Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня icon

Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересняНазваниеСвітові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня
Дата конвертации12.04.2013
Размер174.92 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ФОНД "УКРАЇНА"


Інститут стратегічних оцінок


Щотижневий аналітичний

моніторинг


Макроекономіка. Політика.

Світові процеси


Випуск 20 (62)


8 - 14 вересня

2007 р.


З М І С Т


І. МАКРОЕКОНОМІКА…………………………………………………. 3


Продовжується уповільнення темпів зростання

промислового виробництва………………………………………………. 3


Погіршуються показники, що характеризують

розвиток в Україні малого підприємництва…………………………….. 4


Ціни на газ для російських підприємств

до 2011 р. зростуть у 3,3 раза…………………………………………….. 5


Світовий банк: країнам Східної Європи

загрожує старіння населення……………………………………………… 6


Ціни на зерно на світовому ринку досягли історичного

максимуму. Росія пропонує утворити "зерновий ОПЕК"……………… 7


ІІ. ПОЛІТИКА……………………………………………………………. 8


Провідні політичні сили намагаються використати ініціативи

щодо проведення референдумів як виборчі технології.

Не можна допускати дискредитації суспільно важливої

форми безпосередньої демократії………………………………………… 8


Х.Солана вважає, що післявиборча ситуація буде

настільки ж важливою, як і самі вибори. Україні потрібно

підтримувати парламентську демократію………………………………. 9


Результати опитування громадської думки: рейтинг ПР

перевищив сумарний рейтинг БЮТ та "НУ-НС"………………………. 10

ІІІ. СВІТОВІ ПРОЦЕСИ……………………………………………….. 13

Призначенням В.Зубкова на посаду прем'єр-міністра


президент РФ зміцнює свої позиції…………………………………….. 13

А.Меркель не вдається поновити рівень

німецько-французьких відносин часів Ширака-Шредера……………. 15
Воєнно-політичне наповнення альянсу

США – Австралія – Японія залишається поки на папері…………….. 16Дж.Буш оголосив про поступове

виведення військ з Іраку………………………………………………… 17


Азербайджан нарощує тиск на Захід та Вірменію

стосовно вирішення Карабаського конфлікту…………………………. 18

І. МАКРОЕКОНОМІКА


Продовжується уповільнення темпів зростання

промислового виробництва


За даними Держкомстату, в Україні продовжується уповільнення темпів зростання промислового виробництва. За січень-серпень поточного року його обсяги зросли на 10,9% (за відповідний період попереднього року - на 5,5%), тоді як за підсумками першого кварталу - на 12,5%, шести місяців поточного року - на 11,8%. Привертає увагу серпневе зниження (на 0,5%) виробництва порівняно з липнем поточного року.

^ Найвищих темпів зростання досягла машинобудівна галузь промисловості. Лише в серпні її обсяги зросли на 25,5%, а за 8 місяців поточного року - на 23,9% (за відповідний період попереднього року - на 12,3%). Обсяги деревообробної промисловості зросли на 25,4%. Високими залишаються темпи випуску продукції (14,0%) підприємствами харчової промисловості. З 12,2% за січень-липень до 11,3% за січень-серпень уповільнилися темпи зростання у металургійній галузі. Обсяги виробництва підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості за 8 місяців поточного року склали 5,4%.

^ Третій рік поспіль скорочується виробництва у легкій промисловості. У січні-серпні поточного року зменшення склало 0,2% (за відповідний період 2006 р. - 3,0%). Попри зростаючий попит на внутрішньому ринку, підприємства галузі поступово згортають свою діяльність. Нині продукція легкої промисловості складає менше одного відсотка в структурі промислового виробництва, тоді як у 1990 р. - 10,8%. Жодна з галузей економіки не зазнала таких масштабних втрат. Виправлення відповідної ситуації має стати предметом спеціальної уваги уряду, який почне діяти після парламентських виборів.

За оцінкою експертів, впродовж вересня-грудня поточного року матиме місце подальше зменшення темпів зростання промислового виробництва. У цій динаміці найбільшою мірою може позначитися зниження обсягів виробництва у харчовій промисловості, а також у металургії. Очікується, що на кінець 2007 р. обсяги зростання зменшаться до 8,0-8,5%.

^ Погіршуються показники, що характеризують

розвиток в Україні малого підприємництва


Держкомстат оприлюднив щорічну доповідь про розвиток малого підприємництва у 2006 р. За рік кількість малих підприємств в Україні зросла на 2,9% - майже до 305 тис. (2000 р. - 218 тис., 2005 р. - 295 тис.). Водночас вже третій рік поспіль продовжується процес зменшення кількості працюючих на малих підприємствах. Якщо з 2000 по 2003 р. їх кількість збільшилася з 1709,8 тис до 2034,2 тис, то у 2004 р. вона зменшилася до 1928,0 тис., у 2005 р. - до 1834,2 тис. і у 2006 р. - до 1765,1 тис. У 2006 р. з 17,7% до 16,7% зменшилася частка реалізованої продукції малими підприємствами у загальній вартості товарів та послуг, вироблених в країні.

Структура малого бізнесу в Україні характеризується такими параметрами: на малі підприємства роздрібної та оптової торгівлі припадає 55,7% реалізованої продукції, на підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю - 9,9%, промислової сфери - 9,6%, будівництва - 6,1, транспорту - 5,3%, решта - в інших галузях економіки. Як видно, малий бізнес в Україні в основному зосереджується у сфері обігу. Поки що в Україні не знайдено, як це має місце в країнах Заходу, механізмів більш широкого залучення малого підприємництва у виробничі сфери, насамперед у промисловість. У 2006 р. частка реалізованої продукції у промисловій галузі не лише не зросла, а навпаки зменшилася з 10,2% до 9,6%. У загальному обсязі реалізованої промислової продукції на малі підприємства у 2006 р. припадало - 2,2%, тоді як у 2003 р. - 2,9%. В Україні дуже мало малих інноваційних підприємств, а також підприємств, що займаються венчурною діяльністю.

У розвитку малого підприємництва зберігаються принципові регіональні диспропорції. Найбільша частка їхньої продукції припадає на м.Київ, Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області, найменша - на області західної частини України.


^ Ціни на газ для російських підприємств

до 2011 р. зростуть у 3,3 раза


За повідомленнями федеральної служби з тарифів Росії, індикативні ціни на газ, який поставляється російським підприємствам, до 2011 р. будуть поетапно підвищені в середньому в 3,3 раза. Вони зростуть з нинішнього рівня - 30,3-50,8 дол./тис. м3 до 158,9-167,1 дол./тис. м3. За оцінками експертів, відповідний крок може відчутно позначитися на рентабельності роботи підприємств енергетики, металургії та хімії, у яких витрати на блакитне паливо становлять 25 і більше відсотків від собівартості продукції. Це може, вважають експерти, суттєво позначитися і на конкурентоспроможності відповідних підприємств на світовому ринку.

Зазначимо, що на Україні підприємства енергетики та промисловості вже у поточному році отримають газ за ціною 170-180 дол./тис. м3, в Білорусії - 144 дол., Естонії - 270-330 дол., Латвії - 338 дол. У Литві ціна на газ для підприємств становить 300 дол., а для домашніх господарств - 445 дол./тис. м3. За експертними оцінками, в І кв. 2008 р. експортні ціни російського газу, що експортується в країни західної Європи, зростуть до 312 дол./тис. м3.

З огляду на це попередньо прогнозована ціна на газ, що імпортуватиметься в Україну у 2008 р. сумою в 143 дол./тис. м3 (нинішня ціна + 10%), розглядається на експертному рівні як мінімальна. Припускається, що у дійсності ціна на блакитне паливо зросте у наступному році більш суттєво.


^ Світовий банк: країнам Східної Європи

загрожує старіння населення


Світовий банк оприлюднив дослідження, у якому йдеться про відчутне загострення в останні роки демографічної ситуації в країнах Східної та Центральної Європи. Йдеться про зростаючий дефіцит робочої сили, викликаний значним відпливом, особливо в останні роки, молодих, освічених і кваліфікованих кадрів в країни Західної Європи. Як наслідок, населення цих країн не лише скорочується, а й старіє - невпинно зростає середній вік жителів, які залишаються на батьківщині. За прогнозами банку, до 2025 р. від 20 до 25% населення країн Східної Європи матиме вік від 65 років і більше і стане одним із найстаріших у світі. За цей час у таких країнах, як Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина та Словенія частка населення віком більше 65 років зросте на 60% і вище. Водночас суттєво зменшиться кількість населення у вікових категоріях активної трудової діяльності (18-64 років). Відповідні процеси можуть вкрай негативно позначитися на темпах економічного зростання цих країн, різко загострити проблему пенсійного забезпечення та охорони здоров'я. Аби впоратися з проблемою старіння населення уряди зазначених країн будуть вимушені вдаватися до підвищення податків, що посилюватиме вказані загрози.

^ Надзвичайно гострою залишається демографічна ситуація і в Україні. На початок 1991 р. загальна чисельність населення у нашій державі становила 51,9 млн, 2001 р. - 48,9 млн, 2007 р. - 46,9 млн чол. Останніми роками поліпшилася міграційна ситуація. Якщо у 2000 р. мало місце від'ємне сальдо міждержавної міграції населення (число вибулих з України перевищувало число прибулих на 46,6 тис. чол.), то у 2005 р. мало місце позитивне сальдо: число прибулих перевищувало число вибулих на 4,6 тис. чол., а у І півріччі поточного року - на 8,3 тис.


^ Ціни на зерно на світовому ринку досягли історичного

максимуму. Росія пропонує утворити "зерновий ОПЕК"


За експертними оцінками, у поточному році світовий збір пшениці відчутно зменшиться (до 607 млн т). Зокрема врожай пшениці в Канаді, яка є другим після США її експортером, зменшиться нижче минулорічного рівня більш як на 20%, у країнах Євросоюзу - на 38%, в Австралії - на 25%. В той же час країни - імпортери зерна, серед яких Китай, Індія, Японія та інші, суттєво активізували відповідні закупки. Як результат, з кінця березня ціни на пшеницю на світовому ринку зросли на 68%, досягнувши свого історичного максимуму. Так, за даними інформаційних агентств, у кінці серпня ціни на пшеницю на Чікагській біржі сягнули 7,54 дол./бушель. Попередній рекорд (7,50 дол./бушель) було зафіксовано у 1996 р.

У цій ситуації привертає увагу ініціатива Росії про створення "зернового ОПЕК". Цю ідею підтримали Казахстан, Австралія та Канада. Проти виступають США. Україна, яка входить до першої п'ятірки провідних країн-виробників та експортерів зерна, має визначити своє ставлення до цієї пропозиції. На експертному рівні відзначається, що створення такої організації може відіграти важливу роль у регулюванні світового зернового ринку і водночас забезпечить зростання прибутків країн-експортерів.

Довідково: за даними Держкомстату України, на 1 серпня 2007 р. на підприємствах АПК (крім малих) було у наявності 13,6 млн т зерна (на 18% більше проти відповідного періоду 2006 р.), у т.ч. - 9,4 млн т пшениці. Середня закупівельна ціна зернових культур становила 754,3 грн/т проти 528,5 грн у 2006 р.


ІІ. ПОЛІТИКА


Провідні політичні сили намагаються використати ініціативи

щодо проведення референдумів як виборчі технології.

Не можна допускати дискредитації суспільно важливої

форми безпосередньої демократії


10.09.07 р. заступник глави Секретаріату Президента М.Ставнійчук заявила, що ініціативи стосовно проведення референдумів напередодні виборчого процесу або під час цього процесу можна оцінювати винятково як технологічні засоби ведення передвиборчої кампанії. Такі технології, за її словами, "не нові для України" і застосовуються практично з 2001 р. У нинішній виборчій кампанії з ініціативами щодо проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою виступили всі три провідні політичні сили України: пропрезидентська "НУ-НС", а також БЮТ і ПР. На референдум пропонується винести питання, які відповідають виборчим пріоритетам цих політичних сил і мають сприяти зміцненню їх електоральних позицій. Зокрема, з боку очільників "НУ-НС", БЮТ та ПР заявляється, що може бути зібрано на підтримку відповідних "референдумних ініціатив" до 8-9 млн підписів. Висновок є очевидним: політики, що переслідують лише власні владні амбіції, втягують українське суспільство у сумнівні ігри. "Війна референдумів" може стати новою, надто небезпечною фазою політичного протистояння. Потрібно покласти край цим безвідповідальним діям, які загрожують непередбачуваними наслідками, дискредитують суспільно важливу форму безпосередньої демократії.


^ Х.Солана вважає, що післявиборча ситуація буде

настільки ж важливою, як і самі вибори. Україні потрібно

підтримувати парламентську демократію


13.09.07 р. верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Х.Солана в інтерв'ю Радіо Свободи проаналізував особливості та тенденції політичної ситуації в Україні. На його думку, проведення виборів було, очевидно необхідне, аби внести ясність у політичну атмосферу, яка не була достатньо прозорою. Х.Солана висловив впевненість, що парламентські вибори в Україні будуть вільними і справедливими. Водночас, він зазначив, що післявиборча ситуація буде настільки ж важливою, як і самі вибори. Х.Солана висловив сподівання, що Конституція України у деяких аспектах буде змінена і що в ній буде усунено позиції щодо яких досі існує непевність у тлумаченні.

Особливо значущими слід вважати оцінки Х.Солани щодо розвитку парламентаризму в нашій країні. На його думку, Україні дуже потрібно стабілізувати парламентське життя, яке не врегульоване. Х.Солана наголосив, що Україна у цей період найбільш потребує, щоб була підтримана парламентська демократія, внесена ясність у систему державної влади.

Важко переоцінити актуальність вказаних застережень. Протягом останнього півріччя в Україні відбувалася безпрецедентна кампанія щодо дискредитації ВР, витіснення парламенту із системи державної влади. Надто непевними є перспективи щодо відновлення легітимності ВР та її дієздатності і після виборів. Існує реальна загроза блокування роботи нової ВР, підпорядкування політичного життя в Україні розгортанню президентської виборчої кампанії. Суспільство повинно не допустити реалізації такого сценарію, що може мати згубні наслідки для розвитку демократії в Україні.


^ Результати опитування громадської думки: рейтинг ПР

перевищив сумарний рейтинг БЮТ та "НУ-НС"


10.09.07 р. оприлюднено результати опитування громадської думки, проведеного центром "Фонд громадська думка - Україна" з 22.08. по 04.09. ц. р. Згідно цим даним, ПР на парламентських виборах готові підтримати 30,1% виборців, БЮТ - 18,2%, "НУ-НС" - 11,7%. Таким чином, рейтинг ПР на початок вересня перевищив сумарний рейтинг БЮТ і "НУ-НС". Порівняно з попереднім дослідженням, проведеним ФГД - Україна з 9 по 19.08. ц.р., рейтинги ПР та БЮТ змінилися несуттєво: у регіоналів рейтинг збільшився на 0,6, у БЮТ - зменшився на 0,1 проц. пункта.

Водночас протягом останніх тижнів рейтинг "НУ-НС" зменшився на 2,3 проц. пункти. Тенденцію до погіршення виборчих позицій "НУ-НС", окрім "ФГД - Україна", відзначають також інші соціологи. Розрив у рейтингах БЮТ і "НУ-НС" залишає все менше надій на лідерство пропрезидентської політичної сили у "помаранчевому таборі".

За результатами ФГД - Україна, рейтинг КПУ порівняно із серпнем збільшився на 0,6 проц. пункти і становить нині 4,2%. Соціологи все більш впевнено стверджують про шанси комуністів потрапити до нового складу ВР. Доволі реальними на подолання виборчого бар'єру є перспективи Блоку Литвина, який нині підтримують 2,7%, або на 0,6 проц. пункти більше, ніж у серпні.

Заслуговують на увагу оцінки експертів "ФГД - Україна" щодо можливого розподілу мандатів у новообраній ВР. На їх думку, переможці парламентських перегонів можуть набрати таку максимальну кількість депутатських місць: ПР до 227, БЮТ - до 150, "НУ-НС" - трохи більше 100, КПУ - до 39 місць. Отже, зберігається інтрига щодо результатів виборів і формування парламентської більшості. За найбільш сприятливих умов "регіонали" можуть власноруч забезпечити більшість у ВР. Проте не виключається і сценарій формування "помаранчевої" коаліції із загальною кількістю до 250 депутатських місць. Хоча загалом соціологи шанси нинішніх "коаліціантів" (ПР та КПУ) оцінюють як більш високі.


*

* *

11.09.07 р. відбувся "круглий стіл" "Війна цифр у соціологічних вимірах", на якому обговорювалися питання запобігання використання соціологічних даних для маніпуляції громадською свідомістю. Соціологи не виключають, що в день виборів може з'явитися низка "фальшивих" exit-poolів, які, на замовлення певних політичних сил, оприлюднять сфальсифіковані дані. На їх основі можуть бути поставлені під сумнів результати виборів, створені підстави для їх скасування через судові органи. Нинішня парламентська виборча кампанія супроводжується чисельними спробами використання сфальсифікованих соціологічних даних в інтересах окремих політичних сил, насамперед тих, шанси яких подолати виборчий бар'єр є надто непевними. Не виключається використання таких технологій і деякими провідними політичними силами. Як зазначалося на "круглому столі", основна боротьба між лідерами перегонів ітиме за 5% і, власне, заради них і влаштовувалися перевибори.

*

* *


11.09.07 р. оприлюднені результати соціологічного опитування, проведеного українським представництвом Міжнародного фонду Transition Democracy fund (TDF). Згідно цих даних, 71% респондентів вважають, що під час підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах будуть використані методи фальсифікації. При цьому 23% упевнені, що волевиявлення виборців буде повністю спотворене фальсифікаціями, а на думку 48% методи фальсифікації будуть застосовуватися лише частково.


За оцінками соціологів, найбільше виборців, які вірять у чесні і прозорі вибори, серед прихильників ПР і "НУ-НС", а найбільше тих, хто вважає, що результати виборів будуть сфальсифіковані, серед прихильників КПУ, СПУ і БЮТ.

TDF також провело опитування щодо того, які проблеми найбільше хвилюють українців. Найбільше (68,7%) респондентів, такою проблемою вважають зростання цін, 49,4% - корупцію у вищих ешелонах влади, 48,2% - зростання тарифів на ЖКП, 40% - проблеми працевлаштування тощо.

*

* *

13.09.07 р. Центр ім.О.Разумкова оприлюднив результати соціологічного дослідження, що проводилося з 01 по 10.09. ц.р. За цими даними, ПР готові підтримати 33,9% респондентів, БЮТ - 23,5%, "НУ-НС" - 13,1%, КПУ - 5%, Блок Литвина - 3%. Не зможуть подолати виборчий бар'єр СПУ - 1,6% та ПСПУ - 1,5%.

*

* *

14.09.07 р. Фонд підтримки прозорих виборів оприлюднив прогноз стосовно переможців парламентських перегонів, що базується на результатах опитувань громадської думки в Україні, проведених американською компанією "Whitman Insight Strategies" (23-29.07) та італійською компанією "Instituto Sociologia Internazionale" (03-09.09.). За ПР готові проголосувати 31,9%, за БЮТ - 21,2%, за "НУ-НС" - 18,3%, за Блок Литвина - 5,9%, за КПУ - 3,6%. Не потрапляють до ВР СПУ з 1,9% та ПСПУ - 1,2%.


^

ІІІ. СВІТОВІ ПРОЦЕСИ

Призначенням В.Зубкова на посаду прем'єр-міністра

президент РФ зміцнює свої позиціїВ.Путін прийняв відставку уряду на прохання М.Фрадкова, який обіймав посаду прем'єр-міністра РФ з 2004 р., і вніс на розгляд парламенту кандидатуру В.Зубкова. Жоден з експертів не міг припустити такого кроку, оскільки до останнього моменту очікували призначення на посаду прем'єра одного з перших віце-прем'єрів Д.Медвєдєва чи С.Іванова. Можливість відставки М.Фрадкова, який ніколи не вважався довіреною особою В.Путіна, обговорювалася в російських ЗМІ протягом останнього півроку. Акцентувалася увага на тому, що В.Путін не може "ризикувати" появою "нового Кас'янова" в період думських та президентських виборів. У зв'язку з цим російські політологи неодноразово звертали увагу на те, що М.Фрадков почав грати власну гру, посилювати позиції свого оточення. Стала лунати і доволі різка критика уряду та конкретних міністрів з боку В.Путіна, особливо під час його останньої поїздки на Далекий Схід. Висловлюється й інша точка зору, зокрема те, що відставка М.Фрадкова "є грою на випередження", що вона спрямована "на підняття екс-прем'єром власного політичного іміджу напередодні виборів".

66-річний В.Зубков є однією з найбільш довірених осіб В.Путіна, входить у "пітерське коло" президента В.Путіна. З В.Путіним, І.Івановим та І.Сєчіним В.Зубков працював в Ленінградській мерії. В.Зубков "піднімався" разом з В.Путіним. Останнім часом йому було довірено створення фінансової розвідки Росії – Комітету Російської Федерації з фінансового моніторингу, діяльність якого спрямована на запобігання незаконної легалізації фінансових доходів. На цій посаді В.Зубков довів, що він є ефективним борцем з фінансовими злочинами в РФ та незаконним відмиванням доходів, що дозволило вивести РФ з "чорного списку" ФАТФ, країн, які "відмивають гроші".

Призначення В.Зубкова демонструє самостійність В.Путіна у вирішенні ключових питань державної політики. Невідомими залишаються майбутні перспективи В.Зубкова - чи зможе він реально претендувати на роль правонаступника діючого Президента, чи відіграватиме роль, як і М.Фрадков, суто технічного глави уряду. У будь-якому випадку слід очікувати, що з призначенням нового прем’єра відбудуться не лише принципові кадрові зміни, а й буде проведена суттєва реструктуризація уряду РФ, яка більшою мірою відповідатиме передвиборному періоду та моделі передачі влади правонаступнику. Що стосується України, то не слід, на нашу думку, очікувати суттєвих змін в українсько-російських відносинах. В.Зубков буде продовжувати стратегічний курс В.Путіна. Не варто виключати і того, що позиція уряду РФ у відносинах з нашою державою стане ще прагматичнішою та більш жорсткою.


^

А.Меркель не вдається поновити рівень

німецько-французьких відносин часів Ширака-Шредера
10.09.07 р. канцлер А.Меркель та президент Н.Саркозі провели традиційну неформальну "блезхаймську зустріч" у Мезенбергу (Німеччина), метою якої було обговорення актуальних двосторонніх та багатосторонніх питань економічної та зовнішньої політики. Як зазначають європейські експерти, не зважаючи на те, що канцлер Німеччини підтримала ініціативу Франції щодо створення в рамках ЄС "Ради Мудрих", спостерігається зростання розходжень з ключових питань між двома країнами. Відзначається, що нинішня "проамериканська заангажованість французького президента" не тільки порушує баланс в рамках "Старої Європи", але й може "штовхнути Німеччину в бік позиції Росії" у найбільш принципових питаннях європейського порядку денного.


^

Воєнно-політичне наповнення альянсу

США – Австралія – Японія залишається поки на папері
12.09.2007 р. подав у відставку прем’єр-міністр Японії Ш.Абе. Головна причина відставки – поразка Ліберально-демократичної партії Японії на липневих виборах до парламенту та нездатність прем’єра та його партії через протидії опозиції провести через парламент закон, який забезпечив би виконання зобов'язань Токіо по наданню допомоги американським союзникам у Персидській затоці та участі збройних сил Японії в коаліційних операціях в Афганістані. Відставка Ш.Абе демонструє не сприйняття громадськістю та політичною елітою Японії спроб США "розконсервувати" конституційні обмеження щодо зовнішніх воєнних операцій та використати цю країну в якості військово-економічної потуги для стримування Китаю в АТР у рамках геополітичної дуги – США-Австралія-Японія (зі спробою підключення Індії).


^ Дж.Буш оголосив про поступове

виведення військ з Іраку


14.09.07 р. Дж.Буш у телевізійному зверненні до американського народу заявив, що успіхи в Іраку дозволяють розпочати виведення частини військ США з цієї країни. Передбачається, що на середину 2008 р. США виведуть з Іраку близько 21-ї тис. військових. Дж.Буш відмовився від повного виведення військ, яке, на його думку, прирекло б на невдачу "союзника, що виборює своє виживання".

За словами президента, чим більш успішними будуть дії американського контингенту в Іраку, тим більше солдатів зможуть повернутися додому. У своїй промові Дж.Буш заявив, що іракські лідери налаштовані на довгострокове співробітництво зі США, проте визнав, що не задоволений темпами реформ в Іраку, нездатністю влади зупинити міжконфесійні конфлікти.

Дж.Буш звернувся безпосередньо до міжнародного співтовариства з проханням допомогти Іраку. "Успіх вільного Іраку має значення для кожної цивілізованої нації. Ми дякуємо тим 36-ти державам, чиї війська перебувають у Іраку, і тим країнам, які допомагають цій ще молодій демократії", - заявив Дж.Буш у своєму телезверненні. Водночас президент США закликав Іран та Сирію припинити діяльність, спрямовану на послаблення уряду Іраку.

Члени Демократичної партії вважають, що Дж.Буш лише частково врахував антивоєнні настрої населення США - після обіцяного скорочення військ від нинішніх 169 тис. в Іраку й далі залишиться приблизно стільки ж, скільки було у грудні 2006 р. (до розширення американської військового присутності країні).


^ Азербайджан нарощує тиск на Захід та Вірменію

стосовно вирішення Карабаського конфлікту


Президент Азербайджану І.Алієв заявив, що в бюджеті країни на наступний рік передбачено збільшення витрат на збройні сили, які мають перевищити 1 млрд доларів. Це рішення мотивується фактичним перебуванням його країни в стані війни з Вірменією. Запропонований воєнний бюджет перевищує весь державний бюджет Вірменії. Відзначається, що така позиція Азербайджану пов’язана з невдоволенням керівництва країни переговорним процесом навколо врегулювання Нагорно-Карабаського конфлікту. Слід ураховувати і зростаючий фактор енергетичної залежності Заходу від Азербайджану після побудови трубопроводів Баку-Тбілісі-Джейхан та Баку-Тбілісі-Ерзурум. Розпочавши активні воєнні приготування через кардинальне збільшення воєнного бюджету, Азербайджан чинить тиск на Захід у питанні Карабаху. У цьому зв'язку привертає увагу заява міністра Азербайджану С.Абієва стосовно передислокації російської військової техніки з баз, що розташовані в Грузії, на вірменську територію.

Україні, як члену ГУАМ, слід займати максимально виважену позицію у цих питаннях, не допустити (відповідно до міжнародних стандартів) поставок наступальних озброєнь у цю країну. В іншому випадку наша країна ризикує не тільки зіпсувати партнерські відносини з Вірменією, але й може протиставити себе другій за впливом у США та Західній Європі вірменській діаспорі, що негативно позначиться на рівні відносин з ключовими західними країнами. На фоні загострення азербайджано-вірменських та грузино-російських (Південна Осетія та Абхазія) відносин виникає питання і щодо доцільності створення з цими країнами будь-яких "миротворчих" підрозділів в рамках ГУАМ.

Похожие:

Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 126 12 18 вересня
Промисловість: гальмування спаду?
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 21 (63) 15 21 вересня
За експертними оцінками, йдеться про темпи зростання у 6,5-6,8%; за даними Мінекономіки, більш оптимістичні прогнози 7,0-7,2%
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 19 (61) 1 7 вересня
З урахуванням відповідних процесів можна очікувати, що за підсумками поточного року індекс споживчих цін наблизиться до 15%
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 11 (86) 15 21 березня
Як реагувати на ці процеси?
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 22 (64) 22 28 вересня
Водночас структура українського експорту продовжує залишатися сировинною. Питома вага гірничо-металургійного комплексу в поточному...
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 23 (30) 25 вересня – 1 жовтня
Як вказує аналіз, у повоєнні роки практично всі, без винятку, розвинуті країни Заходу завжди "жертвували" (звісно, у розумних межах)...
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 15 (22) 15 21 травня
України
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 22 (29) 18 24 вересня
Йдеться не лише про позицію бют як офіційної опозиційної сили, а й фракції "НУ", що є учасником коаліційного уряду, а також комуністів...
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 128 17 23 жовтня
Макроекономіка
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 8 (83) 23 29 лютого
Україні збільшилася на 36,8%
Світові процеси Випуск 20 (62) 8 14 вересня iconСвітові процеси Випуск 129 24 30 жовтня
Макроекономіка
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов