Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма icon

Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програмаНазваниеДодаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма
Дата конвертации06.02.2013
Размер376.85 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток


до рішення обласної ради

від 13 березня 2007 року № 196
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА


розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області

на 2007-2011 роки


ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІ НАСЛІДКИ

РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ


Розвитку фізичної культури та спорту У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

на 2007-2011 роки


Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на 2007-2011 роки розроблена на виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 “Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту”.

^
І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту впродовж останніх років обумовила певні позитивні зміни в цілому по Україні та на Львівщині зокрема. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади розвитку в нових соціально-економічних умовах, закріплено позитивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Зокрема, збережено систему проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (товариства, асоціації, федерації, клуби); створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; активізується олімпійський, паралімпійський, студентський спортивний рух, рух ветеранів спорту та розвиток неолімпійських видів спорту.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимального обсягу рухової активності конкретної людини, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.

Тільки 5 % населення Львівської області охоплено регулярною фізкультурно-спортивною діяльністю. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного віку (біля 92 %).

Недостатнім є розвиток матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту у Львівській області. Не набуло соціально важливого значення формування та розвиток мережі сучасних спортивних споруд для потреб масового фізкультурно-спортивного руху і спорту вищих досягнень.

Незважаючи на збільшення фінансування сфери фізичної культури і спорту в обласному бюджеті, цей показник не досягає й 1 відсотка (0,72) від річного обласного бюджету. Для порівняння у Донецькій області він становить 4 відсотки. За останні п’ять років не проводилися розіграші державних спортивних лотерей, які є одним із основних джерел фінансування спорту в багатьох країнах Європи.

Загалом недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на демографічну ситуацію в Україні. За очікуваною тривалістю життя Україна поступається більшості країн Європи. Показники смертності від хвороб системи кровообігу в українців найвищі серед європейців.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. Різко прогресують серед молоді хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Існуюча система організації спорту також має низку невирішених проблем. Найістотніша, з-поміж них - це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та вдосконалення їхньої майстерності на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі провідних спортсменів у престижних спортивних змаганнях, проведення міжнародних та всеукраїнських спортивних заходів.

Потребує істотного оновлення система підвищення кваліфікації тренерських кадрів, інструкторів фізичної культури, відсутня будь-яка робота з підвищення кваліфікації фахівців фізичної реабілітації. Недостатньо використовуються можливості міжнародної та прикордонної співпраці фахівців фізичної культури і спорту.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику передові технології, досягнення спортивної науки та медицини. Неефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення в місцевих засобах масової інформації.

Не налагоджено ефективних механізмів об’єднання зусиль та ресурсів громадських і приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту, незначні обсяги інвестицій.


ІІ. Стратегічні завдання та пріоритети розвитку фізичної культури і спорту


Стратегія розвитку фізичної культури і спорту спрямовується на розв'язання існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексу пріоритетних заходів:

 • сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні;

 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку громадян, а також активізація фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина області у зміцненні здоров’я, фізичного та духовного розвитку;

 • забезпечення передових позицій у національному та міжнародному русі з розвитку олімпійських, паралімпійських, технічно-прикладних та видів спорту, які не входять до олімпійської програми, шляхом підтримки дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів, через удосконалення системи підготовки збірних команд області, спортивного резерву, підвищення якості функціонування ДЮСШ, науково-методичного та медичного забезпечення діяльності відповідних структур;

 • поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізкультурної культури та спорту;

 • забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

 • розвиток міжнародного співробітництва у сфері фізкультурної культури та спорту на обласному рівні.

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми


Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми та заходи з розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Зокрема, відповідальні виконавці заходів передбачатимуть у межах доведеного їм граничного обсягу асигнувань на відповідний рік видатки на реалізацію Програми. Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їхню реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також із врахуванням можливостей доходної частини обласного бюджету та спрямування на вказані цілі коштів із джерел не заборонених чинним законодавством.

Фінансування Програми на 2007 рік розроблено відповідно до прогнозних обсягів видатків, доведених міністерством фінансів України.


ІV.Очікувані результати


Виконання Програми дозволить:

- підвищити рівень охоплення громадян систематичною фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 15 % від загальної чисельності населення;

- покращити результативність виступів членів національних збірних команд України від Львівщини в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях. Для цього при підготовці збільшити на 15% кількість спортсменів усіх розрядів (від масових до майстрів спорту міжнародного класу);

- оптимізувати систему підготовки резерву для національних збірних команд області та України, забезпечити охоплення школярів заняттями у спортивних школах до 14 % від загальної їх чисельності;

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами: спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками (на 10% з розрахунку на 10 тисяч осіб) і сприяти архітектурній доступності для користування неповносправними громадянами;

 • довести кількість організацій та центрів, ліцензованих на провадження фізкультурно-спортивної діяльності до 2 одиниць на 10 тисяч осіб;

 • подолати відхилення у фізичному розвитку у третини дітей, учнівської та студентської молоді з такими вадами;

-  забезпечити збільшення витрат на фізичну культуру та спорт (з розрахунку на душу населення) на 30%.


^ V. Етапи виконання Програми


Програму планується виконати двома етапами:

перший (2007-2008 роки) – розроблення організаційно-практичних заходів та здійснення їх виконання; коригування програми відповідно до прийняття нормативно-правових актів з фізичної культури та спорту;

другий (2009-2011 роки) – виконання заходів, визначених Програмою.


^ VІ. Управління і контроль за ходом виконання Програми


Виконання Програми покладається на управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які несуть відповідальність за раціональне використання фінансових ресурсів, визначають форми і методи управління виконанням Програми.

З метою узгодження діяльності, забезпечення моніторингу і незалежної оцінки ходу виконання Програми створюється Координаційна рада, до складу якої ввійдуть представники органів влади (законодавчої і виконавчої), органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, видатних спортсменів та тренерів.

Головою Координаційної ради Програми є заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. Регламент роботи Координаційної ради та склад затверджує її голова.

^ VІІ. Заходи щодо реалізації Програми


Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота


Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча

і спортивна робота в навчальних закладах


 1. Узагальнити пропозиції з удосконалення правових та програмно-нормативних засад фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, передбачивши не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


2. Удосконалити у навчальних закладах систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів та студентів через чітку організацію проведення державного тестування фізичної підготовленості населення України, проведення багатоступеневих змагань за програмою фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України “Козацький гарт” відповідно до Положень.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2008 роки


3. Забезпечувати в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію вчителів, викладачів з фізичного виховання.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації

2007 – 2011 роки


4. Забезпечити створення та функціонування спортивних клубів у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (додаток № 1).

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


5. Розробити заходи щодо залучення більшої кількості учнів навчальних закладів профтехосвіти до занять фізичною культурою та спортом у гуртках навчальних закладів.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


6. Підготувати узгоджені пропозиції щодо введення до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів посад інструкторів з фізичної культури.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації

2007 рік


7. Надавати підтримку учнівським і студентським спілкам фізкультурно-спортивної спрямованості для здійснення заходів із розвитку фізичної культури і спорту серед учнівської та студентської молоді.

Управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


8. Забезпечити фінансування проведення централізованих спортивно-масових заходів серед учнівської молоді та відрядження збірних команд для участі у всеукраїнських змаганнях.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


Спорт для всіх за місцем проживання та

у місцях масового відпочинку населення


9. Забезпечити діяльність центрів фізичного здоров’я населення (ФЗН) “Спорт для всіх”.

9.1. Сприяти створенню та функціонуванню центрів ФЗН “Спорт для всіх” у містах обласного підпорядкування та окремих малих містах області, розширенню мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання (додаток № 2).


Головне фінансове управління Львівської облдерж-адміністрації, управління з питань фізичної культури Львівської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки

9.2. Вийти з клопотанням до Мінсім’ямолодьспорту України щодо виділення коштів на утримання інструкторів - організаторів фізичної культури з державної Програми розвитку інфраструктури ігрових майданчиків зі штучним покриттям .

управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації

2007-2011 роки


10. Сприяти створенню із залученням інвесторів мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. Здійснювати контроль за дотриманням ліцензійних умов, забезпечувати юридичну консультацію та супровід підготовки зазначених структур до ліцензування.

управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”

2007-2011 роки


10.1. Підготувати та затвердити узгоджені заходи щодо організації активного сімейного дозвілля.

Органи місцевого самоврядування, обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки


11. Забезпечувати необхідні умови для організації навчання плаванню у місцях масового відпочинку населення, в оздоровчих і спортивних таборах.

Обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки

12. Продовжити роботу з проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів на базі санаторно-курортних закладів усіх форм власності для різних груп населення.

Обласний центр ФЗН “Спорт для всіх” і регіональні центри ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки


13. Створити умови для покращення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях та щорічно проводити обласну спартакіаду допризовної молоді.

Обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки


14. Запровадити систему моніторингу рівня охоплення населення масовим спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян.

Обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”

2007 рік


^ Масовий спорт серед сільського населення


15. Сприяти створенню та функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності на території сільських та селищних рад та в структурних підрозділах агропромислового комплексу (додаток № 3).

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, ради колективних сільськогосподарських підприємств, обком та райкоми працівників АПК, організації ФСТ “Колос”

2007 – 2009 роки


16. Запровадити систему кадрового забезпечення сільських та селищних рад, сільських фізкультурно-спортивних клубів посадами організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи (додаток №4).

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

2007 – 2009 роки


17. Забезпечити сільські населені пункти спортивними спорудами з урахуванням чисельності населення та існуючих нормативів, з розрахунку на 10 тис. осіб.

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

2007 – 2008 роки


18. Здійснювати облаштування, ремонт та будівництво спортивних споруд у сільській місцевості за рахунок відповідних бюджетів, з залученням коштів господарських та комерційних структур, що працюють у сільській місцевості та галузях агропромислового комплексу.

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласна та районні організації ФСТ “Колос”

2007 – 2008 роки


19. Під час складання проектів відповідних бюджетів рекомендувати передбачити кошти на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед усіх верств сільського населення та утримання обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Колос” і її місцевих рад (додаток № 5).

Управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

2007 – 2011 роки


20. Впровадити систему фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за участю всіх груп сільського населення з урахуванням традицій, інтересів, специфіки сільськогосподарського виробництва, вільного часу працівників села. Розробити та затвердити графіки завантаженості спортивних споруд закладів освіти у вечірній час і вихідні дні для безоплатного використання з метою покращення спортивно-оздоровчої роботи серед сільської молоді.

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласна організація ФСТ “Колос”

2007 – 2011 роки


21. Оптимізувати мережу та забезпечити функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сільській місцевості.

Обласна організація ФСТ “Колос”, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

2007 – 2011 роки

22. Утворити обласний фонд сприяння і допомоги сільському фізкультурно-спортивному руху.

Обласна організація ФСТ “Колос”, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Обком профспілки працівників агропромислового розвитку

2007 – 2011 роки


23. З метою створення сприятливих умов для залучення широких верств сільського населення до занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом за місцем проживання та масового відпочинку передбачити в районних програмах розвитку матеріально-технічної бази створення додаткових спортивних майданчиків.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласна організація ФСТ “Колос”, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

2007 – 2011 роки


^ Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері


24. З метою впровадження інноваційних форм оздоровчих та фізкультурно-спортивних технологій організувати при спортивних спорудах консультаційні пункти з чергуванням фахівців фізичної культури та спорту, особливо у післяробочий час та у вечірні години. Створити 5 експериментальних майданчиків:

 • оздоровчо-лікувальний комбінат “Ровесник” (м. Червоноград);

 • Будинок фізкультури залізничників (м. Львів);

 • Палац спорту “Україна” (м. Львів);

 • спортивний зал Бориславської міськради ФСТ «Україна»;

 • оздоровчий центр Дрогобицької ДЮСШ “Синєвир”

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднання профспілок Львівщини, фізкультурно-спортивне товариство “Україна”

2007 – 2011 роки


25. Визначити перелік і опрацювати спільно з керівниками підприємств, установ та організацій питання щодо сприяння введенню до штатних розписів підприємств, установ та організацій усіх форм власності посад інструкторів з фізичної культури та забезпеченню належних умов для виконання ними службових обов’язків (додаток № 6).

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств та відомств

2007 – 2011 роки


26. Укласти угоди про співпрацю у сфері фізичної культури і спорту з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств та відомств й відповідно до них передбачити у проекті обласного бюджету фінансову підтримку щорічного проведення обласних та регіональних спартакіад та інших масових спортивних змагань. Забезпечити участь спортсменів у Всеукраїнських спартакіадах.

Управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, ради профспілок відповідних галузей, фізкультурно-спортивні товариства “Україна”, “Спартак” та “Колос”

2007 – 2011 роки

27. Забезпечити підготовку в колективах фізичної культури фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” спортсменів-розрядників із військово-спортивних прикладних та видів спорту, які не входять до олімпійської програми (додаток № 7).

Обласна організація ФСТ «Динамо»

2007 – 2011 роки


28. Продовжити роботу по кооперації коштів обласних організацій профспілок, підприємств, установ, організацій добровільних пожертвувань для організації і проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи відповідно до вимог статутної діяльності організації фізкультурно-спортивних товариств.

Організації фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Спартак”

2007 – 2011 роки


^ Масовий спорт


29. Забезпечити щорічне проведення комплексних багатоступеневих змагань за програмою спортивних ігор Львівщини з популярних видів спорту серед різних груп населення, з метою загартування, покращення стану їх здоров’я та організації змістовного дозвілля.

Управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, структурні підрозділи виконавчої влади та місцевого самоврядування сфери фізичної культури і спорту

2007 – 2011 роки


30. Сприяти матеріально-технічному забезпеченню організації агітаційно-пропагандистських спортивних заходів (авто-, мото-, велоестафети, масові марафонські пробіги) за окремими дорученнями Кабінету Міністрів України та голови облдержадміністрації.

Управління з питань фізичної культури Львівської облдержадміністрації, ЛОЦ ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки


^ Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів


31. Забезпечити фінансування діяльності обласного центру з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт”, ДЮСШ інвалідів “Галичина” .

Головне фінансове управління Львівської облдерж-адміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації

2007 – 2011 роки


32. Ввести посади інструкторів з фізичної культури та фізичних реабілітологів до штатного розпису спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинків-інтернатів, установ соціального обслуговування дітей-інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у підпорядкуванні яких перебувають зазначені установи

2007 – 2011 роки

33. Винести на розгляд сесій міських рад питання щодо створення та діяльності відділень обласного центру фізичної культури та спорту інвалідів (додаток № 8).

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів.

2007 – 2008 роки.


34. Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем та забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів

2007 – 2011 роки


35. Забезпечити щорічне проведення обласних багатоступеневих спартакіад інвалідів “Повір у себе” та заходів з фізичної реабілітації інвалідів. Забезпечити участь переможців у Всеукраїнській спартакіаді “Повір у себе” серед дітей-інвалідів з фіналами у Міжнародному дитячому центрі “Артек” та Національному центрі паралімпійської та дефлімпійської підготовки і реабілітації інвалідів (м. Євпаторія).

Управління з питань фізичної культури облдерж-адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів

2007 – 2011 роки


36. Сприяти розбудові західного реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного Комітету спорту інвалідів України (Турківський район).

Турківська районна державна адміністрація, обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт”

2007 – 2011 роки


37. Утворити центр фізичної реабілітації населення на базі Львівського державного університету фізичної культури.

управління з питань фізичної культури облдерж-адміністрації, обласний центр фзнспорт для всіх”, Львівський державний університет фізичної культури

2007 – 2011 роки


^ Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського руху

та неолімпійських видів спорту


Дитячий спорт


38. Розробити програму короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту та створити в кожному регіоні експериментальний майданчик для впровадження інноваційних форм співпраці дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для проведення зазначеного навчання та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту.

Головне управління освіти та науки облдерж-адміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

2007 – 2010 роки


39. Проводити спеціалізовані табори, “майстер-класи” видатних спортсменів і тренерів Львівщини для короткочасного навчання дітей основним елементам певних видів спорту.

Головне управління освіти та науки облдерж-адміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

2007 – 2011 роки


Дитячо-юнацький спорт


40. Забезпечити дотримання нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл .

Головне управління освіти та науки облдерж-адміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури облдержадміністрації, Львівська дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2007 – 2008 роки


41. Забезпечити відкриття та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їхніх відділень або філій (додаток № 9).

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств і відомств

2007 – 2011 роки


42. Сформувати систему взаємовигідної співпраці спортивних шкіл усіх типів, Львівського училища фізичної культури та спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності з метою ефективної підготовки та передачі спортсменів.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, організації фізкультурно-спортивних товариств, Львівське училище фізичної культури (ЛУФК), школа вищої спортивної майстерності (ШВСМ)

2007 – 2011 роки


43. Організувати на базі освітянських оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств

2007 – 2011 роки


44. Здійснювати контроль (розробити й затвердити положення про рейтинг серед ДЮСШ) та проводити моніторинг діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вживати заходів щодо підвищення ефективності їх роботи, стимулювати зростання кількості учнів-спортсменів ДЮСШ (додаток №10).

Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


45. Проводити юнацькі спортивні ігри області з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спартакіади школярів, гімназіади, змагання згідно Програми розвитку футболу у Львівській області, інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді. Взяти участь у фінальних змаганнях юнацьких спортивних ігор України.

Головне управління освіти та науки облдерж-адміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007 – 2011 роки


46. Створювати умови для функціонування в окремих спеціалізованих загальноосвітніх школах-інтернатах класів спортивного профілю для підготовки спортивного резерву.

Головне управління освіти та науки облдерж-адміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств

2007 – 2011 роки


47. Налагодити роботу зі спортсменами – членами олімпійського резерву області, забезпечити їх належним інвентарем, кваліфікованими тренерами, науково-методичним і медичним супроводом та участю у навчально-тренувальних зборах і змаганнях.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств, ШВСМ, Львівський державний університет фізичної культури

2007 – 2011 роки


Резервний спорт


48. Створити умови для відкриття та функціонування міжвузівського центру спортивної підготовки основного складу членів збірних команд області, резервного складу і кандидатів до національних збірних команд України .

Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007-2011 роки

49. Провести молодіжні спортивні ігри області з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Взяти участь у фінальних змаганнях молодіжних спортивних ігор України.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, федерації з видів спорту

2010 рік


50. Забезпечити проведення обласних змагань школярів і студентів та збірним командам області взяти участь в Універсіаді України.

Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

2007, 2009, 2011 роки


Спорт вищих досягнень


51. Сприяти формуванню та діяльності системи спортивних клубів різних організаційно-правових форм. Розробити та затвердити положення про їх рейтинг. Спортивним клубам, де ведеться фахова, послідовна робота, надавати часткову фінансову підтримку для їхнього розвитку .

управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування

2007 – 2011 роки


52. Координувати роботу з відбору спортсменів до збірних команд області з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських, неолімпійських видів спорту.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 рік


53. Забезпечити необхідні умови для підготовки та участі збірних команд області в чемпіонатах, першостях, кубках України та інших всеукраїнських змаганнях.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 рік


54. Створити центр олімпійської підготовки для провідних спортсменів зі стендової стрільби на базі стрілецького тиру ШВСМ з інфраструктурою відповідною до міжнародних стандартів (додаток № 11).

управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, ШВСМ

2007 – 2011 роки


55. Підготувати обґрунтування і необхідні документи щодо відкриття з 2009 року центру олімпійської підготовки з біатлону та лижних перегонів на базі спортивного комплексу м. Новояворівське (додаток №12).

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Яворівська РДА, міська рада м. Новояворівська, федерації з видів спорту

2007 – 2008 роки

56. Підготувати обґрунтування і необхідні документи щодо відкриття з 2010 року центру олімпійської підготовки з вільної боротьби на базі Львівського училища фізичної культури.

управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Львівське училище фізичної культури

2010 рік


57. Передбачити в обласному бюджеті фінансування відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області для здійснення заходів з підготовки провідних львівських спортсменів до офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 – 2011 роки


58. Надавати фінансову підтримку провідним спортсменам України від Львівщини у вирішенні житлових та інших побутових питань.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств

2007 – 2011 роки


59. Щорічно, відповідно до рейтингу, формувати списки провідних спортсменів області для призначення стипендій голови облдержадміністрації.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 рік


60. Визначати щорічні рейтинги серед спортсменів, тренерів, спортивних організацій з усіх видів олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту. Директорам ДЮСШ створити належні умови і забезпечити позитивну динаміку зростання рівня підготовки спортсменів вищих розрядів (додаток №13).

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств та відомств

2007 – 2011 роки


61. Проводити:

61.1. Всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання відповідно до календарного плану Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Мінсім’ямолодьспорт України, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 рік


61.2. Обласні спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007, 2011 роки

61.3. Обласні спортивні ігри серед неповносправних та забезпечити їхню участь у Всеукраїнському фіналі в Національному центрі паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації у м. Євпаторії.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласний центр з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт”

2007, 2011 роки


61.4. Чемпіонати та першості області, кубки області, інші обласні спортивні змагання з визнаних в Україні видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, федерації з видів спорту

2007 – 2011 роки


61.5. Нагородження за підсумками роботи за звітний рік кращих фізкультурно-спортивних організацій (міст, районів, фізкультурно-спортивних товариств та відомств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, центрів ФЗН “Спорт для всіх”, центрів фізичної культури та спорту інвалідів), спортсменів, тренерів, організаторів фізичної культури та спорту, спортивних лікарів, журналістів та інших.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, федерації з видів спорту

2007 – 2011 роки


61.6. відзначення до дня фізичної культури та спорту працівників сфери, провідних спортсменів, тренерів, організаторів за підсумками досягнень протягом року цінними призами та грамотами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, ОДА, управління.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, федерації з видів спорту

2007 – 2011 роки


62. За окремими викликами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, фізкультурно-спортивних товариств та федерацій з видів спорту забезпечувати участь провідних спортсменів Львівщини, які не ввійшли до основного складу національних збірних команд України, в офіційних та рейтингових міжнародних змаганнях з визнаних в Україні видів спорту.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, школа вищої спортивної майстерності

2007 – 2011 роки.

^

Спорт ветеранів
63. Проводити багатоступеневі обласні спортивні ігри ветеранів спорту та забезпечити їхню участь у Всеукраїнських спортивних іграх ветеранів спорту.

управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2007, 2009, 2011 роки

64. Надавати підтримку Раді ветеранів спорту області та її регіональним осередкам у проведенні спортивних заходів.

Управління з питань фізичної культури та спорту

облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2007 – 2011 роки


Кадрове забезпечення


65. Створити банк даних вакансій посад фізкультурних кадрів та здійснити моніторинг кадрового забезпечення в області.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, структурні підрозділи виконавчої влади та місцевого самоврядування сфери фізичної культури та спорту

2007 рік


66. Здійснювати заходи щодо залучення, підготовки та використання волонтерів у сфері фізичної культури і спорту.

ЛОЦ ФЗН “Спорт для всіх”, організації фізкультурно-спортивних товариств.

2007 – 2011 роки


67. Розробити положення та щорічно проводити огляд-конкурс роботи громадських фізкультурних кадрів.

Обласний центр ФЗН “Спорт для всіх”, організації фізкультурно-спортивних товариств

2007 рік


68. Відповідно до вимог положення “Про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів з видів спорту, порядок та умови їх присвоєння” проводити атестацію тренерів-викладачів.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007-2011 рік.

Матеріально-технічне забезпечення


69. Здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення за рахунок кооперації коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

центри фзнспорт для всіх”, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

2007 – 2011 роки.

70. Розробити положення та двічі на рік (весна, осінь) проводити місячники благоустрою спортивних споруд, підсумки оприлюднювати через ЗМІ.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники спортивних споруд

2007-2011 рік


71. Підготувати узгоджені пропозиції щодо створення та забезпечення роботи пересувних пунктів прокату спортивного інвентарю та обладнання за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

ЛОЦ ФЗН «Спорт для всіх»

2007-2011 рік


72. Визначити перелік спортивних споруд, що є базовими для проведення у Львівській області офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань та підготовки спортсменів до цих змагань, затвердити комплексні заходи щодо реконструкції зазначених спортивних споруд у відповідності до міжнародних стандартів, опрацювати питання щодо механізмів фінансування необхідних робіт (додаток № 14).

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, організації фізкультурно-спортивних товариств і відомств

2007 – 2008 роки


73. Проаналізувати реалізацію організаційно-комплексних заходів щодо виконання обласної “Програми розвитку матеріально-технічної бази спортивних об’єктів на період до 2008 року” у 2007 р. та на підставі аналізу, усунувши всі недоліки, розробити її продовження на 2009-2011 рр.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

2007 – 2008 роки


74. Зміцнити матеріально-технічну базу спортивних споруд, які є базовими для підготовки спортсменів – кандидатів та членів національних збірних команд України (додаток № 15).

Львівське державне училище фізичної культури, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління капбудівництва облдержадміністрації


75. Розробити та затвердити в установленому порядку Концепцію розвитку і реконструкції інфраструктури спортивних споруд, з врахуванням архітектурної доступності для неповносправних осіб.


75.1. Завершити обладнання двох спортивних залів для ігрових видів спорту загальною площею 2000 м2 та ввести в експлуатацію спеціалізований зал для занять спортивною гімнастикою і спортивною акробатикою по вул. Городоцькій, 174.

Дирекція спортивного комплексу “Галком”

2008 рік


75.2 Розпочати будівництво нового стадіону на 35 тис. глядачів для проведення футбольних матчів “Євро -2012”.

Виконавча дирекція “Євро -2012”,

Львівська облдержадміністрація,

Львівська міська Рада

2008-2010 роки

75.3. Побудувати ковзанку зі штучним льодом у Сихівському районі м. Львова.

Дирекція ринку “Шувар”

2007рік


Позабюджетне фінансове забезпечення


76. Передбачити у проекті бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти для фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у порядку, визначеному правлінням Фонду.

Львівська дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2007 – 2001 роки


77. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, відділення Національного олімпійського Комітету України у Львівській області

2007 – 2011 роки

78. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання платних послуг бюджетними установами і закладами фізичної культури й спорту.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організації фізкультурно-спортивних товариств та відомств

2007 – 2011 роки


Наукове забезпечення


79. Забезпечити підвищення кваліфікації директорів спортивних шкіл, тренерських кадрів, інструкторів зі спорту, інваспорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та розробити календар і програму постійнодіючого семінару з новітніх технологій спортивного тренування.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Львівський державний університет фізичної культури

ЛОЦІС “Інваспорт”

2007 – 2011 роки


80. Львівському державному університету фізичної культури на спортивно-педагогічних кафедрах створити наукові групи з пріоритетних видів спорту для надання науково-методичної допомоги старшим тренерам з видів спорту в підготовці провідних спортсменів області.

Львівський державний університет фізичної культури, обласні федерації з видів спорту

2007 – 2011 роки


Медичне забезпечення


81. Створити Консультаційну раду з медико-біологічного та фармакологічного забезпечення підготовки спортсменів вищої кваліфікації та під її контролем створити групу з числа провідних спортсменів області для забезпечення необхідним медико-біологічним та фармакологічним супроводом .

Львівський обласний фізкультурно-спортивний диспансер, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 рік

82. Забезпечити постійний медичний контроль за станом здоров’я спортсменів- учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Львівський обласний фізкультурно-спортивний диспансер, керівництво спортивних шкіл

2007 – 2011 роки

83. Здійснювати заходи щодо забезпечення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу Львівського обласного фізкультурно-спортивного диспансеру.

Головне управління охорони здоров’я, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 – 2011 роки

Інформаційно-пропагандистське забезпечення


84. З метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, зокрема шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя .

Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, організації фізкультурно спортивних товариств, ЗМІ

2007 – 2011 роки


85. Забезпечувати висвітлення основних спортивних подій у ЗМІ, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху та здорового способу життя.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, ЛОЦ ФЗН “Спорт для всіх”, ЗМІ

2007 – 2011 роки

86. Здійснювати випуск науково-популярних методичних видань, відеопродукції, комп’ютерних програм на допомогу особам, які самостійно займаються фізичними вправами, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту.

ЛОЦ ФЗН “Спорт для всіх”

2007 – 2011 роки


87.  Налагодити співпрацю між фізкультурними і релігійними організаціями, з метою сприяння фізичному, культурному та духовному розвитку українського юнацтва.

ЛОЦ ФЗН “Спорт для всіх”, організації фізкультурно-спортивних товариств, християнські організації.

2007 – 2011 роки


Організація контролю


88. Підготувати та запровадити критерії оцінки ефективності роботи структурних підрозділів сфери фізичної культури та спорту.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

2007 рік
Міжнародне співробітництво


89. Удосконалювати систему співпраці з міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, структурні підрозділи виконавчої влади і місцевого самоврядування сфери фізичної культури та спорту

2007 – 2011 роки.


90. Налагодити роботу з обміну досвідом між фахівцями області й сусідніми регіонами Польщі з питань фізичного виховання та фізкультурно-спортивної діяльності.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, структурні підрозділи виконавчої влади і місцевого самоврядування сфери фізичної культури та спорту.

2007 – 2011 роки.


91. Сприяти активному входженню в європейський освітній простір вищих навчальних закладів, які готують фахівців фізичного виховання та спорту в області відповідно до Болонської декларації. Активізувати академічні обміни студентів і стажування професорсько-викладацького складу.

Головне управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Львівський державний університет фізичної культури, Львівське училище фізичної культури, факультет фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університет

2007 – 2011 роки.


92. Брати участь в організації та проведенні міжнародних змагань, заходів, які ініційовані органами виконавчої влади райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування міст обласного значення та за масштабом виходять за межі регіонального значення.

93. Управлінню з питань фізичної культури та спорту ОДА передбачати у календарному плані фізкультурно-спортивних заходів на відповідні роки фінансову підтримку в проведенні:

93.1. ІV та V Всесвітніх бойківських фестин із запрошенням української діаспори .

Галузеві управління Львівської облдержадміністрації, Турківська РДА.

2007, 2011 роки.

93.2. Міжнародного турніру з шахів “Інсталпласт – ХВ” .

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Городоцька РДА.

2007-2011 роки.


93.3. Шашкового турніру пам’яті Степана Попеля, уродженця с. Комарники Турківського району.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Турківська РДА.

2007-2011 роки.

93.4. “Запорізьких ігрищ” у рамках святкування 100-річчя з дня утворення спортивного товариства “Україна”.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств

2011 рік


93.5. Міжнародного спливу на байдарках по р. Західний Буг – дистанція 196 км (старт смт.Добротвір, фініш - Старе Село, Польща).

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Сокальська РДА, Червоноградський міськвиконком

2007-2011 роки


93.6. Міжнародного футбольного турніру пам’яті відомого мецената Є.Шкавріна.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Сокальська РДА

2007-2011 роки


93.7. Чемпіонату Європи з автомодельного спорту в м.Стрию.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Стрийська міська рада

2009 рік


93.8. ІІ етапу Кубка Європи зі стрільби з лука серед юніорів та юнаків.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласна організація фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”

2007 рік


93.9. Чемпіонату світу зі стрільби з лука.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласна організація фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”

2011 рік

93.10. Міжнародного турніру з боксу “Кубок Карпат” у м.Моршині.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Моршинська міська рада

2007-2011 роки


93.11. Всеукраїнського турніру з боксу на призи А.Котельника у м. Львові.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Фонд Андрія Котельника

2007-2011 роки


93.12. Всеукраїнського турніру з боксу “Кубок гетьмана Виговського” у м. Жидачеві.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Жидачівська РДА

2007-2011 роки


93.13. Міжнародного турніру з художньої гімнастики “Багіра”.

Управління з питань фізичної культури та спорту

облдержадміністрації, СК “Багіра”.

2007-2011 роки


93.14. Міжнародного відкритого турніру з шахів “Кубок Лева”.

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління фізичної культури та спорту гуманітарного департаменту Львівської міської ради

2007-2011 роки


Заступник керуючого справами -

начальник організаційного відділу Андрій Болкун

Похожие:

Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток 1 до рішення 6 сесії 6 скликання Комсомольської міської ради від 2011 р. Комплексна програма розвитку туризму
Комплексна програма розвитку туризму у м. Комсомольську (далі – Програма) є комплексом заходів у галузі туризму, які реалізуються...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток до рішення обласної ради від 20. 12. 12 №764 Обласна комплексна Програма
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconКомплексна програма щодо організації та проведення протокольних і масових заходів Львівської обласної ради у 2011 році
Роведення протокольних і масових заходів Львівської обласної ради у 2011 році (далі – Програма) розроблена відповідно до розпорядження...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма
Програма енергозбереження у Бахмацькому районі на 2007 – 2010 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України “Про Загальнодержавну...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток до рішення обласної ради від " 17" квітня 2007 р. №285 Регіональна Програма
Основні положення регіональної програми розвитку інформаційного простору Львівської області
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток до рішення обласної ради від " 23 " грудня 2008 року №800 Програма
Основні положення Програми розбудови та модернізації інформаційної мережі телебачення і радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconРішення №303 від 12 червня 2007 року Про зняття з контролю рішень Львівської обласної ради
Заслухавши інформацію заступника голови Львівської обласної ради М. Гориня про виконання рішень Львівської обласної ради, які були...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconРішення від вересня 2012 року Про внесення змін до рішення обласної ради від 13. 03. 2007 №193 "Про затвердження Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року"
Внести зміни до пункту 2 рішення обласної ради від 13. 03. 2007 №193 "Про затвердження Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року",...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток до рішення третьої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 22. 12. 2010 р. Міська Комплексна програма
Програма боротьби зі злочинністю та правопорушеннями на 2006-2010 роки. Виконання передбачених цією програмою заходів дозволило в...
Додаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма iconДодаток до рішення 19 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 20. 03. 2012 р. Комплексна програма розвитку культури І мистецтва
Постанова кму “Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися закладами культури І мистецтв, заснованими на державній та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов