Український союз промисловців та підприємців (успп) icon

Український союз промисловців та підприємців (успп)НазваниеУкраїнський союз промисловців та підприємців (успп)
Дата конвертации10.08.2013
Размер67.26 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Український союз промисловців та підприємців (УСПП)


Інтернет Асоціація України (ІнАУ)Резолюція круглого столу

«Інструменти взаємодії держави і бізнесу у питаннях нормативного забезпечення розвитку ринку телекомунікацій»

м. Київ, 6 жовтня 2010 р.


Учасники круглого столу,

ВІДЗНАЧАЮЧИ, що ступінь взаємодії між державою, бізнесом і громадськістю є одним з найважливіших показників розвитку інформаційного суспільства,

КОНСТАТУЮЧИ нагальну потребу у вдосконаленні та поглибленні співпраці між представниками державних органів України та представниками ринку телекомунікацій у вирішенні найбільш актуальних задач розвитку галузі,

ПІДТРИМУЮЧИ зусилля щодо законодавчого врегулювання актуальних питань розвитку вітчизняного ринку телекомунікацій з огляду на основну ціль регулювання телекомунікацій – забезпечення інтересів користувачів, і, перш за все, доступу до максимального спектру телекомунікаційних послуг

ПРОПОНУЮТЬ:

1. Вважати налагодження системного діалогу влади, бізнесу і громадськості, створення умов для участі професійних об‘єднань та громадських організацій у розробці проектів законодавчих та нормативних актів одним з найважливіших механізмів підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя держави. Звернути увагу відповідних органів виконавчої влади на необхідність виконання п.7 Постанови Кабінету Міністрів України N 1302 від 26 .11.2009 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» стосовно розробки законопроекту про забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади, основні засади державної комунікативної політики, проведення консультацій з громадськістю, урахування громадської думки під час оцінки якості роботи органів виконавчої влади.

2. Рекомендувати недержавним організаціям ширше долучатися до участі у громадських радах при органах виконавчої влади на основі положень Постанови Кабінету Міністрів України N 1302 від 26.11.2009 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Постанови Кабінету Міністрів України №10 від 6.01.2010 «Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики».

3. Створити при УСПП групу експертів з метою розробки пропозицій щодо вдосконалення проекту Податкового кодексу України, зокрема стосовно недопущення різкого погіршення умов діяльності підприємств малого бізнесу через звуження сфери застосування спрощеної системи оподаткування, стосовно запровадження прискореної амортизації засобів ІКТ, що відповідають реальним темпам морального старіння техніки, а також стосовно вмотивованого віднесення кінцевого обладнання засобів ІКТ в податковому обліку до відповідних груп основних засобів.

4. З метою забезпечення захисту прав споживачів, УСПП спільно з НКРЗ, іншими органами державної влади, суб`єктами господарювання та громадськими організаціями створити робочу групу з питань вдосконалення нормативного забезпечення процедур ввезення, реалізації, реєстрації радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП), а також використання міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI), порядку підключення (відключення) термінального обладнання та забезпечення вимог щодо надання й отримання телекомунікаційних послуг без порушення прав на вільний доступ до них.

5. З огляду на надзвичайну важливість впровадження в Україні програм імпортозаміщення і підтримки національного товаровиробника створити спільну робочу групу з питань імпортозаміщення з залученням до неї представників УСПП, ІнАУ, інших громадських організацій і професійних об‘єднань та представників відповідних державних органів з метою розробки пропозицій для державної програми імпортозаміщення з відповідними стимулами та залученням кредитних ресурсів.

6. Враховуючи гостроту питань доступу до будинків державної, комунальної та інших форм власності, що виникають при будівництві телекомунікаційних мереж і розміщенні засобів телекомунікацій, звернутися до членів Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку з проханням врахувати при підготовці до розгляду у другому читанні Законопроекту № 5333 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації електрозв’язку) та внести з голосу під час розгляду у другому читанні цього законопроекту відповідні зміни, а саме: визначення, яке напрацьоване Державним проектним інститутом засобів та споруд зв’язку (ВАТ «Діпрозв’язок»), та законодавче закріплення використання кабельної каналізації електрозв’язку виключно на умовах сервітуту. Звернутися до НКРЗ з проханням про створення нормативного механізму регулювання доступу до інфраструктури забезпечення «останньої милі» на основі підходів, напрацьованих для кабельної каналізації електрозв‘зку.

7. Підтримуючі пропозицію Мінрегіонбуду щодо створення Урядової міжвідомчої робочої групи по врегулюванню проблемних питань, що виникають при будівництві телекомунікаційних мереж доступу і розміщенні засобів телекомунікацій, запропонувати Держкомпідприємництва, МЖКХ, КМДА, іншім заінтересованим організаціям з метою зниження рівня корумпованості та спрощення процедури доступу операторів та провайдерів зв’язку при побудові мереж телекомунікацій якнайшвидше надати своїх представників та приступити до розробки пропозицій щодо скасування економічно необґрунтованих, недоцільних документів дозвільного характеру, які надаються у сфері містобудування і будівництва.

8. Звернутися до Голови Київської міської державної адміністрації з проханням ліквідувати у м. Києві комунальні підприємства, які виконують посередницькі функції між операторами/провайдерами телекомунікацій та балансоутримувачами об’єктів комунальної власності, на території яких розташовуються телекомунікаційні мережі та засоби телекомунікацій, попередньо сформувавши перелік таких підприємств у м. Києві.

9. Відмічаючи незадовільний стан протидії незаконному втручанню у роботу мереж операторів і провайдерів телекомунікацій з боку правоохоронних органів, низький рівень розкриття скоєних злочинів та недостатню кримінальну відповідальність за вчинені правопорушення, звернутися до членів Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку з проханням про повернення до Кримінального кодексу України вилученої статті 188 «Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання», задля підвищення рівня інформаційної безпеки держави. Створити робочу групу з питань розробки відповідних пропозицій стосовно вдосконалення законодавства щодо збору металолому.

10. З метою подальшого вдосконалення механізмів взаємодії органів влади та представників ІКТ-ринку у напрямку реалізації послідовної державної політики розвитку національної економіки, поліпшення умов та спрощення порядку провадження підприємницької діяльності, всебічної підтримки підприємницької ініціативи рекомендувати УСПП провести аналіз виконання положень Меморандуму про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та УСПП. Направити результати аналізу та відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України.

11. Учасники ринку телекомунікацій стурбовані ситуацією, яка складається в питаннях внесення змін до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» і констатують той факт, що рішення ряду проблемних питань в галузі перекладається на плечі учасників ринку телекомунікацій, а в кінцевому підсумку буде покладено на плечі споживачів послуг, що не може не позначитися в процесах розвитку соціальної напруженості в суспільстві. Звернутися до членів Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку з проханням рекомендувати відхилити проект Закону України «Про внесення змін до частини четвертої статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (щодо обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій)», яким пропонується зобов‘язати операторів та провайдерів за власні кошти встановити та телекомунікаційних мережах технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових засобів, з огляду на те, що вирішення на належному рівні вказаного питання можливе лише за умови реалізації комплексного підходу, зокрема в питанні, що стосується перехоплення телекомунікацій, шляхом відновлення роботи над проектом Закону України «Про перехоплення телекомунікацій» з урахуванням попередніх напрацювань та сучасного стану справ у цій сфері. Також у зверненні загострити питання щодо необхідності проведення розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку всіх законопроектів, які вносять зміни в ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», лише з запрошенням представників профільних громадських організацій та професійних об‘єднань.

12. На виконання П.1., П4. протокольного Рішення від 28 вересня 2010 року Комітету з економічних реформ при Президенті України щодо першочергових законодавчих ініціатив у сфері дерегуляції та упорядкування сфери адміністративних послуг, вдосконалення порядку видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру, боротьби з корупційними явищами в економіці Держави та посилення відповідальності посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності, створити при УСПП Міжвідомчу робочу групу для опрацювання та розробки пропозицій щодо заміни діючої дозвільної системи по використанню радіочастотного ресурсу України на систему реєстраційного типу з урахуванням досвіду європейських країн. Звернутись за підтримкою цього питання до Прем’єр - Міністра України.


Президент УСПП Анатолій Кінах


Голова Правління ІнАУ Тетяна ПоповаПохожие:

Український союз промисловців та підприємців (успп) iconУкраїнський союз промисловців та підприємців (успп)
Основные меры по реформированию системы управления и повышению эффективности рынка икт
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconУкраїнський союз промисловців та підприємців (успп)
«Інструменти взаємодії держави і бізнесу у питаннях нормативного забезпечення розвитку ринку телекомунікацій»
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconУкраїнський союз промисловців І підприємців
Вас, що 12 грудня 2008 року об 10. 00 в конференц-залі Українського союзу промисловців і підприємців (м. Київ, вул. Хрещатик, 34),...
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconПоложення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ
Уая). Його першими організаторами виступили: уая, Український союз промисловців І підприємців (успп) та Держпідприємництва України...
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconЗапорізький обласний союз промисловців І підприємців
Користуючись нагодою, Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» висловлює Вам свою повагу,...
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconЗапорізький обласний союз промисловців І підприємців
Ради Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) „Потенціал”
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconУкраїнський союз промисловців І підприємців вих. №08-2-860 від 20. 11. 2012р. Керівникам підприємств Керівникам регіональних відділень успп шановні панове!
Японія, заплановано проведення інвестиційного форуму "Інвестиційний потенціал України". Захід проходитиме за сприяння Мінеконорозвитку...
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconЗапорізький обласний союз промисловців І підприємців (роботодавців) „потенціал”
Про обрання віце-президента Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) „Потенціал”
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconЗапорізький обласний союз промисловців І підприємців (роботодавців) „потенціал”
Президії Ради Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) „Потенціал”
Український союз промисловців та підприємців (успп) iconЗапорізький обласний союз промисловців І підприємців (роботодавців) „потенціал”
Президії Ради Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) „Потенціал”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов