Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація icon

Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організаціяНазваниеІнформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
Дата конвертации19.12.2013
Размер67.21 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Інформаційний лист


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство охорони здоров’я України

Всеукраїнська громадська організація

«Фундація медичного права та біоетики України»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Київський університет права Національної академії наук України


VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з медичного права (V Міжнародна): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права»


^ 26 − 28 квітня 2012 року

(м. Львів)


Вельмишановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з медичного права (V Міжнародній): «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права», яка відбудеться 26 – 28 квітня 2012 року. На даному науковому заході планується участь представників медико-правової доктрини і практики як вітчизняної, так і зарубіжних країн (США, Російської Федерації, Республіки Польщі, Чеської Республіки, Республіки Вірменії, Республіки Молдови, Республіки Білорусь, Республіки Азербайджан, Турецької Республіки, Республіки Хорватії, Китайської Народної Республіки тощо).

Конференцію включено до Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік.

У межах конференції відбуватимуться, окрім основного заходу, презентації, майстер-класи, панельна сесія та «круглі столи». Ви матимете можливість обмінятись досвідом, отримати новельну інформацію щодо викладання медичного права, побачити авторські методики в цій царині (як національні, так і міжнародних експертів), налагодити співпрацю, а також отримати роздаткові матеріали, які в т. ч. міститимуть необхідні методичні та літературні ресурси.

Науково-практичний захід відбуватиметься за інформаційної підтримки таких партнерів: журналів «Медичне право», «Право України», «Медична практика: організаційні та правові аспекти», «Український медичний часопис», Щотижневика «Аптека», юридичного порталу «Pravotoday.in.ua», а також веб-сайтів medicallaw.org.ua, healthrights.org.ua


Основні тематичні напрями конференції:


 1. Методологія викладання і вивчення медичного та фармацевтичного права.

 2. Викладання «Медичного права» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право».

 3. Викладання «Медичного права» для студентів медичних вишів III-IV рівня акредитації на додипломному рівні.

 4. Викладання «Медичного права» для студентів медичних закладів I-IІ рівня акредитації на додипломному рівні.

 5. Викладання «Медичного права» для студентів медичних вишів на післядипломному рівні.

 6. Друга вища освіта зі спеціалізацією медичне право: перспективи впровадження.

 7. Фармацевтичне право як навчальна дисципліна.

 8. Роль і значення біоетичної проблематики у викладанні медичного права.

 9. Проблеми інституціоналізації у сфері медичного та фармацевтичного права.

 10. Ринок праці медичних правників: міфи і реальність.


Для участі у конференції Вам необхідно до 15 лютого 2012 року! подати заявку на участь у конференції, статтю і сплатити організаційний внесок у розмірі 250 грн* (двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) (отримувач: ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», р/р № 26004044633900, МФО 351005, ЄДРПОУ 2896512225 в АКІБ УкрСиббанк, м. Харків; призначення платежу: «за участь у конференції»). Усі необхідні матеріали (заявку, статтю та документ про сплату оргвнеску) слід надіслати електронною поштою на адресу: prlawlab@ukr.net Окрім цього, прошу зазначити у роботі якого «круглого столу» Ви плануєте брати участь та формат участі (виступ з доповіддю, участь у дискусії тощо). Кращі науково-практичні повідомлення, підготовлені для участі в одному з «круглих столів», будуть публікуватись у журналі «Медичне право». Зазначені умови участі в конференції є необхідними.

*Організаційний внесок включатиме оплату за публікацію, роздатковий матеріал, участь у майстер-класах.

^ P.S. Більш детальну інформацію з приводу конференції Ви зможете знайти на сайті ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» - www.medicallaw.org.ua.


Вимоги до електронного варіанту статті

 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиною (напр., Ivanov_Ivan.rtf).

 • Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням rtf

Примітка:

Одержання статті та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджене нашим повідомленням про їх отримання.

У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету конференції.

^ NB Студентам необхідно подати разом зі статтею рекомендацію (відгук) наукового керівника.

Вимоги до оформлення статей

 • Стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана і акуратно оформлена.

 • Увага! Тематика статей повинна відповідати темі конференції. За інших обставин, на жаль, статті оргкомітетом розглядатись не будуть, а, відповідно, й публікуватись.

 • Обсяг – 8-10 стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal

 • Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);

 • Другий – місце праці та посада, науковий ступінь та вчене звання;

 • Третій – назва статті;

 • Далі йде текст статті із абзацним відступом 1,25 см;

 • Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;

 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;

 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року №342).


Зразок оформлення доповіді

Терешко Христина Ярославівна

виконавчий директор ВГО «Фундація медичного права і біоетики України»
^


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВАУ системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності людини і громадянина важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу [...текст доповіді...]


^ Використані джерела

 1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг.ред.д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507с.

N.B. ^ Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який підготовлений та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!


Орієнтовний план роботи конференції

26 квітня 2012 року

7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників конференції*;

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників;

10.00 – 10.30 – відкриття конференції;

10.30 – 11.45 – пленарне засідання;

11.45 – 12.00 – перерва на каву;

12.00 - 14.00 – пленарне засідання;

14.00 – 15.00 – обід;

15.00 – 17.00 – пленарне засідання;

17.00 – 20.00 – фуршет.

27 квітня 2012 року

8.00 – 9.30 – реєстрація учасників;

09.30 – 12.30 – робота міжнародних «круглих столів»:

І. Інтерактивні методики викладання права.

ІІ. Викладання «Медичного права» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право».

ІІІ. Викладання «Медичного права» в медичних закладах освіти.

11.30 – 11.50 – перерва на каву;

12.30 – 14.00 – панельна сесія «Медичне право як навчальна дисципліна: кадрове та джерельне забезпечення»;

14.00 – 15.00 – обід;

15.00 – 17.00 – майстер-класи і презентації;

17.00 – 20.00 – екскурсійна програма.

28 квітня 2012 року

09.00 – 20.00 – екскурсійна поїздка до м. Почаєва.


* - заїзд іноземних делегацій планується на 25 квітня 2012 р.


Ті учасники, статті яких опубліковані в збірнику та братимуть безпосередню участь у конференції, отримують безоплатно Збірник матеріалів, а автори статей, які будуть опубліковані в журналі “Медичне право” №9(І)'2012, також і безоплатно примірник журналу. У разі неможливості взяти безпосередню участь у конференції, але при сплаті оргвнеску, збірник матеріалів конференції буде надісланий поштою.


З повагою і сподіванням на плідну співпрацю,

голова оргкомітету: к.ю.н., доцент, президент юридичної фірми «MedLex», президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».

Ірина Сенюта (тел. 80676707033, 80322728001)

контактна особа: магістр права, адвокат, виконавчий директор ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».

Христина Терешко (тел. 80677313035)Похожие:

Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист від 30. 01. 2012 р. N 1/9-66 Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconІнститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи нан україни міністерство соціальної політики україни Міністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки,
Соціально-демографічна ситуація на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconПро затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді
Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти...
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичини інститут соціальної та економічної освіти факультет фізичного виховання кафедра спортивних дисциплін інформаційний лист
Вплив соціальних та психолого-педагогічних аспектів у фізичному вихованні і спорті на виховання особистості
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Розпочата восени 2010 року співпраця ЦК профспілки працівників освіти І науки України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти...
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство охорони Профспілка працівників охорони здоров’я України здоров’я України
У зв’язку із надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам...
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство охорони здоров'я україни профспілка працівників охорони здоров'я україни
У зв'язку з надходженням численних запитів щодо порядку виплати допомоги на оздоровлення медичним та фармацевтичним працівникам державних...
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconКонцепція Міжнародного освітнього Форуму «Артеківські діалоги» 2009
Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї,молоді та спорту
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Керівництво змаганнями здійснює Асоціація аматорського футболу України спільно з Федерацією футболу України, Міністерством освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов