Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня icon

Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутняНазваниеІнформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня
Дата конвертации01.01.2013
Размер126.5 Kb.
ТипІнформації
скачать >>>

ПЕРША СЕСІЯ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ "НОВА УКРАЇНА"

28 травня - 2 червня 2011 року, АР Крим, СімеїзМатеріали підготував: Алі Сафаров

Юрист, медіа експерт

ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТІВ

Травень 2011 року


Положення законодавства, що регулюють права та обов‘язки журналістів

^ Попередні норми

(Ст..26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»)

Чинні норми

(Ст..25 ЗУ «Про інформацію»)

^ Примітки і коментарі

1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації;

відсутня

Передбачено загальними нормами законодавства про доступ до відкритої інформації

3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;


1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом.


^ Додані виключення, передбачені законом (зокрема щодо збереження конфіденційної інформації, інформації про особу тощо)

4) на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;


відсутня

Передбачено загальними нормами законодавства про диспут до відкритої інформації

5) переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;

відсутня

За чинним законодавством журналісти не мають переваг перед звичайними громадянами при отриманні інформації

6) на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;


відсутня

Доступ до офіційних документів відповідно до нового законодавства є безкоштовним

8) звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;


відсутня

Звернення до спеціалістів можливо для будь-якої особи за необхідності

2) відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;


2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством.


^ Відтепер не передбачено законодавчо право журналіста відвідувати підприємства, установи, організації тощо – тільки органи влади та інші суб‘єкти владних повноважень

11) на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.


3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону.


На відміну від попереднього законодавства інформацію про джерело інформації журналіст розкриває тільки у випадку дотримання судом процесуальних і матеріальних норм і може бути оскаржено

7) по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;


4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, передбачених законом.


^ Виключено право журналіста збирати інформацію на мітингах і демонстраціях, а також зазначено про обмеження, встановлені законом

9) поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);


5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом).


^ Виключено згадування про можливість розповсюдження матеріалів анонімно – максимум під псевдонімом

10) відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;


6. Журналіст засобу масової інформації має право відмовитися від авторства (підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить його переконанням.^ Норма залишилася незмінною

відсутня

7. Права та обов'язки журналіста, працівника засобу масової інформації, визначені цим Законом, поширюються на зарубіжних журналістів, працівників зарубіжних засобів масової інформації, які працюють в Україні.

Іноземні журналісти раніше несли відповідальність лише у порядку, визначеному загальним законодавством і міжнародними угодамиВиключено із законодавства про журналістів і регулюється загальними нормами інформаційного законодавства України положення статті 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо обов‘язків журналіста:

«Журналіст зобов'язаний:

1) дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями статуту редакції;

^ 2) подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;

3) задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;

^ 4) відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;

5) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;

^ 6) виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин;

7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.

^ Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов'язків.»

Зазначені вище обов‘язки регулюються загальними положеннями чинного законодавства, зокрема Цивільним кодексом України, ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про рекламу» тощо.

^ Акредитація журналістів

Попередні положення

Чинні норми

^ Стаття 3 ЗУ «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»


. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади та органах місцевого самоврядування


Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади та органах місцевого самоврядування здійснюється в цих органах шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об'єднання журналістів.

Орган, при якому акредитовано журналіста і технічного працівника, заздалегідь інформує їх про важливі заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов'язків.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, доступу до інформації та їх документів і технічних засобів визначається законодавством України і з урахуванням загального режиму (регламенту) роботи цього органу, умов і можливостей, які він має реально. Про цей порядок заздалегідь повідомляється акредитованим журналістам і технічним працівникам; їм видається посвідчення (перепустка) на право входу в приміщення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. У разі порушення цього порядку акредитованим журналістом або технічним працівником засобу масової інформації їх акредитація може бути припинена за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, при якому вони акредитовані. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації вручається журналісту чи технічному працівнику засобу масової інформації і таке ж повідомлення одночасно надсилається до засобу масової інформації, в якому вони працюють. Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації, який вони представляють, можуть оскаржити це рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування в судовому порядку.


^ Стаття 26 ЗУ «Про інформацію».


Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації


1. З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності суб'єкт владних повноважень може здійснювати їх акредитацію.

Усі дії, пов'язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб'єкт владних повноважень.

2. Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

В акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх документів, передбачених цією частиною.

Суб'єкт владних повноважень може встановлювати спрощений
порядок акредитації.

3. Порядок акредитації, визначений суб'єктом владних повноважень, підлягає оприлюдненню.

4. Суб'єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації, зобов'язані сприяти провадженню ними професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію, призначену для засобів масової інформації; а також сприяти створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв'ю, отримання коментарів посадових осіб.

5. У разі якщо захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі умови допуску журналістів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта владних повноважень до проведення заходу.

6. Журналіст, працівник засобу масової інформації зобов'язаний дотримуватися встановлених суб'єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб.

7. Суб'єкти владних повноважень, що акредитували журналіста, працівника засобу масової інформації, приймають рішення про припинення акредитації у разі:

подання ним відповідної заяви;

неодноразового грубого порушення ним обов'язків, визначених цією статтею;

звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація.

8. У рішенні про припинення акредитації зазначаються посадова особа чи службова особа (суб'єкт владних повноважень), яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстава для прийняття рішення та порядок його оскарження. Письмове повідомлення про припинення акредитації видається або надсилається засобу масової інформації або журналістові, працівникові засобу масової інформації протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

9. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржено до суду в установленому порядку.

^ Стаття 27 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації».

Акредитація журналіста

Редакції друкованих засобів масової інформації мають право за погодженням з державними органами та органами управління об'єднань громадян безкоштовно акредитувати при них своїх журналістів на визначений або на невизначений строк.

Органи, при яких акредитовано журналіста, сприяють йому у здійсненні професійної діяльності, попереджують про проведення нарад та інших заходів, забезпечують стенограмами, протоколами та іншими матеріалами.

У разі перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов'язків його акредитація може бути припинена тільки за рішенням органу, який його акредитував. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту і надсилається редакції друкованого засобу масової інформації, до якого він належить.^ Коментар щодо основних відмінностей при здійсненні акредитації журналістів:

 1. Законом не зобов‘язано здійснювати акредитацію, це тільки право, яке зазначено щодо суб‘єктів владних повноважень.

 2. Положення про акредитацію не розповсюджуються на підприємства, установи, організації, політичні партії тощо – як акредитувати журналістів вони вирішують самостійно без звернення до закону.

 3. Спрощено звернення про акредитацію – замість офіційного подання від ЗМІ достатньо простої заяви від журналіста. Проте у заяві необхідно вказати перелік інформації, визначеної законом.

 4. Органи влади відтепер, сприяючи акредитованим журналістам, зобов‘язани надавати лише прес-релізи, і не мають зобов‘язання надавати протоколи, стенограми та іншу інформацію – таку інформацію акредитовані журналісти повинні отримувати на загальних підставах, передбачених ЗУ «Про інформацію» і ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

 5. Припинення акредитації відтепер можлива лише у випадку наявності декількох і саме грубих порушень – одноразове порушення журналістом своїх обов‘язків до припиненя акредитації не призводить.

 6. Відтепер рішення про припинення акредитації можна оскаржити в суді.Інформаційний запит і доступ до офіційних документів

 1. Інформаційний запит журналістів розглядається у загальному порядку, без створення для журналістів особливих вимог.

 2. Інформаційний запит стосується виключно органів державної влади і інших суб‘єктів владних повноважень. До приватних підприємств або осіб інформаційні запити подаються щодо питань зокрема захисту оточуючого середовища, захисту прав і свобод особи тощо.

 3. Інформаційний запит відтепер не обов‘язково повинен бути у письмовій формі – він може подаватись усно, електронною поштою, факсом тощо.

 4. Форма інформаційного запиту є вільною. Встановлення органами влади форми інформаційного запиту спрямовано на спрощення подачі запиту, і відмова від задоволення запиту внаслідок недотримання обов‘язкової форми запиту є незаконною.

 5. В інформаційному запиті повинна міститись певна інформація:

  1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 6. Інформаційний запит задовольняється протягом п‘яти робочих днів з моменту отримання. Якщо запит стосується суспільно важливої інформації – відповідь повинна бути надана протягом 48 годин. Якщо для задоволення запиту необхідно підготувати великий обсяг інформації, строк задоволення запиту продовжується до 20 робочих днів з обов‘язковим повідомленням запитувача.

 7. Задоволення інформаційного запиту є безкоштовним. У випадку надання копій документів більше визначеного обсягу (10 сторінок) стягуються лише фактичні витрати на виготовлення копій документів.

 8. Закон передбачає підстави відмови у задоволенні запиту. Проте такі підстави є чітко визначеними. Відмову у задоволенні запиту може бути оскаржено не у загальному порядку щодо рішень суб‘єктів владних повноважень, а в спеціальному порядку, передбаченому для режиму доступу до публічної інформації.
_______________________________________

Перша сесія Школи професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА"

28 травня – 2 червня 2011 рокуПохожие:

Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconІнформації доступу до публічної інформації; ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших
Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати,...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconІнформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства»
Закону України «Про вибори народних депутатів України» та Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconДодаток 2 до розпорядження міського голови від14. 03. 2012№41-од інструкці я з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у виконкомі Броварської міської ради І
Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconРозпорядження райдержадміністрації від 26. 07. 2011 №170 Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Чигиринська районна державна адміністрація
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconІнформації про неї, яка збирається та зберігається; 3 вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону
Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconРішення від 22 листопада 2006 року n 1004 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
З метою забезпечення єдиного порядку обліку, зберігання і використання матеріалів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconІнформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) та "Про інформаційні агентства" ( 74/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : Установити, що державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації здійснюють

Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconРозпорядження 26. 07. 2011 м. Чигирин №170 Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації
Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05. 09. 2011 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconРішення про друкований засіб масової інформації журнал "Дзвін"
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні",...
Інформації (пресу) в Україні») Чинні норми (Ст зу «Про інформацію») Примітки І коментарі 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; відсутня iconІнформації про наявні документи, що містять публічну інформацію
Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов