Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки icon

Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 рокиНазваниеРішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки
Дата конвертации21.05.2013
Размер268.57 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХХХVІІ сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ № 896

від 10 квітня 2009 року


Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 – 2013 роки


З метою належної організації та проведення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій, керуючись п. 2 ст. 7 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій з питань молоді та спорту і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 – 2013 роки (далі – Програма), що додається.


2. Установити, що фінансування заходів Програми здійснюється з передбачених місцевими бюджетами коштів, а також із залученням позабюджетних коштів, не заборонених законодавством.


3. Доручити Львівській обласній державній адміністрації (М. Кміть), головам райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення:

3.1. Під час складання проектів відповідних бюджетів передбачати кошти на реалізацію Програми;


3.2. Забезпечити проведення постійного моніторингу та надання обласній раді щорічного звіту щодо виконання Програми.


4. Контроль за реалізацією Програми покласти на постійні комісії з питань молоді та спорту (В. Колошко) і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Давидяк).


Голова обласної ради Мирослав Сеник


Затверджено

рішенням обласної ради

від 10.04.2009 р. № 896


^ ОБЛАСНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей

на 2009 – 2013 роки


1. Загальні положення


У період утвердження України як демократичної держави органи влади надають особливого значення проблемам дітей, підлітків та молоді, а саме їх пільгової частини: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, потерпілих унаслідок аварій на ЧАЕС та Скнилівському летовищі; дітей-інвалідів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; талановитих та обдарованих дітей; дітей, хворих на гіпоплазію емалі зубів та ін. Забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення дітей вищезгаданих категорій є вкрай важливим та необхідним.

Турбота про здоров’я дітей – один з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

На жаль, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійних факторів ризику, у тому числі стресові перевантаження, зокрема в шкільному віці, спричиняють до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку в дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до збільшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стан здоров'я дітей – один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

^ 2.    Визначення понять

 

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.

Оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

^ Послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини.

^ Відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

^ Оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

^ Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів.

^ Тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту за спеціальною програмою.

^ Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійний або тимчасовий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

^ Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу – заклад, у якому дитина перебуває цілодобово і, крім оздоровчих, отримує комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природо-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими.

^ Дитячий центр – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово; має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей.

^ Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, яка відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення.

^ Табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується дотримання виховного процесу, належний догляд за дітьми, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

^ Дитячий заклад праці та відпочинку – заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, у якому організовуються відпочинок та трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок.

^ Наметове містечко – тимчасово діючий заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, розташований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.

^ Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій); бездоглядні та безпритульні діти; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

^ Діти, які потребують особливих умов для оздоровлення – діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.


^ 3. Мета і основні завдання Програми


Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.

^ Основні завдання Програми:

- підвищення рівня та якості послуг у сфері відпочинку й оздоровлення дітей;

- удосконалення нормативно-правової бази щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

- поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

- створення оптимальних умов для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

- зміцнення кадрового потенціалу й підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах.


^ 4. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій; професійних спілок; Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб; коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

У Львівській області за даними Держкомстату станом на 15 вересня 2008 року проживає 300150 дітей віком від 7 до 17 років. З них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1949; дітей-інвалідів – 8624; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи – 2670; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків – 35; дітей шахтарів, які загинули під час виконання службових обов’язків – 18; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 75610.

Згідно із Законом України від 4 вересня 2008 року № 375–VІ "Про оздоровлення та відпочинок дітей", за рахунок коштів  державного бюджету фінансуються послуги з оздоровлення й відпочинку: дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей – інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); лідерів дитячих громадських організацій; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф. За рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету місцевого самоврядування фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку: дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей (переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників навчання); бездоглядних і безпритульних дітей; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Крім цього, характерними для Львівщини є категорії дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Скнилівському летовищі та дітей, хворих на гіпоплазію емалі зубів (м.Червоноград, с.Соснівка та села Сокальського району).

 

 

^ 5. Прогнозовані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- збільшити кількість наданих послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки;

- сприяти збереженню і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих закладів та збільшити їх кількість, зокрема спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів;

- урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг;

- забезпечити високий рівень кадрового забезпечення та фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

- створити оптимальні умови для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.


^ Керуючий справами обласної ради Євген Захаревич

Додаток 1

до рішення обласної ради

від 10.04.2009р. № 896


Паспорт


Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 – 2013 роки


1. Ініціатор розроблення Програми - управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.


  1. Дата, номер документа про затвердження Програми.


3. Розробник Програми - управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.


4. Співрозробники Програми - головне управління освіти і науки облдержадміністрації


5. Відповідальний виконавець Програми – управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.


6. Учасники Програми - головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми міст обласного значення.


7. Термін реалізації Програми: 2009 – 2013 роки.


7.1. Етапи виконання Програми: щорічно.


  1. Загальний обсяг фінансування

ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, тис. грн:

усього - 126478,0 тис. грн,

у тому числі на 2009р. - 19222,4 тис. грн


8.1. Коштів обласного бюджету - 64571,0 тис. грн,

у тому числі на 2009р. - 9536,4 тис. грн


Керуючий справами обласної ради Євген Захаревич

Додаток 2

до рішення обласної ради

від 10.04.2009р. № 896


^ Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2009

рік

2010

рік

2011

рік

2012

рік

2013

рік

Усього витрат на виконання Програми

^ Усього по Програмі

19222,4

21753,8

24504,1

28043,5

32954,2

126478,0

Бюджети районів та міст обласного значення, кошти батьків

9686,0

10756,0

11840,0

13465,0

16160,0

61907,0

^ Обласний бюджет

у т.ч.:


- управління у справах сім’ї та молоді:

на путівки:

у т.ч.:

дітей пільгових категорій –

дітей соціальної сфери села –

на заходи:

на наметові табори:


- головне управління освіти і науки:

на путівки:

9536,4


5336,4


5211,4


4518,0


693,4

25,0


100,0


4200,0


4200,0

10997,8


6167,8


5993,1


5195,7


797,4

49,7


125,0


4830,0


4830,0

12664,1


7109,6


6892,1


5975,1


917,0

67,5


150,0


5554,5


5554,5

14578,5


8190,8


7925,9


6871,35


1054,55

89,9


175,0


6387,7


6387,7

16794,2


9448,4


9114,8


7902,1


1212,7

133,6


200,0


7345,8


7345,8

64571,0


36253,0


35137,3


30462,25


4675,05

365,7


750,0


28318,0


28318,0Керуючий справами обласної ради Євген Захаревич

Додаток 3

до рішення обласної ради

від 10.04.2009 р. № 896


^ ЗАХОДИ

із виконання Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 – 2013 роки


№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний за програму

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

  1. 1
І. Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей


1.

Провести інвентаризацію оздоровчих закладів області

Квітень, 2009 –

2013 роки

Управління у справах сім’ї та молоді, головне управління праці та соціального захисту населення, головне управління освіти і науки, головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління МНС України в області, обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення за участю Об’єднання профспілок області

Обласний бюджет

-

2,0

2,5

3,0

4,0

2.

Перевірити стан готовності оздоровчих закладів області до проведення оздоровлення дітей


До 1 червня,

щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді, головне управління праці та соціального захисту населення, головне управління освіти і науки, головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління МВС України у Львівській області, Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція,

ДП «Львівстандартметрологія» (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення за участю Об’єднання профспілок області

Обласний бюджет, кошти організацій та підприємств

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3.

Проводити планові та позапланові перевірки діяльності оздоровчих закладів області


Червень-серпень,

щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді, головне управління праці та соціального захисту населення, головне управління освіти і науки, головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління МВС України у Львівській області, Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція, Головне управління МНС України у Львівській області, ДП «Львівстандартметрологія» (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення за участю Об’єднання профспілок області

Обласний бюджет, кошти організацій та підприємств

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
Усього


2,0

5,0

6,5

8,0

10,0


ІІ. Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей органами виконавчої влади


№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1.

Передбачити своєчасне виділення коштів для організації впродовж літніх канікул оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу, дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; вихованців інтернатних закладів, сиротинців, дитячих будинків сімейного типу; дітей із прийомних сімей; а також дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей; дітей-інвалідів; талановити та обдарованих дітей; дітей з девіантною поведінкою; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; дітей хворих на гіпоплазію емалі зубів; дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Скнилові.

Травень – серпень, щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації,

Обласний бюджет

8718,0

10025,7

11529,6

13259,05

15247,9

2.

Передбачити своєчасне виділення коштів для організації впродовж літніх канікул оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу, дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; вихованців інтернатних закладів, сиротинців, дитячих будинків сімейного типу; дітей із прийомних сімей; а також дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей; дітей-інвалідів; талановити та обдарованих дітей; дітей з девіантною поведінкою; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; дітей хворих на гіпоплазію емалі зубів; дітей, які потерпіли внаслідок аварії на Скнилові.

Травень – серпень, щорічно

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Місцеві

бюджети

3000,0

3500,0

4000,0

5000,0

7000,0

3.

Передбачати виділення коштів для літнього оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу області

Травень – серпень, щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

693,4

797,4

917,0

1054,55

1212,7

4.

Здійснювати заходи щодо розвитку мережі дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів області

Щорічно

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Місцевий бюджет

6000,0

6500,0

7000,0

7500,0

8000,0

5.

Здійснювати заходи щодо розвитку мережі таборів праці і відпочинку та наметових таборів за кошти обласного бюджету

Щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації,, головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0

6.

Здійснювати заходи щодо підтримки діяльності наметових таборів області за місцеві кошти

Щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації,, головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Місцеві бюджети

400,0

425,0

450,0

475,0

500,0

7.

Здійснювати супровід медичних працівників за курсуванням організованих груп дітей

Щорічно

Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Кошти батьків, спонсорів

10,0

12,0

15,0

20,0

30,0

8.

Організовувати супровід дітей, які від’їжджають на відпочинок, оздоровлення і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які повертаються додому автомобільним і залізничним транспортом, з метою забезпечення їх особистої безпеки

Щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління МВС України в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Кошти батьків, спонсорів

100,0

120,0

150,0

200,0

300,0

9.

Систематично здійснювати контроль за якістю послуг та дотриманням вимог законодавства, за якістю та безпечністю продуктів харчування в оздоровчих закладах

Щорічно

Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах захисту прав споживачів в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Обласний бюджет

2,0

3,0

3,0

4,0

5,0

10.

Забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів, вихованців спеціалізованих дитячих будинків-інтернатів, учнів Самбірського училища-інтернату

Щорічно

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Місцевий бюджети

66,0

72,0

80,0

90,0

100,0

11.

Забезпечити оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Скнилівської авіакатастрофи, відповідно до поданих заяв

Щорічно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Місцеві бюджети

80,0

90,0

100,0

120,0

150,0
Усього


19169,4

21670,1

24394,6

27897,6

32745,6


ІІІ. Організаційно-методичне, інформаційне й кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей


№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1.

Проводити спільні семінари-навчання для директорів оздоровчих закладів, головних бухгалтерів, шеф-кухарів, медичних працівників та вихователів з метою вироблення основних засад програми національно-патріотичного виховання дітей під час оздоровлення та відпочинку

Щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, головне управління освіти та науки облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція

Обласний бюджет

6,0

9,5

13,2

15,2

17,5

2.

Організувати роботу спеціалістів міських/районних центрів соціальних служб для молоді в дитячих та студентських оздоровчих закладах з метою проведення соціально-психологічної, профілактичної роботи щодо запобігання негативним явищам серед дітей і молоді, а саме:

- - тренінгову роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, статевого виховання;

- - психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками та батьками, гармонійного розвитку особистості;

-навчально-консультативні та тренінгові заходи щодо поширення знань Конвенції ООН про права дитини; - збереження репродуктивного здоров’я, з питань профілактики правопорушень серед вихованців шкіл-інтернатів

Щорічно

Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Місцеві бюджети

10,0

12,0

15,0

20,0

30,0

3.

Забезпечити діяльність при управлінні у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації служби з організації та проведення оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді

(3 працівники за трудовими угодами)

Щорічно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Обласний бюджет

15,0

17,2

19,8

22,7

26,1

4.

Створити при райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення міжвідомчі комісії з питань організації відпочинку, оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді, до складу яких ввести керівників управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, освіти, санепідемслужби, місцевих органів статистики, органів внутрішніх справ, профспілкових організацій, а також забезпечити їх систематичну роботу

Щорічно

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Місцеві бюджети

20,0

25,0

30,0

40,0

50,0

5.

Запровадити в засобах масової інформації, зокрема на телебаченні, цикл програм з питань висвітлення проблем проведення літнього оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді

Щорічно

Львівська обласна державна телерадіокомпанія, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Обласний бюджет

-

15,0

25,0

40,0

75,0
Усього


51,0

78,7

103,0

137,9

198,6

Разом за Програмою
19222,4


21753,8


24504,1


28043,5


32954,2Керуючий справами обласної ради Євген Захаревич

Похожие:

Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconРішення від 30 квітня 2013 року №327 Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей під час літніх канікул
Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2009 – 2013 роки”, з метою створення належних умов для відпочинку та оздоровлення...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconРішення №246 16 сесія 6 скликання 18 травня 2012 року Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді на 2009-2013 роки
Фаріона А. Г. про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей та молоді на 2009-2013 роки взяти до відома
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconРозпорядження голови облдержадміністрації від 13. 02. 2012 №36-р «Про затвердження заходів щодо реалізації в 2012 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки»
Саме тому організації оздоровлення та відпочинку дітей приділяється надзвичайно велика увага
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconНаказ №27 Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2011 році
«Про районну Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2009-2013 роки», відділом освіти було організовано оздоровчу кампанію 2011...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconРішення від 19 квітня 2011 року Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Бахмацького району на 2011-2015 роки „ Веселкове літо
Закону України від 4 вересня 2008 року №375-vi «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconПоложення про дитячий оздоровчий заклад від 05. 02. 2004 р пришкільні табори на базі 34 знз району, в яких оздоровити влітку 2009 року 4510 дітей (59%): І зміна з 26. 05. по 08. 06. 2009 р. ( з дворазовим харчуванням в розмірі
На виконання Закону України „Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей ”, та наказу управління освіти і науки облдержадміністрації...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconНаказ №226 Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року
Харківської обласної державної адміністрації від 21. 04. 2010 №205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconРішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 14 травня 2013 року №202 Порядок підбору та направлення дітей міста Бровари до закладів відпочинку та оздоровлення
Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється з метою удосконалення організації...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconПоложення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку від 28. 05. 2009 р пришкільні табори на базі 34 знз району, в яких оздоровити влітку 2010 року 4563 дітей (60,8%): І зміна з 31. 05 по 13. 06. 2010 р. ( з дворазовим харчуванням в розмірі
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації...
Рішення №896 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2009 2013 роки iconПро проведення оздоровчо спортивної гри «Котигорошко»
У відповідності до районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2013 року, затвердженої розпорядженням голови...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов