Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет icon

Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінетНазваниеВолодарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет
страница2/4
Дата конвертации22.05.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

^ 3. Члени ради. їх права та обов'язки


3.1. Рада складається з депутатів (депутатський корпус) та робочих органів (консультанти, Координаційна рада, виконавчий комітет), які організовують його діяльність.

3.1.1. До депутатського корпусу входять органи учнівського самоврядування, через представництво своїх делегатів віком від 13 до 18 років, які поділяють цілі та завдання ради і зобов'язуються виконувати Статут ради дітей Володарщини.

3.2. Представництво до депутатського корпусу від кожного навчального закладу по 2 депутати: голова та 1 депутат.

3.3.Депутати до ради обираються шкільними органами самоврядування строком на 2 роки.

3.4. Депутат ради має право:

3.4.1. брати участь у діяльності ради, обирати, бути обраним на керівні посади;

3.4.2. на захист своїх прав та законних інтересів;

3.4.3. вносити свої пропозиції щодо роботи парламенту;

3.4.4. брати участь у культурно-масових заходах;

3.4.5. звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань ради;

3.4.6. вийти з членів ради за власним бажанням;

3.4.7. за результатами голосування у своїй організації, бути обраним повторно ще на 1 строк.

3.5. Депутат втрачає свої повноваження в разі:

3.5.1. закінчення терміну повноважень;

3.5.2. за власним бажанням;

3.5.3. досягнення ним 19 років;

3.5.4. згідно рішення Сесії ради за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню "Лідер", "Депутат", а також в разі невідвідування без поважних причин 2-х сесій чи засідань Ради лідерів. В такому випадку, організація, яку представляв даний депутат проводить заміну.


^ 4. Керівні та робочі органи


4.1. Керівними та робочими органами депутатського корпусу є:

4.1.1. Сесія ради;

4.1.2. Координаційна рада;

4.1.3. Рада лідерів.


5. Сесія ради


5.1. Сесія ради проходить не менше двох разів на рік. Засідання сесії веде голова ради.

5.2. Сесія ради:

5.2.1.приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Статуту, Регламенту, Програм діяльності, плану роботи;

5.2.2. обирає голову ради, заступників голови ради, голів комісій згідно Положення про вибори;

5.2.3. заслуховує звіти голови ради, голів комісії, Ради лідерів;

5.2.4. може висловити недовіру голові ради, заступникам чи головам комісій, пропонувати їх відставку;

5.2.5. визначає кількість комісій ради;

5.2.6. обирає делегатів для роботи у обласному парламенті дітей та інших дитячих форумах.

5.3. У період між сесіями працюють:

5.3.1. Координаційна рада (збирається не менше чотирьох разів на рік);

5.3.2. Виконавчий комітет (систематично працює протягом року).


^ 6. Координаційна рада


6.1. Координаційна рада: голови та координатори шкільних та районної ради дітей.

6.1.1. визначає напрямки діяльності та план роботи ради;

6.1.2. дає оцінку діяльності ради;

6.1.3. створює у разі потреби постійні та тимчасові робочі органи ради;

6.1.4. координує реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах району;

6.1.5. заслуховує звіти голів районної та шкільних рад, голів комісій про результати їх діяльності;

6.1.6. контролює діяльність усіх органів, служб, створених радою;

6.1.7. розпоряджається коштами організації.

6.2. Координаційна рада правомочна приймати рішення за умови присутності не менше двох третин своїх членів.

6.3. Рішення приймається більшістю голосів.

6.4. Рішення Координаційної ради є обов'язковим для виконання усіма членами організації.

6.5. Порядок денний засідання Координаційної ради готує виконавчий комітет.

6.6. Координаційна рада складається з Ради лідерів(діти) та Ради координаторів (дорослі).

6.7. Рада лідерів:

6.7.1.до складу лідерів входять голова районної ради, його заступники, голови комісій, голови шкільних органів самоврядування та їх заступники.

6.7.2. Рада лідерів вносить зміни до Статуту з подальшим затвердженням його на сесії;

6.7.3. приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції, згідно рішеннями сесії, реалізовує їх реалізацію;

6.7.4. є посередником між депутатами ради та органами влади, громадськими організаціями та установами;

6.7.5. розглядає проекти, програми, символіку ради і пропонує їх на розгляд сесії ради;

6.7.6. розглядає інші питання, які не входять в компетенцію сесії парламенту чи комісій.

6.8. Рада координаторів:

6.8.1.спостерігає за діяльністю ради;

6.8.2.в разі необхідності надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу;

6.8.3. подає на розгляд Ради лідерів та сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

6.9. До Ради координаторів входять:

6.9.1. координатори шкільних та районної ради дітей;

6.9.2. координатори певних програм та проектів.

6.9.3 Координатори не беруть участі у виборах та голосуванні під час сесій ради, можуть подавати на розгляд сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.


^ 7. Організаційний комітет


7.1.Проводить усю підготовчу та організаційну з питань проведення сесій парламенту, засідань Координаційної ради;

7.2. оформляє та зберігає всю необхідну для діяльності парламенту та його структур документацію.

7.3. До складу організаційного комітету входять вихованці Школи лідерів та молодіжного самоврядування.

7.4. Члени організаційного комітету не є депутатами районної ради дітей.


8. Комісії ради


8.1. Постійні комісії парламенту:

8.2.з питань захисту прав дитини;

8.3. з питань загальної та позашкільної освіти;

8.4. з питань екології та краєзнавства;

8.5.з питань культури та дозвілля;

8.6. з питань спорту та здорового способу життя;

8.7.з питань толерантності та духовного розвитку;

8.8. з питань преси та інформації;

8.9.

з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку;

8.10. мандатна комісія;

8.11. виборча комісія.


^ 9. Дублери керівного складу парламенту


9.1 Для забезпечення підготовки досвідчених кадрів для керівного складу, рада може мати команду дублерів з числа дітей віком 10-13 років.

9.2. Дублери не мають права брати участь у виборах керівного складу та голосуванні.

9.3. Дублер може стати депутатом ради по досягненні ним 14 років та в разі перемоги у виборах шкільної ради.


^ 10. Заключні положення


10.1.Припинення діяльності ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації ради за рішенням Сесії ради не менше 2\3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.


Координаційна рада

районного органу учнівського самоврядування


1. Начальник відділу освіти Петро Федорович Аврамчук

2. Методист РМК з питань Ірина Євгенівна Ткаченко

виховної роботи

3. Директор ЦТДЮ Петро Степанович Братченко

4. Методист ЦТДЮ Тамара Леонідівна Сурич

5. Культорганізатор ЦТДЮ Оксана Миколаївна Данчук

6. Спеціаліст районної ради Леся Феліксівна Ганецька

7. Голова батьківської громадськості Інна Миколаївна Клименко

8. Голова районної ради дітей Анна Слепченко

Володарщини

9. Координатори органів учнівського самоврядування навчальних закладів району.

10.Голови шкільних органів учнівського самоврядування.

11.Постійні благодійники, меценати, почесні члени органів учнівського самоврядування.

Структура учнівського самоврядування Володарського районуДодаток 2

Додаток 3


Додаток 4


Володарська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Центр творчості дітей та юнацтва


^ Назва проекту:


Розвиток самоврядування шкільної

молоді Володарщини

Керівник проекту:

Ткаченко Ірина Євгенівна,

методист районного

методичного кабінету

відділу освіти

Володарської районної

державної адміністрації,

керівник гуртка

«Основи учнівського

самоврядування» ЦТДЮ,

координатор учнівського

самоврядування


^ 2007


Актуальність проекту

Молодь – органічний суб’єкт економічного, політичного, соціокультурного життя суспільства. Труднощі, з якими вона стикається у процесі свого входження в соціум, засвоєння норм суспільної поведінки часто зумовлюються невідповідністю потреб та сподівань молодих людей реальним викликам суспільства. Одним зі шляхів вирішення цих суперечностей є створення умов і можливостей для самореалізації молоді, здійснення власного внеску в процес розвитку суспільства творчою працею, залучення молоді до участі у прийнятті рішень.

Ефективними формами виховання та навчання завжди були практична робота, пізнання через особисту діяльність, через відчуття відповідальності і особистої значущості. Саме такі можливості становлення та виховання особистості дасть організація діяльності районної ради дітей Володарщини.

Діяльність районної ради дітей Володрщини сприятиме вихованню в учнівської молоді організаторських та лідерських якостей, почуття відповідальності, самоствердженню в суспільно значущій діяльності, розвитку свідомих громадян Української держави, заохочуватиме дітей до участі у громадській роботі, до життя та діяльності своїх колективів. Зустрічі юних депутатів допоможуть виявити і обговорити найважливіші дитячі проблеми і разом знайти варіанти їх вирішення.

^ Джерела фінансування: районний бюджет, позабюджетні надходження, спонсорські кошти.

Мета проекту: формування соціально адаптованої особистості, якій властиві управлінські і лідерські якості. Посилити вплив виховної роботи у навчальних закладах району засобами учнівського самоврядування.

^ Завдання проекту:

- розроблення організаційної структури самоврядування, яка буде забезпечувати формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал;

- розвиток організаторських та управлінських якостей учнівської

молоді;

- стимулювання та реалізація творчого потенціалу підростаючого покоління;

- формувати вміння в молоді робити вибір, відстоювати свої права, права колективу;

- Надання дітям знань в галузі політики, підвищення рівня їх мовної культури, етики поведінки й естетики;

- координація діяльності шкільних учнівських організацій;

- створення дієвої районної ради дітей Володарщини;

- привернення уваги органів районної виконавчої влади, депутатського корпусу до проблем учнівської молоді через безпосередню співпрацю.

^ Нормативно-правове забезпечення:

Конвенція ООН про права дитини, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», «Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Статут ради дітей Володарщини, Угода про співпрацю між відділом освіти Володарської районної державної адміністрації, батьківською громадськістю та районною радою дітей Володарщини.

^ Основні напрями реалізації:

- організація діяльності районного та шкільних органів учнівського самоврядування;

- організація діяльності районної та шкільних «Шкіл лідерів учнівського самоврядування»;

- створення та випуск щоквартального інформаційного вісника районної ради дітей Володарщини;


Партнери проекту:

 • районна рада;

 • районна державна адміністрація;

 • районне управління юстиції;

 • відділ у справах сім’ї та молоді;

 • відділ у справах фізичної культури та туризму;

 • соціальна служба для дітей сім’ї та молоді;

 • служба у справах неповнолітніх;

 • районний центр зайнятості;

 • асоціація батьківської громадськості;

 • районна громадська організація «Червоний хрест»;

 • кримінальна міліція у справах з неповнолітніми;

 • центральна районна лікарня;

 • територіальна телестудія «ГРАНТ»;

 • районна газета «Голос Володарщини»;

 • приватні та бізнесові структури.


Основні аспекти проекту:

самоврядування учнів та вихованців у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району.

Термін реалізації проекту:

Протягом 10-ти років: з 1.01.2007 року до 1.09.2017 року.

Учасники проекту:

Шкільна молодь району віком від 7 до 18 років, центр творчості дітей та юнацтва, педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів району, координатори учнівського самоврядування, батьківська громадськість.


^ Етапи реалізації Проекту

Етапи

Зміст

Методи

Терміни

І

1.Вивчення літератури.

2.Аналіз вихідних даних.

3.Роробка методичного забезпечення.

4.Розробка статуту районної ради дітей Володащини.

- аналіз літератури з психології, соціології та громадянського виховання;

- моніторингова діяльність;

- створення банку даних діяльності шкільних органів учнівського самоврядування;

- ознайомлення з досвідом роботи асоціації дитячих організацій «КРОНА» Ставищанського району;

- аналіз і розробка документації.

2007 р.

ІІ

1.Розроблення структури районної організації учнівського самоврядування.

2.Вибір форм і методів впровадження системи самоврядування.

- Участь шкільної молоді у шкільних, районних та обласних Школах лідерів;

- організація та проведення масових заходів;

- проведення районних акцій, конкурсів, виставок, змагань.

2007- 2011 рр.

ІІІ

1.Аналіз і корекція вибраної системи.

2.Узагальнення результатів.

- Моніторингова діяльність.2010 – 2017рр.^ Шляхи реалізації проекту

Етапи

Зміст

Терміни

І

1.Створити районну раду дітей Володарщини.

2.Організувати роботу районного органу учнівського самоврядування шляхом формування районної ради дітей Володарщини.

3.Проводити сесії районної ради дітей Володарщини.

4.Проводити постійні засідання комісій районної ради дітей Володарщини.

5.Організувати роботу Школи лідера.

6.Створити банк даних кращих діючих проектів учнівського самоврядування, налагодити постійний обмін досвідом.

7.Прослідковувати результати діяльності органів учнівського самоврядування.

8.Здійснювати методичне забезпечення та координацію діяльності шкільних учнівських органів самоврядування.

9.Налагодити співпрацю з центром соціальних служб для молоді, та іншими установами, громадськими організаціями.

10.Реалізувати проект «Власні засоби масової інформації».

До 20.05.2007р

2007р.


2 рази у рік

2007- 2017рр.

1 раз у квартал

2007- 2017 рр.

1 раз у квартал


2007-2010рр.


2007-2017рр


2007-2017рр.


2007-2009рр.


2008 р.

ІІ

1.Організувати районну конференцію дитячого активу Володарщини.

2.Провести районний огляд-конкурс моделей органів учнівського самоврядування району.

3.Провести районний конкурс «Лідер року».

4.Провести районний конкурс «Кращий координатор учнівського самоврядування району»

5.Залучати представників районної ради, громадських організацій до роботи з районною радою дітей Володарщини.

6.Брати активну участь у всеукраїнських, обласних проектах, спрямованих на роботу з молоддю, її залучення до громадської діяльності.

2009 р.


2010 р.


Щорічно

2010 р.


2007-2017рр.


2007-2017рр.


ІІІ

1.Вивчати та впроваджувати кращий досвід з питань створення та діяльності шкільних організацій самоврядування.

2.Проводити семінари-тренінги з організації самоуправління в дитячих колективах.

3.Проводити навчання лідерів учнівського самоврядування.

4.Висвітлювати роботу районного органу учнівського самоврядування на сайті відділу освіти у розділі «Позашкільна освіта».

5.Забезпечити випуск на регіональному телебаченні дитячих та молодіжних програм, що розкривають роботу учнівського самоврядування.

6.Брати участь в обласних зборах лідерів учнівського самоврядування, семінарах, практикумах з питань участі молоді України в громадсько-політичному житті суспільства.

9.Проводити моніторинг роботи учнівського самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах району з метою впровадження передового досвіду, надання методичної допомоги.

2008-2017 р.р.


2007-2017рр.


2007-2017рр.


2007-2017рр.


2007-2017рр.


2007-2017рр.


2010-2017рр.^ Очікувані результати проекту

 • Формування особистості з управлінськими якостями, яка вміє адаптуватися у сучасному суспільстві;

 • розвиток і активізація діяльності шкільних органів учнівського самоврядування;

 • реалізація творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення та самореалізації, формуванню морально-правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

 • розвиток в учнівської молоді умінь розробляти та реалізувати соціально значущі проекти;

 • оволодіння знаннями, вміннями, навичками та технологіями формування та розвитку життєвих компетентностей у найголовніших сферах людського життя.Додаток 5

^ Комісія з питань захисту прав дитини


працює за проектом

«Вивчаємо та реалізовуємо свої права»

Мета проекту: ознайомити дітей зі своїми правами та обов’язками і шляхами своїх прав та інтересів.

^ Завдання проекту:

 • організувати роботу щодо вивчення дітьми Конвенції ООН про права дитини, відповідних законів України;

 • налагодити співпрацю з державними органами, які опікуються захистом прав дітей;

 • організувати роботу комісій з питань захисту прав дітей у навчальних та позашкільних закладах району;

 • навчити дітей використовувати отримані знання на практиці.

Учасники: діти та учнівська молодь віком від 7 до 18 років.

^ Строк виконання: упродовж навчального року.

1   2   3   4Похожие:

Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconНемирівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет Немирів 2012-2013 навчальний рік Інформаційно-методичний бюлетень «Освіта Немирівщини»
Спільне навчання батьки і спеціалісти сприймають по-різному: як педагогічну проблему, організаційне питання, проблему моральних,...
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconКіцманська районна державна адміністрація відділ освіти районний методичний кабінет
Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу – це вершина його мрії. Орач, сіяч, хлібороб через кілька місяців милується...
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconКіцманська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
Проінформувати про проведену роботу до 02. 11. 2012 р відділ освіти, молоді та спорту Кіцманської райдержадміністрації (Галіцька...
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconУкраїна коломийська районна державна адміністрація івано-франківської області відділ освіти

Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconУкраїна коломийська районна державна адміністрація івано-франківської області відділ освіти

Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconКіцманська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
«Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові...
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconКіцманська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
Народного проекту «Повернені імена» з пошуку родичів загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війни, відділ освіти, молоді та спорту...
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconКіцманська районна державна адміністрація
Відділ освіти, молоді та спорту вул. Шевченка, 7, м. Кіцмань, Чернівецької обл., 59300 тел.(03736) 2-13-54
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconКіцманська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
Ода від 14. 08. 2012 №01-31/63 «Про затвердження плану заходів у зв'язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного...
Володарська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет iconВасилівська районна державна адміністрація запорізької області відділ освіти затверджую
Діяльність відділу освіти райдержадміністрації у 2011 році була зосереджена на розвитку доступності, піднесення якості та забезпечення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов