Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\

Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор' єва Г. Д., викладач Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»НазваниеМетодика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор' єва Г. Д., викладач Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»
Дата конвертации22.05.2013
Размер60.23 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами


Григор' єва Г.Д.,

викладач Державного навчального закладу

«Харківський професійний ліцей будівельних технологій»


Одним з професійно-технічних навчальних закладів в Харківській області, що здійснює прийом на навчання учнів з особливими потребами є ДНЗ “Харківський професійний ліцей будівельних технологій”. Минув певний час від початку впровадження інклюзивної освіти, тому виникла необхідність узагальнити набутий досвід, окреслити проблемні питання, визначити перспективи співпраці професійно-технічної освіти з органами місцевої влади, з громадськими організаціями, які опікуються проблемами таких дітей.

Потрібно зазначити, що спочатку колектив навчального закладу зіткнувся з багатьма труднощами. Учням з особливими потребами необхідно було опанувати термінологію, адаптуватися до навчально-виховного процесу, а педагогічним працівникам – вивчити специфіку роботи з такими дітьми, знайти з ними спільну мову.

Але в цілому реалізація програми дала поштовх до надання можливості навчання дітей з особливими потребами у ПТНЗ. Узагальнюючи здобутки пройденого шляху до толерантної освіти, зазначимо, що колектив нашого навчального закладу перестав побоюватись приймати на навчання дітей з фізичними і розумовими обмеженнями і за цей час ми набули певного досвіду щодо здійснення їх професійної підготовки.

Наступний етап на шляху до толерантної освіти пов’язаний із втіленням у життя відпрацьованих навчальних планів, особливих методик та програм для професійного навчання осіб з особливостями розвитку. Вони повинні бути спрямованими на адаптацію і реабілітацію молоді на рівні сучасних вимог педагогічної науки. Програмою іспити не передбачені, але після закінчення навчання всі учні підлягають обов’язковій Державній кваліфікаційній атестації. Навчання триває 3 роки і весь цей час поруч з учнями - досвідчені викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, які не тільки навчають професії, а й допомагають учням адаптуватися до умов життя в суспільстві.

Діяльність педагогічного колективу навчального закладу у цьому напрямку направлена на формування соціальної компетенції учнів з особливими потребами, сприяння повноцінному гармонійному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів, успішній соціалізації в учнівській групі та в суспільстві загалом. Учні, які вчора читали по складах, сьогодні досягли значних успіхів. Вони оволодівають уміннями та навичками роботи на комп’ютері, виконують креслення, малюнки, отримують другий розряд та працевлаштовуються на будівельні підприємства Харкова. В ліцеї, крім штатного практичного психолога, працюють соціальний педагог та юрист. Про ефективність професійної реабілітації свідчить те, що випускники самостійно виконують письмові екзаменаційні (творчі) роботи.

Діяльність нашого навчального закладу щодо професійної підготовки учнів з особливими потребами за багато років довела, що їх підготовка разом з іншими категоріями учнів в професійно-технічних навчальних закладах має бути обов’язковою.

Для профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді області ліцей постійно організовує Дні відкритих дверей, що відображають роботу учнів будівельних професій, проводяться екскурсії, виступи агітбригад тощо. Навчальні кабінети спецтехнології, охорони праці, креслення, матеріалознавства на інших дисциплін, лабораторії мулярних, штукатурних і малярних робіт ліцею наочно демонструють не тільки можливості сучасного будівництва, а й створюють уявлення для учнів шкіл регіону про особливості та можливості майбутньої професії. Майстри виробничого навчання працюють над розробкою інструкційно-технологічних карток для проведення уроків з професійної підготовки. Матеріальна база навчального закладу постійно поповнюється сучасними будівельними матеріалами, інструментами та устаткуванням. Саме завдяки відкритому середовищу в ліцеї вони мають можливість отримати не лише освіту, а й робітничу професію.

Оскільки учні з особливими потребами виховувалися і навчалися в спеціальних школах-інтернатах і були, так би мовити, ізольовані від суспільства, то часто перед викладачем постає додаткова проблема: зацікавити учня. Важливо правильно вибрати засоби та методи навчання, які б забезпечували оптимальні умови формування професійних знань, умінь і навичок, а також створювали на кожному уроці мотиваційні моменти. На початкових етапах навчання педагоги використовують репродуктивні методи, а також– спеціально розроблені інструкції та інструкційно-технологічні картки, схеми, таблиці, які допомагають учням у більш доступній формі, за набагато менший час, більш продуктивно вивчити новий матеріал.

Важливу роль у підготовці та вихованні кваліфікованого робітника відіграє рівень кваліфікації і майстерності самого педагога, його вміння довести свої знання до кожного учня, володіючи різноманітністю та гнучкістю методів навчання.

Обов’язковими умовами такого навчання є:

 • висока активність учнів у навчально-виховному процесі;

 • опора на їхній суб’єктивний досвід;

 • створення на уроках проблемних ситуацій тощо.

Це і є інтерактивне навчання, яке моделює майбутню професійну діяльність, надає сенс практичному навчанню, мотивує тих, хто навчається.

Використовуючи інновації для цієї категорії учнів, необхідно:

 • створити умови для творчої самореалізації учнів;

 • підвищити мотивацію до навчання;

 • сприяти розвитку інтелектуальних здібностей;

 • розвивати самостійність учнів, їх творчі здібності;

 • формувати в учнів естетичні смаки та навички виконання роботи на всіх етапах;

 • здійснювати самоконтроль у процесі виконання робіт;

 • прищеплювати учням любов до професії.

Для досягнення необхідного результату основними шляхами формування мотивації на уроці педагоги застосовують різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів шляхом:

 • опрацювання тексту за технологією «Незакінчене речення»;

 • використання творчих завдань;

 • пізнавальних ігор та ігрових ситуацій;

 • створення проблемних ситуацій;

 • використання технології «Мозкова атака».

Вибираючи з безлічі методів і форм навчання ті, які в конкретній ситуації дають найліпший результат, викладачу потрібне тільки бажання донести до учнів ті знання, той багатий накопичений досвід, якими він володіє.

Особливостями методики проведення уроків з професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами в моїй роботі є:

1.Створення умов адаптації з отримання професійного навчання:

 • використовую написання ключових слів на дошці;

 • надаю учням кілька вербальних підказок під час переходу до іншого виду діяльності;

 • складаю індивідуальні плани корекційної роботи, які передбачають розширення способів і методів навчання;

 • враховую особливості розвитку кожного учня.

2. Створення модифікації в процесі професійного навчання:

 • застосовую різноманітні методи навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів;

 • приділяю увагу спілкуванню учнів з обмеженими можливостями з іншою категорією учнів.

3. Проведення комбінованих уроків, які допомагають учням адаптуватися до життя в соціумі.

4. Впровадження модульної технології навчання:

 • принципово новий підхід до модульного навчання, його організації;

 • подача теоретичних знань в обсязі, необхідному для оволодіння трудовими навичками, які є основою підготовки учнів з особливими потребами.

5. Використання сучасних засобів навчання:

 • використання комп’ютерних технологій, які сприяють ефективнішому розвитку мовлення, розвитку інтелекту, навчають складати міні-конспекти.

6. Перехід до інклюзивного навчання.

Отже, застосування різних методик проведення уроків професійно-теоретичного навчання для учнів з особливими потребами дає можливість кожній людині забезпечити професійну освіту, розвиток та удосконалення особистості протягом усього життя.Похожие:

Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Звіт про виконання умов контракту директором д ержавного навчального закладу «х арківський професійний ліцей будівельних технологій» а рабовим ю рієм п илиповичем
Державного навчального закладу «харківський професійний ліцей будівельних технологій»
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Міністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Давиденко В. Ф. – заступник директора з нвр д нз «Харківський поліграфічний цпто» відгук на доповідь викладача днз «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»
Доповідь спрямована на розвиток інклюзивної освіти учнів з особливими потребами, формування соціальної компетенції учнів, сприянню...
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\План роботи Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» на 2013 2014 навчальний рік
«Впровадження інноваційних технологій та позитивного досвіду з метою підвищення якості навчально – виховного процесу»
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Відгуки секції педпрацівників професійно практичної підготовки Державного навчального закладу «Харківський професійний монтажно – будівельний ліцей»
Доповідь «Інноваційна діяльність педагога в системі організації професійно-практичної підготовки учнів», надана майстром в/н дптнз...
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Звіт директора Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» Арабова Юрія Пилиповича за 2012-2013 навчальний рік
«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні», «Положенням...
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Звіт директора Державного навчального закладу "Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей" Каракуці Василя Івановича про виконання контракту за 2008-2013 роки
Державного навчального закладу “Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей” Каракуці Василя Івановича
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Відгук керівництва дптнз «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова» щодо проведення обласної науково-методичної інтернет-конференції за темою: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави»
Проведена Науково-методичним центром професійно-технічної освіти. На конференції були присутні делегації птнз згідно рознарядки,...
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Заходи Державного навчального закладу „Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей щодо виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року №756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»
Державного навчального закладу „Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей щодо виконання Указу Президента України від 28...
Методика проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при навчанні учнів з особливими потребами Григор\Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва
«Взаємодія навчального закладу із соціальними партнерами – запорука гарантованого працевлаштування випускника птнз»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов