Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки icon

Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 рокиНазваниеРішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки
Дата конвертации20.05.2013
Размер299.82 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

IІ сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 23

від 05 січня 2011 року


Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 – 2015 роки


Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій з питань промисловості, ЖКГ, транспорту та зв'язку; з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва; з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності; Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 – 2015 роки, що додається.

2. Головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення при формуванні бюджетів на 2011 – 2015 роки передбачити кошти на співфінансування Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 – 2015 роки та здійснювати фінансування згідно затверджених порядків використання коштів.

3. Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Є.Бентковський) у тримісячний термін прозвітувати на сесії обласної ради про стан виконання Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 – 2015 роки.

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Є.Бентковський) у шестимісячний термін розробити нову комплексну Програму енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівщини.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань промисловості, ЖКГ, транспорту та зв'язку (М.Задорожний); з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва (Т.Федак); з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (Я. Качмарик).


Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ


^ Львівська обласна рада

Львівська обласна державна адміністрація

Головне управління житлово-комунального господарства


ПРОГРАМА

енергозбереження

в житлово-комунальному господарстві Львівської області

на 2011 – 2015 роки


Львів – 2011


ЗМІСТ


Стор.

 1. Вступ

3

 1. Мета

3

 1. Шляхи і способи розв'язання проблеми

3

 1. Завдання та заходи

4

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

4

 1. Нормативно-правова база

5

 1. Аналітична записка

5

 1. Енергетичний баланс Львівщини

7

 1. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

9

10. Основні заходи з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

11

^ 11. Шляхи реалізації Програми

12

12. Джерела фінансування Програми

12

^ 13. Моніторинг та контроль виконання Програми

13

1. Вступ

Програма енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на досягнення конкретних результатів у підвищенні ефективності використання енергетичних ресурсів, як основної передумови подальшого економічного розвитку Львівської області. Суть Програми – реалізація комплексу заходів із забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві Львівської області. Програма враховує відповідні заходи Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки, положення Закону України «Про енергозбереження», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року і може бути поширена на інші території України.


^ Місце реалізації Програми : Львівська область

Спрямованість Програми: Соціально-економічний розвиток

Термін реалізації Програми : 5 років


2. Мета

Метою Програми є :

 • вирішення проблеми шляхом підвищення ефективності використання та

зменшення споживання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві;

 • розширення обсягів використання електроенергії для опалення житлових і громадських будинків і споруд;

 • збільшення обсягів і сфери застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;

 • залучення коштів для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства;

 • запровадження доступних методів стимулювання для використання енергозберігаючих заходів;

 • забезпечення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

 • зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

^ 3. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблеми передбачається розв'язати шляхом:

 • упровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

 • використання енергії сонця та геотермальної енергії;

 • видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ як альтернативного виду палива;

 • виробництва та використання біопалива;

 • розвитку вітроенергетики;

 • модернізації систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

 • здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

 • зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

 • створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності й енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного області, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

 • проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

 • популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, внесення відповідних питань до програм навчальних закладів.

^ 4. Завдання та заходи

Основними завданнями Програми є:

Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами, шляхом упровадження:

 • когенераційних технологій;

 • технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

Зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

 • модернізації устаткування теплових електростанцій, теплоелектроцентралей та котлоагрегатів, що використовуються в комунальному господарстві;

 • проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел енергії;

 • здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • зменшити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

 • удосконалити механізм державного управління й регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження, оптимізувати структуру й обсяг енергоспоживання;

 • зменшити обсяг використання природних ресурсів за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

 • створити нові робочі місця;

 • ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

 • частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

 • забезпечити суттєве зменшення питомих витрат енергоресурсів у всіх підгалузях житлово-комунального господарства;

 • підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії;

 • забезпечити зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;підвищити якісний рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним приведенням тарифів до відповідності затрат на такі послуги;

 • зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики та підвищити надійність роботи інженерних комунальних систем життєзабезпечення;

 • створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів комунальних підприємств;

 • підвищити рівень поінформованості населення щодо необхідності заощадження енергоресурсів.

^ 6. Нормативно-правова база

Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР.

Розпорядження Президента України від 20.10.2005 р. № 1199 "Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України".

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 750 від 16.05.2007 р.).

Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року, затверджена рішенням Львівської обласної ради № 193 від 13.03.2007 р.

Указ Президента України від 28.07.2008 р. № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 30.05.2008 р. "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів".

Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 – 2015 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 587).

Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1997 р. № 1505.


^ 7. Аналітична записка

Енергозбереження – організаційна, наукова, практична, інформаційна діяльність державних органів, юридичних і фізичних осіб, направлена на зниження витрат (втрат) паливно-енергетичних ресурсів у процесі їх видобування, перероблення, транспортування, зберігання, виробництва, використання і утилізації. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є в три рази ефективнішою, ніж її видобуток - інтенсифікація енергозбереження стає одним з вузлових питань розвитку економіки. Суть її полягає у використанні всього комплексу ефективних заходів, що скеровані на зниження питомих енерговитрат на виробництво продукції (у т. ч. товарної енергії) і підвищення продуктивності праці.

^ Основними напрямами та заходами з економії енергоресурсів є:

 • перехід на енергозберігаючі технології і підвищення рівня організації виробництва, скорочення матеріалоємності продукції;

 • вдосконалення структури енергетичного обладнання, демонтаж і реконструкція застарілого;

 • розробка і впровадження більш ефективних енергоспоживачів (електроприводів іншого енергоспоживаючого обладнання), вдосконалення управління їх режимами;

 • скорочення втрат і підвищення використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів;

 • використання комбінованих енерготехнологічних процесів.

Теплогенерація : основне джерело енергетичного забезпечення природний газ, споживання якого у секторі зменшено протягом останніх трьох років на 68 млн м3 (з 434,2 млн м3 до 366,3 млн м3), або на 15,7%. Проблеми теплогенерації полягають у великій нормі замортизованого обладнання, системі та схемах теплопостачання, системі управління галузі, розбалансованості по споживачах.

^ Структура енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві

У розрізі енергоспоживання житлово-комунальне господарство регіону посідає третє місце після населення та промисловості і перше місце – за споживанням тепла. В той же час технічний стан існуючого обладнання підприємств ЖКГ не витримує жодної критики : термін експлуатації більше половини котелень, де використовуються малоефективні та застарілі котли з коефіцієнтом корисної дії (ККД) менше 80% (58,5% від загальної кількості), перевищує 20 років. Не краща ситуація і з тепловими мережами. На багатьох теплових пунктах експлуатуються застарілі кожухотрубні водопідігрівачі з низьким коефіцієнтом теплопередачі. Загалом непродуктивні витрати теплової енергії сягають 53%.

Серед основних факторів, які суттєво впливають на ситуацію, що склалася в житлово-комунальному господарстві, необхідно відзначити такі:

 • затримки з оплатою спожитих енергоносіїв та списання енергетичних боргів, низька платоспроможність та платіжна дисципліна, недосконале законодавство України, у т.ч. недосконалість існуючої в Україні системи тарифів та розрахунків населення за користування водою і тепловою енергією, що зводить нанівець стимули до впровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження;

 • незбалансованість ринку енергоефективного обладнання, устаткування та енергосервісних послуг та надмірна централізація теплопостачання, експлуатація малоефективного та зношеного обладнання.

^ Стан і шляхи розвитку комунальної енергетики

Мала (комунальна) енергетика України сформувалася в умовах монопольного розвитку централізованого теплопостачання з усіма його вадами, як-от: незадовільний стан теплових мереж, затримка розвитку технологій теплофікації та когенерації, практична відсутність сучасних систем контролю, обліку і керування теплопостачанням, дефіцит органічного палива (при низькому коефіцієнті використанні його теплоти), необхідність розв'язання екологічних проблем, високий ступінь зношеності енергетичних потужностей, основного й допоміжного теплоенергетичного устаткування. В цих умовах потрібно переглянути концепцію централізованого теплопостачання як єдино слушного напряму розвитку теплоенергетики, а відтак – створити спеціальну, державну програму, підкріплену серйозною матеріальною базою.

Зазначмо лише основні складові її реалізації, що мають безпосередній стосунок до комунальної енергетики і випливають з її стану на певному етапі:

 • розробка технічних і технологічних рішень, що забезпечують підвищення ефективності, надійності й відповідності екологічним нормам устаткування, яке нині перебуває в експлуатації;

 • перехід на переважне спалювання вугілля (у районах його видобутку), мазуту (у зонах, близьких до розміщення нафтопереробних заводів), з використанням комплексу ефективних споруд, що вловлюють пил;

 • зниження енергоспоживання в різних сферах споживання з установкою приладів для обліку витрат тепла і вирішення проблем оптимальної децентралізації теплопостачання;

 • перехід на спалювання низькосортного, дешевого палива, сміття, соломи, деревних відходів (з відповідними інвестиціями в підготовку палива і ефективне спалювання);

 • будівництво автоматизованих котлоагрегатів та децентралізованих систем водо-, тепло-, електропостачання, зокрема з використанням міні-ТЕЦ і принципів когенерації;

 • використання альтернативних джерел енергії (енергії Сонця та Землі тощо)

 • максимальне використання теплоти відхідних газів, газоспоживаючих котлоагрегатів з використанням теплоти конденсації водяної пари (конденсаційних котлоагрегатів і конденсаційних приставок);

 • використання низькотемпературного опалення в нових забудовах з утепленими огороджувальними конструкціями;

 • упровадження сучасних методів контролю й автоматизації теплових процесів.

Особливістю великих систем централізованого теплопостачання є можливість найефективнішого використання комбінованого виробництва теплової та електричної енергії на ТЕЦ. При цьому досягається істотне зниження витрати палива і зменшується забруднення довкілля.

У системі теплопостачання області задіяні понад 2300 котлів різної потужності (м. Львів – 533), що вимагає істотної уваги питанню максимального розкриття їх можливостей (потужностей) на шляху реконструкції існуючих теплопроводів, підвищення температурного графіка із збереженням кількості циркулюючого теплоносія, максимального використання можливостей ТЕЦ у системах гарячого водопостачання тощо. Існуючі вади централізованого теплопостачання можна усунути, якщо знизити втрати тепла під час його транспортування і використання для обігріву будівель. Оптимізація системи теплопостачання з комбінованим виробленням електроенергії й тепла, окрім економії засобів і палива, дозволить маневрування потужностями при пікових навантаженнях і екстремальних ситуаціях.


^ 8. Енергетичний баланс Львівщини


Ресурс

База на 01.01.2008

Вироблено

за 2008

Спожито

за 2008

Експорт

у 2008

Імпорт

у 2008

Залишок

на 01.01.2009

Газ природний, млн м³

-

770,8

2562,4

-

-

-

Нафта сира,

тис. т

18,8

119,7

572,5

-

-

56,9

Вугілля готове, тис. т

106,6

1957,0

1265,9

1,8

132,8

326,3

Бензин моторний, тис. т

12,3

170,8

262,1

-

254,4

9,5

Газойлі (паливо дизельне), тис. т

8,1

247,6

327,3

194,1

197,5

12,5

Мазути паливні важкі, тис. т

3,7

176,2

2,7

-

1,2

5,8


^ Відновлювальні джерела енергії

Львівщина має практично всі види відновлювальних джерел енергії (далі – ­ ВДЕ) і значний їх потенціал, який може майже половину енергоресурсів перевести на ВДЕ.

^ Вітрова енергія

Потенціал вітрової енергії в гірській частині області на висоті 30 м складає 620 кВт*год/м2, на висоті 100 м – 1150 кВт*год/м2. Найбільш ефективними ВЕС можуть бути в Дрогобицькому, Сколівському, Старосамбірському та Турківському районах. Вітрова енергетика як джерело енергії може бути застосована окремими господарствами та домогосподарствами. Вартість встановлення 1 кВт генераційної потужності (у межах до 50 кВт) 2500 дол. США. Термін служби установок 20 років, окупність у межах 12-17 років. Існує конкурентоспроможна вітчизняна розробка Львівського державного аграрного університету.

^ Рослинна біомаса

Зернобобові, соняшник, кукурудза, овочі – близько 100 тис. т у. п. /рік, відходи деревини (тирса, шпон, дрова) для використання у вигляді палива – 51 тис. т у. п./ рік.

Враховуючи складність технологічного забезпечення (заготівля, брикетування, сушіння, транспортування) може розглядатися як сировинна енергетична маса на локальних територіях. Для використання у промислових об’ємах вимагає серйозних капіталовкладень та організаційних заходів.

^ Гідроенергетичний потенціал малих рік – 223 тис. т у. п. /рік

На сьогодні досліджений потенціал гідроресурсу Львівщини є другим за величиною в Україні і складає 1814 млн кВт*год/рік. У гірських районах – це перш за все гірські річки Карпат: Стрий, Дністер та їх притоки, гідроенергетичний потенціал складає 284 тис. кВт*год/рік на 1 км2, на решті території – приблизно 10,2 тис. кВт*год/рік на 1км2. Економічно доцільний потенціал складає 544 млн кВт* год/рік.

На сьогодні діє Явірська ГЕС 450 кВт. У стадії налагодження знаходиться Східницька ВЕС (гора Бухів) 700 кВт. У стадії будівництва Бориславська ГЕС 500 кВт, у стадії проектування знаходиться будівництво малої ГЕС на гідровузлі Добротвірської ТЕС 1,2 МВт та Сколівської ВЕС (гора в с. Орів).

Разом з тим сьогодні визначено 4 місця потенційного розташування малих ГЕС на території області: Старосамбірська МГЕС (м.Старий Самбір, на р.Дністер), Хирівська МГЕС (м.Хирів, на р.Стрв'яж), Опірська (с.Демня Сколівського району, на р.Опір), Новошицька (с.Новошичі Дрогобицького району, на р.Бистриця).

^ Енергетичний потенціал торфу – 85 млн т у. п. /рік.

При налагодженні технологічного циклу (збагачення) використання енергетичного потенціалу торфу може бути конкурентоздатним джерелом енергії.

^ Сонячна енергія

Енергія сонячної радіації на широті Львова складає 3,85 ГДж/м2 в рік, що дозволяє з коефіцієнтом використання 30%, отримувати щодоби з 1 м2 колектора у середньому 1,0 кВт*год теплової енергії, або 100 Вт електричної. Сучасні системи дозволяють отримувати протягом 10 місяців у році теплову енергію за ціною 12-15 коп./ кВт, електричну – 37-55 коп./ кВт. Окупність системи : 3-4 роки (по теплу), 5-7 років (по електриці).

^ Енергія ґрунту

Використання енергії ґрунту (теплові насоси) дозволяє отримати до 65-70 % економії тепла від загальної кількості теплоти, відданої споживачеві. Проблеми освоєння потенціалу полягають у подоланні тарифного бар’єра (налагодження випуску обладнання в Україні), стартовій фінансовій підтримці державним коштом, організації системи протекціонізму на об’єктах бюджетної сфери, інженерній підготовці об’єктів до інсталяції обладнання, спрощення регуляторних механізмів та процедур.

Когенерація

Будівництво на базі діючих водогрійних котелень або поблизу них теплоелектроцентралей (ТЕЦ) з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії на базі когенераційних технологій і використанням газопоршневих машин. Серед діючих джерел є Новояворівська-ТЕЦ. У стадії налагодження – когенераційна установка в м. Трускавець. У стадії будівництва – когенераційна установка в мікрорайоні Рясне-2 м.Львова, ТЕЦ на базі геотермальної свердловини Пиняни-1, шахти "Любельська № 1-2" з видобутку коксівного вугілля. У стадії проектування: Роздільська ТЕЦ, а також ТЕЦ в с.Муроване Пустомитівського р-ну, містах Червонограді та Соснівці.

Електроопалення

На території Львівської області є можливість реалізації інвестиційних проектів ТОВ "Енергетична компанія "ТЕПЛОН", а саме: будівництво енергетичного центру з використанням відновлюваних джерел енергії в м. Рава-Руська, який знаходиться в стадії реалізації, реконструкція систем теплопостачання корпусу № 7 НУ "Львівська політехніка", профтехучилища в м. Золочеві, ЗСШ № 48 у м. Львові (вул. Рубчака, 8), ЗСШ № 4 у м. Червонограді.

^ 9. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів призводить до зниження рівня конкурентоспроможності продукції, зменшення обсягу власних обігових коштів підприємств, унаслідок чого ускладнюється процес інвестування у проекти модернізації виробничих фондів і технологій. Крім того, уповільнюються темпи приросту обсягу ВВП та зменшується обсяг надходжень до державного бюджету.

Рівень використання потенціалу енергозбереження є незадовільним, незважаючи на ряд прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягу їх споживання та імпорту.

Основними причинами високої енергоємності ВВП та неефективності здійснення заходів з енергозбереження є:

 • недосконалість нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та енергозбереження, відсутність окремих стандартів і нормативів;

 • надмірна зношеність основних фондів, низькі темпи їх оновлення, недостатній рівень мотивації власників підприємств щодо оновлення таких фондів за рахунок власних або кредитних коштів та відсутність у них відповідних зобов'язань;недосконалість механізму утворення цін і тарифів на енергоносії, що призводить до перехресного субсидування;

 • наявність та подальше збільшення обсягу заборгованості з оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів;

 • значні понаднормативні втрати ресурсів, постачання яких здійснюється з використанням інженерних мереж;

 • недостатній рівень впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних і відновлюваних джерел енергії;

 • відсутність цілісної інноваційної інфраструктури, необхідної для зниження енергоємності ВВП до рівня розвинутих держав світу;

 • обмежений доступ юридичних і фізичних осіб до кредитних ресурсів;

 • неефективність системи енергетичного менеджменту у виробничій та невиробничій сфері, відсутність відповідних автоматизованих систем;

 • недостатній рівень оснащення інженерних мереж приладами обліку паливно-енергетичних та інших ресурсів;

 • відсутність енергетичного балансу і відповідної системи моніторингу його показників.

^ Централізоване теплопостачання

В області функціонує 25 теплопостачальних організацій, які належать, в основному, до підприємств міської комунальної власності (93,5%). Окрім того, незначна частина теплопостачальних підприємств є відомчими об’єктами (5%) або належать житловим організаціям (1,5%). На підприємствах комунальної теплоенергетики працює 5,7 тисяч працівників. У загальній структурі житлово-комунального господарства обсяг послуг централізованого теплопостачання є найбільш вагомою складовою і становить близько 49,6%. У складі підприємств централізованого теплопостачання функціонують 314 котелень із загальною встановленою потужністю теплогенеруючого обладнання 3395,3 Гкал/год.

Загальна кількість котлів, встановлених у котельнях теплопостачальних підприємств, становить понад 1087 одиниць, з них близько 510 шт. (понад 46,9%) працюють вкрай неефективно, а ККД такого обладнання є нижчим за 82 відсотки.

Однією з найбільш гострих проблем теплопостачальних підприємств є стрімке зростання темпів старіння основного обладнання і виробничих фондів, що негативно впливає на якість послуг, збільшує витрати палива і в цілому призводить до підвищення собівартості теплової енергії. Визначальною складовою структури собівартості є вартість придбання первинних енергоресурсів (у першу чергу, вартість закупівлі природного газу) підприємствами комунальної теплоенергетики. Загальна протяжність теплових мереж у містах і селищах міського типу області у двотрубному вимірі складає 1111,4 км, з яких близько 373,5 км повністю відпрацювали свій ресурс, а 235,3 км теплопроводів знаходяться в аварійному стані.

^ Житлове господарство

Житловий фонд області станом на сьогодні становить 52,3 млн кв. м загальної площі, з якого 28,7 млн кв. м знаходиться в містах і селищах міського типу, 23,6 млн кв. м – у сільській місцевості. Значна частина житлового фонду – 1,1 млн кв. м припадає на гуртожитки, що становить 2,1% від усієї площі житлового фонду області.

На даний час на балансі місцевих рад нараховується близько 18240 житлових будинків загальною площею понад 17,7 млн кв. м, більша частина житлового фонду облаштована і відповідає санітарним нормам. Експлуатацію комунального житлового фонду здійснюють 90 підприємств, на яких зайнято 7,2 тис. працівників.

Переважна більшість будинків комунального житлового фонду забезпечена комплексом необхідних послуг. Так, 93% житлового фонду має централізоване водопостачання, 92% забезпечено послугами водовідведення і каналізації стоків, 70% охоплено гарячим водопостачанням, більше 95% – газифіковано.

^ Зовнішнє освітлення населених пунктів

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 2330,9 км, у тому числі: 337,3 км протяжності кабельної лінії, 1993,981 км – повітряної лінії.

Мережа зовнішнього освітлення області налічує 58,2 тис. світлоточок, у тому числі за типами джерел світла: лампи розжарювання – 21,7 тис. одиниць, ртутні – 16,8 тис. одиниць та натрієві – 19,6 тис. одиниць. На утримання об’єктів зовнішнього освітлення витрачено у 2008 році 13,6 млн грн, собівартість витрат на роботу однієї світлоточки складає 141 грн.

Найбільша кількість об’єктів зовнішнього освітлення розміщена у місті Львові. Так, мережа зовнішнього освітлення міста налічує 23 тис. світлоточок, 1993,981 км повітряної лінії, 3700 опор і 300 шаф управління, 24 одиниці спецмашин та механізмів. Існуючий стан зовнішнього освітлення міста характеризується високим ступенем замортизованості основного обладнання (світильники – 60%, повітряні лінії – 52,4%, кабельні лінії – 72,3%, опори – 98,4%, шафи управління – 54%).

^ 10. Основні заходи з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Упродовж 2011 – 2015 років головним управлінням житлово-комунального господарства, підприємствами галузі планується здійснення енергозберігаючих заходів та впровадження енергозберігаючих технологій та досягнення економії в 5,51 тис. т у.п.

Передбачається реалізація комплексу заходів.

У тепловій енергетиці:

 • заміна та реконструкція газових котлів з ККД менше 80 %;

 • заміна пальників;

 • впровадження когенераційних установок;

 • заміна ЦТП на ІТП з використанням модульних теплообмінних блоків;

 • заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб;

 • впровадження сучасних пальникових пристроїв;

 • впровадження сучасних систем автоматизованого управління теплопостачання;

 • впровадження теплоакумулюючих електричних систем теплопостачання;

 • застосування альтернативних, нетрадиційних, відновлювальних джерел енергії.

Для зменшення залежності від імпортованого природного газу та водночас для досягнення відповідності технічного рівня централізованого теплопостачання вимогам сьогодення слід упроваджувати на об’єктах теплогенерації нові сучасні технології, зокрема з використанням вугілля, місцевих та альтернативних видів палива, у тому числі: торфу, соломи, відходів деревини, біогазу, а також з використанням сонячних і теплонасосних, когенераційних установок, електрокотельних з теплоакумуляційним режимом роботи, які використовують електроенергію в години так званого "провалу графіка електричних навантажень", та з використанням процесів кавітації тощо.

^ У водопровідно-каналізаційному господарстві :

реконструкція насосних станцій;

заміна дренажної системи фільтрів;

санація та заміна водопровідно-каналізаційних мереж;

реконструкція очисних споруд каналізації;

утилізація осадів стічних вод з метою отримання електричної та теплової енергії;

заміна глибинних насосів;

встановлення регуляторів тиску на водопровідних мережах;

встановлення будинкових приладів обліку холодної води;

впровадження автоматизованих систем управління насосними станціями.

^ У житловому фонді:

впровадження енергетичних паспортів будівель;

проведення енергоаудиту будівель;

термомодернізація житлових будівель.

^ 11. Шляхи реалізації Програми

Шляхи реалізації Програми:

11.1. Основні вимоги до інвестиційних проектів , які фінансуються за кошти Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів України ( далі – НАЕР):

 • інвестиційний проект відповідає напрямкам енергозбереження;

 • термін окупності проекту не більше 4-х років;

 • термін виконання проекту – один рік;

 • наявність розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації та техніко-економічного обґрунтування на види робіт , у тому числі розрахунків обсягів економії природного газу, теплової енергії, електроенергії та інших енергоресурсів;

 • підтвердження органами місцевого самоврядування про наявність джерел співфінансування в розмірі не менше до встановлених норм згідно чинного законодавства;

 • висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність проекту нормативним актам з енергозбереження;

 • комплексний висновок Укрдержбудекспертизи (за винятком проектів, для затвердження яких згідно із законодавством комплексний висновок державної експертизи необов’язковий).

11.2. Погодження переліку інвестиційних проектів:

 • органи місцевого самоврядування подають проекти, перераховані в цінах поточного року, в головне управління житлово-комунального господарства;

 • головне управління житлово-комунального господарства розглядає проекти відповідно до вимог та формує перелік проектів на поточний рік;

 • сформований перелік проектів подається для розгляду та погодження на профільні депутатські комісії;

 • погоджений перелік інвестиційних подається в НАЕР для розгляду та погодження на фінансування.

^ 12. Джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 589,4 млн грн, у тому числі 589,4 млн грн за рахунок коштів державного бюджету.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти місцевого бюджету передбачаються рішенням сесій місцевих органів самоврядування при умові фінансування з державного бюджету відповідно до Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів для їх фінансової підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки, затвердженої наказом НАЕР відповідно на поточний бюджетний рік.

Джерелами фінансування можуть бути:

 • кошти Світового банку, які можуть бути залучені на об’єкти теплопостачання;

 • фінансування у вигляді кредитування від державного банку "Укрексімбанк" у сумі до 1 млрд грн на проекти, що спрямовані на енергозбереження;
 • кошти Європейського банку розвитку та реконструкцій, передбачені на фінансування великих проектів, вартість яких становить більше 10 млн євро;

 • кошти Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів України, передбачені на реалізацію заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки;

 • кошти Екологічної фінансової корпорації Північної Європи, передбачені на кредитування проектів вартістю до 350 тис. євро, які спрямовані на енергозбереження.

^ 13. Моніторинг та контроль виконання Програми

Моніторинг виконання Програми здійснюється головним управлінням житлово-комунального-господарства облдержадміністрації відповідно до показників, визначених Методикою розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженою наказом НАЕР № 33 від 17.03.2009 р. за встановленими формами.

Контроль за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів на її реалізацію здійснюється постійними комісіями з питань промисловості, ЖКГ, транспорту та зв'язку; з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва; з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради.


Додаток 1

до Програми


^ ПАСПОРТ

Програми енергозбереження

в житлово-комунальному господарстві Львівської області

на 2011 2015 роки


1. Підстава: Державна цільова програма енергоефективності на 2010 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. №243 (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. №587)


2. Замовник Програми – головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.


3. Керівник Програми – начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.


4. Виконавці заходів Програми – головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації..


5. Термін виконання: 2011 – 2015 роки.


6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела

фінансування


Обсяг

фінансування,

млн грнУ тому числі за роками2011


2012


20132014


2015


Державний бюджет

589,4

137,0

146,1

154,8

151,5

0


Усього

589,4

137,0

146,1

154,8

151,5

0Керуючий справами

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ


Додаток 2

до Програми

Обсяги та джерела фінансуванняНайменування заходуГоловний розпорядник коштів

Джерела фінансування


Прогнозний обсяг фінансових ресурсів від впровадження заходів,

млн грн


У тому числі за роками


2011

2012

2013

2014

2015

Впровадження когенераційних технологій у комунальній енергетиці

НАЕР

Державний бюджет

235,3

62,9

65,4

73,3

75,7

0,0

Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності

НАЕР

Державний бюджет

236,7

59,1

64,7

55,5

57,4

0,0

Проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел енергії

НАЕР

Державний бюджет

75,4

15,0

16,0

26,0

18,4

0,0

Реконструкція зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій.

НАЕР


Державний бюджет

42,0

12,0

11,0

10,0

9,0

0,0

Усього589,4

137,0

146,1

154,8

151,5

0,0


Керуючий справами

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ
Похожие:

Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення №126 від 17 травня 2011 року Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Львівської області на 2011 -2015 роки
Про затвердження Програми інвестиційного розвитку Львівської області на 2011 –2015 роки
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення №345 "28" грудня 2011 року 15 сесія 6 скликання Про програму енергозбереження на території міської ради на 2011-2015 роки
Україні” розглянувши та обговоривши проект програми енергозбереження на території міської ради на 2011-2015 роки, враховуючи пропозиції...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення №58 від 09 березня 2011 року Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011 2013 роки
Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2011 – 2013 роки
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Комсомольська на 2011-2015 роки
Комсомольська на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії шостого скликання від 23. 03. 2011 року та враховуючи пропозиції...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення від 03. 07. 2012 р. Про хід виконання Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011 2015 роки за 2011 рік та І півріччя 2012 року
«Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011 – 2015 роки», а також враховуючи пропозиції постійної...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення від 30. 05. 2012 №6/19-19 м. Дружківка Про хід виконання у 2011 році Програми розвитку земельних відносин І охорони земель у м. Дружківка на 2011-2015 роки
Ої ради від 08. 06. 2011 №6/8-26 «Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 15. 12. 2011 №6/2-6 «Про затвердження...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення № від вересня 2011 року Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 24. 05. 2011 р. №170 "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 2015 роки"
Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 24. 05. 2011 р. №170 Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення №28 Від 12 січня 2011 року м. Городок Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації для реалізації містобудівної політики на території Городоцького району на 2011-2015 роки
Роки, приймаючи до уваги рішення постійної комісії з питань планування територій, містобудування, архітектури, місцевого самоврядування...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення №387 від 28 лютого 2012 року Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 24. 05. 2011 р. №170 "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 2015 роки"
Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 24. 05. 2011 р. №170 Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу...
Рішення №23 від 05 січня 2011 року Про затвердження Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011 2015 роки iconРішення двадцять сьома сесія VІ скликання від 23 січня 2013 року №2 Про хід виконання комплексної Програми профілактики злочинності в м. Овруч на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29. 09. 2011 року №212
Про хід виконання комплексної Програми профілактики злочинності в м. Овруч на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов