«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» icon

«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)»Название«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)»
Дата конвертации13.11.2012
Размер378.1 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)»

(опис проекту ПТУ-40)


Соціалізація особистості сучасного учня нерозривно пов’язана з відродженням української нації, демократизацією та гуманізацією нашого суспільства, з розширенням прав та свобод нашого народу, самоврядування, що передбачає участь молоді у всіх сферах управління суспільства та висунення молоді на керівну роботу.

А все це передбачає і новий період виховання молодого покоління. Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – „управління суспільством” – наша молодь вивчає на практиці, бере участь у самоврядуванні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Навчальним закладам на початку третього тисячоліття була надана можливість самостійного вибору шляхів реалізації функцій виховання на засадах демократії та гуманізації освітнього процесу.

Сучасний навчальний заклад, як і суспільство загалом, переживає складний період реформування, коли здійснюється рішучий поворот до особистості учня. Такий навчальний заклад повинен поважати власну гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створювати сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Виховання, як процес, доцільно розглядати з філософської та психологічної позиції. Це цілеспрямоване формування в особистості певного ставлення до людей і навколишнього середовища. Причому формування розглядається не як зовнішній тиск на особистість, а як збудження й стимулювання її внутрішньої потреби до відповідного мислення, дій, духовних потреб.

Виховання здійснюється на гуманістичній основі. Головний принцип — олюднення відносин у загальновиховному процесі. Одним із багатьох особливостей гуманістичного виховання є допомога дітям у самовихованні та захисті їх від життєвих незгод, конфліктів, самотності, а також у створенні умов для вільного розвитку духовних і фізичних потреб.

Фундаментальним завданням виховання є соціалізація, соціальна адаптація підростаючого покоління, тобто поступове залучення молодої людини в систему суспільних і творчих відносин. Виховання ефективне тоді, коли наставник і учень разом створюють матеріальні й культурні цінності, набувають вмінь та навичок у процесі формування стосунків.

^ Тема проекту: «Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування).»

Реалізація даного проекту здійснюється через учнівське самоврядування.

^ Мета проекту: Вдосконалення системи роботи учнівського самоврядування.

Задачі:

 • розвиток ранньої соціальної активності й усвідомленої суспільної позиції молоді;

 • виховання почуття самосвідомості, власної значимості, творчої ініціативи;

 • створення умов для розвитку перспективи професійного росту й соціальної адаптації;

 • впровадження нових сучасних інноваційних форм спільної діяльності учнів

До впровадження самоврядування у Харківському професійно-технічному училищі № 40 підходили поступово. Педагогічні працівники навчального закладу добре розуміли, що взаємодія педагогів і учнів успішно здійснюватиметься, якщо відмовитись від багатьох педагогічних стереотипів, розуміли, що самоврядування – це не гра учнів у «дорослих», коли все за учнів вирішують педагоги. За таких умов учні не набувають досвіду планувати та організовувати справи, нести відповідальність за свої дії.

Педагоги, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку усвідомлювали, що головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання у них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

Всі разом: і педагоги, і учні шукали нові форми - це був період народження різноманітних ідей, експериментів, дослідів. В училищі створювалась нова виховна система, основана на учнівському самоврядуванні.

До створення нової системи, заснованої на самоврядуванні, у навчальних групах училища активно працював старостат, працювала Рада гуртожитку, яка об’єднувала старостат поверхів та кімнат. Але діючі органи учнівського самоврядування не охоплювали багатьох сфер діяльності навчального закладу. Потреба в самоврядуванні визріла в учнівському середовищі, зростаючи на їхньому бажанні самим керувати життям училища. Відповідно відбувалися певні зміни і в свідомості педагогічних працівників, що і стало запорукою подальшого співробітництва.

Основоположним у побудові структури учнівського самоврядування в училищі стало використання основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке вчить і виховує уміння існувати в умовах громадянського суспільства.

За формою, створена модель самоврядування в училищі, схожа на парламентську республіку.

Коли в училищі розробляли структуру Учнівського Парламенту, то в першу чергу враховували специфіку свого навчального закладу, основні напрями діяльності за фахом, традиції, проблеми та інтереси учнів.

Учнівський Парламент ПТУ№40 складається з Ради навчальних груп, куди входить старостат учнівських груп; Ради гуртожитку, куди входить старостат поверхів гуртожитку, та старостат кімнат гуртожитку (рис.1).

При Училищному Парламенті створені і працюють постійно діючі комісії. Спочатку їх було 5, потім 7, а зараз їх працює 11:

1. Комісія зі спорту та здорового способу життя.

2. Інформаційна комісія.

3. Фінансова і господарська комісія.

4. Екологічна комісія.

5. Комісія дисципліни, порядку та правової культури.

6. Комісія соціального захисту.

7. Комісія з проведення дозвілля.

8. Комісія з патріотичного виховання.

9. Комісія з зв’язків з громадськістю.

10. Комісія з духовного вдосконалення учнів.

11. Комісія з навчальної та виробничої діяльності.


Структурна схема організації учнівського самоврядування в ПТУ№40


Девіз: "Наше майбутнє – в наших руках"
Рис.1.


Кожна комісія має свою програму та план дій.

^ Комісія зі спорту та здоровому способу життя

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

 • Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо).

 • Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя, із запрошенням спеціалістів: лікарів-наркологів, психологів, венерологів.

 • Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

 • Проведення сумісних заходів з громадським „Фондом спасіння дітей та підлітків України від наркотиків”.

 • Пропаганда здорового харчування.

 • Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

 • Пропаганда безпечного сексу.

 • Проведення рейдів під девізом „Ні палінню!”.

 • Проведення Дня Здоров’я.


Інформаційна комісія

Мета: Поширювати інформацію про діяльність Учнівського Парламенту через засоби масової інформації, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

 • Організація випуску училищної газети „Новини”.

 • Організація роботи відео студії та прес-центру.

 • Організація роботи радіогазети з рубриками, що знайомлять з подіями в училищі, гуртожитках та в місті.

 • Проведення соціологічних опитувань.

 • Випуск фотомонтажів.

 • Випуск стінних листівок в групах.

 • Організація та проведення круглих столів з участю лекторів.

 • Проведення конкурсів стіннівок.

 • Випуск інформаційних бюлетенів.

 • Випуск музичних та вітальних програм для учнів та педколективу.

 • Робота по формуванню громадської думки учнів.


Фінансова та господарська комісія

Мета: Навчити учнів вирішувати питання фінансової та господарської діяльності, бути господарями в училищі, гуртожитках, господарями свого життя.

 • Робота зі спонсорами (сумісно з адміністрацією).

 • Організація трудових десантів (оздоровчий табір „Факел”, річка Немишля, парк Палацу культури «Перемога» ).

 • Організація ремонтних робіт у жилих кімнатах гуртожитків.

 • Організація ремонтних бригад з числа учнів з ремонту меблів, інвентарю, побутових приладів, технічних засобів навчання.

 • Участь в оформленні майстерень виробничого навчання, жилих кімнат гуртожитків, місць громадського використання.

 • Проведення роз’яснювальної роботи щодо економного використання електроенергії, води та газу в училищі та гуртожитках.

 • Участь у вирішенні питань з придбання радіоапаратури, спортінвентарю, меблів, госпінвентарю тощо (сумісно з адміністрацією).

 • Організація генеральних прибирань училища, навколишньої території, гуртожитків.

 • Робота з благоустрою приміщень та навколишнього середовища.


Екологічна комісія.

Мета: сформувати в учнів любов до навколишнього середовища, розуміння того, що без охорони природи, всього живого, неможлива нормальна життєдіяльність людини.

 • Зв’язок з партією Зелених. Організація акції на захист природи.

 • Організація озеленення училища та гуртожитків.

 • Озеленення території училища, обновлення клумб, висадка бузкової алеї.

 • Обладнання території парку Палацу культури «Перемога» від сміття.

 • Проведення рейдів з перевірки санітарного стану гуртожитків.

 • Бесіди про культуру утилізації побутових відходів.

 • Організація та проведення лекцій, бесід про стан екології в Україні, в Харкові і про засоби його поліпшення.

 • Допомога в прибиранні дитячого оздоровчого табору „Факел”.

 • Організація та проведення конкурсу „Дари осені”.


^ Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

 • Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів, радіогазет.

 • Спільна робота зі штабом профілактики .

 • Організація психологічної допомоги учням , що її потребують (психологічна служба „Довіра”).

 • Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі та в гуртожитках.

 • Організація та проведення лекцій з правової культури, брейн-рингів та круглих столів „Чи знаєш ти закон? ”

 • Щоденний контроль за відвідуванням учнів занять, ведення журналу відвідування.

 • Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”.

 • Втілення в життя програми „Десять заповідей Сухомлинського”.

 • Спільна робота Учнівського Парламенту, штабу профілактики з управлінням у справах неповнолітніх Московської районної ради та ЦССМ Московського району м. Харкова.

 • Сумісна робота учнівського парламенту, штабу профілактики та ОКМДН Московського РОХГУ УМВД України з попередження правопорушень серед підлітків.

 • Проведення сумісних заходів і засідань з Радою гуртожитку.


^ Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами „Людина людині товариш та брат”. Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

 • Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів.

 • Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її.

 • Виділення малозабезпеченим учням безкоштовних квитків в театри, музеї тощо.

 • Робота з батьками дітей з проблемних сімей (відвідування на дому, бесіди).

 • Вирішення питань з безкоштовного ремонту речей, пошиття одягу дітям-сиротам та дітям з багатодітних сімей.

 • Організація догляду за хворими учнями, відвідування у лікарнях, зв’язок з батьками тощо.

 • Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів.

 • Організація групи соціальних досліджень, проведення тестів, відповідних опитувань.

 • Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).


^ Комісія з проведення дозвілля

Мета: Привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

 • Проведення тематичних вечорів „Осінній бал”, „День Валентина” тощо сумісно з Радами гуртожитків.

 • Організація та проведення КВК, конкурсів „А, ну-мо, дівчата”, „Любов з першого погляду”...

 • Організація днів іменинників у групах та гуртожитках.

 • Організація та проведення екскурсій у музеї, планетарій, на різноманітні виставки.

 • Участь в організації розважальних шоу-програм з демонстраціями моделей одягу та зачісок.

 • Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

 • Організаційна робота по залученню учнів у гуртки художньої та технічної творчості, контроль за відвідуванням.

 • Організація та проведення молодіжних дискотек та вечорів відпочинку.

 • Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин.

 • Проведення українських вечорниць та народних свят.

 • Культпоходи в театри та кінотеатри міста Харкова.

 • Зустрічі з письменниками, поетами, художниками міста Харкова.Комісія з патріотичного виховання

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності.

 • Пропаганда рідної мови.

 • Організація і проведення тематичних свят (святкування днів народження відомих українських митців.

 • Поповнення експонатами кімнати Бойової слави.

 • Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни. (уроки мужності).

 • Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

 • Організація та проведення конкурсу військово-патріотичної пісні.

 • Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Харкова.

 • Відвідування Меморіалу Слави в лісопарку.

 • Організація автобусної екскурсії до Меморіалу в Дробицькому яру.

 • Пропагандистсько - роз’яснювальна робота направлена на укріплення зв’язку поколінь – тематичні вечори „Козацькому роду - нема переводу”, „Гетьмани України”.

 • Робота щодо збирання та упорядкування матеріалів до відкриття музею історії училища, присвяченого 60-річному ювілею.


^ Комісія зі зв’язків з громадськістю

Мета: Налагодити зв’язок з представниками інших навчальних закладів для поширення власних ідей, для обміну досвідом, взаємозбагачення, залучити до роботи цікавих людей, розширити коло знайомств, зав’язати дружні стосунки з творчими колективами, державними діячами, талановитими людьми, залучити учнів до співпраці з різноманітними службами та організаціями.

 • Співпраця з громадськими державними організаціями та листування з ними.

 • Зустрічі з випускниками училища, що мають значні успіхи в роботі. Ознайомлення з досвідом молодих відомими модельєрів одягу та зачісок.

 • Зв’язок з творчими колективами парку Палацу культури «Перемога», колективом музею Клавдії Шульженко.

 • Зв’язок і співпраця з фондом „По спасінню дітей та підлітків України від наркотиків”.

 • Зв’язок з творчим колективом Харківської обласної філармонії, оперним театром, планетарієм.

 • Сумісна робота з туристичним агентством „Круїз”.

 • Зв’язок та співпраця з навчальними закладами системи профтехосвіти.

 • Співпраця з обласною жіночою громадською організацією „Крок до життя”.


^ Комісія з духовного вдосконалення учнів

Мета: Навчати учнів співпереживати, допомагати ближнім, виховувати прагнення до меценатства, навчати цінувати людське життя, прищеплювати прагнення до вдосконалення.

 • Проведення благодійних акцій, опіка над учнями з малозабезпечених сімей, учнями сиротами.

 • Відвідування дитячого будинку № 2 з передачею дітям-сиротам одягу, іграшок зібраних в групах.

 • Відвідування православних храмів в дні релігійних свят.

 • Проведення роз’яснювальних бесід з учнями з духовного розвитку особистості.

 • Піклування про ветеранів Великої Вітчизняної війни.


^ Комісія з навчальної та виробничої діяльності.

Мета: Виховувати почуття гордості за свою професію, розуміння того, що отримані навики в навчальному процесі дадуть змогу в майбутньому добре працевлаштуватись, бути потрібними службі побуту.

 • Контроль за режимом проходження навчального процесу.

 • Сумісна робота з адміністрацією по укріпленню матеріально-технічної бази майстерень швейного профілю.

 • Контроль за станом техніки безпеки і охорони праці в училищі.

 • Контроль за успішністю у навчальних групах.

 • Виявлення невстигаючих учнів і організація для них додаткових занять.

 • Участь в організації виробничої практики на базових підприємствах і приватних фірмах.

 • Участь в організації училищних конкурсів професійної майстерності.

 • Участь в обласних конкурсах професійної майстерності.

 • Проведення свят першого виробу.

 • Проведення фестивалів професійної майстерності.

 • Співпраця з підприємствами служби побуту.


Правовою базою Учнівського Парламенту є статут в основу якого взяті Конституція України, Закон «Про професійну освіту», „Концепція громадянського виховання”, Декларація про права дитини, Правила учнів ПТУ № 40.

За основу взяли цілі та завдання навчального закладу:

- формування національної самосвідомості в учнів;

- формування активної життєвої позиції в учнів;

- формування в учнівської молоді поваги до праці та людини праці.

Статут Учнівського Парламенту (Додаток 1) та його комісії діють в межах установлених Конституцією України та відповідно до Закону про молодіжні організації, Закону „Про об’єднання громадян”.

У своїй діяльності Учнівський Парламент керується законодавством України та власним статутом.

Учнівський Парламент – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

Членом Учнівського Парламенту може бути кожен учень училища, який дотримується Декларації прав та обов’язків Учнівського Парламенту.

Учнівський Парламент обирається на звітно-виборній конференції учнів на початку навчального року.

Голова Парламенту та його заступник обирається відкритим голосуванням.

Працює Учнівський Парламент згідно регламенту, затвердженому на своєму засіданні.

Символами Учнівського Парламенту є: Прапор, Герб, Гімн. Девіз Учнівського Парламенту „Наше майбутнє – в наших руках”. Парламент працює за планом, який координує роботу усіх його структур (Додаток 2). Щороку розробляється план засідань Учнівського Парламенту. (Додаток 3). Згідно регламенту такі засідання проводяться 1 раз на місяць.

На засіданнях Учнівського Парламенту заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів. Для цього Учнівський Парламент спільно з профспілковим комітетом і адміністрацією розробив „Положення про преміювання учнів” (Додаток 4), „Положення про надання матеріальної допомоги” (Додаток 5) на основі „Положення про стипендіальне забезпечення учнів ПТУ № 40 м. Харкова” від 21.07.2004 р.


Значну методичну допомогу в організації системи роботи учнівського самоврядування в навчальному закладі надала Бронскова О.В. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області. Підтримка директора є необхідною умовою роботи учнівського самоврядування, так як Учнівський Парламент юридично несамостійний.

В Учнівському Парламенті переважають демократичні основи:

 • в училищі створена морально-психологічна атмосфера, яка сприяє виявленню талантів і розвитку потенційних можливостей кожної особистості та творчих здібностей учнів;

 • змінюються лідери учнівського самоврядування на демократичній альтернативній основі;

 • організована періодична звітність керівних органів Парламенту перед учнями та викладачами;

 • забезпечується широка гласність роботи органів Учнівського Парламенту;

 • визначаються переможці для нагородження, заохочення.

^ Принципами діяльності органів учнівського самоврядування є:

гуманізм, демократичність, зорієнтованість на позитивні соціальні дії, наступність, плюралізм, самостійність.

Діяльність Учнівського Парламенту багатогранна:

 • контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі і в гуртожитках;

 • контроль за успішністю в училищі та вечірній школі;

 • робота зі спонсорами;

 • акції милосердя;

 • соціальний захист учнів пільгового контингенту;

 • організація акцій на захист природи та озеленення території училища і гуртожитків;

 • організація змагань на кращу навчальну групу;

 • організація змагань на кращу кімнату та кращий поверх у гуртожитках;

 • допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни та ветеранам праці;

 • організація роботи гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості;

 • участь в організації та проведенні тематичних свят, фестивалів, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;

 • робота з суспільними громадськими організаціями;

 • організація та діяльність волонтерського руху.


Беручи участь у професійних конкурсах, учні одержують можливість виходу на більш високий подіум та рівень спілкування з професіоналами. Їхня праця оцінюється не лише викладачами та майстрами виробничого навчання, а незалежними експертами, фахівцями високої кваліфікації. Кожен учасник таких заходів реалізує своє право бути відповідальним і самостійним, бути співавтором і представити свої індивідуальні творчі здібності. Такий підхід відкриває перспективи професійного росту, саморозвитку і самовдосконалення.

Випускники 2005 року закрійники брати Валерій і Артур Добронос представляли свої колекції (27 моделей на Міжнародний конкурс дитячого одягу). Вони увійшли в десятку кращих модельєрів СНГ.

Скляр Людмила – переможець обласного конкурсу професійної майстерності перукарського мистецтва 2005 року.

Лелянова Тетяна – призер республіканського конкурсу професійної майстерності серед учнів професії «Перукар».

Сьогодні випускники професійно-технічного училища № 40 м. Харкова – це керівники провідних підприємств швейної промисловості, приватних підприємств з виробництва взуття, провідні технологи, модельєри та закрійники: Павлов Юрій Володимирович - модельєр-конструктор фірми „Моррис”; Смірнова Яна - конструктор-модельєр фірми „Престиж”; Кондратенко Олександр Іванович - керівник приватного підприємства з пошиття взуття; Шуринов Сергій Леонідович, - приватний підприємець з ремонту взуття.

Колектив училища в 2006 році брав участь в огляді-конкурсі на кращий професійно-технічний навчальний заклад області „ПТНЗ року”, де став лауреатом у номінації „Учень ПТНЗ ХХІ століття – незалежність, вибір, відповідальність” за творчу самостійність, оригінальність та артистизм учнів.

Учнівський Парламент училища активно співпрацює з обласним центром зайнятості та районними відділами освіти в реалізації проекту „Професійна кар’єра молоді”. Мета даної акції – профорієнтаційна робота серед випускників шкіл, працевлаштування учнів училища та надання практичної допомоги у працевлаштуванні молоді з малозабезпечених та проблемних родин. Училище взяло участь у цьому проекті, учні рекламували свої професії та професійні навички.

На І Всеукраїнському фестивалі творчих колектив ПТНЗ швейного профілю „Формула успіху моди”, який проходив у м. Сімферополі у травні 2006 р. театр мод ПТУ № 40 став лауреатом та був нагороджений двома дипломами та почесною грамотою.

У листопаді 2005 р. на ІV Всеукраїнському конкурсі моделей одягу „Феєрія краси - 2005” у м. Києві, організатором якого був Український союз об’єднань,

підприємств і організацій побутового обслуговування населення, учні ПТУ № 40 отримали диплом за ІІІ місце.

На конкурсі молодих дизайнерів та модельєрів „Сезон осінь – зима 2006 ”, який проводився у м. Харкові, дипломом переможця у номінації „Професіонал” нагороджена випускниця училища, дизайнер ПТУ № 40 Тишакова Ганна.

На фестивалі учнівських та студентських театрів моди „Мода, краса, весна - 2006” серед навчальних закладів м. Харкова театру мод ПТУ № 40 було присуджено І місце.

Пріоритетним напрямком роботи педколективу і Учнівського Парламенту є робота з дітьми-сиротами. На виконання Закону України №2342-ІV від 13.01.05р. "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" в ПТУ№40 спільно з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Харківській області розроблена програма психолого-педагогічної допомоги, підтримки і захисту дітей-сиріт (Додаток 6).

Всього в училищі навчається 12 дітей-сиріт, 7 з них проживають у гуртожитках. Головна мета цієї програми – створення оптимальних соціально-педагогічних і психологічних умов, розвиток і функціонування особистості, надання допомоги в реалізації соціальних потреб і адаптації у навчальному закладі та в суспільстві дітей-сиріт.

Основні завдання даної програми:

 • здійснення соціальної психолого-педагогічної допомоги дітям-сиротам, які зазнають труднощі щодо адаптації у суспільстві;

 • формування творчої активності особистості;

 • формування трудових навиків та професійної майстерності;

 • формування здорового способу життя;

 • надання консультативної допомоги з різних питань;

 • формування навиків спілкування з підлітками та дорослими;

 • забезпечення умов щодо реалізації творчих можливостей сиріт;

 • формування у учнів комунікативних навичок, умінь розуміти себе та інших;

 • формування навичок ведення домашнього господарства;

 • формування навичок в організації побуту.

Особливості даної програми в тому, що вона враховує активну участь самих дітей-сиріт в її реалізації, а саме:


^ Модель реалізації програми психолого-педагогічної допомоги, підтримки і соціального захисту дітей-сиріт ПТУ№40


^ Учасники програми
Форми роботи

Адміністрація
Загальне керівництво щодо розробки та реалізації програми, координація заходів, контроль, аналіз.

Створення системи у навчально-виховному процесі, щодо реалізації програми.

Психолог

У

Індивідуальна робота: тренінги, бесіди, ділові ігри, круглі столи, діагностування за різними напрямками, корекція.

Кл.керівники, майстри в/н

Ч

Індивідуальна робота.

Професійна спрямованість.

Профілактична робота.

Об'єднання за інтересами.

Культурно-масова робота.

Медичні працівники

Н

Медичне забезпечення та профілактична робота.

Вихователі гуртожиткуІ

Індивідуальна робота, об'єднання за інтересами, бесіди, ділові ігри, свята, конкурси, вечори, організація побуту.

Керівники гуртків
Організація і робота гуртків: "Економна господарка", перукарське мистецтво, театр мод "Шарм".

Учнівський парламент
Участь в роботі учнівського парламенту, робота комісії соціального захисту.


Адміністрація училища добре розуміє, що діти-сироти потребують особливої уваги. Це надання індивідуальної допомоги за різними проблемами і питаннями, благодійницька допомога, в якій беруть участь всі педагогічні працівники училища. Діти-сироти – це предмет особливої турботи волонтерів училища та учнівського парламенту. У рамках "Програми психолого-педагогічної допомоги, підтримки і соціального захисту дітей-сиріт" у жіночому гуртожитку створений гурток "Економна господарка". Даний гурток розрахований на участь у ньому дітей-сиріт. План роботи гуртка (Додаток 7) за змістом різноманітний. З дітьми-сиротами на заняттях гуртка ведеться просвітницька робота з питань здорового способу життя, етики та естетики, з правових та економічних питань. Учні, які були позбавлені затишних домівок, вчаться вести господарство, прикрашати свою домівку, вести свій бюджет, купувати собі потрібні речі, готувати різні страви, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, зустрічати гостей.

Добру школу діти-сироти проходять, беручи участь в учнівському самоврядуванні, їх обирають в актив на поверхах гуртожитків, у Раду гуртожитків, в учнівський парламент, де вони здобувають навички професійного зростання, досвід спілкування та принциповості та проходять школу лідера і керівника.

Все це допомагає учням-сиротам адаптуватися у сучасних життєвих умовах. Щорічно після закінчення училища, при допомозі адміністрації училища та обласного центру зайнятості, всі учні-сироти працевлаштовуються за фахом. Найбільш обдаровані вступають у ВУЗи та середні спеціальні заклади.


Моніторинг працевлаштування та продовження навчання учнів-сиріт після закінчення ПТУ№40 м.Харкова


з/п

Рік навчання

Загальна кількість учнів-сиріт

^ Кількість учнів-сиріт, які продовжили навчання

Кількість учнів-сиріт, які працевлаштовані

1

2001-2002

6

2

4

2

2002-2003

7

2

5

3

2003-2004

6

2

4

4

2004-2005

10

1

9

5

2005-2006

16

3

13Для успішної організації дозвілля учнівської молоді в училищі ПТУ№40 створена система гурткової роботи. На базі училища і гуртожитку працюють гуртки художньої, технічної творчості та художньо-прикладного мистецтва:

1) вокально-хоровий – 90 учасників;

2) театральний – 30 учасників;

3) театр пластичних мініатюр – 35 учасників;

4) театр мод "Шарм" – 40 учасників;

5) художнє оформлення – 30 учасників;

6) "економна господарка" – 25 учасників;

7) танцювальний – 35 учасників.

У гуртках беруть участь 60% дітей від загальної кількості учнів. Всі гуртки були створені за бажаннями учнівської молоді.

Гуртки працюють після занять, при цьому враховується час для виконання домашніх завдань та прогулянок на свіжому повітрі.

Особливою увагою користується театр мод "Шарм". Даний гурток носить професійну спрямованість, виховує естетичний смак, розвиває фантазію і творчість учнівської молоді, допомагає кожному учаснику розкрити свою індивідуальність.


^ Моніторинг охоплення учнів гуртками художньої самодіяльності,

технічної творчості та гуртками за інтересами ПТУ№40

(у відсотках до загального контингенту)


№ з/п

Навчальні роки

Загальна кількість гуртків

Кількість учнів у гуртках технічної творчості, %

Кількість учнів у гуртках художньої самодіяльності, %

Кількість учнів у клубах за інтересами, %

Загальна кількість учнів, охоплених гуртковою роботою у гуртожитках

1

2001-2002

5

10

25

5

40%

2

2002-2003

5

11

27

9

47%

3

2003-2004

6

14

30

10

54%

4

2004-2005

7

14

32

10

54%

5

2005-2006

7

15

34

11

60%


%


Рис.4. Загальна кількість учнів охоплених гуртковою роботою.


Моніторинг

зайнятих місць учнями у обласних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, технічної творчості, музейних кімнат


Найменування заходів

2002

2003

2004

2005

2006

Місце в конкурсі

^ Художня самодіяльність

Гран-прі

Гран-прі

1

Гран-прі

Гран-прі

Технічна творчість

1

1

2

1

1

Музейна кімната

1

1

-

3

Під безпосереднім контролем Учнівського Парламенту також проводиться спортивно-масова робота, працює шість спортивних секцій:

- загальнофізичної підготовки;

- футболу;

- волейболу;

- настільного тенісу;

- спортивного танцю;

- волейболу.

На території гуртожитку створено спортивний майданчик, де проводяться навчальні заняття, спортивні змагання та позаурочні спортивні заходи. Даний майданчик є постійним місцем вдосконалення фізичного стану мешканців гуртожитку.

Спортивні змагання з футболу та волейболу проводяться як серед учнівської молоді, так і з участю педпрацівників училища.

Велика увага в училищі приділяється громадянській діяльності, яка спрямована на формування активної громадянської позиції учнівської молоді, через оволодіння системою національних та загальнолюдських цінностей.

Входження нашої країни в новий історичний період розвитку всіх сфер соціального життя, відродження національних традицій виводить на перший план проблему соціалізації молоді, цьому, безсумнівно, сприяє розвиток волонтерського руху, який забезпечує становлення громадян нового типу: мобільних, творчих, заповзятливих, відповідальних.

Волонтерський рух для молодих людей – це можливість самовдосконалення і реалізації себе в служінні людям. З такою метою ПТУ№40 уклало договір з Центром соціальної служби сім'ї, дітей та молоді Московського району м. Харкова. В училищі та гуртожитку створено волонтерський загін, який активно працює вже 2 роки. Складено план роботи волонтерського загону (Додаток 8). У план роботи увійшли: інформаційний розділ, який виконує функцію просвітницької роботи та практичної діяльності з учнівською молоддю з метою надання гуманітарної допомоги та побутових послуг різним групам населення.

У загін волонтерів залучені учні різних професій – кравці, перукарі, взуттьовики, радіомеханіки, відпрацьовуючи свої професійні навички, вони надають практичну допомогу малозабезпеченим, ветеранам війни та праці, дітям-інвалідам, "дітям вулиці".

Волонтери училища займаються пошиттям та ремонтом одягу і взуття, ремонтом радіоапаратури, надають перукарські послуги на дому, у дитячих садках і лікарнях, чим підвищують свій професіоналізм.

Розвиваючи волонтерство, в загін залучається така учнівська молодь, яка розумом і серцем приймає біль, труднощі, радощі та печалі інших людей. І як стверджують самі учасники цього руху, це прекрасний стан душі, тому волонтерство для переважної більшості людей – невичерпне джерело надбання громадської освіти, можливість вчитися, самовдосконалюватися, самореалізуватися.

Важливе місце в діяльності Учнівського Парламенту займає співробітництво з громадськими організаціями (рис.3)

^ Рис.3. Взаємодія та співпраця з громадськими організаціями


Практично всі програми вищезазначених громадських організацій спрямовані на пропаганду здорового способу життя молоді, вони сприяють розвитку волонтерського руху, розвивають організаторські та творчі здібності учнів, допомагають у вирішенні складних життєвих ситуацій, інформують молодь про такі хвороби як наркоманія і СНІД.

Для більшості молодих людей участь у реалізації соціальних програм стала своєрідною школою життя, придбання умінь здорового способу життя, цивільної позиції, усвідомленого відношення до створення родини, відповідальності за виховання дітей, побудови свого подальшого життя.

Система виховної роботи в гуртожитках, як і в училищі, заснована на учнівському самоврядуванні.

Участь учнівської молоді в діяльності органів самоврядування – це можливість знайти себе, здобути навички професійного зростання, досвід спілкування, принциповості, пройти школу лідера і керівника.

Управлінський орган учнівського самоврядування у гуртожитках – це Рада гуртожитку вона є складовою частиною учнівського парламенту, що відображено на структурній схемі учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування у гуртожитках училища – багатогранне, воно охоплює різні сфери діяльності, сприяє зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває організаторські, управлінські здібності, формує навики і звички майбутнього працівника.

Звичайно в гуртожитках створені всі належні побутові умови і умови для відпочинку – це побутові кімнати, кімнати відпочинку, гурткові кімнати, актовий зал, кімната-музей Бойової слави, яка створена за матеріалами 15 гвардійської Харківсько-Празької дивізії, виставочний зал художньо-прикладного мистецтва та технічної творчості учнів, кімната психологічного розвантаження, читальний зал, тренажерний зал.

Виховна робота в гуртожитках здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, їх психофізичних особливостей у різноманітних організаційних формах, які забезпечують функціонування безперервного виховного процесу у позаурочний час.

Дозвілля у гуртожитку є важливою сферою соціалізації особистості. Особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової діяльності.

Усі ці особливості враховуються вихователями гуртожитків при плануванні виховної роботи на наступний рік. Плани виховної роботи вихователів скоординовані з планом роботи Ради гуртожитку.

На початку навчального року оголошується училищний огляд-конкурс на кращу кімнату і кращий поверх у гуртожитках під назвою "У колі друзів".

Педагогічні працівники, профспілковий комітет спільно з членами Ради гуртожитків відпрацьовують положення та критерії огляду-конкурсу на кращу кімнату та поверх у гуртожитках „У колі друзів” (Додаток 9).

Мета даного конкурсу створити умови в гуртожитках для соціального самовизначення учнівської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов. Журі підводить підсумки конкурсів за І та ІІ півріччя за критеріями оцінювання.

Переможці нагороджуються грошовими винагородами, спортивним інвентарем і безкоштовними путівками, згідно з положенням конкурсу. Багаторічний досвід роботи вихователів показав, що дана форма роботи в гуртожитках підвищує роль учнівського самоврядування, розвиває господарчо-побутові уміння і навички учнів, ініціативу та творчість, поліпшує культуру поведінки.

В училищі проведений моніторинг результатів конкурсів на кращу кімнату. Так, у 2002 році кількість кімнат зразкового порядку складала 30 кімнат із 111, а у 2006 році вже було 78 кімнат зразкового порядку (рис.2).
Рис.2. Моніторинг результатів конкурсу "На кращу кімнату"


Педагогічні працівники училища, проводячи моніторингові дослідження за різними напрямками діяльності учнівського самоврядування, в училищі і гуртожитку спостерігають тільки за позитивними результатами.

Учнівське самоврядування:

 • сприяє соціалізації особистості;

 • забезпечує виховання якостей, які необхідні для подолання складностей соціального життя;

 • розвиває організаторські здібності учнівської молоді;

 • формує почуття відповідальності;

 • виховує самостійність, як рису людини, її ініціативність;

 • сприяє самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю.


І найвагоміший показник моніторингових досліджень педагогічних працівників училища – це відсутність протягом 5 років злочинів як у гуртожитках, так і в училищі.


Моніторинг правопорушень та злочинів серед проживаючих

у гуртожитку за 2002-2006р.


з/п

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

1

Кількість правопорушень

-

1

-

1

-

2

Кількість злочинів

-

-

-

-

-Досвід діяльності учнівського самоврядування у ПТУ№40 м. Харкова показав, що така форма організації учнівського колективу є одним із найбільш дієвих способів вирішення даної проблеми людства – проблеми спільного життя; водночас вона є і школою, що навчає демократії, мистецтву жити разом.

Завдяки злагодженій роботі різних ступенів учнівського парламенту у нас вирішені наступні проблеми:

 • протягом останніх 15 років ремонтом житлових кімнат та кімнат спільного користування займаються учні разом з батьківським комітетом;

 • організована охорона громадського порядку в гуртожитку та на території біля гуртожитку і училища;

 • ведеться контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

 • контролюється відвідування та успішність учнів вечірньої школи;

 • надається активна допомога в організації дозвілля;

 • вирішуються питання матеріальних та побутових винагород.

Підводячи підсумки під вищесказаним, слід відзначити, що учнівське самоврядування – організація, яка складається з учнів, створюється учнями і існує для учнів. А учні, які є членами учнівського самоврядування, проходять перші кроки управлінця, самовдосконалюються, стають більш відповідальними, мобільними, завзятими; формується їх особистість. Учні вчаться демократії, співробітництву, мистецтву жити і працювати в колективі. Робота в учнівському парламенті допомагає багатьом учням адаптуватися в цьому світі, допомагає (у виборі професії), дає змогу бути конкурентоспроможним на ринку праці, допомагає визначитися в житті.

Випускниця Ірина Сайфуліна (перша голова учнівського парламенту, напівсирота, із багатодітної сім’ї) – сьогодні ведучий підприємець усфері побутових послуг.

Олена Караваєва – член учнівського парламенту, сирота, зараз є студенткою ХПІ.

Добровольський Сергій – член Учнівського Парламенту, сирота, зараз студент Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) навчається у магістратурі.

Кобзаренко Ганна член Учнівського Парламенту, сирота студентка Народної педагогічної академії ім. Г.Сковороди, працює заступником директора з навчально-виховної роботи в Ізюмському училищі.

Якименко Ганна, яка була членом учнівського парламенту, зараз є студенткою УІПА та працює ведучим закрійником з пошиття одягу.

Данильченко Марина – член учнівського парламенту та голова волонтерського загону, отримавши великий досвід в роботі учнівського самоврядування, стала переможцем міського конкурсу „Людина року - 2006” в номінації „Учні ПТУ”, та переможцем обласного конкурсу „Людина року - 2006” в номінації „Волонтер”.

Випускниця училища Матвійчук Ю.М. - майстер виробничого навчання є переможцем чемпіонату України з перукарського мистецтва „Чарівна зачіска” 2006 р. та переможець міського конкурсу „Людина року 2006”.

Учнівське самоврядування дозволяє учням училища розкрити такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність та конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним фактором формування демократичних, правових засад і традицій у міжособистісному спілкуванні учнівської молоді, їх підготовки до розбудови громадянського суспільства нашої України.

Підсумовуючи, зазначимо, що доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, вияву самостійності учнівської молоді, самоствердженню у суспільно-значущій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Досвід переконливо показує: Учнівська республіка – це ефективна форма підготовки свого гідного і прогресивного майбутнього.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Андрианова Д.Д. Ученическое самоуправление / Д.Д. Андрианова // Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе.-2004.-№6.-С.99-101.


Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник.-К.: ІЗИН, 1988.-204с.


Бойко Л.М. Нова парадигма виховання.- К.: ІЗИН, 1996


Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст..») // Освіта.-1991.-25 червня


Конвенція ООН про права дитини.-К.: Столиця, 1997 (ЮНІСЕФ)


Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004р.


Карпенчук С.І. Самовиховання особистості.-К.: ІЗИН, 1997


Молодь і закон: Збірник нормативних документів / Упоряд. Н.І. Косарєва -К.: ІЗИН, 1997


Прибиловська Н.В. Система виховної роботи (досвід СОШ №52 м. Харкова) / Н.В. Прибиловська, Н.В. Семихат // Управління школою.-2003.-№25.-С.21-31.


Прибиловська Н.В. Організація учнівського самоврядування (з досвіду роботи СОШ №52 м. Харкова) / Н.В.Прибиловська // Виховна робота в школі.-2005.-№6.-С.34-44.


Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений / М.И. Рожков, Л.В. Байборозова.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-С.96-105.


Селиванова Н.Л. Что мы знаем сегодня о воспитательной системе / Н.Л. Селиванова // Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной работе.-2005.-№5.-С.20-22.


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію училищного огляду-конкурсу


на кращу кімнату та поверх у гуртожитках "У колі друзів"


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Огляд-конкурс на кращу кімнату і поверх у гуртожитках "У колі друзів" проводиться адміністрацією та учнівським парламентом ПТУ№40.

1.2. Огляд-конкурс проводиться з вересня по травень 2006-2007 н.р.


^ 2. МЕТА ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

Огляд-конкурс гуртожитків проводиться з метою:

- сприяння розвитку соціального самовизначення учнівської молоді, творчого потенціалу, покращення житлово-побутових умов.


^ 3.ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ:

3.1. Розвиток господарчо-побутових умінь і навичок учнів.

3.2. Підвищення ролі учнівського самоврядування у гуртожитках, виховання бережливого і господарського відношення до суспільного майна та колективної праці.

3.3. Розвиток ініціативного, творчого відношення учнів до побуту та раціональне використання вільного часу.

3.4. Сприяння розвитку колективної творчості та естетичного смаку учнів.

3.5. Активізація роботи Ради гуртожитках.

3.6. Підвищення ефективності роботи гуртків, спортивних секцій, виховних заходів.

3.7. Активізація роботи вихователів.


^ 4. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

В огляді-конкурсі беруть участь усі учні, які проживають у гуртожитках №1 і №2.

5. ОРГКОМІТЕТ І ЖУРІ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

5.1. Оргкомітет і журі огляду-конкурсу створюються на підставі наказу директора училища з числа адміністрації училища, медпрацівників, коменданта гуртожитку, психолога, органів учнівського самоврядування.

5.2. Оргкомітет і журі огляду-конкурсу є робочим органом.

5.3. Журі огляду-конкурсу виконує такі функції:

- оцінює, аналізує результати огляду-конкурсу;

- визначає переможців огляду-конкурсу;

- узагальнює результати огляду-конкурсу.

5.4. Журі підводить підсумки огляду-конкурсу за І і ІІ півріччя.


^ 8.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

8.1. За результатами огляду-конкурсу на кращу кімнату і поверх гуртожитків "У колі друзів" журі визначає переможців.

8.2. Переможці конкурсу на кращу кімнату нагороджуються грошовими винагородами та спортивним інвентарем.

8.3. Переможці конкурсу на кращий поверх (актив поверху) нагороджуються безкоштовними екскурсійними путівками.

8.4. Вихователь кращого поверху нагороджується грошовою премією.


Голова журі: Чуйкова К.М., заст.директора з НВР


Члени журі:

1. Котко В.М. – голова профспілки

2. Прилепа В.М. – вихователь

3. Столбовська О.І. – вихователь

4. Радченко О.В. – вихователь

5. Коцюба В.М. – вихователь

6. Вензик Н.А – зав.гуртожитками

7. Каратаєва Ю. – член Ради гуртожитку

8. Загревська О. – член Ради гуртожитку


Додаток


ПРОГРАМА

психолого-педагогічної допомоги, підтримки і соціального захисту дітей-сиріт ПТУ№40 м. Харкова


Мета: Створення оптимальних соціально-педагогічних і психологічних умов, розвиток функціонування особистості, надання допомоги в реалізації соціальних потреб, та адаптації в суспільстві дітей-сиріт.


Завдання:

 • здійснення соціальної психолого-педагогічної допомоги дітям-сиротам, які зазнають труднощі щодо адаптації у суспільстві;

 • формування творчої активності особистості;

 • формування трудових навиків та професійної майстерності;

 • формування здорового способу життя;

 • надання консультативної допомоги з різних питань;

 • формування навиків спілкування з підлітками та дорослими;

 • забезпечення умов щодо реалізації творчих можливостей сиріт;

 • формування у учнів комунікативних навичок, умінь розуміти себе та інших;

 • формування навичок ведення домашнього господарства;

 • формування навичок в організації побуту.Учасники програми:

1. Діти-сиріти.

2. Адміністрація училища (директор, заступники директора).

3. Медичний працівник.

4. Психолог.

5. Класні керівники.

6. Майстри виробничого навчання.

7. Вихователі гуртожитків.

8. Керівники гуртків.

9. Учнівський парламент.Похожие:

«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» icon17. 11. 2010р у Харківському вищому училищі сфери послуг відбулася обласна школа передового педагогічного досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи К.
Харківському вищому училищі сфери послуг відбулася обласна школа передового педагогічного досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconТема: До проблеми соціалізації особистості
Соціалізація допомагає людині гідно жити та займатися діяльністю серед людей, поважати, захищати та творити соціальні цінності. Існує...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconУдк 159: 922. 8 В. Р. Олексюк особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів анотація
Значено, що збагачення потенційних можливостей особистості дитини істотно залежить від багатства її зв’язків із соціальним і природним...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconПрограма з дисциплини «основи соціалізації особистості»
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconУдк 159. 923 Діагностика схильності до інтернет-залежності у осіб юнацького віку янович Олександра Олександрівна
В статті розглядається проблема Інтернет-залежності і її впливу на формування особистості молодої людини. Акцент зроблено на необхідності...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconТехнологія побудови уроку як цілісного творчого процесу
Провідною метою освіти сьогодення є виховання особистості учня-діяча. Такий учень має володіти певними знаннями, уміннями, якостями....
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconТ. О. Русланова " " 2009 р. П л а н роботи науково-методичного центру професiйно-технiчної освiти у харкiвській області на червень 2009 року обласні семінари-практикум
Аксіологічний підхід у системі роботи психологічної служби птнз щодо соціалізації особистості учня
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» icon«Плинна сучасність»: проекції на соціальну психологію особистості
Стрижнем формування соціальності виявлялися процеси соціалізації, що формували слухняну одноманітність загальної згоди та спільність...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconТ. Ф. Алєксєєнко умови позитивної соціалізації дитини у сім’Ї
Про те, як подібні методи виховання впливають на дитячу психіку, більшість батьків, як правило, не задумуються. А даремно. Адже повноцінний...
«Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування)» iconЗаліщицьке регіональне відділення тосдс
Огірки можна розміщувати в овочевих та польових сівозмінах. В овочевих сівозмінах їх необхідно розміщувати після помідорів, ранньої...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов