Закон України \"Про об\

Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»НазваниеЗакон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 р. №40. «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»
страница1/3
Дата конвертации05.01.2013
Размер0.52 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


з питань створення об’єднання громадян


розробник Олександрівський районний ресурсний центр розвитку громад

Олександрівка 2010Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації об’єднання громад, є Закон України "Про об'єднання громадян" постанова Кабінету міністрів України від 26.02. 1993 р. № 40. «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян» Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.


Маючи намір створити об’єднання громадян, перш за все треба визначитися, на якій саме території воно діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення для того, щоб визначити, до якого саме реєструючого органу потрібно подати установчі документи майбутньої організації. Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мін’юстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 280 ( 280-93-п ) від 19.04.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

Правильно обраний при реєстрації статус для громадської організації, матиме важливе значення в майбутньому, з точки зору податкової інспекції, яка під час перевірок фактично здійснених організацією заходів та операцій звертає увагу на їх відповідність положенням статуту.

Для державної реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається:


заява (додаток N 1), підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Підписи засновників організації під такою заявою (це можуть бути фізичні або юридичні особи), мають бути засвідчені нотаріально. Якщо у Вас немає змоги одночасно зібрати у нотаріуса всіх засновників, рекомендовано подавати до реєструючого органу заяву про реєстрацію від кожного із засновників окремо або заяви від групи засновників по кілька осіб.

статут (положення) в двох примірниках;

Основні відомості, що обов'язково мають бути зазначені у статуті (положенні) громадської ї організації, включають:

- назва громадської організації, відмінна від назв уже зареєстрованих громадських організацій:

- відомості про місцезнаходження благодійної організації, із зазначенням повної поштової адреси;

- визначення організаційно-правової форми громадської організації;

- предмет, цілі, завдання, напрями та основні форми (види) здійснення діяльності;

- наявність банківських рахунків, штампів, печатки.


протокол установчого загальних зборів, (Додаток № 2)

Юридичний факт, що засвідчує утворення організації є установчі збори. На установчих зборах затверджуються статутні документи та обирається керівний склад.

За українським законодавством, засновниками громадської організації можуть бути не менш як троє фізичних осіб, тому мінімальний склад учасників установчих зборів повинен бути - не менше 3 осіб.

Проведення зборів відбувається за загальновідомими процедурами. Збори обирають головуючого зборів, секретаря та затверджують порядок денний. До порядку денного включаються питання:

  • про заснування ГО;

  • про затвердження статуту;

  • про обрання керівних органів ГО (голови громади, секретаря, казначея, та актив громади в складі 7-10 осіб);

  • інше ( наприклад доручення певним особам із числа засновників доопрацювати прийняті документи і здійснити легалізацію ГО).

За результатами установчих зборів складається протокол, який підписується головуючим на зборах та секретарем та всіма членами громади з розшифруванням підписів.

Протокол обов'язково повинен містити чітко викладене рішення зборів про створення ГО, про затвердження статуту ГО та про обрання керівних органів відповідно до статуту.

На установчих зборах оформлюється ще два важливих документи – відомості про склад керівних органів та - відомості про засновників.

З моменту проведення установчих зборів та підписання протоколу громадська організація вважається утвореною, але приступити до виконання статутних завдань можливо тільки після повної легалізації.

відомості про склад керівних органів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи Інформація готується у довільній формі - підписує їх один із засновників або член керівного органу громадської організацією. (додаток № 3)

відомості про засновників об'єднань громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання складаються у довільній формі й підписуються одним із засновників або членом керівного органу управління громадською організацією. Щодо фізичної особи-засновника громадської організації зазначають прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання, а також місце роботи та посаду: а щодо юридичної особи-засновника - повну назву та юридичну адресу. Юридична особа-засновник подає до реєструючого органу нотаріально посвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, а іноземна юридична особа-засновник - легалізовані в посольстві або консульстві України та перекладені українською мовою нотаріально посвідчені копії документів, що свідчать про реєстрацію такої особи в країні її місцезнаходження, а також статут (договір про створення) цієї іноземної юридичної особи. (додаток № 4);

документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.

Важливу роль серед документів відіграє підтвердження юридичної адреси (місцезнаходження) організації. Його до реєструючого органу подає власник приміщення у формі гарантійного листа або договору оренди. Вибір місцезнаходження благодійної організації, відображений у її статуті, водначас означає автоматичний вибір податкової інспекції, на обліку якої знаходитиметься благодійна організація.


документ про сплату реєстраційного збору;


^ Порядок реєстрації громадської організації

Заява про реєстрацію об’єднання громадян розглядається у 3-денний строк після надходження документів.

Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка.

Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний

номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться

реєструючим органом.

У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва об'єднання громадян і місцезнаходження його статутних органів, дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльності об'єднання, відомості про склад центральних статутних органів об'єднання, дата реєстрації, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору.

Інформація про реєстрацію громади друкується в засобах масової інформації.

Відомості про реєстрацію місцевих об'єднань громадян реєструючий орган передає органу державної статистики відповідно в області, районі, місті.

Легалізація об'єднань громадян, що мають одну і ту ж назву, не допускається.

У разі коли із заявою про легалізацію звертаються об'єднання громадян, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.


^ Наступні етапи становлення громадської організації


Державна реєстрація громадської організації позаду, то якими мають бути наступні кроки? Пропонуємо послідовність, яка допоможе зекономити час та уникнути хай дрібних, але болючих проблем на етапі становлення організації. Зрештою, правильно зорганізований рух дасть змогу легітимно діяти у заплутаному правовому полі діяльності організацій громад. Пам'ятайте лишень: коли тим, про що йтиметься нижче, займатиметься не засновник чи керівник організації, а інша людина, то її повноваження слід підтвердити нотаріально посвідченим дорученням засновника (фізичної чи юридичної особи).


Реєстрація в органах статистики

Насамперед слід подбати про присвоєння громадській організації іден­тифікаційного коду в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Для цього необхідно подати до відповідного статистичного органу (наприклад, в Олександрівському районі до відділу статистики в Олександрівському районі) облікову картку встановленого зразка, котру статистичний орган надає під час реєстрації. Для реєстрації слід мати при собі оригінал статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, а також ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації .

Уся інформація, необхідна для заповнення облікової картки, міститься в статуті та свідоцтві про державну реєстрацію. Треба також знати ідентифікаційні коди засновників організації-юридичних осіб та індивідуальні податкові коди засновників організації-фізичних осіб; їх повне найменування чи прізвище, ім'я та по батькові, місце знаходження чи місце проживання та телефони. Заповнюючи картку, особливу увагу зверніть на розділ 17 цього документу "Види економічної діяльності та ознака зовнішньоекономічної діяльності» Саме в цьому розділі має бути вказано, що діяльність громади є неприбутковою. Документом, що підтверджує отримання громадською організацією ідентифікаційного коду, є довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана відповідним статистичним органом, та відмітка цього органу на оригіналах статуту та свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації.


Реєстрація в Фондах соціального страхування

Наступний крок - постановка громадської організації на облік у районних органах Фонду соціального страхування. Згідно рішення правління фонду, всі новостворені підприємства та організації мають стати на облік упродовж десяти днів з дати реєстрації. За порушення цього терміну встановлена адміністративна (попередження) та фінансова (штраф) відповідальність, яку покладають на керівників підприємств та організацій. Щоб стати на облік у органах Фонду соціального страхування, слід подати картку встановленого зразка, що містить відомості, необхідні для реєстрації. Таку картку безкоштовно надають при реєстрації, а вся необхідна інформація для її заповнення є в статуті громадської організації.

Ще при собі слід мати оригінали статуту та свідоцтва про державну реєстрацію і довідку про внесення громадської організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Документом, що підтверджує реєстрацію в органі Фонду соціального страхування, є повідомлення страхувальнику, в якому зазначено реєстраційний номер громадської організації.


Реєстрація в органах Пенсійного фонду

Далі треба поставити благодійну організацію на облік у районних органах Пенсійного фонду. Для цього до органу реєстрації подають заяву встановленого зразка, яку безкоштовно надають при реєстрації. Вся інформація для її заповнення теж є у статуті організації. Також подають нотаріально посвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації і довідку про внесення громадської організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Ці нотаріальні копії залишаються у реєструючому органі. Документом, що підтверджує реєстрацію благодійної організації в органах Пенсійного фонду, є повідомлення, в якому зазначено реєстраційний номер організації. Не­обхідним атрибутом, що також посвідчує реєстрацію в органах Пенсійного фонду, є відмітка цього органу на оригіналі статуту громадської організації (а тому при реєстрації слід мати при собі й оригінал статуту). По завершенні реєстрації органи Пенсійного фонду надають довідку для пред'явлення в банк, корінець якої після відкриття банківського рахунку повертають до органу Пенсійного фонду, який видав довідку.


Реєстрація в органах державної податкової інспекції

Тепер стає реальною постановка громадської організації на облік в органах державної податкової інспекції. Необхідна заява встановленого зразка (у двох примірниках), яку безкоштовно надає податковий орган. Інформація для заповнення заяви вже міститься у попередньо оформлених установчих документах організації. Ще необхідно знати ідентифікаційні коди засновників організації-юридичних осіб та індивідуальні податкові коди засновників організації-фізичних осіб, їх повне найменування чи прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження чи місце проживання та телефони. Крім заяви, до податкового органу подають нотаріально посвідчені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також оригінал і ксерокопію протоколу установчих зборів громадської організації, та ксерокопію договору оренди чи іншого аналогічного договору, який підтверджує місцезнаходження організації. Постановка на податковий облік підтверджується довідкою, виданою податковим органом, та його штампом на оригіналі статуту благодійної організації.

Дуже важливо не забути подати до податкового інспектора, заяву встановленого зразка з проханням про реєстрацію організації як неприбуткової. Бланк заяви можна безкоштовно отримати у податковій інспекції.


Виготовлення печатки та штампів

Тепер час оформити документи для одержання дозволу на виготовлення печатки. Для цього до органів дозвільної системи подають заяву, підписану керівником громадської організації, за встановленою формою, зразок якої надають органи дозвільної системи; оригінал та нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію; довідку з банку про відкриття рахунку; витяг зі статуту в тій його частині, де йдеться про права організації мати печатку, штампи, банківський рахунок та самостійний баланс (таку довідку підписує керівник організації); ескізи печатки (штам­пу, коли це необхідно) у двох примірниках; ксерокопію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також квитанцію про сплату послуг дозвільної системи. Наданий органами дозвільної системи дозвіл на виготовлення печатки (штампу) дасть змогу отримати печатку, за­мовивши її у спеціалізованих підприємствах.


Відкриття банківських рахунків

Після цього слід відкрити банківський рахунок у національній і, коли це необхідно, іноземній валюті. До банківської установи подають заяву встановленого зразка, підписану керівником та бухгалтером (казначеєм), а також картки зі зразками підписів (по дві на кожен тип рахунку, що відкривається). Підписи на картках засвідчують нотаріально. Заяву та картки надає банківська установа. До банківської установи також подають нотаріально посвідчені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видану Пенсійним фондом довідку для пред'явлення в банк, копію протоколу установчих зборів.

Документом, що підтверджує відкриття рахунку, є довідка банківської установи та її відмітка на оригіналі статуту громадської організації. Ще в банку дадуть лист (у двох примірниках) для податкової інспекції, де організація стоїть на обліку. Якщо громадська організація відразу після відкриття рахунку має намір його використовувати, варто особисто доставити примірники листа банку до податкової інспекції та повернути один з них до банку з відміткою податківців. Лише після цього банк дозволить громадській організації використовувати відкритий рахунок.

Відвідавши податкову інспекцію, слід також подати повідомлення встано­вленого зразка (бланк можна отримати в тій самій інспекції), в якому організація повідомляє податкову інспекцію про відкриття рахунків. Не забудьте повернути до органу Пенсійного фонду корінець довідки, раніше наданий ним для пред'явлення в банк, з інформацією банківської установи про номер відкритого рахунку благодійної організації.


Реєстрація в центрі зайнятості

Наступний крок - реєстрація в районних державних центрах зайнятості. Таку реєстрацію здійснюють майже наприкінці тому, що на заяві встановленого зразка, що її подає громадська організація, відповідно до правил цієї установи, крім підпису керівника та бухгалтера (казначея) організації, обов'язково має бути печатка організації. Крім цього, для постановки на облік у центрі зайнятості достатньо лишень пред'явити оригінали установчих документів організації. На підтвердження проведення реєстрації центр зайнятості надасть повідомлення платнику збору, де буде вказано реєстраційний номер.

Наприкінці важливо не забути подати до податкового інспектора тієї інспекції, де організація стоїть на обліку, заяву встановленого зразка з проханням про реєстрацію організації як неприбуткової. Бланк заяви можна безкоштовно отримати у податковій інспекції.


Відтак завершується тернистий шлях, подолавши який, ви можете з гордістю сказати будь-кому, що громадська організація створена відповідно до вимог чинного законодавства України й готова до важкого плавання серед рифів та айсбергів швидкоплинного та подекуди загадкового національного законодавства.


^ Зміни та доповнення до статутних документів


Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об'єднання громадян, до реєструючого органу подаються:


1) заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;


2) протокол загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);


3) статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;


4) оригінали свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту (положення).


У разі внесення до статутних документів змін, що пов'язані із зміною місцезнаходження об'єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об'єднання.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію змін приймається у термін, передбачений для розгляду заяви про реєстрацію об'єднання громадян, рішення про реєстрацію змін з виконанням відповідної позначки на титульному аркуші статуту (положення) або про відмову в їх реєстрації.

У разі зміни назви, місцезнаходження вищого статутного органу, мети об'єднання громадян реєструючий орган видає нове свідоцтво про реєстрацію такого об'єднання.

Про зміну своєї назви об'єднання громадян зобов'язане після реєстрації змін опублікувати відповідне оголошення в засобах масової інформації.

У разі припинення діяльності об'єднання громадян реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.


Додаток N 1


ЗАЯВА

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх уповноважених

__________________________________________________________________

представників, рік народження, місце постійного проживання,

__________________________________________________________________

N телефону)

__________________________________________________________________

подають установчі документи на реєстрацію____________________________

(назва об'єднання

__________________________________________________________________

громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)

Статут (положення) прийнятий______________________________________

(рік, місяць, число,

__________________________________________________________________

назва органу, який прийняв статут)

Основна мета діяльності об'єднання________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного

органу об'єднання громадян________________________________________

__________________________________________________________________


Прізвища засновників Підписи


Дата


Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому законом

Порядку, тобот посвідченні нотаріально.


Додаток № 2


Протокол

Установчих зборів
ої організації

…………………………………....................................................

" " 2008 р. с

Голова зборів:

Секретар зборів:

Присутні:

____ осіб (список додається)

Порядок денний:

  1. Про створення

  2. Прийняття Статуту

  3. Вибори керівних органів___________________________________________________________________

  4. Різне.

1 Виступив , який розповів про необхідність створення у

громадської організації, мету і завдання її діяльності, відмінності від уже існуючих організацій; запропонуна

створити

В обговоренні взяли участь: , які підтримали дану пропозицію і

висловили свої міркування щодо доцільності створення такої організації.

^ Результати голосування: "за" — одноголосно.

Вирішили: створити громадську організацію

2. Виступив , який ознайомив присутніх зі Статутом громадської організації

Запропонував діяти на основі цього Статуту.

^ Результати голосування: "за" — одноголосно.

Вирішили діяти на основі Статуту

3. запропонував обрати головою .

Інших кандидатур не поступило. розповів про плани діяльності на посаді голови

громадської організації.

^ Результати голосування: "за" - одноголосно.

Вирішили: обрати головою Правління громадської організації.

запропонував обрати заступником громадської організації

^ Результати голосування: "за" - одноголосно.

Вирішили: обрати заступником громадської організації .

Виступив , запропонував обрати членами Правління: .

Результати голосування: "за" - одноголосно.

Вирішили обрати заступником голови , членами Правління ,

На посади голови і членів міської контрольної комісії запропонував

Вирішили обрати головою контрольної комісії _________________________ , членами ,

4. Виступив ________________________, привітав присутніх зі створенням організації, побажав плідної праці..


Голова зборів ( _______________ )


Секретар зборів ( _______________ )

  1   2   3Похожие:

Закон України \"Про об\Повідомлення про заснування Об’єднання громадської організації «Представництво Тернопільщини м. Шумськ»
Закону України “Про об’єднання громадян”, пп. 7, п б, розд. 1, ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою...
Закон України \"Про об\Повідомлення про заснування Загальні положення
Закон України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України «Про місцеве...
Закон України \"Про об\Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про об‘єднання громадян» Стаття Об'єднання громадян Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування,
Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності»
Закон України \"Про об\Закон України «Про об’єднання громадян» та Положення про легалізацію об’єднань громадян (Постанова кму №140 від 26. 02. 93 р, «базові» акти) визначають два способи легалізації: І. Легалізація шляхом повідомлення
Автор: Тетяна Яцків, керівник програми правової підтримки організацій, го "Центр громадської адвокатури"
Закон України \"Про об\Положення (норми) запропонованого проекту Закон України „Про об’єднання громадян" Закон України „Про об’єднання громадян" Стаття 3
Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг”
Закон України \"Про об\Закон України „Про звернення громадян" Закон України „Про порядок подання та розгляду звернень" закон україни про звернення громадян
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної...
Закон України \"Про об\Положення про порядок легалізації об’єднань громадян На підставі Закону України "Про об’єднання громадян" і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію Кабінет Міністрів України постановля є
Верховної Ради України про введення його в дію Кабінет Міністрів України постановля є
Закон України \"Про об\Закон України від 16 червня 1992 року №2460-хіі ’’Про об’єднання громадян’’ закон україни про об’єднання громадян
З 23 квітня 2011 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23 вересня 2010 року n 2555-vi
Закон України \"Про об\Закон "Про об'єднання громадян" недемократичним!
Закон "Про об’єднання гро­ма­дян" таким, що порушує Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, та недемократичним....
Закон України \"Про об\Протокол №5 від „28 грудня 2009 р. Положення про кримський республіканський осередок
Міжнародного Громадського Об’єднання „Волинське братство” (далі – Об’єднання), що діє на території Автономної Республіки Крим у відповідності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов