Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік icon

Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рікНазваниеРішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік
Дата конвертации03.02.2013
Размер75.77 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XIХ сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 557

від 03 липня 2012 року


Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік


На виконання рішення обласної ради від 05.01.2012 № 360 "Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік", керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; враховуючи висновки постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку культури на 2012 рік, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації (О. Шейка).


Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ

Додаток

до рішення обласної ради

від 03.07.2012 № 557


ПРОГРАМА

^ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА 2012 РІК


Програма розвитку культури на 2012 рік (далі – Програма) підготовлена відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державні цільові програми", "Про культуру", Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 115 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року" і має на меті сприяти розвиткові культури в сільській місцевості.

^ РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ


1.1. Загальна частина

Українське село, яке є носієм духовного багатства та зберігає традиції народу України, потребує сьогодні особливої уваги з боку державних владних структур щодо подолання негативних явищ деградації. Актуальність розроблення та прийняття Програми зумовлена потребою в невідкладному вжитті заходів для підтримки й розвитку культури в сільській місцевості. Заклади культури в сільській місцевості є однією з важливих складових культури, що відіграють важливу роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства.

Законодавством України створені відповідні умови для розвитку закладів культури в сільській місцевості. Передумовою вирішення проблем їхнього розвитку в області є напрацювання та реалізація цієї Програми, яка передбачає систему заходів, спрямованих на покращення обслуговування населення в сільській місцевості області в сучасних умовах.

^ 1. 2. Сучасний стан

Сучасний стан обслуговування населення в сільській місцевості Львівщини не відповідає рівневі розвитку культури в умовах розбудови незалежної Української Держави, культурного та духовного відродження українського народу.

Якщо проаналізувати стан матеріально-технічної бази сільських закладів культури за останніх п’ять років, то вона вкрай застаріла і вимагає докорінного оновлення. Протягом останніх 15 років музичні інструменти та звукопідсилювальна апаратура взагалі не поновлювались.

Заклади культури в сільській місцевості, які завжди були осередками організації дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій, сьогодні перебувають у кризовому стані: приміщення здебільшого давно не ремонтовані, недостатньо виділяються кошти на оплату електроенергії та комунальних послуг, відчувається брак кадрів, немає необхідних технічних засобів.

Рідкісним явищем для мешканців села стала організація театральних вистав, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів, виступів циркових колективів, виставок народних майстрів та інших культурно-мистецьких заходів. Основними причинами цього є незабезпеченість матеріально-технічної бази сільських закладів культури та відсутність необхідних фахівців.

До занепаду діяльності закладів культури в сільській місцевості і призводить старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь не має можливості проводити дозвілля відповідно до потреб і запитів, проявити власні здібності в певному напрямі творчості.

^ РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Мета Програми

Метою Програми є:

- створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення в сільській місцевості;

- надання сільському населенню соціально рівних з іншими верствами населення можливостей для задоволення культурних потреб;

- сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, концертів народних та зразкових колективів.


^ 2.2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- збереження мережі закладів культури в сільській місцевості та повноцінне їх утримання;

- створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування сільського населення;

- забезпечення сільських клубів, будинків культури необхідним обладнанням, музичними інструментами, сценічними костюмами, комп’ютерною технікою тощо.


^ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ


Фінансування заходів Програми передбачається за кошти обласного бюджету в сумі 500,0 тис. грн.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання цієї Програми забезпечить:

- поліпшення якості, доступності й асортименту надання послуг з культурного обслуговування населення, з урахуванням особливостей регіону та специфіки проживання людей у сільських населених пунктах;

- ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел;

- підтримку проведення культурно-мистецьких заходів;

- збереження мережі закладів культури в сільській місцевості та оптимізацію їх роботи;

- запровадження нових форм діяльності сільських закладів культури, сприяння широкому доступові сільських жителів до зазначених закладів культури.

^ 5. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ


5.1. Програма реалізується шляхом проведення конкурсу серед закладів культури в сільській місцевості на кращу виконавську майстерність художніх колективів, якість та змістовність репертуару, концертну діяльність. Під час конкурсу враховуються забезпечення покращення матеріального стану народних домів, здобутки на районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах фестивалях та оглядах.

5.2. Конкурс проводиться серед закладів культури селищ і сіл Львівської області.
5.3. Переможцями конкурсу вважаються заклади культури населених пунктів, які домоглися найкращих результатів із:

- створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього обслуговування сільського населення;

- організації роботи щодо збереження та належного утримання закладів культури в сільській місцевості;

- забезпечення діяльності художнього колективу (народного, зразкового аматорського, художнього), його виконавську майстерність, якість та змістовність репертуару, участь та здобутки на районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах фестивалях та оглядах;

- проведення тематичних масових заходів, концертів, фестивалів тощо.

4. Для участі в конкурсі відповідні сільські та селищні ради подають до районної конкурсної комісії такі матеріали:

- заяву на участь у конкурсі,

- аналітичну довідку щодо виконаних заходів, передбачених пунктом 3, із відповідними мультимедійними та поліграфічними матеріалами.

5. З метою визначення підсумків конкурсу, голова обласної ради видає розпорядження про створення обласної конкурсної комісії і затверджує персональний склад та Положення про конкурсну комісію.

6. Матеріали переможців районних конкурсів подаються до обласної конкурсної комісії до 1 вересня 2012 року. Матеріали, подані пізніше від встановленого терміну або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.

7. Визначення підсумків конкурсу проводиться до 20 вересня 2012 року.

8. Конкурсна комісія визначає переможців у трьох категоріях в залежності від досягнутих конкурсантами результатів (перша, друга і третя премії) і подає своє рішення Львівській обласній раді у двотижневий термін з дня прийняття рішення конкурсної комісії про підсумки конкурсу.

9. Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в конкурсі, виділяються кошти на сільську чи селищну раду, яка перемогла у конкурсі в таких обсягах:

- перша премія – 30 тис. грн,

- друга премія – 10 тис. грн,

- третя премія – 5 тис. грн.

10. У складі видатків обласного бюджету передбачаються кошти як субвенції з обласного бюджету відповідному сільському, селищному, бюджетові, за рахунок загального фонду обласного бюджету та використовуються відповідними місцевими радами для покращення матеріально-технічної бази закладів культури (придбання костюмів, апаратури тощо).

11. Органи місцевого самоврядування, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, можуть преміювати працівників сільських народних домів та органів місцевого самоврядування, які брали активну участь у конкурсі.


^ Начальник управління культури

облдержадміністрації Сергій БУРКО

Додаток

до Програми розвитку культури на 2012 рік


ПАСПОРТ

Програми розвитку культури на 2012 рік


1. Ініціатор розроблення Програми – Львівська обласна рада.


2. Дата, номер і назва документа про розроблення Програми – рішення обласної ради від 03.07.2012 № 557 "Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік".


3. Розробник Програми – управління культури облдержадміністрації.


4. Співрозробники Програми – постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації обласної ради, управління економічного аналізу та прогнозування Львівської обласної ради.


5. Відповідальний виконавець Програми – управління культури обласної державної адміністрації.


6. Учасники Програми – постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації обласної ради та управління культури обласної державної адміністрації.


7. Термін реалізації Програми – 2012 рік.


8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – обласний бюджет.


9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2012 році – 500 000 грн.


Начальник управління культури

облдержадміністрації Сергій БУРКО
Похожие:

Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення № від 2012 року Про внесення змін до Програми розвитку культури на 2012 рік
Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік, з метою сприяння культурному розвитку депресивних територій, враховуючи...
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення №391 від 28 лютого 2012 року Про затвердження Програми підтримки та розвитку спорту в сільській місцевості на 2012 рік
«Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік», враховуючи висновки постійних комісій з питань молодіжної політики, фізичної...
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення №177 12 сесія 6 скликання 20 грудня 2011 року Про затвердження Програми розвитку фізичної культури І спорту в Іллінецькому районі на 2012 рік
Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2012 рік(далі Програма)
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення від 03. 07. 2012 р. Про хід виконання Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011 2015 роки за 2011 рік та І півріччя 2012 року
«Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011 – 2015 роки», а також враховуючи пропозиції постійної...
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРозпорядження голови львівської обласної ради від 06 серпня 2012 р. №1371 Про створення конкурсної комісії з реалізації обласної Програми розвитку культури на 2012 рік
Створити конкурсну комісію з реалізації обласної Програми розвитку культури на 2012 рік у складі згідно з додатком
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення від 21 листопада 2011 року Про затвердження районної Програми розвитку фізичної культури І спорту на 2012-2016 роки
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011р. N 828-р “Про затвердження Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми...
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення обласної ради від 16. 03. 2012 №400 "Про затвердження Програми розвитку кінематографії на 2012 рік" Рішення ухвалює більшість від загального складу всеукраїнське об'єднання Свобода № п/п Прізвище, ім'я, по батькові
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16. 03. 2012 №400 "Про затвердження Програми розвитку кінематографії на 2012 рік"
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення проект Від 2011 року № м. Чоп Про затвердження Програми розвитку фізичної культури І спорту м. Чоп на 2012-2016 рр
Відповідно до пп. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши та обговоривши розроблений Управлінням...
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення №388 від 28 лютого 2012 року Про затвердження Програми підтримки підприємництва у галузі тваринництва на 2012 рік
А рішення Львівської обласної ради від 05. 01. 2012 №360 "Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік", враховуючи висновки...
Рішення №557 від 03 липня 2012 року Про затвердження Програми розвитку культури на 2012 рік iconРішення №400 від 16 березня 2012 року Про затвердження Програми розвитку кінематографії на 2012 рік
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій з питань культури, історико-культурної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов