Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. icon

Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н.НазваниеВідгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н.
Дата конвертации28.03.2013
Размер126.16 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Відгук викладача «Охорони праці» Центру ПТО №2 Діденко О.В.

на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н.В. на тему: «Формування предметної компетентності та розвиток навчально-пізнавальних якостей учнів – важлива характеристика діяльності педагога системи ПТО».


Підготовка фахівців в напрямі професійної компетентності передбачає методи стимулювання навчальної діяльності, які спрямовані на формування позитивних мотивів учнів.

Доповідь викладача обумовлює вивчення методів формування пізнавальних інтересів та методів стимулювання обов’язків і відповідальності в навчанні.

Загальне враження від роботи більш ніж позитивне. Автор глибоко торкається проблем формування творчих здібностей учнів, зацікавленості предметом, ефективності уроків, прагнення до пізнання і самопізнання.

Викладач заглиблюється у проблемні питання ефективного застосування засобів активізації на уроках охорони праці, торкається принципів запам’ятовування, популярності використання проблемно-пошукових завдань; введення у навчально-виховний процес дидактичних ігор, які б викликали інтерес і поступово залучали до самостійної творчої діяльності, що підвищує ефективність навчально-виховного процесу.

Вагомість доповіді надає наявність свіжих самостійних суджень, цікавих спостережень щодо вибору окремих методів при вивченні конкретних тем і впливу особи педагога на цей вибір. Найбільш позитивним є те, що педагогічна майстерність удосконалює володіння усіма методами навчання. Ця доповідь дає можливість викладачам обґрунтувати методику навчання з метою формування професійної компетентності учнів системи ПТО, яка готує особистостей із духовними потребами, високоініціативних, що мають можливість самореалізації.


.

^ Відгук викладача «Охорони праці» Центру ПТО №2 Діденко О.В.

на доповідь викладача предмета «Охорона праці» Харківського професійного ліцею харчових технологій та торгівлі ^ Кулак Ю.А. на тему: «Інформаційна діяльність професійно-технічних навчальних закладів у системі охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу»


Компетентність – це явище багатовимірне, виступає інтегральною характеристикою рівня освітньо-професійної та соціальної підготовки учня.

Цим і зумовлена актуальність рецензованої доповіді, присвяченої компетентісному підходу до навчання з перенесенням акцентів зі знань і вмінь, як результатів навчання, на формування компетентності учнів.

Основні частини доповіді – це:

 • розгляд питання реформування освіти в напрямку гуманізації навчання;

 • введення понять «компетенція» та «компетентність у нормативну складову сучасної освіти і зв'язок із системою методів навчання;

 • розгорнутий перелік ключових компетенцій і шляхи формування компетенцій на уроках охорони праці.

Загальне враження від доповіді позитивне. Автор опрацював багато джерел з професійної компетентності, дидактичних основ методів навчання.

Цінним у дослідженні теми є те, що надаються шляхи формування компетенцій на уроках охорони праці.

Доповідь заслуговує на схвалення, бо має багато зазначень щодо активізації розумової діяльності учнів і гармонійно поєднує звичайні традиційні види роботи на уроках з інноваційними.

Пропозиції щодо вирішення зазначеного завдання – використання методичної системи професійно-компетентністно-орієнтованого навчання, що сприяє становленю не лише окремих знань, а й професійно значущих знань, умінь та навичок.


^ Відгук викладача «Світової літератури» ЦПТО №2 Король В.Є.

на роботу викладача Рокитненського професійного ліцею Ткаченко В.В «Розвиток літературно-творчих здібностей учнів на уроках світової літератури».


В статті висвітлені основні форми роботи викладача для розвитку творчого мислення учнів, серед яких заслуговують на увагу як традиційні, так і новітні (складання плану, написання літературного диктанту, створення розгорнутої відповіді, написання твору про літературного героя, твору-відгуку, творчого переказу, похвального слова письменнику, створення сенканів, позакласна робота викладача).

В статті ґрунтовно зображено методи розвитку творчих здібностей учнів, що активізують інтелектуальну діяльність і критичне мислення; надається повна характеристика поняття «критичне мислення» і його розвиток.

Стаття буде корисною як для молодих, так і для досвідчених викладачів.


^ Відгук викладача «Математики» Центру ПТО №2 Підопригори Н.В.

на доповідь викладача ВПУ №27 Попової Л.Я.

«Використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу як шлях до підвищення якості освіти»

Тема доповіді є дуже актуальною. Достатньо розкриті питання інноваційних технологій на уроках дисциплін природничо-математичного циклу, надана порівняльна характеристика діяльності викладача та учня під час традиційного уроку та інноваційного.

Наведені цікаві приклади дидактичних ігор, які можна використовувати кожному викладачу для розвитку пізнавального інтересу, підвищення зацікавленості предметом. Дійсно,втілення інноваційних технологій, різних форм роботи на уроці – це можливість підвищення якості знань учнів.


Відгук майстра виробничого навчання Центру ПТО №2 Лук’янової Г.А. на доповідь майстра виробничого навчання ДНЗ «Харківського поліграфічного центру ПТО» Талько Н.Л. «Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток пізнавальної діяльності учнів»


У статті висвітлені актуальні питання навчання учнів з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій. Комп'ютер на сьогоднішній день є не лише|не тільки| помічником викладача, майстра в/н при освоєнні професійних навичок, але і невід'ємною частиною|часткою| всього навчального процесу в ПТНЗ.

Погоджуюся з|із| автором статті, що впровадження комп'ютера в навчальний процес дозволило перекласти частину|частку| роботи викладачів, майстрів в/н на ПК, що даломожливість:

 • збільшити об'єм|обсяг| виконуваних робіт;

 • розвивати самостійність учнів |у||задаван при виконанні завдань;

 • |вияпроявляти індивідуальний творчий підхід;

 • використовувати ПК, як додаткове джерело інформації на уроці;

 • процес навчання зробити цікавішим, різностороннім, пізнавальним, наочним|наглядним|;

Впровадження ІКТ передбачає удосконалення матеріально-технічної бази, доскональне володіння комп’ютерною грамотністю викладачів та майстрів в/н, постійне впровадження новітніх програмних продуктів.

Впровадження ІКТ сприяє удосконаленню методів, форм навчання|навчання|, є стимулом |стимулом| для підвищення майстерності, рівня кваліфікації, самоосвіти педагогічних працівників.


Пропозиції:

 • не слід забувати про негативний вплив| ПК на здоров'я;

 • постійно нагадувати учням про ТБ при роботі на ПК, його впливі на зір, опорно-руховий апарат|, а також довільно| поширене захворювання – залежність від комп’ютерних ігор;

 • при використанні інформації з|із| Internet| проявляти |виявляти|творчий підхід щодо її обробки.Відгук викладача Центру ПТО №2 Ващенко Л.В. на доповідь викладача Харківського професійного будівельного ліцею Кравець О.В.

«Інноваційна діяльність педагогічного працівника у професійно-технічному навчальному закладі»


 1. Ничего нового – такие «инновации» существуют давно и более–менее опытные преподаватели взяли их на вооружение.

 2. От себя лично добавила бы комбинированные уроки с элементами театрализации, которые, безусловно, оживили бы ткань самого урока, эмоционально насытили. Урок–театрализация (абсолютная) на практике выглядит нарочито, а репетиционный период, на мой взгляд, уменьшает интерес учащихся.

 3. Эффективными, по-моему, являются уроки в режиме «вопрос-ответ». Особенно это касается сложных разделов или произведений. Учитель выстраивает цепочку вопросов, вытекающих друг из друга, а учащиеся отвечают. Тогда и выясняется, насколько они владеют материалом (а то, как правило, урок закрепления знаний). Они особенно эффективны в системе преподавания гуманитарных дисциплин.


Відгук та пропозиції викладача «Спецтехнології» Центру ПТО №2 Мельникова Б.М. на матеріали доповіді викладача Чугуївського професійного аграрного ліцею Ярмолюка М.І.

«Використання педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців для агропромислового комплексу»


Материал представленный на областную научно-методическую конференцию по подготовке специалистов в области автомобильного транспорта с использованием компьютерных технологий представляет определенный интерес и требует внедрения в учебный процесс.

Особенно актуально это в результате сложившейся на настоящий момент ситуации, когда проблема качества подготовки возложена только на само учебное заведение, а именно:

1. Абсолютно отсутствует централизованное обеспечение:

 • Разрезными агрегатами и деталями

 • Макетами

 • Плакатами

2. Имеющаяся учебная литература устарела и не соответствует стандартам обучения.

3. Содержание самих стандартов обучения не обеспечивает последовательности в освоении учебного материала, (например, объем информации по теме № 4 «устройство автомобиля» не позволяет в полной мере усвоить материал темы № 5 «техническое обслуживание автомобиля»)

Возраст наших учащихся 15-16 лет и развитее компактной электронной техники вызывает у них повышенный, можно сказать, болезненный интерес.

Этот интерес можно и нужно использовать, применяя на занятиях мультимедийную технику.

При этом нельзя забывать о том, что в восприятии информации участвуют и зрение, и слух, и книга, и преподаватель, объяснявший причинно-следственные процессы при работе узлов, агрегатов.


Предложения


 1. Пересмотреть тематику стандартов обучения с точки зрения объема ранее изучаемого материала для усвоения последующего учебного материала.
 1. Учебники и учебные пособия должны иметь материал, который по своей сложности и объему будет соответствовать годам обучения (1,2,3)
 1. Для решения проблемы с недостатком качественных наглядных пособий, а также с целью увеличения заинтересованности обучаемых при проведении теоретических и лабораторных занятий необходимо использовать технологии с применением компьютерной техники. Программное обеспечение должно создаваться на профессиональном уровне, а не кустарным способом.Відгук викладача Центру ПТО №2 Міхальової М.В. на доповідь викладача ДЗО Центр професійно-технічної

освіти №2 м.Харкова Копачевської Г.В.

«Шляхи підвищення громадянської свідомості, демократичних поглядів та активної життєвої позиції майбутніх громадян України»


В данной статье раскрывается актуальность проблемы повышения гражданской сознательности, демократических взглядов и активной жизненной позиции будущих граждан Украины в связи с современными условиями жизни молодежи.

Профессионально проанализированы аспекты социализации и гуманизации личности на уроках истории. Особое внимание уделяется гуманистической педагогике, коммуникативной компетенции учащихся и личностно-ориентированному обучению. Автором предложены эффективные пути воспитания творческой личности с активной жизненной позицией, личности, которая способна не только участвовать в социальной жизни, но и иметь свою точку зрения.

Цель преподавателя – сформировать творческую личность в гуманитарно-гуманистической культурной среде. Изучение гуманитарных дисциплин способствует овладению такими видами культуры, как моральная, экологическая, духовная, политическая и культура межнациональных отношений.

Таким образом, общекультурный компонент должен быть включен в преподавание разных дисциплин. Он является одной из системных мер, направленных на формирование личной зрелости учащихся, что является важным фактором в определении активной жизненной позиции будущих граждан Украины. Одной из эффективных форм обучения можно назвать ситуативность и ролевые игры. Это помогает в развитии креативности и способности к нестандартному решению различных ситуаций, что в свою очередь мотивирует желание учащихся утвердиться, занять соответствующее место в обществе, добиться признания.


^ Відгук майстра виробничого навчання Центру ПТО №2 Бурніної Н.Ю. на доповідь майстра виробничого навчання Харківського професійного ліцею машинобудування Ясницької Т.І. «Використання у навчальному процесі педагогічних та виробничих технологій з метою підвищення якості освіти»


Вважаю, що одним із пріоритетних напрямів розвитку системи професійно-технічної освіти України є впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, які реалізуються та знайдуть своє місце у нових типах навчальних закладів.

Моніторинг ринку праці на сучасному етапі показує та диктує пріоритетність даної інновації та її необхідність. Створення сучасних майстерень, лабораторій із сучасним обладнанням, відповідний інструмент – все це дасть можливість здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації майбутніх робітників, майстрів виробничого навчання, учнів за новими технологіями із застосуванням нових матеріалів, обладнання тощо, бо саме це активно працює над тим, щоб учні професійно-технічних навчальних закладів досконально знали й володіли сучасними виробничими технологіями з використанням нових матеріалів тощо.

Актуально стоїть задача з оновленням програмного забезпечення комп’ютерів та розробки нових прогресивних навчальних програм, що на даному етапі розвитку є актуальним та невід’ємним впровадженням у навчанні, хоча поки дистанційна освіта в професійно-технічній освіті ще не прижилась як перспективна. Гальмує впровадження дистанційного навчання малий відсоток комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів, а через це й малий відсоток викладачів та майстрів виробничого навчання, які б могли компетентно користуватися комп’ютерною технікою. Але дистанційне навчання – це завтрашній день професійно-технічної освіти в Україні, до якого треба готуватися сьогодні: розробляти комп’ютерні програми зі спецдисциплін, створювати електронні версії навчальної літератури, розробляти електронні модулі розрядів професій (стандарти професій в електронній версії), створювати електронні тренажери, є проблематичним в зв’язку з браком спеціалістів, хоча я вважаю, не варто відкладати або ігнорувати розробки й запровадження електронних тренажерів у навчальному процесі. Тренажери моделюють реальну виробничу діяльність, забезпечують правильність дій учня, який відпрацьовує вправи і навички, готують учня до виконання аналогічних дій у конкретних умовах виробництва. За допомогою електронного тренажера можна зразу ж отримати інформацію про успіхи учня по завершенні кожної вправи, кількісні та якісні показники роботи учня, характер помилок тощо, а основне його зацікавленість в навчальному процесі, так як електронні засоби навчання – це той варіант навчальних засобів, який дуже гнучкий для корегування, швидкого внесення новітніх досягнень, не потребує значних затрат на виготовлення традиційних паперових носіїв знань – книг. Тож комп’ютеризація професійно-технічних навчальних закладів є невід’ємною складовою комп’ютеризації освіти. Вона суттєво впливає на зміст, організацію форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, спричиняє істотні зміни в діяльності учнів, викладачів, керівників у професійно-технічній освіті, а тому має охопити всі напрямки та сфери їхньої діяльності.

Використання у навчальному процесі педагогічних та виробничих технологій –це головне завдання кожного педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу. Над цим питанням постійно необхідно працювати та розвивати і удосконалювати, бо саме це використання безпосередньо сприяє зростанню конкурентоспроможності молодих робітників на ринку праці. За умов зростання рівня складності завдань, сьогодення ставить до педагогічного персоналу відповідні вимоги й потребує високого рівня компетенції. Тому не втрачає актуальності потреби підвищення освітнього рівня кадрів професійно-технічної освіти.

Слід звернути увагу на методичні служби. Ця категорія фахівців не готується навчальними закладами України, вони створюються педагогічним досвідом. Методичні служби призначені для розробки методології впровадження в навчальний процес всіх освітніх предметів та виробничого навчання, вони відповідальні за своєчасне оновлення змісту професійного навчання, розробку та впровадження інноваційних педагогічних технологій, створення засобів навчання тощо, саме ці служби повинні надавати допомогу, тому не зайвим буде обговорення питання про цільову підготовку та покращення „педагогів-методистів”.

Сьогодні професійно-технічна освіти повинна являти собою одну з найбільш інноваційних галузей, тому що вона приймає активну участь у стовренні інноваційного клімату та конкурентоздатної економіки в цілому. Погіршення якості професійно-технічної освіти та підготовки робітничих кадрів та освіти в загалі зумволено відсутністю законодавчо врегульованого, зрозумілого і прозорого механізму участь роботодавців у підготовці квалфікованої робочої сили. Крім того, гострою проблемою залишається ресурсне і матеріально-технічне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.

Тому підсумовуючи дану інформацію погоджуюсь з автором данної статті, що освіта є саме тією галуззю вкладення в інвестиції якої підприємства, держави і суспільства можуть стати найбільш ефективними. Така стратегія дозволить уникнути найбільш гострих та небезпечних для економічного росту ситуацій і зберегти конкурентноздатність. Організаційні форми освіти можуть бути самими різнобічними, але зміст їх повинен бути спрямованим на координацію розвитку та підвищення якості освіти.Похожие:

Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconСтаросалтівський професійний аграрний ліцей
Відгук викладача біології Виноградової Л. В. на доповідь викладача Ізюмського професійного ліцею Черкашиної Н. В. «Формування екологічного...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconВідгук на доповідь Вельможної Оксани Петрівни, викладача фізики Шевченківського професійного аграрного ліцею, на тему: «Розвиток когнітивних навичок учнів засобами інтелектуальних змагань»
Педколектив днз «Харківський поліграфічний центр пто» ознайомився з доповідями, представленими на порталі нмц пто. Були обговорені...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconВідгук на доповідь Викладача днз «Харківського вищого професійного механіко-технологічного училища»
Викладача днз «Харківського вищого професійного механіко-технологічного училища» Паншиної Л. О
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconВідгук методиста цпто №3 м. Харкова Реуцької Л. В. на доповідь викладача Зміївського професійного енергетичного ліцею Рижинко В. С
Цпто №3 м. Харкова Реуцької Л. В. на доповідь викладача Зміївського професійного енергетичного ліцею Рижинко В. С
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconВідгуки харківського професійного ліцею будівництва на січневу науково-методичну конференцію 2013 року Особливе враження справила доповідь викладача днз «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище»
Особливе враження справила доповідь викладача днз «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище» Паншиної Л. О. щодо...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconМетодиста Харківського професійного ліцею залізничного транспорту
Пропрацювавши доповідь за темою:«Використання нових, нетрадиційних методик, які сприяють розвитку інтелекту та пізнавальних здібностей...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconС. Г. на доповідь Булатової Н. Н., керівника фізичного виховання Харківського професійного ліцею харчових технологій та торгівлі Реалізація диференційованого підходу до учнів один із шляхів підвищення якостей урок
Відгук керівника фізичного виховання Красноградського професійного ліцею Набоки С. Г. на доповідь Булатової Н. Н., керівника фізичного...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconСтаросалтівський професійний аграрний ліцей відгук викладача Переходи Л. С. на доповідь «Використання нових нетрадиційних методик, які сприяють розвитку та пізнавальних здібностей учнів птнз»
Відгук викладача Переходи Л. С. на доповідь «Використання нових нетрадиційних методик, які сприяють розвитку та пізнавальних здібностей...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconВідгук викладача предмету «Охорона праці» Куп’янського професійного аграрного ліцею Говорової Лариси Леонідівни на матеріали Інтернет конференції для педпрацівників птнз на тему : «Підвищення якості професійно-технічної освіти
Ознайомившись з матеріалами науково-методичної конференції, можна зробити висновок, що проблеми пов’язані з удосконаленням інформаційного...
Відгук викладача «Охорони праці» Центру пто №2 Діденко О. В. на доповідь викладача Харківського професійного ліцею будівництва та комунального господарства Косовічевої Н. iconВідгук викладача Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту уіпа
В роботі: 1 проаналізовано дослідження проблеми підвищення якості підготовки учнів за допомогою їх залучення до технічної творчості;...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов