Інтернет-ресурси, присвячені правам людини icon

Інтернет-ресурси, присвячені правам людиниНазваниеІнтернет-ресурси, присвячені правам людини
Дата конвертации01.01.2013
Размер357.04 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Інтернет-ресурси, присвячені правам людини


1. Вступ


Останніми роками спостерігається стрімке зростання кількості матеріалів з прав людини в мережі Інтернет. Негативною стороною цього явища є те, що велика кількість даних та недостатня структурованість мережі Інтернет можуть ускладнювати знаходження відповідної інформації. У контексті навчання правам людини дуже важливо також враховувати цільову аудиторію, на яку ці матеріали розраховано. Розміщена в Інтернет інформація щодо прав людини, призначена для використання в навчанні або в іншій діяльності НУО, може стосуватися різноманітних галузей, від міжнародного права, багатосторонніх договорів, національного та порівняльного права, політики, тощо. Враховуючи розмаїття та велику кількість інформації стосовно прав людини, доступної в режимі “on-line”, наукове дослідження в галузі прав людини вимагає терпіння та творчого підходу.


Крім очевидного обмеження за витратами, основним обмеженням нині є те, що більшість матеріалів з прав людини є доступною в режимі “on-line” англійською мовою (або іншими мовами, але не українською). Хоча така ситуація поступово змінюється, цей путівник ґрунтується на припущенні, що буде корисним переважно для осіб, які володіють англійською, і для тих, хто частково знайомий з мережею Інтернет. Якщо не зазначено інше, веб-сайти є англомовними.


Цей розділ посібника створено з наміром надати загальний огляд того, як Інтернет може бути використано з метою навчання правам людини та іншим видам діяльності НУО, таким як інформування громадськості, захист прав людини тощо. Властивість Інтернету полягає в тому, що інформація може включати найновіші дані та постійно оновлюватися. А це звичайно означає, що цей розділ не може вважатися остаточною довідковою добіркою, а радше має на меті надати читачеві загальну картину щодо того, яка інформація з прав людини є доступною в “on-line”. Цей путівник слід читати у поєднанні з Інтернет-сайтами, перелік яких надається в інших розділах цього посібника, що стосуються різних проблем основних прав людини.


^

2. З самого початку: основи


Безліч матеріалів з прав людини є доступною в режимі “on-line”. Серед них міжнародні договори та конвенції, рішення і звіти міжнародних та регіональних органів і судових установ, звіти міжнародних інституцій і НУО стосовно окремих аспектів прав людини чи становища в конкретних країнах, національного законодавства та судової практики тощо. Більшість цих матеріалів стосується останніх років, бо можна знайти зовсім незначну кількість інформації стосовно прав людини, датовану періодом раніше 80 років ХХ століття.Оскільки міжнародне законодавство в галузі прав людини базується на міжнародних договорах, логічною відправною точкою є відповідні міжнародні договори. Наприклад, якщо досліджуваною проблемою є катування, тоді необхідно насамперед дослідити ті договори, які забороняють катування або пов’язане з ним поводження. Договори можна знайти на веб-сайтах міжнародних організацій, діяльність яких стосується запобігання катувань, наприклад, ООН та Ради Європи тощо. Ці веб-сайти також містять рішення судів та судових органів стосовно катувань, а також подробиці щодо діяльності окремих допоміжних органів, що займаються проблемами катуванння, наприклад, Спеціальний доповідач ООН з питань катування, а також спеціальних комітетів ООН та Ради Європи із запобігання катуванням. Веб-сайти органів відповідних держав (дивіться сайт Уряду України http://www.kmu.gov.ua, а також директорію урядових веб-сайтів України http://www.brama.com/ua-gov/index.html) також є винятково важливими для розуміння того, яких міжнародних зобов’язань держава має дотримуватися на законних підставах.


Крім міжнародних організацій з прав людини, веб-сайти спеціалізованих НУО також надають матеріали щодо катувань, наприклад, звіти по країнам. Деякі більш загальні веб-сайти з прав людини (дивіться нижче) можуть також розміщувати академічні статті та інші матеріали стосовно цього питання. Цей путівник висвітлює деякі з найбільш корисних мережевих ресурсів з прав людини, обраних завдяки їх тривалому існуванню та великому обсягу змісту.


^

2.1 Загальні пошукові ресурсиІснує розмаїття пошукових ресурсів Інтернет (дивіться нижче), які можуть бути використані для пошуку інформації стосовно конкретної теми шляхом простого набору ключового слова або словосполучення. Наприклад, якщо досліджуваною проблемою з прав людини є “внутрішньо переміщені особи”, надрукуйте “внутрішньо переміщені особи” + “права людини”. Тут подається перелік деяких загальних пошукових серверів. Проте, оскільки пошук інформації з прав людини може спричинити появу значного обсягу матеріалу, що не стосується теми, загальні сайти з прав людини (дивіться нижче) можуть бути більш вдалим місцем початку пошуку.


^
Назва веб-сайту

Англомовна адреса URL

Україномовна\російськомовна

адреса URL

Google

http://www.google.com

http://www.google.com/ru

http://www.google.com/intl/uk/

Lycos

http://www.lycos.com

http://www.lycos.ru, http://www.lycos.com.ua

MavicaNet

http://www.mavicanet.com

http://www.mavicanet.ru, http://www.mavicanet.ru/directory/ukr/

Yahoo

http://www.yahoo.com
Altavista

http://www.altavista.com
Weblist
http://weblist.ru/index

Russia on the Net
http://www.ru

Aport
http://www.aport.ru

Yandex
http://www.yandex.ru

Bigmir
http://www.bigmir.net


2.2 Веб-сайти з прав людини


Деякі веб-сайти, присвячені правам людини, містять великі добірки первинної (наприклад, міжнародні договори, рішення міжнародних і національних судів та судових органів) та вторинної інформації (наприклад, матеріали НУО, академічні дослідження тощо). Ці сайти часто підтримуються університетами або великими організаціями з прав людини. Найкращі з цих сайтів подають інформацію за чітко визначеними категоріями, що полегшує користування. Такі сайти часто містять посилання на інші тематично пов’язані сайти.


Кілька прикладів деяких всебічних та регулярно оновлюваних веб-сайтів з прав людини наводяться нижче: • ^ Проект Дайена

http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana.htm

http://www.umn.edu/humanrts/index.html

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/


Проект Дайена є вичерпною базою даних, що містить матеріали з прав людини в електронній формі. Це результат співпраці значної кількості правничих бібліотек, університетських центрів прав людини і неурядових організацій з прав людини. Проект Дайена розподілено між трьома різними веб-сайтами, кожен із яких розраховано на виконання іншої функції. Перший – це Бібліотека з прав людини університету Міннесота (будь ласка, дивіться опис цього веб-сайту нижче). Другий – Бібліотека Йєльської школи права - містить добірку документації судових справ, що використовуються у справах, які стосуються прав людини, у судах США. Третя збірка зосереджує увагу на правах жінок та міжнародному праві в галузі прав людини. Вона підтримується Правничою бібліотекою Бори Ласкіна (в університеті Торонто). Кожний із трьох веб-сайтів має просту опцію пошуку.

Мережева Бібліотека з прав людини Міннесотського університету містить велику колекцію документації з прав людини. Вона містить міжнародні договори, декларації, резолюції, висновки та рішення міжнародних судових органів і органів, утворених згідно з міжнародними договорами. Матеріали розподілено на секції, що уможливлюють пошук. Секція документації та матеріалів з прав людини містить понад 10 000 документів. Ще одна секція уможливлює деталізований пошук на інших ресурсах з прав людини. Мережева бібліотека надає значну кількість посилань на інші сайти. Матеріал доступний шістьома офіційними мовами ООН (арабська, китайська, англійська, французька, іспанська, російська).

Заснований у 1976 році, Інтернет з прав людини (ІПР) розраховано на те, щоб створити якомога більше можливостей для спільноти правозахисників шляхом надання засобів обміну інформацією. Це практично орієнтований ресурс, що містить інформацію, корисну для професіоналів у галузі прав людини, матеріали для навчання з прав людини, та календар з детальною інформацією стосовно проведення конференцій та інших заходів тощо. ІПР також містить величезну кількість інформації з міжнародного права в галузі прав людини. Центральну роль тут відіграє проект For the Record (FTR), щорічний електронний звіт, який надає стислий виклад відповідної інформації з прав людини. Його можна знайти за адресою http://www.hri.ca/fortherecord2002/ftrchoice.html. Перший проект FTR зосереджує увагу на інформації, зібраній в системі Організації Об’єднаних Націй (ООН). Цей звіт акумулює всю відповідну документацію ООН стосовно ситуації у кожній з країн. Крім того, проект FTR організує матеріал за тематичними категоріями, підводить підсумки стосовно ключових проблем та заходів, вжитих ООН для їх вирішення.


Проект FTR було розширено у 2000 році, коли до нього включили дворічний пілотний проект, що зосереджував увагу на подіях в галузі прав людини в межах Ради Європи. For the Record: Європейська система прав людини організовано тематично за країнами, паралельно з For the Record: Система Прав Людини ООН. Проект FTR-Європа наразі перервано, однак ІПР досліджує можливості відновлення його випуску в іншому форматі, з переглянутим змістом. • HURIDOCS http://www.huridocs.org/index.htm


Проект Інформація з прав людини та системи документації, що розташований у Швейцарії, є глобальною мережею організацій, включно з регіональними мережами, що спеціалізуються на ефективних засобах використання інформації стосовно прав людини. Веб-сайт містить різноманітні публікації з прав людини, навчальні матеріали, тощо. • ^ Міжнародна служба прав людини (ishr) http://www.ishr.ch/Сайт ishr, що спеціалізується на системі ООН, розраховано на інформування правозахисників та організацій в усьому світі щодо діяльності ООН та процедур цієї організації. Цей веб-сайт надає детальний опис діяльності договірних та статутних органів ООН, а також інформацію щодо семінарів та інших заходів у галузі прав людини.


^ 3. Міжнародні організації


Наведені вище сайти загального правозахисного змісту є чудовою відправною точкою для дослідження прав людини в мережі Інтернет. Кожний із таких сайтів містить посилання на міжнародні організації, уповноважені сприяти правам людини та захищати їх.

^ 3.1 Організація Об’єднаних Націй


Як провідна у світовому маштабі організація з прав людини, ООН подає на своєму сайті значну кількість правозахисної інформації. Система прав людини ООН є складною, і вона може видатись заплутаною тим, хто не має безпосереднього досвіду роботи з нею. ООН може розробляти та пропонувати для підписання міжнародні договори з прав людини. Вона може призначати ( згідно з договором, та додатковим протоколом, або за рішенням одного з органів ООН) органи, що здійснюють контроль за імплементацією цих договорів, а також утворювати органи, що займаються дотриманням прав людини в цілому. ООН як організація також включає багато департаментів та агенцій, що мають вплив на міжнародне право, політику та практичну діяльність у галузі прав людини. Цей розділ надає огляд деяких ключових елементів з прав людини, передбачених ООН, що можуть бути доступні в режимі он-лайн.


 • ^ Верховний уповноважений Організації Об’єднаних Націй з прав людини (HCHR): http://www.unhchr.ch


Сайт Верховного уповноваженого з прав людини, що раніше називався Центром прав людини, є одним з найкращих з Інтернет -джерел інформації ООН щодо прав людини. Він містить повні текстові версії основних документів з прав людини (деякі з них доступні російською, але більшість досі наявна лише англійською, французькою та іспанською), різноманітні звіти та резолюції органів ООН, а також мережеві матеріали для навчання в галузі прав людини.


Серед корисних матеріалів цього сайту можна знайти:
Цей список поділяє міжнародні документи з прав людини (що включають договори, декларації та принципи) на корисні категорії, такі як права дитини, права людини та здійснення правосуддя, тощо.


  • База даних органів, створених для моніторингу міжнародних договорів http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Тут подається інформація, зібрана шістьома органами, створеними для нагляду за дотриманням конкретних договорів у галузі прав людини.


   • Моніторинговий орган комітету з прав людини (ICCPR)

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htm


   • Моніторинговий орган Комітету з економічних, соціальних та культурних прав (ICESCR )

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm


   • Комітет проти катування (CAT)

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat.htm


   • Комітет з ліквідації дискримінації проти жінок (CEDAW) 

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cedw.htm

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committ.htm


   • Комітет з прав дитини (CRC)

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc.htm


   • Комітет з ліквідації расової дискримінації (CERD)

http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm  • База даних статутних органів:

Ця база база даних містить інформацію, надану органами, створеними згідно із Статутом Організації Об’єднаних Націй – на відміну від створених із метою нагляду за виконанням конкретного договору. Ці органи включають Комітет із статусу жінок, Економічну та соціальну раду (ECOSOC), Генеральну Асамблею (GA), Постійно діючий форум з проблем корінного населення, Секретаріат, Рада Безпеки, Під-Комісія із сприяння та захисту прав людини, а також Комісія з прав людини (що є одним із найактивніших статутних органів щодо матеріалів з прав людини) http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chr.htmДобірки за країнами http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/a/cm.htm

Ці сторінки надають посилання на документацію, новини та Спеціального доповідача (якщо такий є) за країною або темою.


Основна веб-сторінка ООН підтримується Департаментом громадського інформування, в якій подається корисна інформація загального характеру щодо ООН (наприклад, історія, Статут ООН, список держав-членів ООН).


Декілька сторінок, що можуть бути цікавими для дослідника з прав людини

- Сторінка прав людини: http://www.un.org/rights/, що надає більш конкретну інформацію ООН стосовно прав людини, а також корисний перелік посилань.

- Добірка документів від Генерального секретаря, Генеральної асамблеї, Ради безпеки і Економічної та соціальної ради : http://www.un.org/documents/


Добірка міжнародних договорів ООН: http://untreaty.un.org

Ця база даних надає доступ в режимі он-лайн до всіх міжнародних договорів ООН та інформації, пов’язаної з ними, такої як путівник міжнародними договорами. Проте, зараз послуги цього ресурсу є платними. Інформацію щодо передплати ви знайдете за адресою: http://untreaty.un.org/English/howtoreg.aspВідповідальність UNHCR за біженців порушує багато правозахисних питань, детальна інформація щодо яких міститься в розділі сайту UNHCR “Дослідження та оцінка”: http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home?page=research

Інформація цього розділу поділяється за такими практичними категоріями:


 • Країна походження (СОІ) та правова інформація:

http://www.unhcr.ch/research/rsd.htm. Містить матеріали, у тому числі звіти та документи країни походження та правову інформацію, новини і мапи. Інформація систематизована за країною або темою.Ця сторінка дозволяє здійснювати пошук за допомогою каталогу за автором, предметом, назвою, видавництвом, датою видання, мовою або ключовим словом.


Ця сторінка надає попередню інформацію стосовно проблем, що торкаються захисту біженців. Вона також надає детальну інформацію щодо правового захисту біженців із застосуванням норм міжнародного права, міжнародних консультацій та деталі щодо набуття ними правоздатності тощо. • ^ UNICEF (Дитячий фонд Організації Об’єднаних націй) http://www.unicef.org

UNICEF є спеціалізованою агенцією ООН у справах дітей. Веб-сайт UNICEF є чудовим ресурсом для пошуку інформації з прав дитини. Він містить кілька корисних розділів:Цей розділ присвячено засадам діяльності UNICEF, її історії та поточній роботі.

Цей сайт поділено за секціями, що містять матеріали стосовно Спеціальної сесії з питань дитини, прав дитини та програм. Особливий інтерес для дослідника мають:


 • Розділ “Дослідження та оцінка”:

http://www.unicef.org/reseval

Тут надається доступ до статистики щодо жінок та дітей (включно з національними даними, глобальними порівняльними даними та поясненнями), методами моніторингу, базами даних, що включають тези останніх оцінювальних доповідей та досліджень UNICEF. Ця секція також містить посилання на:


 • Центр досліджень UNICEF-Інносенті:

http://www.unicef-icdc.org

Цей центр проводить дослідження з прав дитини, а його сайт надає доступ до публікацій і звітів.


Цей сайт надає доступ в режимі он-лайн до деяких публікацій UNICEF та подробиць щодо засобів отримання інформації.Міжнародна організація праці (ILO), спеціалізована агенція ООН (з 1946р.), була створена раніше самої ООН, у 1919 (у межах Версальського договору). ILO прийняла величезну кількість конвенцій стосовно прав людини у галузі захисту працівника, робочого часу, належної заробітної плати, визнання принципу рівної винагороди за рівноцінну працю, право на участь у профспілках, тощо. Головна сторінка ILO надає доступ до таких матеріалів:


 • Сторінка “Міжнародні стандарти праці та права людини”:

http://www.ilo.org/public/English/standards/norm/index.htm

Надає корисну довідкову інформацію з міжнародних стандартів праці, конвенцій ILO та правничо-інформаційних послуг ILO.

 • ILOLEX: база даних з міжнародних стандартів праці: http://ilolex.ilo.ch:1567/public/English/50normes/infleg/iloeng/index.htm

 • NATLEX: бібліографічна база даних, що містить національні закони стосовно праці, соціального забезпечення і прав людини:

http://natlex.ilo.org/scripts/natlexcgi.exe?lang=E

 • ^ Організація з питань освіти, науки та культури Організації Об’єднаних Націй (UNESCO): http://www.unesco.org

UNESCO, спеціалізована агенція ООН, уповноважена сприяти миру між народами та міжнародній безпеці через співпрацю між державами в галузі освіти, науки, культури та зв’язку з метою сприяння забезпеченню загальної поваги до справедливості, верховенства права, прав людини та основних свобод. Головна веб-сторінка містить детальну інформацію щодо організації, публікацій, поточних подій, програм, документів та баз даних. Розділи, що можуть становити особливий інтерес: • Документи, що встановлюють стандарти прав людини:

http://www.unesco.org/human_rights/hrcontent.htm

Тут надається загальні засади роботи UNESCO у галузі прав людини, а також відповідні конвенції, рекомендації, декларації та інші матеріали.

Містить добірку конвенцій та угод, а також деякі документи у повних версіях.

Це посилання надає інформацію щодо процедури подання скарги в UNESCO стосовно порушень прав людини.^ 3.2. Регіональні організаціїї - Європа

Більшість регіонів світу мають спеціалізовані міжнародні організації з прав людини. Цей розділ зосереджує увагу виключно на європейських механізмах, оскільки вони найбільше відповідають контексту України. Так само, як і у випадку ООН, структура європейської регіональної системи може видаватися дещо приголомшуючою, оскільки існує декілька організацій, функції яких частково перекриваються, зокрема Рада Європи, Європейський Союз, Організація Безпеки та Співробітництва в Європі. Цей розділ висвітлює діяльність цих трьох зазначених організацій як таких, що давно створені та мають найбільш розвинену присутність в мережі Інтернет.Рада Європи об’єднує майже 50 демократичних країн Європи з метою захисту прав людини, плюралістичної демократії та верховенства права. Рада Європи відрізняється від Європейського союзу, хоча всі держави-члени Європейського союзу є також членами Ради Європи. Головна сторінка Ради Європи містить посилання на інші розділи, що можуть становити інтерес, в тому числі:


 • Розділ прав людини: http://www.coe.int/T/E/Human_rights. Цей розділ містить докладну інформацію щодо діяльності РЄ та її програм, у тому числі договори, декларації, доповіді та публікації у таких галузях: Європейська конвенція з прав людини та основних свобод; Європейський суд з прав людини та його останні рішення; запобігання катуванням; національні меншини; засоби масової інформації; рівність чоловіків і жінок; боротьба із расизмом; поліція та права людини; підвищення рівня обізнаності.На уповноваженого Ради Європи з прав людини покладається зобов’язання підвищувати обізнаність щодо прав людини у державах-членах Ради Європи, виявляти будь-які обмеження прав людини в законах чи на практиці та допомогати в забезпеченні ефективного дотримання стандартів прав людини, закріплених у різних документах РЄ. Цей веб-сайт містить різні документи Уповноваженого: звіти щодо офіційних візитів до країн, результати семінарів, рекомендації та висновки.

 • Директорат з правових питань: http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs. Ось деякі відділи Департаменту з правових питань, що можуть бути корисними:Цей сайт містить всі договори РЄ, інформацію щодо ратифікації та підписання, зареєстровані декларації та застереження. • Європейська комісія за демократію через право

http://www.venice.coe.int/site/interface/english.htm

Це незалежний консультативний орган, що надає поради з конституційних питань. Цей сайт також надає доступ до бази даних CODICES (http://codices.coe.int), яка містить звіти зі справ Конституційних судів та судів еквівалентної юрисдикції в Європі, разом із справами Європейського суду з прав людини та Суду Справедливості Європейського Співтовариства (Європейського союзу).Європейський суд з прав людини є судовим органом, заснованим згідно з прийнятою Радою Європи Європейською конвенцією з прав людини, що постановляє рішення з приводу стверджуваних порушень прав людини державами-членами Ради Європи. Цей веб-сайт містить:

 • Організація з безпеки і співробітництва в Європі (OБCЄ): http://www.osce.org

(Раніше відома як Конференція з безпеки та співробітництва в Європі (CSCE))

ОБСЄ є найбільшою у світі регіональною організацією з безпеки, що включає 55 держав-членів ОБСЄ з Європи, Центральної Азії та Північної Америки. OБСЄ має справу із широким колом питань, пов’язаних із безпекою, таких як контроль за озброєнням, превентивна дипломатія, демократизація, моніторинг виборів та права людини. Домашня сторінка надає доступ до інформації стосовно поточних подій, новин, галузевих програм, документації та публікацій. Два департаменти OБCЄ мають конкретне відношення до прав людини:


Ця інституція OБСЄ, що базується в Варшаві, є відповідальною за “людський вимір” організації. Ця сторінка надає доступ до документації OБСЄ щодо моніторингу виборів, допомоги у галузі демократизації та моніторингу розвитку права та практики в галузі прав людини, а також їх дотримання державами-учасницями. • Бюро Верховного уповноваженого у справах національних меншин: http://www.osce.org/hcnm/

Це незалежне бюро, розташоване в Гаазі, було створено з метою виявлення етнічної напруженості та вчасного урегулювання пов’язаних з нею проблем, що можуть завдати шкоди миру, стабільності або дружнім відносинам держав-учасниць ОБСЄ. Цей сайт надає доступ до рекомендацій Верховного уповноваженого урядам держав-учасниць ОБСЄ стосовно поводження з їхніми національними меншинами.Європейський союз є регіональною організацією, що перейшла від чисто економічних зобов’язань до таких, що діють на багатьох правових та політичних рівнях, в тому числі в галузі прав людини. На відміну від інших європейських регіональних організацій, ЄС не має централізованого підрозділу з прав людини. Тому його головна сторінка дозволяє досліджувати такі галузі політики ЄС, як “розвиток”, “рівні можливості”, або “правосуддя та внутрішні справи”, що включають і матеріали з прав людини.Хоча Хартія основних прав Європейського Союзу й не має юридично обов’язкового характеру, у ній уперше в історії Європейського Союзу закріплено в єдиному тексті весь діапазон громадянських, політичних, економічних і соціальних прав громадян Європи і всіх осіб, що проживають у країнах ЄС. Ці права поділяються на шість категорій: гідність, свободи, рівність, солідарність, права громадян, справедливість. Веб-сторінка європейського парламенту, присвячена Хартії, надає доступ до самої Хартії, пояснення її тексту, додатків від неурядових організацій та довідкових матеріалів.

 • Розширення ЄС та права людини: http://www.europa.eu.int/comm/enlargement. У цій галузі взаємодія між державами ЄС та питання прав людини стають все більше важливими, оскільки права людини є одним із ключових показників, згідно з яким оцінюється можливість членства в організації. Ця веб-сторінка містить посилання на звіти стосовно держав, що приєднуються, які мають суттєві проблеми в галузі прав людини. У цьому відношенні Економічний та соціальний комітет (http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm) також є важливим джерелом інформації.
Договір Європейського Союзу 1993р. інтегрував права людини та демократичні принципи в роботу ЄС і передбачив розвиток політики у галузі прав людини. Веб-сайт, присвячений цій галузі політики, містить матеріали ЄС щодо широкого кола проблем, таких як права меншин, скасування катувань, а також зв’язок між державами ЄС та міжнародними правозахисними механізмами. Ця сторінка такоє надає доступ до щорічних звітів ЄС з прав людини, в яких детально висвітлюються права людини в межах ЄС та у міжнародному контексті.Однією із заявлених цілей загальної міжнародної політики та політики ЄС у галузі безпеки є розвиток та консолідація демократії, верховенство права, повага до прав людини та основних свобод. Подробиці щодо їх значення можна знайти за цим посиланням.


^ 4. Неурядові організації в режимі он-лайн

Неурядові організації виконують ключову роль у захисті прав людини, діючи як сторожові собаки щодо урядів та інших учасників міжнародного життя шляхом моніторингу їх практики та політики у галузі прав людини. Їх функціонування покращилось шляхом використання в роботі мережі Інтернет. Так само як надання можливостей НУО розповсюджувати інформацію в Інтернет додатково надає НУО можливості співпрацювати у галузі навчання правам людини, або здійснювати інші спільні дії. Надійність інформації НУО в мережі Інтернет вочевидь залежить від виявленого ними рівня професіоналізму та наявних ресурсів для підтримки та оновлення веб-сторінок. Декілька добре відомих міжнародних НУО також мають широку присутність у мережі Інтернет.


^ 4.1. Міжнародні НУО

Міжнародна амністія

http://www.amnesty.org/ (Англійською)

Опис: Міжнародна амністія є неурядовою організацією, що працює в галузі деяких проблем, у тому числі: звільнення в’язнів сумління; скасування смертної кари та використання жорстоких, негуманних та принизливих покарань; забезпечення справедливих та швидких судових розглядів над політичними в’язнями; міжнародне правосуддя.


Робота\публікації: Міжнародна амністія працює на двох рівнях. По-перше, Міжнародний секретаріат організує кампанії по захисту прав людини, такі як міжнародне правосуддя або скасування катувань. Він також працює над деякими специфічними проблемами країни, наприклад, дивіться подробиці щодо його роботи в Україні за адресою: http://web.amnesty.org/library/eng-ukr/news. Міжнародний секретаріат випускає щоденні бюлетені новин, матеріали досліджень, рекомендації, а також здійснює лобіювання на міжнародному, регіональному та національному рівнях. По-друге, Міжнародна амністія діє через мережу місцевих груп у країнах у всьому світі.

Ці місцеві групи беруть участь у діяльності по збиранню коштів, громадській освіті та інформуванню населення, боротьбі за права людини шляхом проведення масових міжнародних кампаній, написання листів з вимогою звільнення в’язнів сумління в інших країнах (з метою дотримання неупередженого характеру організації), крім випадків смертної кари. Amnesty International Bulletin (Бюлетень Міжнародної амністії) – це щомісячне видання, присвячене сучасним проблемам прав людини та діяльності груп Міжнародної амністії в усьому світі. Бюлетень випускається міжнародним секретаріатом та перекладається кількома мовами, в тому числі російською.

^

На варті прав людини (HRW)


http://www.hrw.org


Опис: Організація “На варті прав людини” (Human Rights Watch), створена у 1978 році, проводить розслідування порушень прав людини у країнах в усьому світі через свої регіональні відділення в Африці, Північній та Південній Америці, Азії, Близькому Сході, Європі та Центральній Азії. HRW документально підтверджує порушення прав людини, вчинені урядами та їх представниками, а під час конфліктів – документує порушення, вчинені всіма сторонами. HRW проводить моніторинг з таких питань, як негайні страти, катування, незаконне тримання під вартою, дискримінація за різними ознаками, такими як раса, стать, релігія та етнічна приналежність, порушення права на справедливий судовий розгляд та належний судовий процес; обмеження свободи віросповідання, вираження поглядів та зібрань. Поряд з документуванням порушень прав людини HRW підтримують декілька проектів, в тому числі контроль за озброєнням, права дитини, права жінок, проблеми ВІЛ/СНІД, міжнародне правосуддя, права біженців та ув’язнених.

Діяльність/Публікації: HRW складає доповіді про порушення прав людини на підставі проведення спеціальних розслідувань з метою встановлення фактів, а також через своїх працівників збирає інформацію на постійній основі у деяких країнах. Публікує випуски новин, що попереджають про небезпеку, книги та стратегічні документи.


^ Комітет правників за права людини (LCHR)

www.lchr.org


Опис: Комітет правників за права людини, створений у 1978 році, працює в США та в усьому світі, аби сприяти утвердженню поваги до справедливості, людської гідності та верховенства права. Він працює в декількох сферах, в тому числі: захист біженців, сприяння справедливій економічній практиці через забезпечення прав робітників та боротьба за справедливість і притягнення до відповідальності за особливо серйозні порушення прав людини.


Діяльність/Публікації: LCHR публікує випуски новин, що попереджають про небезпеку та щоквартальний інформаційний бюлетень “Консультант” ( “Advisor”), який детально описує діяльність LCHR по організації останніх кампаній та вирішенню проблем (доступний на веб-сайті). Випускає багато тематичних публікацій та публікацій, присвячених конкретним проблемам країн.


^ 4.2 Українські правозахисні НУО

Поступово українські НУО утверджуються в Інтернеті та збільшують кількість матеріалів, доступних в режимі он-лайн. Добірку можна знайти за адресою Правові та правозахисні організації країн СНД


http://www.civilsoc.org//nisorgs/nislegal.htm

Інші сайти, що становлять інтерес для НУО, включають Українсько-американську асоціацію правників http://www.uaba.net, Проект НУО Британської Ради, фінансований DfІD http://www.britishcouncil.org.ua/english/governance/ukengos.htm

Українське право + корисні посилання http://www.ukrpravo.com, Кримінологія та кримінальне правосуддя в Україні, http://www.criminology.org.ua, Українська асоціація права та правників http://brama.com/law/bar-lawyers.htm, та Інтернет -бібліотека з права : Україна http://www.priweb.com/internetlawlib/182.htm. тощо. Особливо корисна відправна точка пошуку російською мовою є Права людини в режимі он-лайн у Росії http://www.hro.org/ oдин з найбільш інформативних російськомовних сайтів з прав людини з посиланнями на основні правозахисні НУО та інші ресурси, класифіковані за темою, у тому числі електронні бібліотеки тощо.

^

5. Бути в курсі останніх новин
5.1 Веб-сайти новин


Інтернет допомагає бути в курсі останніх новин у галузі прав людини. Провайдери загальних он-лайнових новин також вважають важливим для себе бути в курсі останніх новин у галузі прав людини. Зазвичай це питання незалежності засобів масової інформації та потреба постійного усвідомлення того, що агенції новин не завжди є безсторонніми чи надійними у висвітленні прав людини або інших питань. Добірка міжнародних чи регіональних агенцій новин з великими веб-сайтами включає:5.2 Списки розсилки електронною поштою

Списки розсилки – ще один корисний он-лайновий засіб навчання з прав людини та іншої загальної діяльності НУО в галузі прав людини. Загалом списки розраховані на тих, хто цікавиться конкретним предметом, у тому числі питаннями прав людини. Для того, щоб бути включеним до конкретного списку, потрібно подати заявку щодо членства, надіславши лист електронною поштою особі або інституції, що відповідає за список розсилки. Зазвичай (але не завжди ) членство в таких списках є безоплатним. Існують два типи розсилочних списків: списки розповсюдження, за якими розповсюджується інформація, наприклад, новини або прес-релізи; та дискусійні списки, які є інтерактивними і сприяють обміну інформацією та ідеями серед учасників. Варто пам’ятати, що загальні списки розсилки з великою кількістю членів можуть призводити до того, що ви отримуватимете величезні обсяги інформації. Отже, важливо обирати список, до якого ви приєднаєтесь, бо у вас може забирати надто багато часу для того, щоб прочитати усі повідомлення. Також важливо знати, як анулювати передплату цих списків (така інформація зазвичай надається у першому надісланому електронному повідомленні, коли ви приєднуєтесь до списку). Одним важливим чинником є те, чи список є “пристосованим” чи ні. Пристосований розсилочний список – це той, коли особа (часто засновник списку розсилки) перевіряє повідомлення, аби переконатися, в тому, що вони відповідають предмету списку, перед тим, як їх розсилати членам списку розсилки. Природно, що такі списки є більш зосередженими на темі і тому більш дієвими. Як і інші матеріали Інтернет, більшість списків розсилки функціонують англійською мовою.

Звичайно було б неможливо надати вичерпний перелік списків розсилки, пов’язаних з тематикою прав людини. Деякі правозахисні НУО, наприклад, мають власні списки розсилки для своїх членів або прихильників. Декілька веб-сайтів надають переліки списків розсилки, де можна вести пошук за різними темами. Серед них:

 • ^ Права людини Derechos надає короткий перелік основних розсилочних списків з прав людини: http://www.derechos.org/human-rights/lists/

 • Деякі хороші розсилочні списки з прав людини включають: проблеми): http://listserve.acsu.buffalo.edu/archives/justwatch-l.html

 • Ініціатива публічного права (містить декілька списків з посиланнями на НУO та правників, особливо в Східній та Центральній Європі): http://www.pili.org/lists

 • Корисну добірку списків з права можна знайти в університеті Чікаго: http://www.lib.uchicago.edu~llou/lawlists/international.html


5.3 Групи розсилки новин

Групи новин відрізняються від списків розсилки електронною поштою, оскільки вони є в основному глобальними дошками оголошень, які надають можливість людям з усього світу розміщувати повідомлення та обговорювати проблеми. Так само, як і з групами розсилки, існують групи новин майже на кожну тему, яку тільки можна придумати, у тому числі й проблеми прав людини. Приклади груп новин з прав людини включають:

 • soc.rights.human (не редагується -група новин з основних прав людини).

 • misc.activism.progressive (редагується – в основному використовується для того, щоб розсилати випуски новин, релізи, інформацію про події та іншу інформацію з прав людини )

 • alt.activism and alt.activism.death-penalty (смертна кара)

 • alt.politics.un.org

 • misc.news.east-europe.rferl

 • soc.rights.human

 • ClariNet: провайдери широкої інформації в галузі прав людини, але це платна послуга : http://www.clari.net-subscribers


Для того, щоб отримати більше інформації стосовно того, як приєднатися до списків розсилки, скористатися послугами груп новин, дивіться деталізований розділ щодо списків та груп новин путівника ASIL для дослідження з прав людини (будь ласка, дивіться нижче), який знаходиться за адресою: http://www.asil.org/resource/lists1.htm


^ 6. Бажаємо успіху!


Як зазначалося на початку цього розділу посібника, цей путівник по використанню мережі Інтернет для діяльності в галузі прав людини не претендує на вичерпність. Радше він намагається зосередити увагу на деяких корисних відправних точках. Пропонуємо різноманітні дуже корисні путівники, що охоплюють широке розмаїття матеріалу для дослідника:

Анна Бурнет. “Путівник дослідника Ради Європи”

http://www.llrx.com/features/coe.htm

Шарлотта Бінум. “Путівник дослідника Міжнародної організації праці”

Права людини Деречос “Короткий путівник з прав людини в мережі Інтернет”

Марк Гофман. “Путівник електронними ресурсами американського товариства з міжнародного права: права людини” • Forced Migration Portal Project, Refugee Studies Centre, University of Oxford, “Guide to Forced Migration Resources on the Web”

Проект порталу з питань вимушеної міграції, Центр досліджень проблем біженців, Оксфордський університет. “Путівник веб-ресурсами з питань вимушеної міграції”

Марлін Рейшч. “Міжнародний захист прав людини: Огляд процесу та основних документів і стислий путівник дослідника”

http://www.law-lib.utoronto.ca/resguide/humrtsgu.htm

Правнича бібліотека Бори Ласкіна, університет Торонто “Міжнародні права жінок та гуманітарне право, огляд основних документів і стислий путівник дослідника”

Права міжнародні. Центр міжнародного права в галузі прав людини.

“Путівник міжнародного дослідника з права для правників, що працюють в галузі міжнародних прав людини”

“Документація ООН: Путівник дослідника з прав людини”

Центр прав людини університету Берклі “Бібліографія з питань прав людини”


МОНІТОРИНГ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД: МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙПохожие:

Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconБезкоштовні інтернет-ресурси з проблем методики викладання іноземних мов
Ресурси для навчання англійської мови, архіви уроків (початкова, основна, старша школа; навчання дорослих; навчання Business та Professional...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconШановн і педагоги !
Педагогічні ресурси Інтернет різнопланові та різноманітні. Віртуальна педагогічна бібліотека – Інтернет – економія часу й коштів,...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconУдк 159. 923 Діагностика схильності до інтернет-залежності у осіб юнацького віку янович Олександра Олександрівна
В статті розглядається проблема Інтернет-залежності і її впливу на формування особистості молодої людини. Акцент зроблено на необхідності...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗаявка на участь у семінарі з моніторингу прав людини
Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку у сфері навчання правам людини (курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗаявка на участь у семінарі з прав людини для журналістів
Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку у сфері навчання правам людини (курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗаявка на участь школа з прав людини для молоді
Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку у сфері навчання правам людини (курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗаявка на участь у навчальному Курсі «Роль журналістики у підтримці та захисті прав людини»
Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку у сфері навчання правам людини (курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗаявка на участь у локальній молодіжній Школі з прав людини
Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку у сфері навчання правам людини (курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то...
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗміст вступ 3
Загальні ресурси мережі Інтернет, які використовуються для навчання. Поняття інформаційних ресурсів 6
Інтернет-ресурси, присвячені правам людини iconЗаявка на участь у тренінгу «Освітні дії на захист прав людини»
Якщо Ви маєте попередню спеціальну підготовку у сфері навчання правам людини (курси, семінари, школи, інші форми підготовки), то...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов