Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцейНазваниеМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
Дата конвертации23.05.2013
Размер63.04 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Куп’янський професійний ліцей


63705, Харківська обл.., м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 4; тел.: 8-057-42-5-60-96

e-mail: dir_kp34@obrazovanie.kharkov.ua


__93___ від « _28_ »____01__ 2013 р.

на №_____ від «_____»________ 2013 р.


Директору Науково – методичного

центру професійно – технічної освіти

у Харківській області

Руслановій Т.О.


Відгуки

педагогічного колективу Куп’янського професійного ліцею щодо

розгляду матеріалів обласної науково – методичної конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ

«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»


І. Секція директорів ПТНЗ

^ Відгук директора ліцею Марченка Ю.В.

Зацікавила стаття «Специфіка співпраці професійно-технічного навчального закладу з підприємствами-замовниками кадрів будівельних професій» Г.Д. Амірбекова, директора ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 м. Харкова. Оскільки керівну посаду займаю лише другий рік, вказана тема є для мене актуальною в умовах сучасних ринкових відносин та обмеженими можливостями професійно – технічної освіти. Цілком погоджуюсь, що неможливо розвивати економіку країни без якісної підготовки кваліфікованих робітників, адаптованих до вимог технологічного розвитку різноманітних галузей економіки, які мають високий рівень теоретичної підготовки та професійної компетенції. Дуже добре, коли є можливість співпраці з різноманітними будівельними підприємствами як державного, так і приватного підпорядкування і в той же час для нашого навчального закладу викликає проблеми, оскільки місто районного призначення і таких підприємств невелика кількість.

Не залишила себе без моєї уваги і стаття директора Лозівського професійного ліцею І.М. Гонтаренко «Кадрове забезпечення навчально – виховного процесу та управління розвитком професійного потенціалу педагогів ПТНЗ». Дійсно, для того, щоб забезпечувати адекватну реакцію на всі інноваційні процеси освіти, педагог повинен підтримувати належну професійну форму. Саме розмаїття роботи, яку так вміло організувала директор і налаштовує на бажання розвиватися і крокувати вперед шляхом кардинальних змін в своєю навчальному закладі.

Опрацювавши статтю директора Барвінківського професійного аграрного ліцею В.Б. Педаш, не можу не погодитись, що головним завданням внутріліцейного контролю є забезпечення виконання основних нормативних документів про освіту, про професійну освіту. Він повинен сприяти всебічному вдосконаленню навчально-виховного процесу, подальшому підвищенню рівня навчання та виховання, якості підготовки кваліфікованих робітників, здатних конкурувати на ринку праці в умовах інтенсифікації виробництва, нових методів господарювання.


ІІ. Секція працівників професійно – практичної підготовки.

Відгук старшого майстра Марченко Н.І.

Звернула увагу на статтю Безверхньої Н.О. – майстра в/н Лозівського професійного ліцею. Оскільки ліцей перший рік працює над реалізацією методичної проблеми «Впровадження в навчально – виховний процес інтерактивних методів навчання», то тема доповіді є близькою. Цілком погоджуюсь, що застосування сучасного устаткування, інструменту, інвентарю, посуду на уроках виробничого навчання дає змогу підвищити рівень навчальних досягнень учнів, відпрацювати складні вміння та навички.


^ Відгук майстра в/н Гури Т.В.

Опрацювала статтю старшого майстра Зміївського професійного енергетичного ліцею Бикова Е.Є. Хоча, на жаль, професійна освіта ще не має в достатній кількості навчальної літератури, посібників, оновлених довідників, нового демонстраційного обладнання, тренажерів, програмного забезпечення, зміст яких відповідав би новим державним стандартам професійно-технічної освіти, в нашому ліцеї також проводиться робота з формування інформаційної бази друкованих джерел.


^ Відгук майстра в/н Єсаулова М.І.

Стосовно статті майстра в/н Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту Рожкова Т.Д. можу однозначно сказати – стисло, доступно, конкретно викладений матеріал щодо шляхів формування навичок пізнавальної діяльності учнів інформаційно – комунікаційних технологій. Погоджуюсь, що найбільш ефективний спосіб викладання – це наочна демонстрація і синхронне пояснення досліджуваного матеріалу. Класичні та інтегровані уроки у супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів і програмних продуктів дозволяють учням поглибити знання, отримані раніше.


ІІІ. Секція працівників професійно – теоретичної підготовки.

Відгук Лебедєва М.О. – заступника директора з навчально – виробничої роботи

Опрацював всі тези, запропоновані секцією працівників професійно – теоретичної підготовки. Колеги підготували змістовний матеріал і вражає головне – актуальність запропонованої теми безперечно доведено.

^ Відгук викладача Васильєвої І.Б.

Викладач ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» Л.О.Паншина представила статтю, яка дуже близька до моїх переконань. Важливим завданням як всього педагогічного колективу, так і кожного викладача є формування зацікавленості учнів в навчанні. Важлива мотивація вибраної професії, бо мотив - це психічне явище, яке спонукає до дії. Вирішення цих задач забезпечується шляхом впровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання, більш широкого використання різноманітних типів уроків, на яких створюється атмосфера взаємонавчання, де учень і викладач є рівноправними учасниками навчання.


^ Відгук викладача предмета «Охорона праці» Бібік Л.П.

Опрацювала статтю Філонової В.І. викладача Красноградського професійного ліцею. Дійсно, всі методи, які приводять до позитивних результатів і спрямовані на формування професійних умінь і навичок мають право на їх використання в навчальному процесі. Умовою високого рівня пізнавальної активності учнів є глибоке розуміння навчального матеріалу, свідоме виконання дій, високий рівень самостійності, усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу, виконання завдань високої складності. Учні ПТНЗ мають навчитись самостійно відтворювати здобуті знання, вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та навички, розвивати свою особистість. Все це в комплексі дає змогу сформувати особистість кваліфікованого робітника, який буде здатним адаптувати свої знання та вміння до умов та вимог конкретного виробництва чи сфер діяльності. Тобто стає можливим якісне формування ключових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників.


ІІІ. Секція працівників загальноосвітньої підготовки та виховної роботи.

Відгук Бесєдіної Н.В. – заступника директора з навчально – виховної роботи

В умовах сучасного ритму життя вкрай необхідною є правова освіта підростаючого покоління. Тому дуже зацікавилась статтею Нестеренко А.А. – заступника директора з НВР Зміївського професійного енергетичного ліцею, вказані види роботи проводяться і в нашому ліцеї, але нажаль великих результатів у зменшенні кількості злочинів поки що не дали. На мою думку, важливим чинником у збільшенні кількості учнівських злочинів є, насамперед, складні життєві умови, в яких опиняються діти.


^ Відгук Книш Т.О. – методиста ліцею.

Зацікавила стаття методиста НМЦПТО Сухіліна М.В. Так як основою інноваційної діяльності є творчі розумові зусилля, надзвичайно актуальною є мотивація педагогів до інноваційної діяльності. Мотивація як функція управління означає сукупність рушійних сил, що стимулюють усіх учасників інноваційного процесу і кожного окремо до активної діяльності. Досить важко мотивувати працівника, який хоч і має великий професійний та життєвий досвід, але ніяк не допускає думки, що технології щосекунди йдуть вперед і навчати за старими методами вже можна розцінювати як злочин проти дитини. Цілком згодна, що у процесі розкриття інноваційного потенціалу педагога дуже важливе значення відіграє особистісний потенціал, який складається в основному з кадрового та учнівського потенціалів. Для успішного управління власним інноваційним потенціалом професійно-технічні навчальні заклади повинні постійно відслідковувати зміни інноваційного клімату, а також систематично працювати над формуванням та вдосконаленням власної інноваційної культури.


^ Відгук викладача «Фізичної культури», керівника фізвиховання Шабанової Л.М.

Індивідуальний підхід це не разовий захід. Він повинен пронизувати всю систему дії на учня і саме тому це загальний принцип виховання. Разом з тим в різних сферах виховання й навчання цей підхід виявляється в різній мірі. Найбільш широко розкрита вказана тема у доповіді Булатової Н.Н. – керівника фізичного виховання Харківського професійного ліцею харчових технологій та торгівлі. Конкретне визначення міри доступного - одна із найскладніших проблем фізичного виховання. Оптимальна міра доступного в навантаженнях, яка визначає його верхню (адаптаційну) межу, визначає повну відповідність між можливостями учня і складністю поставлених перед ним рухових завдань. Вважаю, що саме визначення цієї міри – одне з основних завдань викладача на уроці.Похожие:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування 61023 Харків, вул.
План-графік проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіади з охорони праці
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування
Стажування це одна з форм навчання, або складова післядипломної освіти на рівні з перепідготовкою, спеціалізацією, розширенням профілю...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Чугуївський професійний аграрний ліцей
Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconУкраїна міністерство освіти І науки Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний будівельний ліцей
Голова тендерного комітету Ярош Любов Петрівна, заступник директора з нвр, 61038 м. Харків, вул Івана Камишева буд. 16/12, тел/факс...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей
...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Зміївський професійний енергетичний ліцей
«Інформаційно-технологічна підтримка освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу в птнз: основні підходи та сучасні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов