Планів на 2011-2012 навчальний рік icon

Планів на 2011-2012 навчальний рікНазваниеПланів на 2011-2012 навчальний рік
Дата конвертации28.03.2013
Размер84.39 Kb.
ТипПлан
скачать >>>

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇНАКАЗЗміїв


13.05.11 № 314


Про затвердження робочих навчальних

планів на 2011-2012 навчальний рік

та режим роботи загальноосвітніх

навчальних закладів Зміївського району


З метою якісної підготовки та подання на затвердження проектів робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів району на 2011-2012 навчальний рік, створення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, збереження та зміцнення здоров’я дітей протягом періоду навчання, нівелювання негативного впливу організації навчально-виховного процесу, на виконання ст. 15, 16, 22, 33 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», листів Міністерства освіти і науки України від 10.03.06 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів» у частині організації навчально-виховного процесу, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 04.08.08 № 380 «Про затвердження заходів з виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки», від 13.07.09 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012», від 05.05.10 № 270 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2011-2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області »враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти


НАКАЗУЮ:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Організувати роботу з підготовки проектів робочих навчальних планів на 2011-2012 навчальний рік:

- для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.05 № 682;

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.09 № 66;

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834;

- для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 99;

- для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл: 5-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.09 № 66; 10-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834 (додаток 24).

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом Міністерства освіти і науки України від 14.06.05 №1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини); для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.10 № 834 (додаток 15).


1.2. Забезпечити дотримання такої структури навчального року:

2011-2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.


1.3. Забезпечити викладання у 8, 9-х класах курсу «Харківщинознавство» за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.4. У загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку, забезпечити викладання у 10-11-х класах факультативного курсу «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу».

Протягом 2011-2012 навчального року


1.5. Забезпечити викладання факультативних курсів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів та «Я – моє здоров'я – моє життя» для учнів 5-6 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.6. Запровадити у І семестрі 2011-2012 навчального року програму курсу за вибором «Ми господарі Євро – 2012» у 10-х класах в обсязі 9 годин та забезпечити контроль за її впровадженням.

Вересень-грудень 2011 року


1.7. У загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку, забезпечити викладання у 5-6-х класах факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

Протягом 2011-2012 навчального року


1.8. Дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів при впровадженні курсів за вибором.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.9. При складанні робочих навчальних планів не допускати перевищення гранично допустимого навчального навантаження школярів, що передбачено чинними державними санітарними правилами і нормами.


1.10. Погодити з районною санітарно-епідеміологічної станцією режим роботи (у т.ч. навчальний розклад) на 2011-2012 навчальний рік.

До 01.09.11


1.11. Забезпечити безумовне дотримання часу початку занять не раніше 800 годин, другої зміни – не пізніше 1400 годин, підзміни – не пізніше 1200 годин; тривалості уроків відповідно до віку дітей, перерв не менше 10 хвилин, великої – 20 хвилин (після другого або третього уроку), перерв між основними уроками та факультативами.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.12. Заборонити навчання учнів 1-5 класів, випускних класів, а також учнів навчальних закладів для обдарованих дітей у другу зміну або з підзміною.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.13. При складанні навчальних розкладів:


1.13.1. Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій понад гранично допустиме навчальне навантаження.


1.13.2. Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня, тижня предметів природничо-математичного, гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.13.3. Заборонити спарені уроки для учнів 5-9 класів, окрім часу, що відведений для проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.14. Не допускати заборону перебування учнів на відкритому повітрі під час перерв, у т.ч. шляхом закривання вхідних дверей.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.15. Забезпечити регулярне проведення ранкової зарядки перед початком навчальних занять, фізкультхвилинок та гімнастики для очей під час проведення уроків з метою профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.16. Не допускати перевантаження учнів, встановити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку, неприпустимістю домашніх завдань учням перших класів.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.17. Забезпечити раціональне комплектування класів, не допускати перевищення їх наповнюваності (не більше 30 учнів).

Протягом 2011-2012 навчального року


1.18. Створити відповідні умови для організації навчання учнів перших класів.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.19. Забезпечити проведення прогулянок не менше 1,5 години та організацію денного сну для першокласників, які відвідують групи продовженого дня.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.20. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у т.ч. вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Протягом 2011-2012 навчального року


    1. Забезпечити необхідні умови щодо реалізації у повному обсязі інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів у 2011-2012 навчальному році.

Протягом 2011-2012 навчального року


1.22. Подати на затвердження до відділу освіти робочі навчальні плани на 2011-2012 навчальний рік.

До 20.06.11


  1. Районному методичному кабінету (Ситник Ю.Л.) погодити використання навчальних програм, за якими передбачається викладання в 2011-2012 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах.

До 10.06.11


3. Керівникам Зміївського ліцею № 1 (Дударєва Л.І.), Комсомольського ліцею № 1 (Дзюба В.В.), Комсомольської гімназії № 2 (Гутаріна Л.В.), Першотравневої гімназії (Кондратюк В.М.), Шелудьківського ліцею (Кухлєєва К.В.), Чемужівської ЗОШ І-ІІІ ст. (Марєєнкова Л.М.):


3.1. Подати на затвердження (погодження) до відділу нормативності та якості освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації робочі навчальні плани на 2011-2012 навчальний рік 21.06.11р.


3.2. Погодити у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» використання навчальних програм, за якими передбачається викладання в 2011-2012 навчальному році.

До 05.06.11


4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти В.В.Шаповалова


Глазунова, 3-76-06
Похожие:

Планів на 2011-2012 навчальний рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 10. 2011р. №285 Про затвердження мережі вечірньої (змінної) школи на 2011-2012 навчальний рік
Керуючись ст. 14 Закону України "Про освіту", ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою створення сприятливих...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconРекомендації щодо навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються)
У зв’язку із прийняттям наказу Міністерства від 23. 05. 2012 р. №616 відкликаємо лист від 07. 05. 12 №1/9-341 «Про навчальні плани...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 05. 10. 2011р. №280 Про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік
Керуючись ст. 14 Закону України "Про освіту", ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою створення сприятливих...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconПерелік навчальних програм інваріантної складової частини робочих навчальних планів (2012-2013 навчальний рік)
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (1-4 кл.)
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconНаказ №75-н/в Про проведення Тижня психології На виконання плану діяльності психологічної служби міста Острога на 2011 2012 навчальний рік наказую: Провести з 23 по 28 квітня 2012 року на базі навчальних закладів міста Тиждень психології.
На виконання плану діяльності психологічної служби міста Острога на 2011 2012 навчальний рік
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів І затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconА. В. Нестор 2011 р. План роботи районної циклової методичної комісії шкільних бібліотекарів на 2011-2012 н р
Аналіз роботи районної циклової методичної комісії шкільних бібліотекарів за 2010-2011 навчальний рік. Основні напрямки роботи районної...
Планів на 2011-2012 навчальний рік iconЧас проведення: 2011-2012 навчальний рік з 10. 2011
Генеральний директор Національного Центру народної культури “Музей Івана Гончара”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов