Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст»НазваниеПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст»
страница4/6
Дата конвертации13.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
1   2   3   4   5   6
^

Змістовий моудль 2. Розвиток психіки у епоху раннього дитинства


Характеристика періоду новонародженості. Новонародженість як критичний період. Вроджені форми психіки. Поява індивідуального психічного життя як центральне новоутворення новонародженості.

^ Характеристика немовлячого віку. Межі віку. Соціальна ситуація розвитку. Розвиток сенсорики та моторики в немовлячому віці. Розвиток форм спілкування мови та мовлення в немовлячому віці. Розвиток розуміння мови та мовлення в немовлячому віці. Особливості емоційного життя немовляти. Криза першого року життя. Основне новоутворення немовлячого віку.

^ Характеристика умов розвитку в ранньому віці. Межі віку. Соціальна ситуація розвитку. Предметна гра як провідна діяльність дитини раннього віку.

Особливості пізнавальної сфери дитини раннього віку. Сприймання як провідна функція на даному етапі розвитку. Пам’ять як впізнавання в ранньому віці. Розвиток наочно-дійового мислення. Поява знаково-символічної функції свідомості.

^ Особливості соціального життя дитини раннього віку. Ситуативно-ділова та позаситуативно - пізнавальна форми спілкування. Потреба у співробітництві з дорослими. Оволодіння елементарними нормами поведінки. Перші моральні почуття.

^ Криза трьох років. Динаміка соціальної ситуації розвитку в ранньому віці. Основні симптоми кризи 3 років. Конструктивне значення кризи трьох років. Розвиток самосвідомості.

^

Змістовий модуль 3. Психічний розвиток у епоху дитинства


Загальна характеристика розвитку в дошкільному віці. Межі віку. Соціальна ситуація розвитку. Гра як провідний вид діяльності дошкільника. Структура гри. Види гри.

^ Розвиток пізнавальної сфери дошкільника. Особливості уяви. Розвиток наочно-ділового та наочно-образного мислення. Особливості розвитку уваги та пам’яті.

^ Особистісний розвиток дошкільника. Перебудова мотиваційної сфери. Зростання довільності поведінки. Особливості розвитку самопізнання, самооцінки, саморегуляції. Поява елементів соціальної та особистісної рефлексії. Оволодіння морально-етичними нормами.

^ Психологічна готовність до шкільного навчання. Криза 6-7 років та її основні новоутворення. Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання. Діагностика психологічної готовності до навчання в школі.

^ Загальні умови розвитку в молодшому шкільному віці. Формування учбової діяльності як провідної в молодшому шкільному віці. Основні новоутворення віку: довільність, внутрішній план дій, рефлексія.

^ Розвиток пізнавальних процесів в молодшому шкільному віці.

Особистісний розвиток молодшого школяра. Формування мотиваційно-потребової сфери. Особливості розвитку самосвідомості молодшого школяра. Моральний розвиток.

^ Особливості соціальних взаємин в молодшому шкільному віці: спілкування з дорослими та однолітками.

Змістовий модуль 4.Розвиток психіки у підлітковому та юнацькому віці

^ Основні лінії та задачі розвитку в підлітковому віці: пубертатний розвиток, когнітивний розвиток, соціалізація, становлення ідентичності. Проблема визначення меж підліткового віку. Підліткова криза. Проблема визначення провідного виду діяльності в підлітковому віці.

^ Особливості пізнавальної сфери підлітка. Формування теоретичного мислення та системи інтелектуальних, професійно-орієнтованих інтересів.

Особистісний розвиток в підлітковому віці. Види дорослості. Становлення самосвідомості: самопізнання, самооцінка, саморегуляція в підлітковому віці.

^ Проблема визначення меж юнацького віку. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Розвиток інтелектуальної сфери. Формування світогляду. Пошуки сенсу життя в юності.

^ Особливості особистісного розвитку юнака. Формування самосвідомості. Усвідомлення себе в часі. Спрямованість у майбутнє. Особистісне та професійне самовизначення. Соціальна активність в юнацькому віці.

Проблеми спілкування з дорослими та однолітками. Проблема «батьків і дітей». Любов, почуття приналежності та пошуки інтимності в ранньому юнацькому віці.

^

Змістовий модуль 5. Психічний розвиток у період зрілості та старості


Загальна характеристика періодів молодості, зрілості, старості. Проблема виділення періодів розвитку дорослої людини. Завдання, ресурси та кризи розвитку. Проблеми старіння. Біологічні аспекти геронтогенезу. Психологічне переживання старіння та старості. Зміна часової перспективи.


Список рекомендованої літератури

 1. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін. – К., 2001.

 2. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С.Костюк. – К., 1989.

 3. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д.Максименко. – К., 1990.

 4. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С.Абрамова.– М., 2000.

 5. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Л.И.Божович. – М., 1995.

 6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет/ И.Ю.Кулагина. – М., 1997.

 7. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И.Лисина. – М., 1986.

 8. Марцинковская Т.А. История детской психологи / Т.А.Марцинковская.. – М., 1998.

 9. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / В.С.мухина. – М., 2002.

 10. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків. - К.: Академвида, 2011. 

 11. Сапогова Е.Е. Психология развития человека / Е.Е.Сапогова. – М., 2001.

 12. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология / Г.А.Урунтаева.. – М., 1996.^ ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
1   2   3   4   5   6Похожие:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«магістр» за напрямом підготовки 0301- «Психологія» зі спеціальності 03010201 «Психологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямком підготовки
«Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020101 «Математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Укладачі:...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту (на базі відповідної повної вищої освіти) для студентів спеціальності "Початкове навчання"
Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ укладачі: к геол...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040302 «Інформатика» / Укладачі: Сяський...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спец іаліст» iconПрограма кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 040301 «Прикладна математика» / Укладачі:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов