Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів icon

Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладівНазваниеВідгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
Дата конвертации22.05.2013
Размер89.92 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Вих № 15 від 17.01.2013р.

Директору НМЦ ПТО

в Харківській області

Руслановій Т.О.Відгук

Харківського професійного електротехнічного ліцею

щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів


1. Секція педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки та виховної роботи.

У навчальному закладі проводились вивчення та обговорення матеріалів інтернет - конференції на тему: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави». На розширеному засіданні методичної комісії були розглянуті представлені доповіді.

Викладачами була відзначена доповідь Картавих Т.О. «Підвищення якості математичної освіти в умовах упровадження нових підручників з математики», в якій доповідач акцентує увагу на тому, що однією з необхідних умов поліпшення якості знань учнів є новий сучасний підхід до навчання. Для цього необхідно застосовувати інтерактивні технології навчання, спираючись на матеріали чинних підручників . Доцільним є також підготовка методично-дидактичних матеріалів з урахуванням матеріалів, поданих у підручниках.

Цікавою видалась позиція викладача Черкашиної Н.В., викладена у доповіді «Формування екологічного світогляду учнів ПТНЗ та його місце в становленні загальної культури майбутнього робітника». Автор зауважує, що практична діяльність учнів повинна бути орієнтована на вирішення реальних місцевих екологічних проблем, проведення природоохоронних акцій. Також у роботі наведені приклади для розв’язання творчих завдань екологічного змісту.

Зацікавленість викликала доповідь Вельможної О.П. «Розвиток когнітивних навичок учнів засобами інтелектуальних змагань». В ній доповідач розкриває прийоми і технології інтелектуальних ігор, наголошуючи на тому, що вони розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, тренують пам’ять.

У роботі Рижинко В.С. «Якість мовної освіти та її вплив на рівень вихованості учнів ПТНЗ» докладно викладені теоретичні засади мовної освіти, яка має на меті розвиток мовної особистості. Автор зазначає, що комунікативна спрямованість у методиці викладання мови дає змогу підвищити якість мовної освіти, а використання різних методів і форм роботи на уроках сприяє розвитку мовної особистості учнів.

Тема, яка аналізується у доповіді Сухіліна М.В. «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» викликала інтерес у викладачів. Автор розглядає фактори і чинники, що впливають на системний розвиток інноваційного потенціалу педагогів, наголошуючи на тому, що надзвичайно актуальною є мотивація педагогів до інноваційної діяльності. Таким чином, у процесі розкриття інноваційного потенціалу педагога дуже важливе значення відіграє особистісний потенціал.

Автор доповіді «Підвищення якості сучасного уроку шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури» Пилипенко З.І. переконана, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Тому автор докладно подає приклади використання інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій на уроках світової літератури.

Цікавою видалась доповідь Закорко І.І. «Використання регіонального компоненту при викладанні історії», в якій зазначається, що використання краєзнавчого аспекту при вивченні історії значно підвищує активність учнів, їх свідоме ставлення до занять історією. Робота базується на власному досвіді автора, спрямованому на всебічний розвиток краєзнавчої роботи.

Актуальною є доповідь Нікуліної І.П. «Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в ПТНЗ: основні підходи та сучасні інструменти». У ній підкреслюється важливість використання інформаційно-технологічних методів і прийомів на уроках суспільно-гуманітарної підготовки, при чому чим ширший діапазон використаних засобів, тим особистісно-точним є освітній вплив.

У доповіді «Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи» Соломаха Д.В. зазначено, що для того, щоб охопити учнів систематичними заняттями , фізичними вправами, треба виховати у них потребу фізичного удосконалення. Вирішення цього завдання потребує посилення виховної роботи, спрямованої на формування у кожного учня цієї проблеми. Таким чином, викладачі повинні планомірно формувати в учнів саме такий стан, який характеризується як потяг до виконання фізичний вправ з метою зміцнення здоров’я.

Автор доповіді «Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета «Фізична культура» Булатові Н.Н. зазначила, що у процесі фізичної підготовки для підвищення ефективності навчального процесу викладач повинен враховувати індивідуальні властивості й здатності фізичних якостей учнів. Успішність вирішення цих завдань залежить від того, наскільки добір засобів і методів доступний для учнів з урахуванням їхніх індивідуальних відмінностей.

^ Корх Л.В. «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді»

У виступі Корх Л.В. зазначено, що дитина зі слабкими фізичними можливостями та незадовільним станом здоров’я не може повною мірою засвоїти знання. То ж у навчальному закладі необхідно формувати культуру здоров’я.

Докладно йдеться про диференційний підхід до проведення уроків фізичної культури і здоров’я. Враховані різні форми роботи, традиції та перспективи розвитку оздоровчих технологій. Окремо виділено просвітницьку роботу з учнями, педагогами та батьками. Яскраво показано особлива роль учнівського самоврядування, яке працює за власним планом та охоплює майже всі сфери учнівського життя. Не залишилися без уваги волонтерська робота та окремі програми з пропаганди здорового способу життя.

^ Нестеренко А.А. «Правовий аспект виховної роботи в ПТНЗ»

Заступник директора з НВихР розкриває правовий аспект в виховній роботі ліцею через функції та форми освітньої, виховної та превентивної діяльності, які взаємопов’язані, доповнюють та збагачують одна одну. Розкриває мету, яка полягає у формуванні в учнів національної свідомості, патріотизму, правової, економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості. Вказані конкретні виховні масові заходи, які мають різні форми та зміст, але містять єдину ідею і мету. Вдало сформульовані мета і завдання профілактичної роботи як умови попередження асоціальної поведінки учнів.

^ Микитенко М.О. «Виховна робота в системі підготовки сучасного випускника ПТНЗ»

Заступник директора з НВихР проводить паралель та пряму залежність між чітко спланованим, та грамотно побудованим навчально-виховним процесом та адаптованістю до соціуму, гнучкістю, конкурентоспроможністю випускників ліцею. Доводить беззаперечну користь практичної художньої та технічної творчості учнів та працівників навчального закладу. Чітко вказує на основний метод виховної роботи – створення загального педагогічного середовища, впровадження нових форм виховної роботи, стимулювання педагогічної творчості.

Наведено приклад однієї з ефективних форм виховної роботи – конкурс «Панорама відкритих виховних годин». Доведено результативність подібної роботи. Логічно викладена послідовність взаємодії учнів, працівників ліцею, громадськості району, соціальних партнерів у творчому пошуку та зростанні майбутніх випускників навчального закладу.

Таким чином, інтеграція традиційних та інноваційних форм і методів навчання дозволяє підвищити якість професійно-технічної освіти, що, в свою чергу, сприяє розвиткові освітньої політики на державному рівні.

^ 2.Секція педагогічних працівників професійно-теоретичної підготовки

У навчальному закладі проводилось вивчення і обговорення матеріалів інтернет - конференції на тему: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави».

Обговорення матеріалів конференції проводилися на засіданнях відповідних методичних комісій. Особливу зацікавленість та актуальність виявили наступні доповіді:

- Доповідь викладача Краснокутського професійного аграрного ліцею Лисенко О.П. на тему: «Використання сучасних електронних засобів навчального призначення: реалії та перспективи». Викладач звертає увагу на те що завданням закладів професійно-технічної освіти – є підготовка конкурентоспроможного на ринку праці кваліфікованого робітника. Викладач наголошує на тому, що нині зростає рівень інтелектуальних запитів учнів, їхньої підготовки й водночас з’являються нові технології навчання, які й покликані підготувати майбутнього спеціаліста на принципово новому рівні. Впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання допомагає вирішити одне з ключових питань професійно-технічної освіти, дозволяє вивести урок на якісно новий рівень.

-Доповідь викладача ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище Паншина Л.А., на тему «Використання нових, нетрадиційних методик, які сприяють розвитку інтелекту та пізнавальних здібностей учнів ПТНЗ» в даній доповіді викладач наголошує на тому, що найголовнішим у діяльності педагога є спрямованість його роботи на підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників, її фундаменталізацію та гнучкість, створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного учня на основі індивідуального, диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів до процесу навчання. Реалізації саме цих завдань і сприяє використання нових, нетрадиційних методик та занять в навчальному процесі, робить заняття більш цікавішими для учнів, та продуктивними в наслідок чого відбувається розвиток інтелекту та пізнавальних здібностей учнів ПТНЗ.

- Доповідь майстра виробничого навчання Куп'янського професійного аграрного ліцею на тему: «Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників» У своєму виступі доповідач наголошує на тому що сучасний кваліфікований робітник у своїй професійній діяльності все частіше зустрічається з необхідністю виконувати дії в умовах, що постійно змінюються. Виникає необхідність відшукування і вибору найбільш раціональних способів вирішення технічних проблем. Метою і змістом професійної підготовки учнів є забезпечення такого рівня навчання, що відповідав би змісту, рівню і характеру праці сучасного робітника.

Створення проблемних ситуацій на уроках та їх аналіз — важливий резерв формування в учнів знань, умінь, інтелектуальних, вольових і емоційних рис, що дозволять їм вільно і ефективно діяти в подальшому в нестандартних умовах праці.

- Доповідь викладача Петрівського професійного аграрного ліцею Непочатова М.П. на тему: «Інноваційна діяльність педагога у процесі професійно-теоретичної підготовки учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю» у доповіді наголошується на тому що інноваційна діяльність педагога у процесі навчання активізує розумову активність учнів шляхом використання інноваційних прийомів і методів навчання, сприяє становленню конкурентоспроможного кваліфікованого робітника в професійно-технічному навчальному закладі, дає учню можливість оволодіти сучасними інформаційними технологіями, знаннями новітніх досягнень, стати професійно мобільним, креативним, швидко адаптуватись до змін на виробництві та постійно підвищувати свій професійний рівень.

- Доповідь викладача Рокитненського професійного аграрного ліцею Кучеренко Г.І. на тему «Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ при вивченні предмета «Охорона праці» в свойому виступі доповідач наголошує на важливості та актуальності, а головне своєчасності формуваня компетенцій у учнів ПТНЗ, зокрема при вивченні предмета «Охорона праці». Також доповідач пропонує методи та засоби формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ.

^ 3.Секція педагогічних працівників професійно-практичної підготовки

Ознайомившись з матеріалами доповіді Ясницької Т.І., майстра виробничого навчання Харківського професійного ліцею машинобудування на тему «Запровадження нових підходів до організації навчально-виробничого процесу шляхом використання сучасних інформаційних технологій», вважаємо, що представлена інформація є змістовною та актуальною, так як ігрове моделювання виробничого навчання дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Було розглянуто матеріали доповіді Паршикової Г.Є., майстра виробничого навчання ДПТНЗ «Харківського вищого професійного училища будівництва» на тему «Інноваційна діяльність педагога в системі організації професійно-практичної підготовки учнів»

У своїй роботі автор звертає увагу на важливість інноваційного навчання. Дається характеристика головних ознак професійної майстерності педагогічного працівника: оволодіння ефективними засобами передачі учням знань і умінь; уміння планувати і здійснювати педагогічний вплив; уміння встановлювати правильні взаємостосунки з учнями, уміння організовувати і спрямовувати їхню діяльність.

Доповідач наголошує, що різноманітність інноваційних технологій робить процес навчання дійсно творчим, збуджує зацікавленість учнів, поліпшує розуміння і засвоєння матеріалу. Інформатизація є необхідною умовою удосконалення навчального процесу, тому що з її розвитком відбувається відновлення змісту і форм навчальної діяльності як педагогічних працівників, так і учнів.

На думку педагогів Харківського професійного електротехнічного ліцею, усі вищезазначені доповіді мають практичну цінність, а досвід їх авторів має використовуватися у роботі ПТНЗ.Похожие:

Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції керівних та педагогічних працівників птнз,
Птнз, на тему “Якість професійно-технічної освіти — важливий чинник конкурентноспроможності випускників професійно-технічних навчальних...
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук Дворічанського професійного аграрного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
Педагогічні працівники ліцею вивчили матеріали січневої Інтернет-конференції 2013 року на тему «Підвищення якості професійно-технічної...
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук педагогічного колективу Панютинського професійного аграрного ліцею щодо матеріалів обласної науково-методичної Інтернет-конференції педагогічних працівників
Птнз «Підвищення якості професійно-технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconІнформація барвінківського професійного аграрного ліцею Відгуки до тем обласної науково-методичної конференції керівних та педагогічних працівників професійно- технічних навчальних закладів
«Шляхи підвищення громадської свідомості демократичних поглядів та активної життєвої позиції майбутніх громадян України»
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук щодо вивчення матеріалів науково-методичної конференції «Якість професійно-технічної освіти – важливий чинник конкурентоспроможності випускників професійно-технічних навчальних закладів» викладача Даниленко О. М
...
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconСекція директорів птнз відгук на доповідь директора Красноградського професійного ліцею Мирошниченко Н. В. «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в управлінні навчально-виховним процесом»
...
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук педколективу дптнз «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова» щодо матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників птнз «Підвищення якості професійно-технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Ознайомившись з матеріалами Інтернет-конференції, варто відзначити їх актуальність та змістовність
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconПрограма обласної науково-методичної конференції керівних та педагогічних працівників птнз, нмц пто у Харківській області, дбхтт
«Підвищення конкуретоздатності випускників професійно-технічних навчальних закладів: нові освітні механізми та шляхи взаємодії з...
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук бібліотекаря харківського професійного ліцею швейних технологій караван о. Е. На матеріали науково-методичної конференції для бібліотекарів птнз у доповіді Власенко С.
Відгук бібліотекаря харківського професійного ліцею швейних технологій караван о. Е. На матеріали науково-методичної конференції...
Відгук Харківського професійного електротехнічного ліцею щодо вивчення матеріалів обласної науково-методичної конференції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів iconВідгук бібліотекаря Харківського професійного ліцею будівництва Гордієнко О. О. на матеріали науково-методичної конференції для бібліотекарів птнз
Харківського професійного ліцею будівництва Гордієнко О. О. на матеріали науково-методичної конференції для бібліотекарів птнз
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов