Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцейНазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей
Дата конвертации23.05.2013
Размер126.17 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ЛОЗІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ


№ 02547949. 64600, м. Лозова Харківської області, вул. Свободи, 4-а. Телефон 75-3-29


від___25.01.2013 р.___ № _______89_______
на №_______________ від________________


Директору Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти
у Харківській області
Руслановій Т.О.Шановна Тетяно Олександрівно!

У відповідь на виконання Вашого листа від 22.01.2013 р. № 01-14 адміністрація Лозівського професійного ліцею надає відгуки на матеріали онлайнової Інтерент-коференції на тему «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави» 30.01.2013 р.

Додаток на 6 арк.


З повагою,
Директор Лозівського
професійного ліцею І.М.ГонтаренкоБезпальченко, (05745) 2-57-90


Додаток до листа
Лозівського професійного ліцею
від 25.01.2013 р. № 89


Відгуки
на матеріали онлайнової Інтерент-коференції
на тему «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави» 30.01.2013 р.
  1. Методичні комісії викладачів предметів природничо-математичної та суспільно-гуманітарної підготовки.

Педагоги Лозівського професійного ліцею дякують всім працівникам Науково-методичного центру ПТО за роботу по підготовці науково-методичної конференції педагогічних працівників ПТНЗ. Особлива подяка педагогам та директорам різних навчальних закладів області за підготовку доповідей та презентацій на високому науково-методичному рівні, в яких піднімаються питання підвищення якості професійно-технічної освіти.

Методична комісія викладачі природничо-математичних предметів заслухала доповідь викладача Краснокутського професійного аграрного ліцею Лисенко О.П. на тему: «Використання сучасних електронних засобів навчального призначення:реалії та перспективи».

Дана тема є актуальною, оскільки останнім часом йде процес оновлення змісту освіти. Використання мультимедійних презентацій на уроках природничо-математичного циклу мають вплив на підвищення якості знань учнів.

Застосування на уроках сучасних електронних засобів максимально задовольняє інформаційні потреби учасників освітнього процесу, сприяє підвищенню якості професійних знань, умінь та навичок. А це в свою чергу є шляхом підвищення якості освіти.

^ Викладачами фізичного виховання Савіним О.В. та Гавричковим М.В. була розглянута доповідь керівника фізичного виховання Харківського професійного ліцею харчових технологій та торгівлі Булатової Н.Н. «Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета „Фізична культура”».

В своїй доповіді викладач розкриває реалізацію диференційованого підходу до учнів з метою підвищення якості уроку з предмета «Фізична культура».

Ознайомившись з доповіддю, хочемо відзначити необхідність і важливість здійснення індивідуального підходу до дітей під час усіх видів їхньої діяльності. Доповідач звертає увагу на облік індивідуальних особливостей учнів. В доповіді розкрита методика проведення занять диференційованого навчання, розглянуто методику використання принципу доступності. Дуже корисним є надання рекомендацій щодо впровадження індивідуального підходу на заняттях фізичного виховання.

Викладачі фізичної культури Савін О.В. та Гавричков М.В. опрацювали доповідь викладача фізичної культури Соломахи Д.В.Чугуївського професійного аграрного ліцею на тему: "Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи"

В своїй доповіді викладач розкриває питання зміцнення та збереження здоров’я учнів, як головне завдання фізичного виховання. Виконання цього завдання здійснюється шляхом систематичного залучення учнів до рухової діяльності, проведення фізичних тренувань з метою збільшення функціональних можливостей організму, заповнення вільного часу учнів заняттями, фізичними вправами, що є одним з засобів відвернення їх від поганих звичок та пропагандою здорового способу життя.

Також автор наголошує на важливості утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості. Дуже цікавим є аналіз досвіду роботи навчальних закладів, де збільшено часу для занять фізичною культурою. Це не тільки поліпшує фізичний розвиток учнів, а й сприяє підвищенню їх успішності з інших навчальних предметів. В цілому доповідь є дуже змістовною й цікавою, дає відповідь на багато актуальних питань.

Педагогами природничо-математичних предметів було розглянуто доповідь
майстра в/н Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту Рожкової Т.Д. «Шляхи формування навичок-пізнавальної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

В даній доповіді автор акцентує увагу на тому,що ІКТ покликані стати не додатком до навчання, а невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу. Викладачі нашого ліцею згодні,що це значно підвищить ефективність навчального процесу.

Це дасть можливість виконати одну з головних задач, які стоять перед педагогами -

навчити учнів користуватися різними джерелами інформації, самостійно здобуваючи потрібні знання і інформацію, використовуючи для цього,також і різні типи електронних навчальних засобів.


На засіданні методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу було розглянуто доповідь викладача фізики Шевченківського професійного аграрного ліцею Вельможної О.П. «Розвиток когнітивних навичок учнів засобами інтелектуальних змагань».

В своїй доповіді викладач показала,що основним завданням сучасної освіти в Україні є формування гармонійно розвиненої особистості. Автор звертає увагу на те,що розвиток дитини відбувається в процесі її навчально-пізнавальної діяльності, а також дає аналіз тим методам, які будуть найбільш ефективними для досягнення результату, а саме-різними засобами інтелектуальних змагань. Що ефективно використовується педагогами Шевченківського професійного аграрного ліцею.

Викладачі Лозівського професійного ліцею повністю підтримують автора даної доповіді.


^ Викладачем біології Онацькою І.В було розглянуто доповідь викладача біології Ізюмського професійного ліцею Черкашиної Н.В. «Формування екологічного світогляду учнів ПТНЗ та його місце в становленні загальної культури майбутнього робітника».

В даній доповіді викладач звертає увагу на те як і якими методами треба виховувати людину, яка мислить глобально. Людини,яка є не пасивним спостерігачем за тими екологічними проблемами,які існують в світі, але бере і активну участь в вирішенні цих проблем. В доповіді добре показана роль педагогічного колективу навчального закладу в формуванні екологічного світогляду учнів та втілення в життя концепції екологічної освіти України, де екологічна освіта-це екологічні знання - екологічне мислення-екологічний світогляд - екологічна етика - екологічна культура.


^ Викладачами математики Мазур Г.І та Бабич О.С. було розглянуто доповідь викладача математики ДНЗ Харківського поліграфічного центру ПТО
Картавих Т.О. «Підвищення якості математичної освіти в умовах упровадження нових підручників з математики».


В даній доповіді автор приводить приклади розв’язування задач з професійним спрямуванням,що підвищує зацікавленість учнів до вибраної професії та показує роль нових підручників в засвоєнні знань, вмінні логічно мислити,аналізувати.

Викладачі нашого ліцею згодні з автором,що застосування інтерактивних технологій пробуджують учнівський інтерес,навчають самостійного мислення.


На засіданні методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу була розглянута доповідь на тему «Підвищення якості сучасного уроку шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури»викладача Харківського професійного ліцею швейного і хутрового виробництва Пилипенко З.І.

Викладачі методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу погоджуються з тим, що підвищення якості та результативності сучасного уроку є насамперед у підвищенні і формуванні інтересу до навчального матеріалу, а також у самостійній роботі учнів як на уроках, так і в позаурочний час, адже учень отримує добрі знання тільки в процесі особистої самостійної діяльності.

Ми також вважаємо, що інтерактивне навчання дозволяє різко звільнити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю.

Використання інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій на уроках літератури дійсно сприяє активізації творчої пізнавальної діяльності учнів, підвищує ефективність навчально-виховного процесу.

На засіданні методичної комісії сфери обслуговування було розглянуто доповідь майстра в/н (Чугуївського професійного ліцею) Опатченко О.М. «Організація навально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників
з використанням ігрових технологій».


В даній доповіді автор доводить, що гра це метод навчання, що допомагає функції ігрових технологій та методи їх використання на уроках теоретичного та практичного навчання. Акцентує увагу на актуальність метода в професійному навчанні.

Викладачі та майстри нашого ліцею згодні, що це значно підвищує ефективність навчального процесу. Дає можливість вирішити основні задачі навчання: підвищення якості знань, інтерес до професії та культура спілкування між підлітками.

Також на засіданні методичної комісії сфери обслуговування було розглянуто доповідь старшого майстра (Зміївського професійного ліцею) Бикова Е.Є. на тему: Інформаційно-методичний супровід підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ: практичний аспект.

Де ознайомив з основними напрямками підготовки кваліфікованих робітників, які здатні швидко адаптуватись в умовах сучасного виробництва: як потрібно підвищувати ефективність уроків теоретичного і виробничого навчання. Визначив проблеми професійної освіти з якісного інформаційно-методичного супроводу підготовки майбутнього робітника. В нашому ліцеї, також існують проблеми з якісного методичного супроводу, але колектив ліею постійно працює над створенням навчальних посібників, програмних та дидактичних засобів навчання, вирішується проблема створення якісного бібліотечного фонду. Вимоги якості підготовки кваліфікованих робітників постійно зростають, і як наслідок зростають вимоги до методики та засобів навчання.

На засіданні методичної комісії громадського харчування була розглянута доповідь викладача ДНЗ “Харківського вищого пофесійного механіко-технологічного училища” Паншиної Л.А. “Використання нових,нетрадиційних методик,які сприяють розвитку інтелекту та пізнавальних здібностей учнів ПТНЗ”

Майстри в/н Галаган В.О. та Безверхня Н.О. вважають тему доповіді актуальною.Тому,що найголовнішим у діяльності педагога є спрямованість його роботи на підвищння якості професійної підготовки кваліфікованих робітників,створення умов для особистістного розвитку і творчої самореалізації кожного учня на основі індевідуального,диференційоваого та особистістно-орієнтованого підходів до процесу навчання

Майстер в/н Петряєва Т.М. вважає,що важливим фактором є створення на кожному уроці позитивного мікроклімату. Це дає можливість створити оптимістичну атмосферу співробітництва педагога і учнів. Тільки в атмосфері дружних,позитивних і доброзичливих стосунків відбувається вільний розвиток творчого потенціалу учня. При цьому учнь відчуває свою успішність,інтелектуальну спряможність, вчиться бути толерантним,критично мислити,приймати обдумані рішення.

Членами методичної комісії була опрацьована доповідь викладача Красноградського професійного ліцею Філонової В.І. на тему ‘‘Забезпечення якості професійної освіти з урахуванням технологічних змін виробництва’’.

Викладач Аносова О.З. вважає,що дійсно саме створення глибокого стійкого інтересу до предмета - одна з найважливіших професійних якостей викладача. Досягається вона через застосування методів,які активізують увагу та мислення учнів,прийомів,що викликають позитивні емоції. До таких відносять як традиційні,так і нетрадиційні форми навчання,проблемні ситуації,дидактичні ігри, еврестичні бесіди,парадокси,задачі-жарти. Умовою удосконалення уроків теоретичного навчання є формування в учнів пізнавальної ативності через глибоке розуміння навчального матеріалу,свідоме виконання дій,високий рівень самостійності,усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу,виконання завдань високої складності. Все це в комплексі дає змогу сформувати особистість кваліфікованого робітника,який буде здатним самостійно відтворювати здобуті знання вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння і навички.

На засіданні методичної комісії машинобудівного циклу було розглянуто доповідь «Зв’язок теорії з практикою: використання інноваційних виробничих технологій в процесі навчання» викладача ХВПУ №6 Паук В.В., в якій викладач ділиться своїм досвідом роботи і пропонує використання ігрових моделей проведення уроків та виховних заходів, а також використання інформаційних технологій- електронних підручників. Викладач Безпальченко Н.Є вважає,що дійсно при підготовці верстатників широкого профілю використання електронних підручників «Верстатник широкого профілю», «Матеріалознавство в машинобудуванні», « Допуски, посадки та технічні вимірювання» підвищує рівень знань учнів. Майстер в/н Крутченко Л.В. та інші майстри та викладачі метод комісії вважають,що дійсно ігрові моделі навчання є більш ефективними при проведенні уроків професійно-теоретичного підготовки та виробничого навчання.

Також була опрацьована доповідь «Застосування мультимедійних засобів навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Верстатник широкого профілю»» , в якій викладач ВПУ№ 27 м.Куп’янськ Зіньковський В.В. пропонує для вивчення сучасних методів обробки матеріалів, техпроцесів при виготовленні деталей машин застосовувати сучасні засоби навчання - мультимедійну техніку для демонстрації презентаційних програм , створених у програмі «PowerPoint», відео фрагментів з мережі Internet, електронні навчальні посібників. Викладач Климчак В.Ф. та інші педагоги метод комісії згодні з доповідачем, що використання сучасних засобів навчання набагато підвищує якість освіти , але проблема в тому, що не кожен кабінет ПТНЗ має ці засоби.

Педагогами методичної комісії з впроваджень інноваційних технологій в навчально-виховний процес була розглянута доповідь Сухіліна М.В. «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу учасників освітнього процесу засобами предметів суспільно-гуманітарного циклу».

Стаття викликала зацікавлене обговорення членами методичної комісії з впроваджень інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Педагоги ліцею згодні з Максимом Вікторовичем щодо стимулювання творчої активності і розвитку інноваційного потенціалу викладачів. В нашому навчальному закладі ми активно застосовуємо інтерактивні і проектні технології, тренінги, вивчаємо передовий педагогічний досвід колег, науково-методичну літературу, приймаємо участь в науково-практичних та інтернет-конференціях. Підтримуємо думку про вплив зовнішніх факторів на інноваційний клімат у ліцеї, ефективність колективної співпраці всіх учасників творчого процесу.

Відгук на статтю Нікуліної І.П. «Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в ПТНЗ: основні підходи та сучасні інструменти».

Члени методичної комісії з впроваджень інноваційних технологій прочитали статтю колеги і зауважили, що вона правильно сформулювала причини невдоволеності результатами навчання в наш час. Ми згодні з тим фактом, що ТЗН і використання ІКТ активізує і покращує пізнавальний інтерес учнів. До переваг використання ІКТ можна віднести: індивідуалізацію навчання, зростання обсягу виконаних завдань на уроці, підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи. Інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку, інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності учасників навчального процесу.

На засіданні методичної комісії класних керівників було розглянуто доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи Шевченківського професійного аграрного ліцею Корх Л.В. «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді»з якої видно , що адміністрація та педагоги ліцею разом з органами учнівського самоврядування у своїй повсякденній роботі формують свідоме ставлення учнів і відповідальність за власні дії щодо дотримання правил здорового способу життя, в ліцеї склалася добре налагоджена система виховної роботи, яка ведеться на принципі інтеграції традиційних і нових форм роботи колективу ліцею пропонуємо більш широко розповсюджувати свій передовий педагогічний досвід та продовжувати впроваджувати у виховний процес інноваційні виховні технології.

Була розглянута доповідь Микитенко М.О., заступника директора з навчально-виховної роботи. Виховна робота в Краснокутському професійному аграрному ліцеї (заступник директора з навчально-виховної роботи Микитенко М.О.) завжди була і є школою передового досвіду.

В закладі створена ефективна система виховної роботи, уміло поєднується кращі традиції вітчизняного досвіду з новим, використовуються оптимальні методи і форми виховання, створені умови ефективної роботи.

Колектив Лозівського професійного ліцею взяв до уваги досвід проведення огляду-конкурсу «Фестиваль професій» в Краснокутському професійному аграрному ліцеї та вже другий рік ми проводимо «Свято професій», які дійсно сприяє підняттю престижу робітничих професій.

Незважаючи на всі негаразди повсякденного життя виховна робота в Краснокутському професійному аграрному ліцеї є острівцем оптимізму, педагоги відчувають особисту відповідальність за майбутнє своїх учнів, виховний процес в ліцеї є керованим, системним.Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування 61023 Харків, вул.
План-графік проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіади з охорони праці
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист від 30. 01. 2012 р. N 1/9-66 Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки України Рівненське обласне управління освіти І науки Рівненський торгово – професійний ліцей матеріал и тижня професії
Конкурс профмайстерності з спеціальності «Секретар керівника» -21. 04. 09, початок в 30, каб 212
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Розпочата восени 2010 року співпраця ЦК профспілки працівників освіти І науки України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування
Стажування це одна з форм навчання, або складова післядипломної освіти на рівні з перепідготовкою, спеціалізацією, розширенням профілю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лозівський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов