету за 15 днів до його засідання.


5. Заключні положення


Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Президією Профспілки працівників охорони здоров’я України.Похожие:

Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток 1 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 концепція молодіжної політики Профспілки працівників охорони здоров’я України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України, Резолюції...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток 3 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 склад молодіжної ради профспілки працівників охорони здоровя україни
Голова мр профспілки, зав відділом з правових питань, голова мр київської міської організації профспілки
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток до постанови № пр 31 від 10 грудня 2010 р. Загальні положення Сайт профспілки складається з двох основних частин: власне сайт профспілки
Сайт та форум профспілки залізничників та транспортних будівельників України мають різні системи користувачів та прав доступу
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconПостанова 2 серпня 2010 р. Протокол № пр-29 м. Київ
Гнатюка О. Г. про хід виконання постанови президії Ради профспілки від 22. 05. 08 р протокол №пр-10 «Про структуру профспілкових...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconПідприємств авіабудівної галузі 03. 2008р. Положення про Молодіжну Раду Профспілки авіабудівників України 1
Рада є дорадчим органом ЦК пау з питань молодіжної політики пау та координації діяльності молодіжних організацій (рад, комісій) по...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток 1 до розпорядження міського голови №739-01 р від 14. 06. 2011 положення про Молодіжну раду при Одеському міському голові
Одеси, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства,...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток до постанови Президії фпу від 16. 09. 2010 № п 42 6 Положення про Всеукраїнський конкурс
Учасниками конкурсу можуть бути лише ті підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток до постанови Президії фпу від 16. 09. 2010 № п 42 6 Положення про Всеукраїнський конкурс
Учасниками конкурсу можуть бути лише ті підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconПоложення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року...
Додаток 2 до Постанови Президії ЦК профспілки позу від 04. 03. 2010 № п-18-6 Положення про Молодіжну раду iconДодаток 1 до постанови Президії фпу від 16. 02. 2012 № п-10-19 положення про нагрудний знак Федерації профспілок України
Фпу, які активно сприяють розвитку галузі оздоровлення дітей або безпосередньо займаються організацією оздоровчого процесу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов