Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу icon

Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботуНазваниеДодаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу
Дата конвертации19.05.2013
Размер53.53 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток 1

до постанови Президії ФПУ

від 19.11.2008 № П-28-2


ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу

студентів, аспірантів, молодих учених із профспілкової тематики


1. Загальні засади


1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених із профспілкової тематики (далі – Конкурс) проводиться з метою:

 • залучення творчої молоді до поглибленого вивчення профспілкового руху;

 • популяризації діяльності профспілок серед молоді;

 • стимулювання молоді до наукових досліджень із актуальних проблем профспілкового руху та ролі профспілок в українському суспільстві.

1.2. Конкурс проводиться щороку Федерацією профспілок України (ФПУ) спільно з Академією праці і соціальних відносин (АПСВ).

1.3. Завданнями Конкурсу є:

 • популяризація діяльності ФПУ;

 • підвищення рівня правової культури молоді;

 • посилення інтересу молоді до дослідження ролі профспілок у розбудові громадянського суспільства в Україні;

 • стимулювання творчого і наукового самовдосконалення молоді.

1.4. Конкурс проводиться в два тури:

перший тур – з 1 вересня по 1 січня,

другий тур – з 1 січня по 20 лютого.

1.5. У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, молоді вчені вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ віком до 35 років.

1.6. На Конкурс подаються науково-дослідні роботи, підготовлені за результатами самостійних досліджень соціально-економічних проблем українського суспільства та ролі профспілок у їх вирішенні, за такими основними напрямами:

 • стратегія і тактика сучасного профспілкового руху;

 • реалізація профспілками своїх функцій у сучасних умовах;

 • профспілки як інститут громадянського суспільства;

 • глобалізаційні процеси і профспілки;

 • мотивація профспілкового членства та профспілкової діяльності;

 • молодь і профспілки.


^ 2. Керівництво Конкурсом


2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет (Оргкомітет), до складу якого входять провідні фахівці ФПУ та науково-педагогічні працівники АПСВ, представники всеукраїнських профспілок, територіальних об’єднань організацій профспілок і Молодіжної ради ФПУ.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює АПСВ.

2.3. Перший тур Конкурсу проводиться у вищих навчальних закладах та наукових установах за місцем навчання чи роботи учасників. Установа, яка долучається до проведення першого туру Конкурсу, має забезпечити відбір кращих конкурсних робіт.


^ 3. Порядок подання та розгляду наукових робіт


3.1. На підставі аналізу робіт першого туру вищий навчальний заклад (наукова установа) направляє кращі роботи (не більше трьох) до АПСВ для участі в другому турі Конкурсу.

3.2. Роботи учасників другого туру оцінює Конкурсна комісія АПСВ, яка затверджується наказом ректора.

3.3. На Конкурс подається оригінал наукової роботи, виконаної державною мовою, оформленої згідно з вимогами Державного стандарту та надрукованої через 1,5 інтервала шрифтом Arial розміром – 14 пунктів (до 40 рядків на сторінці). Обсяг конкурсної роботи – до 30 сторінок.

3.4. Наукова робота повинна містити:

– титульну сторінку із зазначеною темою роботи, автором та назвою установи, де її виконано;

– зміст роботи;

– вступ, у якому розкривається актуальність і новизна теми, мета й завдання дослідження;

– основну частину роботи з обов’язковим посиланням на літературні джерела;

– висновки;

– пропозиції або рекомендації для впровадження результатів дослідження;

– список використаних джерел.

3.5. Наукова робота повинна бути відповідним чином оформлена, логічно структурована та грамотно написана.

3.6. Роботи переможців першого туру супроводжуються такими документами:

– анотацією;

– відомостями про автора і наукового керівника;

– відгуком наукового керівника.

3.7. До наукової роботи можуть додаватися копії наукових статей, опублікованих за результатами досліджень виконаної роботи.

3.8. У разі подання робіт із порушенням вимог цього Положення Конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в Конкурсі.

3.9. Наукові роботи подані на Конкурс не повертаються.

3.10. Науковий відділ АПСВ реєструє всі роботи, надіслані для участі в другому турі, шифрує та направляє на рецензію. До наукової роботи, що подається на рецензування, додається лише анотація.

3.11. Конкурсна комісія АПСВ на засіданні приймає рішення щодо результатів оцінювання робіт та визначення кращих наукових робіт.

3.12. Для підбиття остаточних підсумків Конкурсу науковий відділ Академії не пізніше 20 лютого направляє до Оргкомітету Конкурсу:

– склад Конкурсної комісії АПСВ;

– кращі конкурсні роботи;

– протокол засідання Конкурсної комісії з підсумками другого туру Конкурсу та пропозиціями щодо визначення переможців та призерів.


^ 4. Визначення переможців і учасників Конкурсу та їх нагородження


4.1. Переможців Конкурсу та розмір матеріального заохочення в кожній категорії визначає Оргкомітет до 20 березня. За поданням Оргкомітету готується розпорядження Голови ФПУ про підсумки Конкурсу.

4.2. Дипломами І, ІІ, III ступенів та одноразовими матеріальними винагородами нагороджуються переможці та призери конкурсу в таких категоріях:

- студенти (включаючи магістрів);

- аспіранти і молоді вчені.

4.3. Грамотами ФПУ нагороджуються учасники, які стали переможцями Конкурсу протягом трьох років поспіль.

4.4. Грамотами АПСВ нагороджуються три учасники за роботи, в яких глибоко розкрито тему Конкурсу і запропоновано оригінальні шляхи вирішення проблем.

4.5. Решта учасників Конкурсу та наукові керівники отримують Подяку Оргкомітету.

4.6. Наукові керівники переможців Конкурсу нагороджуються Грамотою АПСВ та цінними подарунками або грошовою премією.

4.7. Кращі наукові роботи учасників Конкурсу у співавторстві з науковими керівниками за рекомендацією Оргкомітету друкуються у Віснику Академії праці і соціальних відносин ФПУ.

4.8. Витрати на нагородження переможців і призерів Конкурсу та їх наукових керівників бере на себе ФПУ, а на рецензування та накладні витрати – АПСВ.

Номінали матеріальних винагород затверджуються щороку Головою ФПУ за поданням Оргкомітету Конкурсу.Похожие:

Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток до постанови Президії фпу від 16. 09. 2010 № п 42 6 Положення про Всеукраїнський конкурс
Учасниками конкурсу можуть бути лише ті підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють...
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток до постанови Президії фпу від 16. 09. 2010 № п 42 6 Положення про Всеукраїнський конкурс
Учасниками конкурсу можуть бути лише ті підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють...
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток до постанови Президії фпу від 13. 12. 2006 № п-8-24 положення про Подяку Голови
Фпу або заснованих за участю фпу, а також працівники інших юридичних осіб, трудові, аматорські, творчі колективи, державні та громадські...
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток 1 до постанови Президії фпу від 16. 02. 2012 № п-10-19 положення про нагрудний знак Федерації профспілок України
Фпу, які активно сприяють розвитку галузі оздоровлення дітей або безпосередньо займаються організацією оздоровчого процесу
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток 2 до постанови Президії фпу від 11. 12. 2012 №П-15-4 типове положення про правову інспекцію праці профспілок
Це Типове положення визначає правові основи діяльності правової інспекції праці профспілок або профспілкових об'єднань, що входять...
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток №1 до Наказу № від 2011 р. " Затверджую" Ректор хнуре м. Ф. Бондаренко положення про щорічний конкурс на кращу академічну групу університету 1
Конкурс на кращу академічну групу хнуре проводиться серед академічних груп університету, що навчаються на денному відділенні
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти і науки України на виконання Указу Президента...
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconПоложення про конкурс на кращу журналістську роботу з тематики захисту прав споживачів в Україні Загальні положення
Положення про конкурс на кращу журналістську роботу з тематики захисту прав споживачів в Україні
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconДодаток 1 до постанови Президії фпу від 25. 09. 2012 № п-14-23 положення про фотоконкурс «За гідне життя людини праці!»
Положення про фотоконкурс «За гідне життя людини праці!» визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, його мету,...
Додаток 1 до постанови Президії фпу від 19. 11. 2008 № п-28-2 положення про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу iconПоложення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості Загальні положення
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі-Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284 під...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов