Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва icon

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництваНазваниеХарківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва
Дата конвертации28.03.2013
Размер207.03 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва
«Взаємодія навчального закладу із соціальними партнерами – запорука гарантованого працевлаштування випускника ПТНЗ»


Підготувала:

Ткаченко Н.Г. – директор ліцею

Харків – 2012


У Національній доктрині розвитку освіти передбачається розвивати участь роботодавця в забезпеченні функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи у межах традиційної системи. Із цією метою у нашому ліцеї з 2007 року впроваджується стратегічний напрям розвитку навчально-виховного процесу, удосконалення підготовки молодих робітників з залученням соціальних партнерів– замовників кадрів, метою якого є:

-впровадження у навчально-виховний процес ліцею нових інноваційних технологій;

- моделювання інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців;

- створення єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів, адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва;

- вивчення ринку праці, пошук шляхів соціального партнерства та налагодження тісних зв’язків між зацікавленими партнерами.

Наш педагогічний колектив чітко усвідомив, що найважливішим чинником підвищення якості професійного навчання, адаптації молодих робітників до нових економічних умов, закріплення їх на робочих місцях в сучасних умовах ринку праці є соціальне партнерство. Тому важливого значення набуває така функція професійної освіти як соціальна, сутність якої полягає в забезпеченні високого рівня соціального захисту випускників ліцею на основі здобуття ними якісної професійної освіти. Крім того, соціальне партнерство колективів сприяє соціальному захисту учнів ліцею, поліпшенню професійної підготовки, обґрунтованому розподілу та працевлаштуванню випускників, зростанню ефективності роботи підприємств.

Ми розуміємо, що в сучасних умовах господарювання, з розвитком малого і середнього бізнесу, в умовах створення нових типів підприємств, при неймовірно динамічному розвитку приватних підприємств, застосування нового обладнання і технологій, зростання конкуренції на ринку праці та вимог до рівня кваліфікації майбутніх робітників необхідна тісна взаємодія ліцею з роботодавцями, приватними підприємцями та іншими суб’єктами праці.

Шляхом детального аналізу співпраці навчального закладу з роботодавцями ще у 2006 році було визначено основне коло соціальних партнерів – замовників кадрів. Вкінці кожного навчального року адміністрація ліцею разом з педагогічним колективом проводить детальний аналіз роботи з соціальними партнерами та визначає нові шляхи співпраці.

^ Соціальні партнери ліцею з професій швейно-хутрового профілю:
Соціальні партнери ліцею з професій «Кухар;кондитер»:

Соціальні партнери ліцею з професії «Перукар (перукар-модельєр»:

Сьогодні у ліцеї навчається понад 300 учнів, працюють кваліфіковані педагоги - 16 майстрів виробничого навчання, 12 викладачів, які володіють методикою навчання, необхідною для фахової підготовки учнів.

Для підготовки висококваліфікованого, професійно-мобільного робітника, керівництво ліцею спрямувало зусилля на створення відповідного кадрового забезпечення, спроможного працювати в умовах впровадження інноваційного проекту.

Кожен рік проводиться моніторинг професійного потенціалу педагогів за показниками:

 • освітній склад ліцею;

 • рівень педагогічної майстерності викладачів та майстрів в/н;

 • педагогічний стаж роботи;

 • стажування педпрацівників.

Серед управлінського апарату, здійснюється розподіл функціональних обов’язків між його членами, враховуючи специфічні особливості ліцею і кожного його працівника.


^ Моніторинг професійного потенціалу педагогів ліцею:


Освітній склад педагогів ліцею

з/п.

Освіта

Кількість

%

1.

Вища

30

87,5

2.

Середня спеціальна

5

12,5

3.

Незакінчена вища

-

-

4.

Середня

-

-
Всього

40

100,0


Рівень педагогічної майстерності

Викладачі:

з/п.

Категорія

Кількість

%

1.

Спеціаліст вищої категорії

6

35,3

2.

Спеціаліст першої категорії

1

5,9

3.

Спеціаліст другої категорії

6

35,3

4.

Спеціаліст

4

23,5
Всього

17

100,0

Майстри в/н:

з/п.

Звання

Кількість

%

1.

Майстер першої категорії

2

12,5

2.

Майстер другої категорії

2

12,5

3.

Майстер в/н.

12

75,0
Всього

16

100,0


Педагогічний стаж роботи:

з/п.

Стаж роботи

Кількість

%

1.

До трьох років

9

22,5

2.

3 – 10 років

11

27,5

3.

10 – 20 років

8

20,0

4.

Більше 20 років

12

30,0
Всього

40

100,0Моніторинг стажування педагогів на підприємствах

(кількість педагогів/роки )У ліцеї проводиться підготовка кваліфікованих робітників із 5 професій за Державними стандартами

у 6-ми майстернях, 2-х лабораторіях та 15 кабінетах.

Крім того, учні ліцею проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємствах – соціальних партнерах ліцею. Бази практики повністю забезпечують виконання програм виробничого навчання.

З року в рік зміцнюється та зростає навчально-матеріальна база ліцею, підвищується рівень педагогічної майстерності працівників навчального закладу. За останні роки було модернізовано майстерні кравців, закрійників, кушнірів-розкрійників, лабораторії перукарів та кухарів, кабінети інформатики, охорони праці, перукарської справи, математики, історії, фізики, хімії, спецпредметів кухарів; кондитерів, тощо. Крім цього проведено ремонт бібліотеки і читального залу, методичного кабінету. Всі модернізовані приміщення оснащені новими меблями, оформлені новими стендами.

Розширення навчальної бази і обладнання робочих місць новим устаткуванням сприяє підвищенню якості підготовки робітників, які мають достатні навички роботи на сучасній техніці і володіють потрібним запасом знань, щоб швидко адаптуватися в умовах виробництва.

^ Результатами співпраці є:

 • впровадження ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами і програмами, якісне навчання за Державними стандартами;

 • оновлення навчально-методичного забезпечення професій з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;

 • залучення працівників виробництва до навчання учнів з метою впровадження підприємницького підходу у професійне навчання; формування в молоді знань і навичок поведінки у новому економічному середовищі;

 • постійне вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників, поширення різноманітних форм стажування на підприємствах, освоєння ними нової техніки, технологій виробництва ;

 • впровадження моделі соціального партнерства в дію;

 • спільне оновлення змісту професійно-практичної підготовки учнів навчального закладу шляхом модернізації навчальних майстерень, наближення їх до умов виробництва;

 • співпраця партнерів по соціальному захисту учнів, педагогів, кваліфікованих робітників в умовах навчання та виробництва.

У ліцеї постійно проводиться робота по модернізації при підтримці соціальних партнерів сучасних майстерень. На сьогодні в майстернях установлено 26 одиниць сучасного швейного обладнання та комп’ютерна техніка. Оновлення навчально-матеріальної бази майстерень проведено за рахунок коштів ліцею отриманих від реалізації готової продукції, виготовленої у навчальних майстернях,


надходжень від виробничої практики учнів на підприємствах, а також за рахунок отриманої благодійної допомоги від соціальних партнерів.

Із року в рік зростає відсоток працевлаштування випускників на основних підприємствах – соціальних партнерах ліцею:


^ Аналіз працевлаштування випускників на підприємствах – соціальних партнерах ліцею

з/п


Назва підприємства

Кількість випускників, працевлаштованих на підприємствах – соціальних партнерах ліцею

2008 рік

2009 рік

2010 рік


2011 рік
ТОВ Харківська швейна фабрика «Еліта» (ТОВ «Ельзам»)

3

3

4

3
ТОВ«Українське хутро»

1

2

2

2
Фірма «Трикотажне об’єднання»

5

4

5

2
ТОВ «Ф.Т.Р.»

6

10

13

20
ТОВ «Перспективні технології»

3

3

4

4
ФОП «Гайворонський А.І.»

3

3

4

4В умовах дефіциту бюджетного фінансування одним із вагомих джерел, яке дає змогу ліцею триматись на належному рівні, є позабюджетні надходження від виробничої діяльності, які з кожним роком збільшуються.


^ Аналіз надходження коштів від виробничої діяльності на підприємствах – соціальних партнерах

з/п

Назва підприємства

Надходження коштів від виробничої діяльності на підприємствах – соціальних партнерах ліцею, грн.

2008 рік

2009 рік

2010 рік


2011 рік


1

АТЗТ Харківська швейна фабрика

1706


2

ТОВ Харківська швейна фабрика «Еліта» (ТОВ «Ельзам»)

2202
438

213

3

ТОВ «Українське хутро»

-


4

Фірма «Трикотажне об’єднання»

800

106305

ТОВ «Ф.Т.Р.»

-1470

5289

6

ЗАТ «Новий стиль»

502


7

ЗАТ «Комунар»

1750


8

Підприємства громадського харчування

13979

1132

14925

19150

9

ПФ «Долина снів»
3080
5110

10

ФОП Бакуменко Ю.О.


1530

11

ФОП Богданов О.Б.


890

12

ФОП Нікітіна260
13

ФОП Радченко М.О.1000
14

ПП Романюк А.В.
19880

6060
Всього

20939

34722

24153

32182

Одержані кошти дають змогу проводити модернізацію майстерень, лабораторій, кабінетів, надавати соціальну допомогу учням.

У сучасних умовах педагоги ліцею готують фахівців таким чином, щоб вони могли легко адаптуватися до особливостей роботи не тільки на регіональному рівні, але і в умовах “глобального” ринку технології, обладнання і праці. Тому вже декілька років на уроках виробничого навчання у групах хутровиків, кравців використовують технологію повного засвоєння матеріалу, створену на основі блочно-модульної системи навчання. Крім того, у групах кушнірів-розкрійників, під час виготовлення хутрових виробів, використовують безвідходну технологію, у групах кравців використовують уніфіковану обробку окремих деталей і вузлів.

У ліцеї відбувається переорієнтація навчального процесу на особистісно зорієнтовані технології та інтерактивні методи навчання, іде процес оволодіння новими комп’ютерними технологіями (Internet, Оnline, WEB-підтримка навчальних предметів). Так, викладачі інформаційних технологій Шевчук К.О., перукарської справи Логвін Н.С., матеріалознавства Ткаченко Н.Г., конструювання одягу Пашнєва Н.П., математики Ожго Л.К., біології та хімії Ачкасова Є.О., іноземної мови Шарикіна А.С. використовують на уроках матеріали, здобуті з Internet, диски, відеоролики.

Для виявлення відповідності рівня знань, умінь і навичок учнів змісту навчальних програм та вимог кваліфікаційних характеристик було зроблено аналіз директорських контрольних робіт, рівня успішності учнів.


Аналіз свідчить, що підготовка учнів з професій відповідає вимогам Державних стандартів та кваліфікаційних характеристик і проходить на належному рівні.

Результати успішності:Предмет

Успішність учнів на середньому і високому рівнях, %

Успішність учнів на достатньому і високому рівнях, %

2009-2010н.р

2010-2011н.р.

2009-2010н.р

2010-2011н.р.

1

Технологія розкрою виробів

100,0

100,0

56,3

46,0

2

Дизайн хутрових виробів

100,0

100,0

50,0

40,0

3

Матеріалознавство (хутровики)

100,0

100,0

37,5

40,0

4

Технологія виготовлення одягу

98,0

100,0

46,0

44,0

5

Матеріалознавство (кр.)

99,3

100,0

65,0

69,3

6

Основи конструювання одягу

100,0

100,0

43,8

40,35

7

Конструювання одягу

100,0

100,0

70,0

76,9

8

Моделювання і худ. оформлення одягу

100,0

100,0

65,0

80,8

9

Спеціальний малюнок

100,0

100,0

100,0

100,0

10

Технологія розкрою

100,0

100,0

100,0

88,5

11

Обладнання підприємств

99,3

100,0

55,0

41,2

12

Спеціальне малювання (кр.)

100,0

95,2

71,0

47,6

13

Організація виробництва

100,0

100,0

74,5

74,0

14

Технологія кондитерських виробів

100,0

100,0

64,3

81,3

15

Кулінарія

100,0

100,0

85,7

72,7

16

Калькуляція і облік

100,0

100,0

64,3

64,3

17

Обладнання (кухарів; кондитерів)

100,0

100,0

52,3

80,9

18

Спецмалювання і ліпка

100,0

97,9

64,3

78,7

19

Перукарська справа

100,0

100,0

40,0

75,0

20

Матеріалознавство (перукарі)

100,0

100,0

62,0

85,4

21

Основи санітарії і гігієни

100,0

100,0

72,0

81,3

22

Спецмалювання

100,0

100,0

100,0

91,7

23

Охорона праці

100,0

99,2

86,1

86,6

Із результатів таблиці видно, що успішність учнів на середньому і високому рівнях підвищилась у порівнянні з 2009-2010 н.р. з предметів «Технологія виготовлення одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання» ( у групах швейно-хутрового напрямку), але знизились у порівнянні з 2009-2010 н.р. з предметів «Спеціальне малювання», «Спецмалювання і ліпка», «Охорона праці».


^ Спільною діяльністю навчального закладу з роботодавцями передбачені різні форми співробітництва:

 • укладення договорів соціального партнерства між професійним ліцеєм і підприємствами-замовниками кадрів;

 • забезпечення учнів ліцею робочими місцями під час проходження виробничого навчання і виробничої практики, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик;

 • спільне оновлення змісту професійно-практичної підготовки учнів навчального закладу шляхом модернізації навчальних майстерень, наближення їх до умов виробництва;

 • виконання виробничих замовлень підприємств у майстернях ліцею;

 • стажування педагогів ліцею на підприємствах з метою підвищення їх професійної компетентності;

 • спільне формування замовлень на підготовку робітничих кадрів;

 • проведення семінарів-практикумів представниками підприємств-соціальних партнерів з метою ознайомлення педагогів ліцею з новими технологіями і прогресивними методами праці;
 • участь провідних фахівців підприємств у роботі методичних комісій навчального закладу;

 • участь представників підприємств в оцінюванні якості професійної підготовки учнів ліцею при проведенні поетапної атестації, випускників – при проведенні державної кваліфікаційної атестації;

 • залучення передовиків і новаторів виробництва до участі у виховних заходах ліцею.

Світові тенденції спонукають до вдосконалення систем, що забезпечують навчання і перенавчання протягом усього життя, оновлення змісту освіти, впровадження нових технологій організації професійної підготовки кадрів. Суспільство, що базується на знанні, зумовленому цими змінами, має запропонувати інші небачені досі методики в галузі освіти і підготовки. У сучасних соціокультурних умовах розвитку українського суспільства однією з важливих тенденцій реформування освітньої системи стало розробка та впровадження Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетенцій.

Державні стандарти нового покоління покликані вирішити широке коло завдань, серед яких основними є: забезпечення рівня професійної освіти і якості підготовки фахівців згідно з кваліфікаційними вимогами роботодавців з урахуванням регіональної компоненти професійної освіти; забезпечення єдності змісту освіти і дотримання норм і вимог до організації освітнього процесу на всьому освітньому просторі України; визначення умов і порядку сертифікації, тестування робітника на відповідність вимогам професійного стандарту; забезпечення контролю за результативністю системи професійно-технічної освіти і якістю освіти у ній. Ці завдання неможливо вирішити без тісного співробітництва педагогів із соціальними партнерами - замовниками робітничих кадрів.

З метою якісної розробки Державних стандартів професійно-технічної освіти основаних на компетенціях наш навчальний заклад включено до складу творчих робочих груп. Директор ліцею Ткаченко Н.Г. та заступник директора з НВР Шевчук К.О. приймали участь у республіканському семінарі по розробці нових стандартів основаних на компетенціях у м. Запоріжжі. Крім цього, наші педагоги та майстри виробничого навчання постійно співпрацюють з Центром швейних технологій та перукарського мистецтва у м. Запоріжжі, де працює експериментальний майданчик по розробці Державних стандартів ПТО, основаних на компетенціях.

Із вище викладеного можна зробити висновок, що вдосконаленню професійної компетентності працівників нашого ліцею сприяє соціальне партнерство.

Ми вважаємо, що такі ділові зустрічі, спілкування, спільна робота сприяють підвищенню професійної компетентності педагогів, створенню єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів, адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва.Похожие:

Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconРічний план закупівель на 2012 рік
Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва, код за єдрпоу 05537638
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconРічний план закупівель на 2011 рік
Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва, код за єдрпоу 05537638
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconВідгук керівництва дптнз «Центр професійно-технічної освіти №4 м. Харкова» щодо проведення обласної науково-методичної інтернет-конференції за темою: «Підвищення якості професійно-технічної освіти як складова освітньої політики держави»
Проведена Науково-методичним центром професійно-технічної освіти. На конференції були присутні делегації птнз згідно рознарядки,...
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник. Найменування. Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва Ідентифікаційний код єдрпоу. 05537638
Реєстраційний рахунок замовника р/р 35411006000269, р/р 35421007000269 в гудку в Харківській області
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування: Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу): Головне управління освіти І науки Харківської...
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва
Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та...
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconІнформації про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: Найменування. Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Головне управління освіти І науки Харківської...
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconПовідомлення про акцепт цінової пропозиції Замовник: Найменування. Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва Ідентифікаційний код за єдрпоу. 05537638 Місцезнаходження
Найменування предмета закупівлі. Послуги з поточного ремонту їдальні, бібліотеки побутового корпусу, центрального входу учбового...
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва Ідентифікаційний код за єдрпоу. 05537638 Місцезнаходження
Найменування предмета закупівлі. Послуги з поточного ремонту їдальні, бібліотеки побутового корпусу, центрального входу учбового...
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва iconІнформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування: Харківський професійний ліцей швейного І хутрового виробництва Ідентифікаційний код за єдрпоу: 05537638
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Головне управління освіти І науки Харківської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов