Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи icon

Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботиНазваниеТельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи
Дата конвертации26.11.2013
Размер341.21 Kb.
ТипПлан роботи
скачать >>>


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
П О Г О Д Ж Е Н О

Директор

Комунального закладу

„Харківський спеціальний

навчально – виховний комплекс”

Харківської обласної ради

Завідувач

Центру практичної психології

та соціальної роботи

Комунального вищого

навчального закладу

„Харківська академія

неперервної освіти”
Н. І. Середенко
О. Є. Маринушкіна

2013
2013


^ План роботи


практичного психолога

комунальногозакладу

Харківський спеціальний

навчально – виховний комплекс”

харківської обласної ради


Тельцової Наталії Вікторівни


на 2013/2014 навчальний рік


Харків


2013 рік


Вступ


Річний план роботи складено згідно з:

 • Законом України «Про освіту»;

 • Законом України «Про загальну середню освіту»;

 • Законом України „Про дошкільну освіту”;

 • Постановою Кабінету міністрів України від 20 квітня 2011 № 462 „Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”;

 • «Положенням про психологічну службу в системі освіти України»(наказ Міністерс­тва освіти і на­уки України від 03.05 1999 № 127у редакції наказу Міністерства освіти і на­уки України від 02.07.2009 № 616);

 • «Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи» (На­каз Міністерс­тва освіти і науки України від 14.08 2000 № 385.);

 • Листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1\9-352 щодо пла­ну­вання діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України;

 • Листом Міністерства освіти і науки України від 04.07.12 № 1/9-488 щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах;Аналіз роботи

психологічної служби

^ Склад психологічної служби закладу:

практичний психолог Тельцова Н.В., спеціаліст І категорії.

Психологічна служба Комунального закладу „ Харківський спеціальний навчально – виховний комплекс” Харківської обласної ради у 2012 – 2013 навчальному році працює з урахуванням основної мети навчального закладу.

^ Основна мета навчального закладу на 2012/ 2013 навчальний рік: “Формування комунікативних навичок як складової соціальної адаптації учнів з вадами слуху на етапі розвитку сучасної спеціальної освіти”.

Завдання психологічної служби Комунального закладу „Харківський спеціальний навчально – виховний комплекс” Харківської обласної ради у 2012/2013 навчальному році полягали у:

 • сприянні соціальній адаптації і реабілітації дитини з вадами слуху в суспільстві;

 • сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дитини з вадами слуху на кожному віковому етапі;

 • забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого - педагогічного вивчення;

 • створенні умов для формування у дітей мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

Система діяльності психологічної служби навчально - виховного комплексу для дітей з вадами слуху організується з урахуванням можливостей і резервів учнів на кожному віковому етапі, а також виходить із структурного розподілу навчального закладу на ступені:

  • дошкільний підрозділ;

  • початкова (0-4 класи);

  • середня школа(5-10 класи);

  • старша школа(11-12 класи).

Протягом 2012/2013 навчального року психологічна служба навчального закладу згідно з річним планом здійснювала наступні види діяльності:

 • діагностика – психологічне обстеження вихованців, учнів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців та учнів навчального закладу, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

 • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям та учням, які перебувають у кризовій ситуації (втрата одного із батьків або близьких людей, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

 • прогностика –проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців та учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.ДІАГНОСТИКА.

Практичним психологом проводилася групова та індивідуальна психодіагностика усіх учасників освітнього процесу.

До групових досліджень відносяться:

 • дослідження готовності учнів підготовчого класу до шкільного навчання (жовтень);

 • дослідження адаптації учнів підготовчого класу до умов навчання в навчальному закладі (листопад);

 • дослідження готовності вихованців-випускників дошкільного підрозділу до шкільного навчання(лютий – березень);

 • дослідження адаптації учнів п’ятого класу до умов навчання в середній школі(листопад);

 • дослідження готовності учнів четвертого класу до навчання в середній школі(квітень);

 • профорієнтаційна діагностика учнів 10 та 12 класу(протягом року).

За результатами дослідження були складені аналітичні довідки. На основі результатів дослідження були надані рекомендації педагогам та батькам.

Ризик дезадаптації, зв’язаний з медичними показниками, було виявлено у 2 вихованців дошкільного підрозділу, батькам були надані консультації психолога, діти були направлені на обстеження до лікарів – фахівців.

Ризик дезадаптації, зумовлений психофізіологічними особливостями, було виявлено в 2 випадках. За результатами психодіагностики та візуального спостереження за поведінкою дітей, батькам та педагогам були надані рекомендації, психологом проводилася індивідуальна робота з цими дітьми.

Для батьків була проведена лекція «Як допомогти дитині адаптуватися до школи».

У випадку зі старшими учнями проводилися індивідуальні профорієнтаційні консультації за результатами дослідження та поглиблена індивідуальна психодіагностика в разі потреби або за бажанням.

Індивідуальна психодіагностика проводилася з новоприбулими учнями та вихованцями дошкільного підрозділу, з учнями випускних класів; з педагогами, які атестувалися в цьому році, з батьками дітей за бажанням. З вихованцями дошкільного підрозділу проводилася індивідуальна психодіагностика, за результатами якої здійснювалася корекційна робота.

Як складова частина профорієнтаційної роботи були проведені практичні заняття з програмно-апаратним комплексом для професійної орієнтації молоді „Профорієнтаційний термінал” для учнів 10 – 12 класів.

На основі психодіагностичної та консультативної роботи здійснювалася також корекційна, профілактична, прогностична та реабілітаційна робота.

КОРЕКЦІЯ .

Практичним психологом проводилася групова та індивідуальна корекційна робота.

До групової форми роботи відноситься проведення корекційно – розвивальних занять за авторською програмою „Я знаю, можу, вмію”(укладач Н.Баул) серед учнів початкової школи, проведення корекційно – розвивальних занять за програмою „Самопізнання” серед учнів середньої школи.

Індивідуальна корекційна робота здійснювалася за потребою на основі індивідуальної психодіагностики, візуального спостереження за поведінкою дитини, довідкових бесід з педагогами та консультативних бесід батьками. Індивідуальна корекційна робота проводилася також серед учнів, які не засвоюють або повільно засвоюють програмний матеріал, серед учнів „групи ризику” з девіантною поведінкою, а також серед учнів, що мають особистісні проблеми.

РЕАБІЛІТАЦІЯ .

Психологічна реабілітаційна робота проводилася серед учнів, позбавлених батьківського піклування та дітей - сиріт під опікою в індивідуальному порядку (консультування дитини, психодіагностика, консультування педагогів, інше). В цьому навчальному році реабілітаційна робота була спрямована на підтримку дітей з означених категорій.

ПРОФІЛАКТИКА.

Профілактична групова робота – це впровадження тренінг – курсу, який розроблено у рамках програми „Сприяння просвітницькій роботі „рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”( модулі „Спілкуємося та діємо”, „Твоє життя – твій вибір”) серед учнів 11 та 12 класів.

Індивідуальна профілактична робота проводилася за запитами педагогів або за результатами психодіагностичних досліджень серед учнів, які мають проблеми в міжособистісних стосунках; схильних до конфліктної поведінки; схильних до проявів депресії, тощо. Також до профілактичної роботи відносяться консультації батькам, які мають проблеми в спілкуванні з дитиною.

З метою попередження емоційного вигоряння педагогів практичним психологам проводилися заняття з педагогами по психологічному розвантаженню(навчання методам релаксації, аутогенного тренування).

Практичним психологом надавалася консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів як в вигляді індивідуального консультування, так і в вигляді групових консультацій батькам з питань вікової психології, адаптації дитини до умов навчального закладу, щодо вікових особливостей дітей, вікових кризах, особливостей психічного розвитку, формування особистості, стилів виховання.

В 2012/2013 навчальному році були реалізовані наступні заходи:

 • Лекторій для батьків «Дитина пішла у школу. Особливості адаптаційного періоду»(вересень);

 • Лекторій для батьків ««Чому підліток становиться „ важким”? »(лютий);

 • Лекторій для батьків «Вплив родини на формуванні життєвих планів дітей»( березень );

 • Лекторій для батьків «Яке воно, дорослішання?»(квітень);

 • Лекторій для педагогів середньої школи : «Відхилення у поведінці неповнолітніх. Суть і види девіацій.»(листопад);

 • Лекторій для педагогів початкової школи: «Вплив медіа середовища на формування дитини.»(березень);

 • Проблемний семінар: «Стилі педагогічного спілкування»(грудень);

 • Проблемний семінар: «Дитина і вчитель формують світ.»березень).

Практичний психолог брав участь у роботі шкільної психолого-медико-педагогічної консультації і педагогічної ради навчально-виховного комплексу, психолого – педагогічних консиліумах, за результатами котрих оформлялися психолого-педагогічні характеристики на учнів.

Проблем при виконанні роботи у психолога не виникало.


^ Матеріально-технічні забезпечення

робочого місця практичного психолога

Кабінет, де знаходиться робоче місце психолога, відповідає естетичним, санітарно-гігієнічним вимогам. Кабінет психолога оснащений робочим столом, м’якими стільцями, шафами для збереження матеріалів.

В розпорядженні психолога є :

 • персональний комп’ютер;

 • бібліотечка психолога;

 • діагностичний кейс із необхідним набором тестів і стимульного матеріалу (для діагностики пізнавальних процесів, інтелекту, міжособистісних відносин, особистісних якостей, тощо);

 • спеціальні бланки для діагностичних методик, протоколи для проведення обстежень;

 • програми психокорекційного характеру;

 • підшивка фахових видань за 2003 – 2012 роки.

З 2012 року оформляється підписка на журнал „Психолог”. Забезпечення періодичними виданнями та фаховою літературою здійснюється за кошти навчального закладу.

В наявності кабінет для проведення психопрофілактичних та психокорекційних заходів, а також для проведення психологічної релаксації, зняття нервово-психічного напруження, емоційного розвантаження.

В кабінеті для корекційної та тренінгової роботи є:

 • м’які стільці;

 • робочі столики;

 • шафи для зберігання матеріалів;

 • м’які іграшки;

 • навчальні посібники(конструктори по типу «Лего», дидактичні ігри, навчальні лото, розвиваючі ігри, інше);

 • навчальні посібники для вихованців дошкільного підрозділу(м’які паззли, сортери геометричних форм, мозаїки, конструктори з великими деталями, дидактичні та розвиваючі ігри);

 • іграшки для хлопчаків;

 • іграшки для дівчат;

 • приладдя для малювання;

 • книжки - розмальовки в вільному доступі.

Килимове покриття в наявності в обох кабінетах


Проблеми, які виникали при роботі психолога

Практичний психолог в своїй роботі активно співпрацював з педагогічним колективом, проблем у співпраці з педагогами та адміністрацією не виникало. В більшості проблеми виникали з тим, що деякі батьки дітей не з’являлися на призначені психологом консультації. Проблеми виникають ще з тим, що батьки не бажають сприймати рекомендацій щодо обстеження та лікування дитини лікарями – фахівцями, до яких їх направляє психолог, мотивуючи це відсутністю грошей або зневіреністю в належній кваліфікації лікарів, тощо.


Висновки: річний план роботи практичного психолога було виконано, але на наступний рік потрібно більше уваги приділити профілактичній роботі. В рамках профілактичної та просвітницької діяльності потрібно запланувати наступні види та форми роботи:

 • Проведення щомісячно „Годин психолога” для учнів початкової школи;

 • Апробація занять з елементами тренінгу „Розвиток „соціального інтелекту” як профілактика агресивної поведінки” для учнів середньої школи;

 • Проведення циклу бесід „Здоровий спосіб життя – запорука успіху” для учнів середньої та старшої школи.^ Цілеспрямована частина


Згідно «Положенням про психологічну службу в системі освіти України»(наказ Міністерс­тва освіти і на­уки України від 03.05 1999 р. № 127у редакції наказу Міністерства освіти і на­уки України від 02.07.2009.№ 616) ПС є складо­вою час­ти­ною дер­жавної системи охорони здоров’я громадян України й діє з ме­тою виявлення та ство­рення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Основною метою діяльності психологічної служби є сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців та учнів.

Також завданням ПС являється психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних і адміністративних працівників.


^ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Психологічна служба є складовою загальної психологічної служби системи освіти.

В цілому робота психологічної служби спрямована на сприяння виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України “Про освіту”, чинним законодавством України та «Положенням про психологічну службу в системі освіти України»(наказ Міністерс­тва освіти і на­уки України від 03.05 1999 р. № 127у редакції наказу Міністерства освіти і на­уки України від 02.07.2009.№ 616).

В склад психологічної служби навчального закладу входить практичний психолог та соціальний педагог, які мають відповідну освіту. За своїм статусом вони належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами й гарантіями, передбаченими для них (Закон України «Про освіту», п. 26—28).

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров'я, Службою у справах сім’ї Департаменту праці та соціального захисту та з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Адміністрація та педагоги навчального закладу співпрацюють з психологічною службою навчального закладу, вони вважаються основними замовниками ви­ко­нання психологічних обстежень, консультативних і корекцій них послуг і ви­являють розуміння необхідності спільних зусиль для розв'язання психоло­гічних проблем освітнього процесу.

Практичний психолог є захисником прав дорослої людини та дитини, коли виникає небезпека чи існує загроза будь-якого психічного чи фізичного насильства (див. «Декларацію прав людини», «Конвенцію прав дитини»).

У своїй професійній діяльності, пов'язаній з конфіденційною фаховою інформацією, психолог керується в роботі Етичним кодексом психолога (зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей отриманих у процесі діагностики , консультування або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню). Конфіденційну інформацію про клієнта практичний психолог має надавати виключно на запит керівника Центру практичної психології і соціальної роботи, іншим особам така інформація надається в узагальненому вигляді.

Практичний психолог використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, технології, методи, які відповідають вимогам використання психодіагностичних методик, корекційно-розвиваючих та інших методів та прийомів роботи в освіті.

Практичний психолог знає програмно - методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.


^ Основними видами діяльності практичного психолога є:

 1. Психологічна просвіта педагогічного колективу, учнів, батьків.

 2. Консультативно - методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку.

 3. Психологічна профілактика -. своєчасне попередження відхилень в становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, розв'язання конфліктів.

 4. Діагностика(індивідуальна або групова) – психологічне обстеження дітей та підлітків, їх груп, класів та колективів; умов навчання та розвитку.

 5. Корекція - здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень в психічному та особистісному розвитку школярів.

 6. Реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги школярам, які перебувають у кризовій ситуації.

 7. Психологічна прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості в різних умовах, прогнозування психічного розвитку дитини тощо.


Психодіагностична робота

У результаті психодіагностики психолог розв'язує такі завдання:

 1. Виявляє готовність дитини до школи.

 2. Проводить дослідження структури, стану взаємостосунків і психологічного клімату в учнівських колективах.

 3. Проводить діагностику учнів з метою виявлення динаміки психічного розвитку особистості чи окремих її сторін(за ініціативою чи з дозволу самих учнів).

 4. Проводить дослідження здібностей, інтересів, нахилів з метою надання їм допомоги у професійному чи особистісному самовизначенні, формуванні профільних класів.

 5. Проводить діагностику учнів, що входять до „групи ризику” дітей, схильних до девіантної поведінки для визначення форм і з'ясування причин асоціальної поведінки, крадіжок, алкоголізму і токсикоманії, низької успішності тощо.

 6. Досліджує проблеми в педагогічному колективі.

Психологічна корекція — це такий вид психологічної допомоги, який передбачає більш активний цілеспрямований вплив на особистісний, поведінковий та інтелектуальний рівні функціонування людини і, як правило, потребує більшого часу для її здійснення. Психологічна корекція – це, насамперед, здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи.

Психологічна корекція практичним психологом надається дітям, які мають певні відхилення і труднощі в межах психологічної норми:

 • підвищена збудженість, гнівливість;

 • уповільнений темп оволодіння знаннями та навичками;

 • лякливість і хворобливі страхи;

 • песимізм або перебільшена веселість;

 • підвищена нестійкість та імпульсивність;

 • постійне бажання насолод;

 • надмірна активність чи пасивність;

 • хвороблива сором'язливість;

 • негативізм;

 • прояви протестних реакцій у поведінці;

 • конфліктуюча поведінка;

 • підвищена емоційна лабільність;

 • надмірна безпорадність;

 • жорстокість щодо тварин;

 • зловтішність, знущання над оточуючими.

Якщо названі вади мають більш тотальний характер, то можливий вибір корекції у межах психотерапії зі втручанням спеціаліста більш вузького профілю.

Просвітницько – пропагандистьска робота необхідна, передусім, для того щоб люди поступово усвідомлювали цілі, завдання та можливості соціально-психологічної служби, дізнавались, які саме проблеми вони можуть розв'язати за допомогою психолога.

Наступним важливим завданням просвітницької роботи є підвищення психологічної компетентності людей з метою розширення їхніх можливостей самостійно розв'язувати проблеми й конфлікти, що виникають в особистому житті та професійній діяльності. У рамках навчального закладу психолог здійснює:

 • ознайомлення вчителів та батьків з основами дитячої, педагогічної та соціальної психології;

 • проведення просвітницької роботи серед педагогів та батьків щодо причин, проявів і корекції аномалій психофізичного розвитку дітей, появи важковиховуваних підлітків і особливостей психолоґо - педагогічної роботи з ними.

Психологічна профілактика — це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров'я, попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи людей, створення психологічних умов, сприятливих для цього розвитку.

Психологічна профілактика починається тоді, коли ще немає особливих труднощів у поведінці дитини чи дорослої людини. Але на основі проведення моніторингу особливостей та умов індивідуального розвитку особистості можна прогнозувати можливість появи тих чи інших ускладнень. Метою психологічної профілактики є своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку:

 • формування сприятливого психологічного клімату у групі;

 • організація і регуляція взаємовідносин дорослих з дітьми;

 • допомога дітям в адаптації до дитячого садка;

 • проведення обслідування дітей і виробка рекомендацій щодо корекції відхилень в їх розвитку;

 • визначення готовності старших дітей до навчання у школі.


Зміст діяльності ПС у початковій школі:

Основні цілі і задачі:

 • вивчення психологічної готовності дитини з вадами слуху до навчання у школі;

 • визначення рівня інтелектуального розвитку дитини з вадами слуху і зони найближчого розвитку її психіки;

 • виявлення рівня шкільної адаптації/ дезадаптації учнів підготовчих класів, з метою своєчасної профі­лак­тики та ефекти­вного вирішення проблем, що виникають у цих учнів в на­вчанні, спілкуванні, та психоемо­ційному стані;

 • діагностування інтелектуального розвитку, мотивації учбової діяльності, ступінь сформо­вано­сті учбо­вих умінь та навичок (для учнів всієї початкової школи);

 • контроль за динамікою розвитку дітей, які мають уповільнений темп інтелектуального розвитку;

 • забезпечення відповідності вимог навчальної діяльності з психофізичними можливостями молодших школярів;

 • формування пізнавальних інтересів і розвиток пізнавальних можливостей учнів з вадами слуху;

 • створення умов для забезпечення ефективної соціалізації учнів з вадами слуху;

 • виявлення дітей „групи ризику” по різним показникам(інтелектуальний рівень, по­веді­нка, не­гара­зди в психоемоційній сфері) на основі психодіагностичного об­стеження, спостере­ження, довід­кових бесід з педагогами, які працюють з цими дітьми, та скла­данні на основі одержаних даних програми необхід­них заходів, в тому числі ко­рекційно-розвиваючих програм;

 • організація координації дій вчителів, вихователів і батьків по корекції виявлених порушень і відхилень у психічному й особистісному розвитку учнів з вадами слуху.


Зміст діяльності ПС у середній школі

Основні цілі та задачі:

 • вивчення рівня адаптації /дезадаптації учнів з вадами слуху 5 класу;

 • вивчення емоційного ставлення учнів з вадами слуху до себе, до школи, до однолітків, вивчення міжособистісних стосунків;

 • виявлення дітей „групи ризику” по різним показникам(інтелектуальний рівень, по­веді­нка, не­гара­зди в психоемоційній сфері) на основі психодіагностичного об­стеження, спостере­ження, довід­кових бесід з педагогами, які працюють з цими дітьми, та скла­данні на основі одержаних даних програми необхід­них заходів, в тому числі ко­рекційно-розвиваючих програм;

 • організація координації дій вчителів, вихователів і батьків по корекції виявлених порушень і відхилень у психічному й особистісному розвитку учнів з вадами слуху;

 • вивчення інтелектуального й особистісного розвитку учнів;

 • вивчення емоційного ставлення до себе, до школи, до однокласників, міжособистісних стосунків;

 • вивчення самооцінки учнів з вадами слуху;

 • просвітня робота з підлітками стосовно особливостей пубертатного періоду і повязаних з ним про­блем;

 • допомога підліткам у кризових ситуаціях;

 • профілактика адиктивної поведінки (алкоголізму, тютюнопаління, наркозалежності, ігроманії);

 • профілактика делінквентної поведінки(схильності до злочинних дій);

 • виявлення дітей, що мають схильності до правопорушень;

 • розвиток соціальної компетентності та особистої зрілості підлітків;

 • профорієнтаційна робота з учнями 10-их класів.


Зміст діяльності ПС у старшій школі

Основні цілі та задачі:

 • створення умов для формування психічно зрілої особистості, як основи для подальшого життєвого і професійного самовизначення;

 • формування психологічної готовності учнів до самостійного життя, активної трудо­вої діяль­ності, професійного самовизначення;

 • профорієнтаційна робота з учнями 10 – 12-и класів;

 • виявлення підлітків „групи ризику” по різним показникам(інтелектуальний рівень, поведі­нка, не­га­разди в психоемоційній сфері) на основі психодіагностичного об­стеження, спостере­ження, довід­кових бесід з педагогами, які працюють з цими учнями, та складанні на основі одержаних даних програми необхідних захо­дів, в тому числі корек­ційно-розвиваю­чих програм;

 • створення умов для формування уявлень стосовно адекватної сексуальної поведінки;

 • формування уявлень щодо гендерних стереотипів та гендерної рівності як умови створення гармонійної сім’ї;

 • профілактика адиктивної поведінки (алкоголізму, тютюнопаління, наркозалежності, ігроманії);

 • профілактика делінквентної поведінки(схильності до злочинних дій).Змістовна частина

У системі діяльності ПС виділяються наступні напрямки роботи:

 • діагностичний;

 • корекційно-відновлювальний та розвиваючий;

 • консультативний;

 • науково-методичний;

 • профілактичний;

 • просвітній.


Діагностичний напрямок


Мета: визначення психофізіологічних особливостей учнів, інтелектуального рівня, мо­ти­вації уч­бової ді­яльності, ступінь сформовано­сті учбових умінь та навичок, ступеню шкіль­ної адаптації/ дезадапта­ції, діагностика психоемоційної сфери, визначення спрямованості особисто­сті, її ціннісних орієн­тацій.

Методи: тестування, співбесіди, спостереження, візуальна діагностика, анкетування.

Форми: індивідуальна та групова робота.

^ Зміст роботи

Субєкти

освіт­нього про­цесу

Термін проведенняАналіз контингенту новоприбулих учнів:

  • Діагностування інтелектуального розвитку;

  • Дослідження психоемоційної сфери;

  • Діагностування мотивів учбової діяльності.

Обробка даних. Аналіз. Висновки, складання довідок. Надання реко­менда­цій.

Новоприбулі учні і

Вересень
Вивчення адаптації вихованців, що прибули до дошкільного підрозділу до навчання в умовах навчально-виховного комплексу:

  • Діагностування інтелектуального розвитку;

  • Дослідження тонкої моторики;

  • Дослідження психоемоційної сфери;

  • Заповнення „листів адаптації” сумісно з педагогами, які працюють в групах.

Обробка даних. Аналіз. Висновки, складання аналітичної довідки. Надання реко­менда­цій.

Вихованці, що прибули до дошкільного підрозділу

ЖовтеньОбстеження вихованців дошкільного відділення

  • «Схема спостереження за різними сторонами поведінки дитини» Н.Бейлі;

  • Спостереження;

  • Діагностування ;

  • Бесіди з сурдопедагогами логопедами; вихователями;

  • Опиту­вання батьків.

Обро­бка даних. Аналіз. Висновки, скла­дання довідок. Надання рекомендацій.

Вихованці дошкільного підрозділу

Протягом рокуВизначення рівня психологічної готов­ності дитини з вадами слуху до на­вчання у школі.

Виді­лення груп дітей з низьким рівнем пі­знавальної діяль­ності. Виділення ді­тей групи ризику з недо­статнім рівнем ін­телектуального розвитку. Уточ­нення рівня інтелектуального розви­тку.

  • Тест Керна – Їрасека;

  • Дослідження тонкої моторики;

  • «Розфарбування фігур» Чутко;

  • «Будиночок» Гуткіної.

Обробка даних. Аналіз. Висновки, складання звіту. Надання реко­менда­цій.

Підготовчий клас

ВересеньВизначення рівня шкільної адаптації :

  • Тест самооціню­вання «Драби­нка»;

  • Дослідження емоційного фону (методика «Школа звірят»);

  • Бесіди з педагогами, які працюють з класом;

  • Психолого - педагогічне обстеження учнів (спільно з педагогами);

  • Опиту­вання батьків;

  • Спостереження.

Висновки, скла­дання звіту. Надання рекомендацій.

Підготовчі класи

Жовтень

Травень
Проведення психолого – педагогічного консиліуму за результатами дослідження готовності та адаптації до шкільного навчання учнів підготовчого класу.

Педагоги, які працюють в підготовчому класі

ЖовтеньВизначення рівня шкільної адаптації пятикласників.

  • „Незакінчені речення” (відношення до школи);

  • Методика «Спрямованість на відмітку» (Е.П. Ільін, Н.А. Курдюкова);

  • Методика „Школа звірят”(модифікація методики „Чарівний світ”).

Обробка даних .Аналіз. Ви­сно­вки, складання звіту. Надання ре­коме­нда­цій.

П’ятий клас

ЛистопадПроведення психолого – педагогічного консиліуму за результатами дослідження готовності та адаптації до шкільного навчання учнів п’ятого класу.

Педагоги, які працюють в п’ятому класі

СіченьВиявлення професійних нахилів учнів:

  • Методика ДДО.

  • Ви­вчення самооці­нки особисто­сті стар­шоклас­ника .

  • Профорієнтаційна анкета.

  • Індивідуальна психодіагностика.

Обробка даних. Аналіз. Висновки. На­дання рекоменда­цій.

Учні десятого класу;

Учні дванадцятого класу

Протягом рокуОбстеження учнів, що не оволодівають шкільною програмою:

  • Спостереження;

  • Діагностування ;

  • Бесіди з педагогами, які працюють з цими дітьми;

  • Опиту­вання батьків.

Аналіз. Висновки. На­дання рекоменда­цій.

Початкова школа

Протягом рокуОбстеження учнів, що мають уповільнений темп інтелектуального розвитку:

  • Спостереження;

  • Діагностування ;

  • Бесіди з педагогами, які працюють з цими дітьми;

  • Опиту­вання батьків.

Аналіз. Висновки. На­дання рекоменда­цій.

Учні всієї школи

Протягом рокуПсихологічне обстеження учнів з від­хиленнями в поведінці

  • Спостереження;

  • Діагностування ;

  • Бесіди з педагогами, які працюють з цими дітьми;

  • Опиту­вання батьків.

Аналіз. Висновки. На­дання рекоменда­цій.

Вихованці дошкільного відділення;

Учні всієї школи

Протягом рокуВизначення рівня сформованості кла­сних колективів та особистих стосун­ків в них.

  • Методика „Наша група” О.І. Моткова;

  • Проксемічний тест.

Об­робка даних. Аналіз. Висновки. Надання ре­комендацій.

Учні окремих класів

За запитом,

протягом рокуВивчення мотивів учбової діяльно­сті(тестування).

Обробка даних. Аналіз. Ви­сновки, складання звіту. Надання рекомен­дацій.

Учні всієї школи

За запитом,

протягом рокуІндивідуальне психологічне діагнос­ту­вання в ході консультацій.

Всі учасники освіт­нього процесу

Протягом рокуАнкетування батьків

Батьки

За запитом,

протягом рокуАнкетування класних керівників з метою виявлення дітей, схильних до девіантної поведінки.

Бесіди з класними керівниками за результатами анкетування

Класні керівники

Вересень

Квітень^ Корекційно-відновлювальний та

Корекційно-розвиваючий напрямок

Мета: розвиток основних психологічних процесів, що забезпечують ефективність фор­мування основних шкільних навичок та вмінь, також розвиток особистісних якостей, сприйнятливих для подальшої соціалізації учнів.

Методи: психологічні регуляційні вправи, корекційні ігри, вправи з релаксації та аутот­ре­нінгу.

Форми: індивідуальна та групова робота.
^ Зміст роботи

Субєкти освіт­нього про­цесу

Термін проведенняНабір та ведення груп психологічного розвантаження для педагогів навчального закладу.

Педагогічний

колектив

Протягом рокуПроведення групових ігрових розвивальних занять спрямованих на розвиток сенсомотор­них навичок, когнітивних процесів, пізнавальної діяльності .

Вихованці

дошкільного

відділення

Протягом рокуПроведення індивідуальних занять, спрямованих на розвиток та корекцію сенсомотор­них процесів, когнітивних процесів за запитом батьків, педагогів, адміністрації школи.

Вихованці дошкільного відділення;

Учні всієї школи

Протягом рокуКурс розвитку пізнавальних та творчих здібностей молодших школярів з вадами слуху

Учні початкової школи

Жовтень – травеньДо­по­мога у подоланні психотравмую­чих, кризових та конфліктних ситуацій.

Усі учасники освітнього процесу

Протягом рокуРобота з підлітками, схильними до по­рушення дисципліни та правопору­шень. Індивідуальна психологічна ко­рекція емоційно-вольової сфери, до­по­мога у подоланні психотравмую­чих, кризових та конфліктних ситуацій.

Учні середньої та старшої школи

Протягом рокуРозвиток „соціального інтелекту” як профілактика агресивної поведінки(заняття з елементами тренінгу) для учнів середньої школи.

Учні середньої школи

Жовтень – травеньСоціально – психологічний тренінг

„Я обираю професію”.

Учні десятого – дванадцятого класів

Лютий - квітеньПрактичні заняття з програмно-апаратним комплексом для професійної орієнтації молоді „Мотивація розвитку зацікавленості до професійного самовизначення” та „Профорієнтаційний термінал”.

Учні десятого – дванадцятого класів

Лютий - квітень


^ Профілактичний напрямок

Мета: розвиток особистісних якостей, сприйнятливих для подальшої соціалізації учнів, попередження девіантної та деліквентної поведінки, формування навичок відповідальної поведінки.

Методи: бесіди, лекції, тренінгові заняття, індивідуальні бесіди.

Форми: індивідуальна та групова робота.
^ Зміст роботи

Субєкти освіт­нього про­цесу

Термін проведення„Година психолога” „Як не потрапити в халепу на вулиці та вдома”(особиста безпека дитини).

Учні початкової школи

Вересень„Година психолога” „Які звички корисні”(формування здорового способу життя).

Учні початкової школи

Жовтень„Година психолога” „Вчимося керувати емоціями”. Профілактика деструктивної поведінки.

Учні початкової школи

Листопад - січень„Година психолога” Конфлікт. Вчимося вирішувати суперечки мирно.” Профілактика деструктивної поведінки.

Учні початкової школи

Січень - березень„Година психолога” „Інтернет – друг, Інтернет – ворог ?.”

Учні середньої та старшої школи

Квітень„Година психолога” „Як не потрапити в халепу на вулиці та вдома”(особиста безпека дитини).

Учні початкової школи

ТравеньВпровадження Програми „Сприяння просвітницької роботи „Рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”.

Учні середньої та старшої школи

Протягом рокуЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Профілактика тютюнопаління для учнів середньої школи.

Учні середньої школи

ВересеньЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Профілактика ранньої алкоголізації серед учнів старшої школи.

Учні старшої школи

ЖовтеньЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Профілактика ранньої алкоголізації серед учнів середньої школи.

Учні середньої школи

ЛистопадЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Загальна інформація про ВІЛ –інфекцію, шляхи передачі ВІЛ і профілактику для учнів старшої школи.

Учні старшої школи

ГруденьЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Міфи і факти про ВІЛ/СНІД (для учнів старшої школи).

Учні старшої школи

СіченьЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”.

Учні старшої школи

БерезеньЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Профілактика токсикоманії серед учнів середньої школи.

Учні середньої школи

КвітеньЦикл бесід з елементами тренінгу „Здоровий спосіб життя – запорука успіху”. Профілактика вживання наркотиків серед учнів старшої школи.

Учні старшої школи

Травень


^ Консультативний напрямок

Мета: надання практичної допомоги всім учасникам педагогічного процесу

Методи: діагностування, співбесіди, спостереження, візуальна діагностика.

Форми: індивідуальні та групові консультації для всіх субєктів освітнього процесу.
^ Зміст роботи

Субєкти

освіт­нього

про­цесу

Термін проведенняІндивідуальне консуль­тування з питань навчання та вихо­вання дитини з вадами слуху. Надання рекомендацій.

Педагогічний

колектив;

Батьки

Протягом рокуІндивідуальне та групове консультування щодо вікових особливостей дітей, вікових кризах, особливостей психічного розвитку, формування особистості, стилів виховання.

Педагогічний

колектив;

Батьки

Протягом рокуКонсультування щодо результатів діа­гностики та відвідування занять. На­дання рекомендацій.

Педагогічний

колектив;

Батьки

Протягом рокуБесіди-довідки про особливості адап­тації дитини до умов навчального закладу, стосовно заходів виховного впливу, про особливості вікового та особистісного розвитку школярів, тощо.

Педагогічний

колектив;

Батьки

Протягом рокуКонсультування щодо осо­бистісних конфліктів, проблем у спіл­куванні і стосунках із оточуючими, конфліктних ситуацій.

Усі учасники

освітнього

процесу

Протягом рокуКонсультації батьків, діти яких вима­гають особливої уваги щодо поведінки та інтелектуального розвитку.

Батьки

Протягом року


^ Просвітній напрямок

Мета: підвищення рівня психологічної компетентності для всіх субєктів освітнього процесу, популяризація психологічних знань.

Методи: лекції, семінари, співбесіди, виступи на батьківських зборах, педрадах.

Форми: публічні виступи, індивідуальні бесіди-довідки.
^ Зміст роботи

Субєкти

освіт­нього

про­цесу

Термін проведенняВиступи з доповідями на батьківських зборах.

Батьки

За запитомЛекторій для батьків «Дитина пішла у школу. Особливості адаптаційного періоду. »

Батьки

ВересеньЛекторій для батьків «Виховуємо здорову дитину. Психологічне здоров’я дитини»

Батьки

ЛютийЛекторій для батьків «Особистість починається з любові»

Батьки

БерезеньЛекторій для батьків «Діти та Інтернет.»

Батьки

КвітеньЛекторій для педагогів середньої та старшої школи: «Суїцідальна поведінка підлітків. Фактори ризику. »

Педагоги

ЛистопадЛекторій для педагогів: «Феномен професійного вигоряння: причини виникнення та шляхи подолання»

Педагоги

БерезеньПроблемний семінар: «Педагогічна оцінка та її наслідки. »

Педагоги

ГруденьПроблемний семінар: «Стрес – менеджмент у педагогічній практиці. »

Педагоги

БерезеньВиступи з доповідями на педрадах, ро­бочих зборах.

Педагоги

За запитомУчасть в психолого-педагогічних кон­силіумах.

Педагоги

За запитом


^ Науково - методичний напрямок


Мета: забезпечення найбільш ефективної роботи ПС в умовах шкільного закладу, під­вищення професійного рівня психолога.

Методи: самостійна робота в бібліотеках міста, участь в фахових семінарах, консульта­ції в методичних центрах та наукових закладах, психологічна самоосвіта, розробка коре­кційних програм.
^ Зміст роботи

Термін проведенняУчасть в фахових семінарах.

Протягом рокуКонсультації в методичних центрах.

Протягом рокуСамостійна робота в бібліотеках міста.

Протягом рокуРозробка та апробація корекційних програм.

Протягом рокуПідготовка до виступів на батьківських зборах.

Протягом рокуПідготовка до доповідей на педрадах, робочих зборах.

Протягом рокуСкладання робочих планів на місяць, рік.

Протягом рокуСкладання аналітичних довідок по результатам психодіагностичних обстежень

Протягом рокуЩоденне оформлення документації.

Протягом рокуПрактичний психолог _____________________________/ Н.В.Тельцова/
Похожие:

Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconТематика педагогічних рад на 2013/2014 навчальний рік
Основні напрямки діяльності колективу школи-інтернату №12 на 2013/2014 навчальний рік
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconРішення педагогічної ради від 29. 08. 2013 року протокол №9 Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Авдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської...
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconПлан роботи державного навчального закладу " харківське вище професійне училище №6" на 2013/2014 навчальний рік
Державний навчальний заклад “Харківське вище професійне училище №6” розташоване в Комінтернівському районі м. Харкова за адресою:...
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconРічний план роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Орлятко» на 2012-2013 навчальний рік Зміст

Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconПлан загальнотехнікумівських виховних заходів на 2013 2014 навчальний рік

Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconНаказ № Про затвердження режиму роботи в 2013/2014 навчальному році
Відповідно до Статуту Первомайської гімназії №3, згідно з робочим навчальним планом на 2013/2014 навчальний рік, затвердженим відділом...
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconНаказ № Про вивчення рівня вихованості учнів гімназії у 2013/2014 навчальному році Згідно з планом роботи гімназії на 2013/2014 навчальний рік наказую
Заступнику директора з виховної роботи Старченко Ю. В. провести вивчення рівня вихованості учнів гімназії у вересні 2013 року
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconПлан роботи Міністерства надзвичайних ситуацій України на 2013 рік
Виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство,...
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconРозділ Організація діяльності колегіальних органів Педагогічна рада
Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 навчальному році та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік
Тельцової Наталії Вікторівни на 2013/2014 навчальний рік Харків 2013 рік Вступ річний план роботи iconПлан роботи шевченківського професійного аграрного ліцею Харківської області на 2013-2014 навчальний рік
«Розвиток життєвих та професійних компетентностей особистості та підготовка учнів до успіху в умовах сучасного птнз»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов