Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію icon

Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференціюНазваниеВідгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію
Дата конвертации22.05.2013
Размер73.34 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію

на тему "Підвищення якості професійного-технічної освіти як складова освітньої політики держави"

Харківський професійний ліцей машинобудування


Вивчивши матеріали інтернет-конференції, хочемо відзначити актуальність проблеми розвиток когнітивних навичок учнів у доповіді «Розвиток когнітивних навичок учнів засобами інтелектуальних змагань» викладач фізики Шевченківського професійного аграрного ліцею Вельможна Оксана Петрівна акцентує увагу на розвиненої підростаючої особистості, культивування знань, пробудження інтересу й прагнення до навчання та іншої праці, розвиток розумових здібностей і підготовка до успішного навчання в навчальному закладі. Доповідач звертає увагу на важливу роль на суттєві компоненти інтелектуальних ігор, що можуть бути використані на будь-якому уроці чи занятті. В доповіді головний позитивний чинник гри – спроможність стимулювати пізнавальну активність і викликати потребу вчитися, знати, довідуватися, досліджувати. Існує кілька видів інтелектуальних ігор: ребуси; кросворди, сканворди, чайнворди; головоломки; конкурси знавців-ерудитів.

Крім того, Вельможна Оксана Петрівна звертає увагу пізнавальний інтерес не є вродженою стійкою властивістю особистості, а формується у процесі життя під впливом умов і факторів, які сприяють його виникненню й поглибленню. Саме цим і обумовлюється необхідність його стимулювання, яке здійснюється за допомогою таких засобів, як використання дидактичних ігор у процесі навчання; створення ефекту здивування й емоційного захоплення; збагачення програмного матеріалу додатковою інформацією; оптимальне поєднання творчих та репродуктивних завдань; використання інтерактивних методів навчання; стимулювання пізнавального інтересу через ефект незавершеності; використання методів змагання та заохочення, створення ситуації успіху на уроці тощо. Важливо, також, щоб кожен викладач свого предмета проводив спостереження за навчальною діяльністю учнів й відмічав для себе ті методи, прийоми та форми роботи, які сприяють активізації учнів, появі в них допитливості та пізнавального інтересу з метою їх подальшого застосування у процесі організації навчального процесу у Шевченківському професійному аграрному ліцеї.

Після ознайомлення та обговорення доповіді проблеми використання регіонального компоненту при викладанні історії у доповіді «Використання регіонального компоненту при викладанні історії». Викладач історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Закорко І.В. зробив наступний висновок: викладання історії вимагає сьогодні від викладача творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів, засобів, технологій.

У сучасному українському суспільстві, у якому відбувається національне і культурне відродження, становлення Української державності, проходять соціально-демократичні перетворення, демократичні процеси виняткова роль належить краєзнавству, яке виконує важливі науково-пізнавальні та виховні функції.

Актуальним в роботі для викладача історії є вихід на нові методичні орієнтири викладання предмета. Урок буде цікавішим і кориснішим, якщо:

Буде цікавіший і зрозуміліший зміст;

Буде можливість для висловлювання власних думок;

Будуть активно використовуватись дискусії та полеміка;

Викладачем буде організована робота з різноманітними джерелами інформації;

Коли викладач матиме повагу до думки учнів;

Буде можливість працювати в групах.

На уроках з історичного краєзнавства робота спланована таким чином, що поєднує традиційні методи навчання з інноваційними та практичними заняттями. Методи викладання матеріалу найчастіше застосовуються не окремо, а комбінуються, доповнюють один одного, переходять з одного в інший.

Досвід показує, що використовуючи місцевий краєзнавчий матеріал на уроці і безпосередньо в музеї, викладач значно підвищує активність учнів, їх свідоме ставлення до занять історією.

Доповідач зазначає, що якщо робота організована поступово, часу на осмислення дій і тренування вистачає, то учні набувають позитивний досвід роботи, відчувають задоволення собою, викладачем, діяльністю, а саме ці емоційно-ціннісні відношення є дуже важливими в процесі навчання.

У своїй доповіді "Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи" викладач фізичної культури Чугуївського професійного аграрного ліцею Соломаха Д.В. акцентує увагу на фізичне виховання як важливу складову з огляду перш за все оздоровлення учнів, які перебувають під опікою соціально-педагогічних інституцій. Доповідач звертає увагу на важливу роль ситуацію із станом здоров’я населення в Україні. Розв’язання проблеми є кардинальна зміна поглядів людини на причини і наслідки здоров’я, формування основ здорового способу життя. В доповіді досвід роботи навчальних закладів де введено більше годин фізкультури, показує, що збільшення часу для занять фізкультурою не тільки поліпшує фізичний розвиток учнів, а й сприяє підвищенню їх успішності з інших предметів. Чергування занять фізичними вправами з розумовою працею забезпечує швидке відновлення працездатності.

Крім того, Соломаха Д.В. звертає увагу фізичні вправи через всі системи організму стимулюють розумову активність, діють на кору головного мозку. Встановлено, що після короткочасних інтенсивних навантажень поліпшується пам'ять, увага та мислення.

Зміцнення та збереження здоров’я учнів - головне завдання фізичного виховання. Виконання цього завдання здійснюється шляхом систематичного залучення учнів до рухової діяльності, проведення фізичних тренувань з метою збільшення функціональних можливостей організму, заповнення вільного часу учнів заняттями, фізичними вправами, що є одним з засобів відвернення їх від поганих звичок та пропагандою здорового способу життя.

Після ознайомлення та обговорення доповіді заступника директора з навчально-виховної роботи Зміївського професійного енергетичного ліцею Нестеренко А.А., на тему «Правовий аспект виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі» зробили наступний висновок: наданий матеріал відповідає сучасним вимогам до Правового аспекту уроках на уроках правознавства. Викладач застосовує різні засоби навчання, які сприяють якісному оволодінню практичних умінь та навичок. Мета уроків сприяти формуванню єдиного виховного середовища, головною метою якого є особистість дитини, її успішність і соціалізація. Впровадження Правового аспекту реалізує задачі, які стоять перед кожним сучасним викладачем, а саме: зацікавити та залучити учнів до самостійної роботи.

В матеріалі на тему «підвищення якості математичної освіти в умовах упровадження нових підручників з математики» викладач математики вищої категорії ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» Картавих Т. О. розглядається питання про якість освіти, постійне оновлення технологій, прискореного впровадження інноваційних технологій, її швидкої адаптації до політичних, економічних та технологічних змін у світі. Викладач застосовує різні засоби навчання, які сприяють якісному оволодінню практичних умінь та навичок. В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення природничо-математичних предметів до навчальних планів усіх рівнів освіти, поліпшення природничо-математичної підготовки учнів. Результатами роботи вчителя, фундаментальна природничо-математична освіта є одним з основних факторів розвитку особистості, що потребує оновлення її змісту з урахуванням суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки та виробництва, запровадження сучасних методів навчання, поліпшення якості підготовки та видання навчально-методичної літератури, удосконалення механізмів оцінювання результатів навчальної діяльності.

В матеріалі на тему ««Формування екологічного світогляду учнів ПТНЗ та його місце в становленні загальної культури майбутнього робітника» викладач біології І категорії Ізюмського професійного ліцею Черкашина Н.В. розглядається питання про формування під впливом екологічних проблем сучасності і розкриває перед людиною можливі шляхи їх вирішення на основі гармонізації взаємодії людини і природи. Актуальними досягненнями мети екологічного виховання сприяють проведення творчих конкурсів на екологічну тематику, екологічних турнірів фізиків, хіміків, біологів, математиків, розвиток системи екологічних проектів, спрямованих на вирішення локальних екологічних проблем, участь у різноманітних екологічних проектах. Викладач застосовує методами екологічних досліджень: спостережень, вимірів, взяття проб, експериментального картування, моделювання, моніторингу, прогнозу і т.п. Викладач застосовує різні засоби навчання, які сприяють якісному оволодінню практичних умінь та навичок.

Крім того, Черкашина Н.В. звертає увагу на глибоку демографічну кризу в Україні. Різке загострення проблем здоров’я підлітків негативні екологічні наслідки аварії на ЧАЕС, соціально економічну нестабільність в державі ініціативна група викладачів під керівництвом директора Колесник Л.В. розробила систему роботи ліцею як школа сприяння здоров’ю «Здоров’я – мудрих гонорар». Робота охоплює як учнівський контингент, так і колектив навчального закладу, позитивно впливає на загальну культуру міста.


Познайомившись з матеріалами доповіді керівника фізичного виховання Харківський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі Булатова Н.Н.

«Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета "Фізична культура" зробили наступний висновок: наданий матеріал відповідає сучасним вимогам до диференційованого підходу при вивченні фізичної культури на уроках. Викладач застосовує різні засоби навчання, які сприяють якісному оволодінню практичних умінь та навичок. Впровадження диференційованого навчання - давно відомий і ефективний засіб здійснення індивідуального підходу до організації навчальної діяльності. Його застосування має бути систематичним і гнучким, відповідати змінам, які відбуваються у підготовці учнів. Складність завдань повинна визначатись, враховуючи можливості учнів засвоювати теоретичну інформацію й оволодівати певною структурою рухових дій, а також проявляти фізичні та психічні зусилля.

Крім того, Булатова Н.Н. звертає увагу на визначення індивідуальних особливостей і здібностей допомагає вибрати оптимальну інтенсивність і обсяг окремих вправ, навчального заняття, мікроциклу, значно підвищуючи їх ефективність внаслідок використання дидактичних принципів доступності, індивідуалізації і свідомого ставлення до рухової активності у процесі фізичного виховання, оздоровчого і спортивного тренування.Похожие:

Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconВідгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію
«підвищення якості математичної освіти в умовах упровадження нових підручників з математики»
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconВідгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію
«Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та управління розвитком професійного потенціалу педагогів птнз»
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconВідгук Лозівського професійного ліцею на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію на тему «Підвищення якості професійно-технічної освіти важлива складова освітньої політики держави»

Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconВідгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію
Застосування різноманітних форм і методів навчання, дає можливість спонукати учнів до творчого пошуку, розвитку вміння працювати...
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconЗастосування методики модульного навчання як одного з важливих компонентів підвищення рівня професійної компетентності учнів птнз
Відгук на січневу науково-практичну інтернет-конференцію 2012 р. Харківського професійного ліцею машинобудування
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconВідгук педагогічних працівників пту№60 смт. Кегичівка Харківської області на роботи педпрацівників, подані на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію на тему "Підвищення якості професійного-технічної освіти як складова освітньої політики держави"
Ись вивчення та обговорення матеріалів інтернет конференції на тему: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої...
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconХ міжнародну науково-практичну конференцію „Інтенсивні технології у свинарстві” 11-14 вересня 2013 року в Парк-отель „Порто Маре”
Тваринпром” спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Інститутом свинарства І апв наан, буде проводити...
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconЗапрошені на науково-практичну конференцію 11 квітня 2009 року
Ректор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік анп україни
Відгук на січневу науково-практичну Інтернет-конференцію iconРекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Бібліотека як науково-інформаційний, освітній та культурний центр вищого навчального закладу»
Науковою бібліотекою імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено міжнародну науково-практичну...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов