Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі icon

Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладіНазваниеМетодичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі
Дата конвертации28.03.2013
Размер52.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Нормативна база

 • ЗакониУкраїни “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про мови”;

 • Національна доктрина розвитку освіти України;

 • Концепція позашкільної освіти та виховання, затверджена колегією Міністерства освіти України 25.12.1996;

 • Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

 • Концепція національного виховання студентської молоді 25.06.2009;

 • Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2003 № 238;

 • Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651;

 • Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи

в професійно-технічному навчальному закладі

(Лист Міністерства освіти і науки від 09.07.2001 № 1/9-252);

 • Орієнтовне положення про організацію виховної роботи в професійно-

технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України,

затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 16.04.2002 № 257;

 • Законодавчі акти з охорони здоров”я;

 • Статут ПТНЗ;

 • Посадові інструкції;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;


Мета позаурочної виховної роботи в ПТНЗ: задоволення інтересів і запитів учнівської молоді, розвитку її творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування.

Основні завдання позаурочної виховної роботи:

 • формування суспільно-громадського досвіду;

 • розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу;

 • створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів;

 • залучення до особистісно-значущих соціокультурних цінностей, потреба

у яких не забезпечується системою базової освіти;

 • задоволення потреб особистості у професійному самовизначенні;

 • організація дозвілля;

 • зміцнення здоров”я, підтримка високої працездатності, здорового

способу життя засобами фізичної культури та спорту.

Особливість позаурочної роботи полягає в добровільній участі в ній, суспільній спрямованості, ініціативності та самодіяльності учнів.

^ Напрями позаурочної виховної роботи:

 • художньо-естетичний — забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань і здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної та світової культури й мистецтва;

 • туристсько-краєзнавчий — спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об”єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

 • еколого-натуралістичний — передбачає оволодіння вихованцями, учнями та слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв”язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;

 • науково-технічний — забезпечує набуття вихованцями, унями та слухачами техніко-технологічних умінь і навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

 • дослідницько-експериментальний — сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів й обдарувань;

 • фізкультурно-спортнивний — забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку й дозвілля, занять фізичною культурою та спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

 • військово-патріотичний — забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів і громадянської відповідальності;

 • оздоровчий — забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття та закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я, формування гігієнічної культури особистості;

 • гуманітарний — забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

^ Зміст позаурочної роботи в ПТНЗ визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання.

^ Форми організації виховної роботи поділяють на масові, групові та індивідуальні.

Масові форми виховної роботи: конференції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, диспути, свята, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми, огляди, конкурси, олімпіади, фестивалі, виставки, спартакіади, туризм, Дні відкритих дверей тощо.

Показниками ефективності масових форм позаурочної роботи здебільшого вважають кількісне охоплення, активність самих учнів.

^ Групові форми виховної роботи: політичні інформації, виховні години, бесіди, робота з пресою та радіо- і телепередачами, робота гуртків, екскурсії, походи та ін.

Індивідуальні форми виховної роботи нерідко пов”язують з груповими і масовими. Особливістю цієї роботи є безпосередній зв”язок між педагогом і вихованцем. Велике значення при цьому має авторитет вихователя, знання ним вихованців, уміння швидко зорієнтуватися у ситуації, передбачити наслідки своїх дій.

Алгоритм дій щодо організації позаурочної виховної роботи в ПТНЗ:

1.Директор ПТНЗ:

1.1. забезпечує контроль за організацією позаурочної виховної роботи;

1.2. призначає відповідального за позаурочну виховну роботу, якщо це не передбачено посадовими інструкціями працівників ПТНЗ.

2. Відповідальний за організацію позаурочної виховної роботи ПТНЗ:

2.1.розробляє план позаурочної виховної роботи;

2.2.організовує роботу гуртків та їх участь в оглядах, конкурсах, концертах та інших заходах;

2.3.організовує проведення заходів до Всеукраїнських і календарних свят;

  1. організовує проведення заходів навчального закладу таких як: Дні відкритих дверей, посвята в ліцеїсти, виставки творчих робіт, конкурси “Міс і Містер ліцею”, турніри КВК, конкурси стіннівок та рефератів, тижні професій, зустрічі з ветеранами війни і труда, виховні години, бесіди, лекції, урочисті лінійки, тематичні вечори, екскурсії, походи та інші.Похожие:

Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі
Закони України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про мови”
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації проведення дня відкритих дверей в професійно-технічному навчальному закладі
ЗакониУкраїни “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про мови”
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації проведення дня відкритих дверей в професійно-технічному навчальному закладі
Закони України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про мови”
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconВідгук про доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи Зміївського професійного енергетичного ліцею Нестеренко А. А. на тему: «Правовий аспект виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі»
Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище»
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації оздоровлення дітей та проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Просимо довести зазначені методичні рекомендації до відома керівників навчальних та оздоровчих закладів
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconЗміївський професійний енергетичний ліцей тези виступу з теми «Правовий аспект виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі»
Проводяться уроки права, місячники правових знань; здійснюється індивідуальна робота з підлітками схильними до правопорушень, з підлітками,...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в 2012-2013 навчальному році
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconЗатверджено науково-методичною радою
У збірці подано матеріали щодо організації методичної роботи з питань виховання в навчальному закладі. Представлені матеріали можуть...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі iconДоговір про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом і замовником робітничих кадрів
Чапланова А. Н. далі „Підприємство, з другої сторони, уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов