Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей icon

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцейНазваниеДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей
Дата конвертации22.05.2013
Размер56.78 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Департамент науки і освіти Харківської обласної

державної адміністрації

Зміївський професійний енергетичний ліцей


«Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в ПТНЗ: основні підходи та сучасні інструменти»


Нікуліна І.П.,

викладач історії та правознавства


Харків 2013

У сучасній освіті накопичилась низка проблем. Потреба у їх вирішенні спонукає більш чітко визначитись з освітніми цілями, шукати нові освітні форми, здатні зняти протиріччя між потребами суспільства і можливостями освітньої системи. Частіше за все невдоволеність результатом навчання вбирає в себе такі аспекти: невідповідність масового освітнього результату освітнім стандартам, трансляція застарілих знань, надмірне перевантаження програм абстрактними знаннями. Невдоволеність процесом освіти базується на ірраціональній впевненості, що за допомогою нехитрих прийомів можливо зробити навчання легким і необтяжливим заняттям. Невдоволення системою освіти є наслідком розчарування неефективністю вкладень в освіту у порівнянні з отриманою віддачею від неї.

Особливо актуальним в цих умовах є пошук нових освітніх можливостей, здатних забезпечити ефективність зусиль педагога, зацікавленість учнів у отриманні знань, наближення цих знань до реальності.

Сучасні розвиваючі методики ставлять за мету: активізувати пізнавальний інтерес учня, зробити його рівноправним учасником, суб'єктом освітнього процесу.

Необхідно так змінити особистісний стан усіх учасників освітнього процесу, щоб досягти гармонійного поєднання раціонального й емоційного, логічного й інтуїтивного, повідомлюючого й пошукового, змістовного й операційного, мотиваційного й самомотиваційного компонентів.

Щоб підвищити рівень засвоєння матеріалу на уроках суспільно-гуманітарної підготовки необхідно використовувати різноманітні прийоми, методики, технології. Чим ширший діапазон використаних засобів, тим тоншим, особистісно-точним є освітній вплив. У цій важливій справі педагогу допоможе персональний комп'ютер і інші технічні засоби.

Технічні засоби навчанні (ТЗН) - сукупність технічних пристроїв з дидактичним забезпеченням, що застосовуються у навчально-виховному процесі для пред'явлення й обробки інформації з метою її оптимізації. ТЗН поєднують два

поняття; технічні пристрої (апаратура) і дидактичні засоби навчання (носії інформації), які за допомогою цих пристроїв відтворюються.

Існують візуальні, аудіальні, аудіовізуальні технічні засоби. Ці групи ТЗН, у свою чергу, можна розділити на знаково-графічні (наочні стенди, візуальна й аудіовізуальна апаратура), демонстраційні (діючі моделі), лабораторні (лабораторні стенди), мультимедійні (комп'ютери і інша оргтехніка).

Використання сучасних технічних засобів, зокрема персонального комп'ютера, логічно зробить більш ефективною роботу педагога як на уроці, так і під час підготовки до нього (набір і розмноження різнорівневих завдань, створення опорних конспектів, схем, тестів, презентацій та ін.). Цікаві рекомендації із застосування технічних засобів навчання в навчальному процесі дають Ю.К. Бабанський, Є.Л. Бєлкін, У.П. Беспалько, І.І. Дрига, Г.М. Коджасапірова.

Ні для кого не є секретом, що найбільшої зацікавленості від сучасного учня можливо домогтись за допомогою використання комп'ютера в навчальному процесі. Використання ПК дозволяє спиратись в першу чергу на зорове, а не на традиційне слухове сприйняття. Це дає можливість маніпулювати моделями, створювати певні ейдетичні образи, а також, що дуже важливо, дозволяє розвивати вміння учнів працювати самостійно, надавати й отримувати допомогу один від одного.

Застосування інформаційних технологій підвищує ефективність уроку в декілька разів. Цьому є пояснення.

По-перше, більш ефективним є поєднання аудіовізуальних засобів передачі інформації. За даними ЮНЕСКО - коли людина слухає, вона запам'ятовує 15% вербальної інформації, коли дивиться - 25% зорової інформації, коли бачить і слухає - 65% отриманої інформації.

По-друге, спрацьовує принцип навчання через практику: «Розкажи, - і я забуду; покажи, - і я запам'ятаю; надай можливість зробити самому – і я навчусь!».

І по-третє, учні завжди відчувають живе зацікавлення комп'ютерною технікою, це дуже сучасно, учні позиціонуються як «нове покоління». Вони відчувають себе значущими, прогресивними, і це почуття особистої значущості й спонукає учнів до самостійної роботи. Щоб ефективно здійснювати такі дії, необхідно засвоїти метод фасилітації, так званої відстороненої й ненав'язливої взаємодії педагога і учня. Викладач свідомо зменшує свою частку у освітньому процесі, відходить в бік й шукає можливості «підвести вгору» учнів, надихнути їх впевненістю.

Парадокс і величезна складність в тому, що педагогу необхідно розвивати своє «Я» (потрібно утримувати увагу аудиторії, яка може не бажати вести необхідну розмову у визначений час) й водночас відсторонювати, «прибирати» його заради створення «Я» учня. Стати на деякий час не-«Я», розчинитися у інформації, відмінити існуючі знання, а потім злетіти у височінь авторитету, дати оцінку, керувати напрямком думки - це балансування на межі повного самоконтролю. Якщо викладач не втримається в цій позиції, його затягне влада, «Я» педагога почне заповнювати собою весь освітній обсяг, а учні почнуть або нудьгувати, або відчують роздратування. І саме наявність комп'ютера здатна нівелювати цю складність: зміщено інформаційний центр, та й оцінку виставляє комп'ютер. Зрозуміло, що за ПК стоїть людина, але психологічно створюється відчуття людської корпоративності.

У своїй практичній роботі я застосовую персональний комп’ютер, наприклад при:

 1. вивченні теми уроку в аудиторії учнями самостійно, в парах, в малих
  групах (наприклад, використовую ігрову оболонку «Форт-Буайар») з пошуком
  ключових слів з метою забезпечити уважне читання тексту; ті учні, які раніше
  виконали завдання, відсилають знайдені ключові слова на експертний комп'ютер;

 2. закріпленні знань, отриманих або самостійно під час виконання
  певних проектів, або на попередніх уроках, шляхом вирішення кейсових ситуацій
  (учні об'єднуються у певні експертні групи і виконують підготовлені викладачем завдання);

Наприклад, для вирішення певних юридичних задач група аналітиків заповнює схему: відбирає правильні відповіді, копіює і розміщує у підготовлену таблицю. Група адвокатів заповнює позовну заяву, в якій пропущено фрагменти тексту. Ці пропущені фрагменти розташовані нижче, шляхом копіювання й розміщення їх необхідно вписати у потрібні місця. Більш підготовлені учні можуть обрати групу «судді» й, опрацювавши підготовлені «Нотатки суддів», винести судове рішення. Для бажаючих є група психологів, яка вивчає папку з рекомендаціями і розглядає кейсову ситуацію з боку загальної чи життєвої психології.

 1. проведення бінарних уроків у межах роботи творчої групи «Інтеграція і пошук» (наприклад, «Юридичний аукціон» з веденням рахунку у комп'ютерному вигляді);

 2. здійснення «замірів» психологічного стану під час проведення уроків з використанням елементів ноосферної педагогіки;

Учні обирають «заливку» певного кольору для заповнення спеціальних клітин на початку уроку і наприкінці уроку. Викладач аналізує динаміку зміни психологічного стану учнів після використання елементів здоров'язберігаючої методики. За бажанням учні можуть створювати «образон» (малюнок навчального образу) як на папері олівцями, так і за допомогою програми Paint

 1. використання учнями вдома Інтернету для написання рефератів,
  створення презентацій для захисту проектних робіт;

 2. проведення різноманітних опитувань, тестувань, тематичного
  оцінювання.

Так учні, об'єднані в групи по 3-4 учасника, лотереєю отримують певний номер. У спеціальній опитувальній тематичній папці знаходять за цим номером питання, вивчають допоміжні матеріали до нього і готують спільну відповідь.

Цікавим для автора доповіді є використання майстра тестів. Викладач реєструється на сайті master-test.net і отримує можливість створювати для себе власні тести. За бажанням він може розмістити (опублікувати) ці тести для використання іншими педагогами. Я вже розмістила власний тест і запрошую усіх до плідної співпраці й обміну напрацюваннями.Похожие:

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування
Стажування це одна з форм навчання, або складова післядипломної освіти на рівні з перепідготовкою, спеціалізацією, розширенням профілю...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Чугуївський професійний аграрний ліцей
Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей
...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі Доповідь на тему: Реалізація
Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета „Фізична культура”
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування 61023 Харків, вул.
План-графік проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіади з охорони праці
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов