Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей icon

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцейНазваниеДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей
Дата конвертации22.05.2013
Размер149.6 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністраціїІзюмський професійний ліцей


вул. Лізи Чайкіної, 24

м. Ізюм, Харківської обл.

64306, Україна

+прямая соединительная линия 238 05743 211 00


Вих. № 36 від 21.01. 2013р.

Директору НМЦ ПТО

Руслановій Т.О.


Направляємо відгуки педагогічних працівників Ізюмського професійного ліцею на матеріали січневої 2013 року інтернет – конференції.  1. Секція директорів ПТНЗ


Педагогічний колектив Ізюмського професійного ліцею з великою увагою ознайомився з доповідями директорів ПТНЗ . Актуальними є всі проблеми, що розглядались керівниками закладів ПТО. Корисними є напрацьовані шляхи вирішення цих проблем.

Про можливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх будівельників в результаті соціального партнерства, копіткої роботи та співпраці педагогічного колективу з виробничниками - замовниками кадрів, говориться в доповіді Амірбекова Г.Д., директора ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 м.Харкова, на тему :«Специфіка співпраці професійно-технічного навчального закладу з підприємствами-замовниками кадрів будівельних професій».Чітко окреслені шляхи якісної підготовки кваліфікованих робітників. Це програма дії для кожного ПТНЗ. Соціальне партнерство поки що залишається великою проблемою.

Директор Лозівського професійного ліцею ГонтаренкоІ.М.зробила акцент на досвіді роботи навчального закладу «Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та управління розвитком професійного потенціалу педагогів ПТНЗ». Хочемо відзначити актуальність та значущість застосування методики впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес, нетрадиційної системі методичного забезпечення, використання нестандартних форм та методів проведення педагогічних рад.

Велику зацікавленість викликала доповідь Мирошниченко Н.В., директора Красноградського професійного ліцею,на тему:«Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) в управління навчально –виховним процесом ліцею». В сучасних умовахпроблема створення технології інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника ліцею дуже актуальна,відкриває нові можливості адміністрування, прийняття оптимальних управлінських рішень.Вдалезастосування ІКТ допомагаєзробитинавчаннябільшцікавим , а час на йогопроведеннябільшефективновикористаним.Доповідьмаєглибокенаукове та практичнепідґрунтя в запровадженні ІКТ.  1. ^ Секція викладачів загальноосвітніх предметів.

Викладачі Ізюмського професійного ліцею висловлюють подяку всім викладачам, які підготували доповіді. Виконано великий обсяг роботи, підготовлені змістовні доповіді на високому науково-теоретичному рівні, які розкривають суть сучасного уроку, впровадження інтерактивних методів навчання, диференційованого підходу до учнів , сприяють виконанню основ реформування освіти.

Ми із задоволенням прослухали представлені доповіді.


Методистом НМЦ ПТО СухілінимМ.В. тема «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу» висвітлена достатньо широко і об’ємно. Дійсно, інновації — результат спільної, напруженої співпраці колективу та керівника, яка вимагає не тільки зусиль від кожного впроваджувача ідеї, а й творчого ставлення до праці, бажання працювати колективно, в команді, прагнення до кращих результатів, зацікавленість у впровадженні. Тема доповіді є на сьогоднішній день актуальною.
Доповідь заслуговує позитивної оцінки.


Викладачі суспільно-гуманітарної підготовки висловлюють подяку за цінну та ґрунтовну доповідь керівника фізичного виховання Харківського професійного ліцею харчових технологій та торгівлі Булатової Н.В. про реалізацію принципу індивідуального підходу до учнів на уроках з предмету фізична культура та здоров’я. Але, як зазначили викладачі методичної комісії, методику використання принципу доступності та диференційованого навчання можна використовувати не тільки на уроках фізичної культури та здоров‘я, але й застосовувати на інших уроках. Диференційоване навчання - давно відомий і ефективний засіб здійснення індивідуального підходу до організації навчальної діяльності. Його застосування має бути систематичним і гнучким, відповідати змінам, які відбуваються у підготовці учнів.

Пізнавальним був виступ Пилипенко З.І.,викладача світової літератури Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва на тему: «Підвищення якості сучасного уроку шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури». Наведені цікаві приклади використання інтерактивних форм роботи на уроках, проведення нестандартних уроків. Запропоновані деякі методи та поради підвищення якості та результативності сучасного уроку за рахунок формуванні інтересу до навчального матеріалу, а також у самостійній роботі учнів як на уроках, так і в позаурочний час, які викладачі відмітили корисними для себе.Педагогічна майстерність полягає в професійному, досконалому володінні усіма методами навчання. З цим важко не погодитися.Інтерактивні форми роботи потрібно і можливо застосовувати не тільки на уроках світової літератури ,але й на інших.Доповідьдосить актуальна.


Нікуліна І.П., викладач історії та правознавства Зміївського професійного енергетичного ліцею у доповіді «Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в ПТНЗ: основні підходи та сучасні інструменти» багато уваги приділила використанню ІКТ в навчальному процесі, що дійсно допомагає викладанню і позитивно впливає на якість знань учнів. Використання ІКТ дозволяє спиратись в першу чергу на зорове, а не на традиційне слухове сприйняття. Це дає можливість маніпулювати моделями, створювати певні ейдетичні образи, а також, що дуже важливо, дозволяє розвивати вміння учнів працювати самостійно, надавати й отримувати допомогу один від одного. Інформаціяподана стисло, доступно, приведений особистийдосвідвикладання предмета.Цікавим для наших педагогічних працівників є використання майстра тестів.


Дуже цікаво було ознайомитись з різноманітними методами, заходами, прийомами, які використовує викладач математики ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» Картавих Т.О. при викладанні предмета «Математика», щоб підвищити в учнях інтерес до знань. З таким досвідом завжди цікаво ознайомитись. Згідні , що інтерактивне навчання — це певний різновид активного навчання, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, мета якої — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчув би свою інтелектуальну спроможність пізнавати нове. Досягти цього можна за умови постійної активної взаємодії вчителя та учнів.Доповідь продумана, логічна, легка для сприйняття. Переліченісаметіметоди, щонайбільшстимулюютьнавчальнудіяльністьучнів.


Корх Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Шевченківського професійного аграрного ліцею, у доповіді «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді» надав приклади застосування різноманітних оздоровчих технологій та сприяння фізичному розвитку учнів, профілактичної роботи з учнями щодо пропаганди здорового способу життя, питання підготовки педагогічних працівників до проведення здоров’язбережувальних заходів, просвітницької роботи серед батьків.  1. ^ Секція професійно – практичної підготовкиВідгук

на виступ викладача ВПУ № 27м. Куп’янськ Зіньковського В.В.

« Застосування мультимедійних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Верстатник широкого профілю» »


У даній статті акцентується увага на застосування мультимедійних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Верстатник широкого профілю». У повній мірі і обгрунтовано надається аналіз кожного засобу окремо, а також доцільність використання цих засобів.

Ознайомившись зі статтею , викладачі та майстри нашого ліцею згодні з думкою автора статті, бо деякі з запропонованих засобів вже мають місце застосування в нашому ліцеї і дають позитивні результати на практиці та в житті Ізюмського професійного ліцею.

В цілому стаття справила позитивне враження. Пропозиції, що надаються автором, необхідно при можливості впроваджувати також при підготовці висококваліфікованих робітників з будь-яких інших професій у системі закладів ПТНЗ.


Відгук

на виступ ^ Апатченко Оксани Миколаївни, майстра в/н Чугуївського професійного ліцеюна тему:«Організація навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з використанням ігрових технологій»


У доповіді висвітлені майже всі головні ігрові методи та технології, які із впевненістю можна використовувати в процесі підготовки кваліфікованих робітників з будь-яких професій. Ця проблема дуже актуальна , різноманітні дидактичні засоби навчання, дуже цікава , використання інтерактивних методів навчання дуже допомагають в роботі при викладанні предметів професійно – практичної підготовки, допомагають учням самостійно здобувати знання.


Відгук

на виступ викладача ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» Паука В.В. на тему : «Зв'язок теорії з практикою: використання інноваційних виробничих технологій в процесі навчання»


У даній статті акцентується увага на застосування інноваційних вироб-ничих технологій з професії «Верстатник широкого профілю». Автор статті дає характеристику та аналізує інноваційні виробничі технології, описує виховні заходи з використанням інтерактивних форм і методів, що надають учням максимальну свободу інтелектуальної діяльності.

Ознайомивашись зі статтею Паук В.В., викладачі та майстри нашого ліцею згодні з думкою автора статті, щодійсно інноваційною формою навчання є використання інформаційних технологій.


Відгук

на виступ ^ Бикова Едуарда Євгеновича, старшого майстра

Зміївського професійного енергетичного ліцеюна тему:

«Інформаційно-методичний супровід підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ: практичний аспект»


У Тезах до Інтернет-конференції з вище названої теми гостро піднімається питання щодо проблеми якісного інформаційно-методичного супроводу в підготовці майбутнього робітника. Майстрами в/н Зміївського професійного енергетичного ліцею виконано великий обсяг роботи по впровадженню та застосуванню нових інформаційних технологій, використанню бази наявних електронних підручників та педагогічних програмних засобів.

Тема висвітленадостатньо широко і об’ємно. В ціломудоповідьзаслуговуєпозитивноїоцінки.


Впрямая со стрелкой 3ідгук

на виступ ^ Безверхньої Наталії Олександрівни, майстра в/нЧугуївського професійного ліцеюна тему:

«Підвищення ефективності уроків виробничого навчання за допомогою застосування інноваційних технологій»


У Тезах автор дає пропозиції проведення уроків виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників для підприємств харчової промисловості. В своїй роботі вона використовує інноваційні методи і технології, застосовує мультимедійні презентації, різноманітні дидактичні матеріали. Її учні мають високі показники в засвоєнні теоретичного матеріалу та практичних навичок.

Матеріаливиступумайстра в/н Безверхньої Н.О.можуть бути складовоючастиноюметодичногозабезпеченнянавчальногопроцесу, з урахуваннямзастосуванняінформаційно-комунікаційнихтехнологій.


Відгук

на виступ майстра в/н Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту Рожкової Т.Д. на тему : « Шляхи формування навичок пізнавальної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»


У даній статті акцентується увага на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі системи ПТО. ІКТ стала невід’ємною складовою інформаційно-освітнього простору.

Майстер в/н Рожкова І.Д. дає повну інформацію для підготовки робітників комп’ютерних професій, характеризує способи викладання з використаннямінноваційних технологій під час проведення практичних занять. Вона пропонує електронні підручники, які дають змогу вивчати матеріал безпосередньо в on-line режимі, ділиться своїми напрацюваннями та надає корисні приклади зі своєї практики .

В цілому стаття справила позитивне враження. Пропозиції, що надаються автором, необхідно при можливості впроваджувати також при підготовці висококваліфікованих робітників з будь-яких інших професій у системі закладів ПТНЗ.


Відгук

на виступ ^ Тесленко Тетяни Миколаївни, старшого майстра

Шевченківського професійного аграрного ліцею на тему:

«Використання сучасних матеріально-технічних ресурсів - запорука високої якості професійної підготовки майбутніх аграріїв»


В виступі автором висвітлені питання підготовки кваліфікованих кадрів у сучасних умовах з урахуванням входження України у світовий економічний простір . У Шевченківському професійному аграрному ліцеї для удосконалення професійної підготовки майбутніх робітників сільськогосподарського профілю використовують у навчальному процесі усі сучасні і передові методи та обладнання, електронні підручники, дидактичні планшети. Акцентується пильність на опанування прогресивними формами організації праці та технологіями, а також здобуття необхідних навичок для самостійного та якісного виконання робіт.

Тема висвітленадостатньо широко і об’ємно. В ціломудоповідьзаслуговуєпозитивноїоцінки.  1. ^ Секція професійно - теоретичної підготовки
    1. Педагогічні працівники Ізюмського професійного ліцею з інтересом ознайомилися з доповідями викладачів професійно-технічних закладів, в яких вони охопили багато аспектів, що впливають на якість підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
Відгук

на статтю « Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромислового комплексу» майстра в/н Куп’янського професійного аграрного ліцею Видиш С.Д.


У своїй статті майстер в/н. Видиш С.Д. приділяє увагу проведенню уроків за допомогою інтерактивних методів навчання, аналізує позитивний вплив цього методу та користь для розвитку повноцінних громадян нашого суспільства. Майстер в/н ділиться досвідом своєї педагогічної діяльності, завдяки якому можна знайти найбільш раціональні способи вирішення технічних проблем, що в майбутньому згодиться для будь-якого кваліфікованого робітника в його професійній діяльності. Створення проблемних ситуацій на уроках та їх аналіз допомагає учням у формуванні знань, умінь, інтелектуальних, вольових та емоційних рис, що дозволять їм вільно і ефективно діяти в подальшому в нестандартних умовах праці.

Ознайомившись зі статтею майстра в/н Видиш С.Д., викладачі та майстри нашого ліцею згодні з думкою автора, бо деякі з запропонованих засобів вже мають місце застосування в нашому ліцеї і дають позитивні результати на практиці та в житті Ізюмського професійного ліцею.

В цілому стаття «Моделювання проблемних ситуацій на уроках професійної підготовки кваліфікованих робітників агропромисловогокомплексу» справила позитивне враження. Пропозиції, що надаються автором, необхідно при можливості впроваджувати також при підготовці висококваліфікованих робітників з будь-яких інших професій у системі закладів ПТНЗ.


Відгук

на тези до доповіді на тему : «Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ при вивченні предмета «Охорона праці» ^ Кучеренко Г.І., викладача Рокитненського професійногоаграрного ліцею


Доповідь Кучеренко Г.І. цікава. Дійсно, формування в учнів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути до творчості та саморозвитку – є головним завданням сучасного педагога.

Згідні з думкою автора, що розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як педагогів, так і учнів. Тому викладач повинен створити умови для спонукання учня до самостійної роботи, такий режим самостійної діяльності, який би дав змогу реалізувати головну мету – розвиток особистості учня, її творчого потенціалу.


Відгук

на тези викладачаКраснокутського професійного аграрного ліцеюЛисенко О.П. на тему : «Використання сучасних електронних засобів навчального призначення: реалії та перспективи».


Згідні з автором, що використання ІКТ в професійно-теоретичної підготовці учнів, використання мультимедійного обладнання під час проведення уроків дозволяє активізувати навчально - пізнавальну діяльність учнів, забезпечує умови для здійснення різних видів діяльності учнів на уроці, робить навчання глибшим, різноманітним і змістовним.

Автор надає приклади вирішення завдань формування професійних компетенцій з предметів професійно-теоретичної підготовки на основі використання викладачем на різних етапах уроку електронного дидактичного забезпечення навчального процесу.

Доповідач наголошує, що різноманітність інноваційних технологій робить процес навчання дійсно творчим, збуджує зацікавленість учнів, поліпшує розуміння і засвоєння матеріалу. Інформатизація є необхідною умовою удосконалення навчального процесу, тому що з її розвитком відбувається відновлення змісту і форм навчальної діяльності як педагогічних працівників, так і учнів.

Навчання за електронними посібниками вирішує таку проблему, як доступність навчальних матеріалів для учнів.Застосування на уроках мультимедійних матеріалів максимально задовольняє інформаційні потреби учасників освітнього процесу, сприяє підвищенню якості професійних знань, умінь, навичок, формуванню здатності до творчості, проектного мислення.

Використання ІКТ в навчальному процесідійсно допомагає викладанню і позитивно впливає на якість знань учнів.


Відгук

на доповідь ^ Непочатова М.П., викладача

Петрівського професійного аграрного ліцею на тему: Інноваційна діяльність педагога у процесі професійно-теоретичної підготовки учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю


Пізнавальним був виступ Непочатова М.П., якій визначив, що впровадження розв’язання винахідницьких задач у навчально-виробничий процес під час підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника в професійно-технічному навчальному закладі дасть можливість йому оволодіти сучасними інформаційними технологіями, знаннями новітніх досягнень, стати професійно мобільним, креативним, швидко адаптуватись до змін на виробництві та постійно підвищувати свій професійний рівень.

Педагогічна майстерність полягає в професійному, досконалому володінні усіма методами навчання. З цим важко не погодитися. Усе професійне життя викладача повинно бути спрямоване на вдосконалення майстерності, самовиховання, самоосвіту, підвищення компетентності та розвиток компетенцій.

Запропоновані деякі методи та поради, які викладачі відмітили корисними для себе.


Відгук

на тези до доповіді: «Використання нових, нетрадиційних методик, які сприяють розвитку інтелекту та пізнавальних здібностей учнів ПТНЗ» Паншиній Л.А.,викладача ДНЗ «Харківське вище

професійне механіко-технологічне училище»


    1. Педпрацівникам Ізюмського професійного ліцею цікаво було ознайомитись з різноманітними методами, заходами, прийомами, які використовує Паншина Л.А. при викладанні предмета, щоб підвищити в учнях інтерес до знань. З таким досвідом завжди цікаво ознайомитись.

Використання інтерактивних технологій на різних етапах вивчення матеріалу є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, позитивно впливає на підвищення якості знань, умінь і навичок, сприяє розвитку їх розумової діяльності. Навчання для розвитку інтелектуальних здібностей учнів є найголовнішим для кожного викладача

Згідні з думкою автора, що використання комп’ютерної технікивідкриває принципово нові можливості для організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, дозволяє значно збільшити обсяг інформації, яку потрібно засвоїти.


Педагогічний колектив Ізюмського професійного ліцею висловлює подяку всім доповідачам , які підготували виступи. Доповіді підготовлені змістовні і на високому науково-теоретичному рівні, вони мають практичну цінність і можуть використовуватися у роботі ліцею.


Дякуємо організаторам обласної січневої науково-методичної конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ, НМЦ ПТО у Харківській області, ДБХТТ на тему «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави» за надану можливість педагогічним працівникам спілкування у режимі Інтернет- форуму.

Вивчивши матеріали січневоїінтернет - конференції, хочемо відзначити актуальність та значущість представлених матеріалів. Можнасказати, щопідготовкакваліфікованихробітників проводиться не байдужими до результатівсвоєїроботи педагогами. Саме педагогистворюютьзмістовні, доповненісучаснимипедагогічними та виробничимитехнологіями уроки.


Директор Ізюмського професійного ліцею Л.В. КолесникПохожие:

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування
Стажування це одна з форм навчання, або складова післядипломної освіти на рівні з перепідготовкою, спеціалізацією, розширенням профілю...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Чугуївський професійний аграрний ліцей
Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей
«Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в птнз: основні підходи та сучасні...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі Доповідь на тему: Реалізація
Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета „Фізична культура”
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування 61023 Харків, вул.
План-графік проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіади з охорони праці
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов