Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” icon

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід”НазваниеПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід”
Дата конвертации31.12.2012
Размер108.3 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від »__26____» _травня_2010 року


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “СНІД”


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Принципів підготовки заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 10-му Раунді та визначає форму і вимоги до пропозицій, на підставі яких формується Заявка України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”


2. Враховуючи тенденції розвитку епідемії та відповідно до вимог Глобального Фонду основний фокус Заявки на 10 раунд має бути зроблено на розбудові довгострокової системи надання комплексних послуг (пакету послуг) з профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки серед груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ шляхом:

 • розширення доступу до послуг, через інтенсифікацію надання послуг та розширення географії діяльності;

 • покращення якості послуг, зосередження на гендерній рівності та захисті прав людини;

 • зміцнення систем надання послуг у громадах/спільнотах;

 • зміцнення систем охорони здоров‘я;

 • створення дієвого механізму інтеграції послуг та поєднання зусиль державного та громадського секторів.3. Право подавати пропозиції мають організації та установи будь-якої форми власності та підпорядкування, а також фізичні особи.


4. Оголошення про початок прийому пропозицій розміщується в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур’єр», а також буде розміщене на сайтах та вебсторінках:

www.moz.gov.ua - Міністерства охорони здоров'я України;

www.stop-aids.gov.ua - Комітету МОЗ з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

http://www.un.org.ua - системи Організації Об’єднаних Націй в Україні

www.aidsalliance.org.ua – МБФ „Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні”

www.hiv.org.ua - ВБФ „Коаліції ВІЛ-сервісних організацій”,

www.network.org.ua – ВБО „Всеукраїнської мережі ЛЖВ”,


5. Прийом пропозицій:

- починається « 02 » червня 12010 року о 9 годині;

- завершується «_22___» червня 2010 року о 17 годині.


6. Пропозиції подаються за аплікаційною формою згідно із додатком 1.


7. Аплікаційна форма пропозиції подається українською мовою за електронною адресою: eshchenko@moz.gov.ua та molchanova@moz.gov.ua або в друкованому вигляді у п’яти примірниках та на електронному носії інформації за поштовою адресою: м. Київ, вул.. Анрі Барбюса, 5, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України.


Вітається додаткове подання аплікаційної форми пропозиції російською або англійською мовами.


8. Прийом та реєстрація аплікаційних форм пропозицій забезпечується Секретаріатом Групи Технічного Оцінювання.


9. Не приймаються до розгляду пропозиції, які не відповідають:

- вимогам цього Порядку;

- надійшли пізніше встановленого терміну.


10. Розгляд пропозицій здійснює Група Технічного Оцінювання, яка утворюється та діє відповідно до Положення про неї.


11. Група Технічного Оцінювання розглядає пропозиції, керуючись такими критеріями:


- відповідність пріоритетам;

- врахування потреб цільових груп, на які спрямована пропозиція;

- використання інноваційних методів та кращих міжнародних практик;

- міжсекторальне партнерство;

- залучення людей, які живуть з ВІЛ/СНІД або, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІД;

- реалістичність пропозиції;

- відповідність пропозиції епідемічній ситуації з ВІЛ/СНІДу в регіоні;

- дотримання прав людини, гендерної рівності.


12. Інформація про результати розгляду пропозицій розміщується на Інтернет сторінках організацій, зазначених у п. №4 з наступного дня після підписання протоколу засідання Групи Технічного Оцінювання, а також поширюється Групою Технічного Оцінювання серед усіх зацікавлених сторін.


13. Аплікаційні форми пропозицій зберігаються Групою Технічного Оцінювання до прийняття остаточного рішення Правлінням Глобального Фонду щодо Заявки України, після чого передаються Основному реципієнту гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.


14. Документація не повертається організаціям/установам, фізичним особам, які подали пропозиції.


Додаток 1

До пункту 7 Порядку подання пропозицій для підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”


^

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
Реєстраційний номер__________


І. БЛОК: заповнюється юридичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Назва організації/установи
Прізвище, ім’я керівника організації/установи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail


ІІ. БЛОК: заповнюється фізичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Прізвище, ім’я та по-батькові особи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail

ІІІ. БЛОК: заповнюється юридичними та фізичними особами, які подають пропозицію


^ Опис Пропозиції:

1. Обґрунтування актуальності пропозиції із зазначенням проблеми, на вирішення якої спрямована пропозиція:

Мета пропозиції:

Завдання пропозиції:


2. Назва пріоритету, відповідно до якого подається пропозиція (зазначити):


 • збільшення охоплення послугами представників груп найвищого ризику та розширення географії діяльності зі спеціальним фокусом на місцевому рівні;

 • покращення якості послуг, інтенсифікація надання послуг (збільшення кількості послуг, які отримує один клієнт, формування прихильності та довіри клієнтів до системи надання послуг в цілому);

 • зосередження на гендерній рівності та захисті прав людини;

 • зміцнення систем спільнот;

 • зміцнення систем охорони здоров‘я;

 • поєднання зусиль державного та громадського секторів у створенні дієвого механізму інтеграції послуг;

 • формування толерантного ставлення до ЛЖВ та груп найвищого ризику.3. Термін реалізації пропозиції (у період з 2012 по 2017 роки)

з __________ до __________ (вказати конкретний термін реалізації пропозиції).


4. Територіальне охоплення пропозиції:


○ країна

○ область/і (вказати які)__________________________________________

○ район/и (вказати які) __________________________________________

○ місто/а (вказати які) ___________________________________________

○ селище/а, село/а (вказати які) ___________________________________


5. Назва цільових груп, на охоплення яких спрямована пропозиція (вказати)


6. Прогнозована кількість представників цільової групи охоплених послугами:


Сфера надання послуг


Назва цільової групи


Кількість охоплених накопичувальним підсумком (в абсолютних числах) по роках

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

7. План реалізації Пропозиції (опис на 1й і 2й роки детальний, на 3й-5й роки узагальнений):

Назва активності

Термін реалізації

(початок – кінець)

Загальна сума витрат

1й-рік реалізації


1 активність


2 активність


……….


2й-рік реалізації


1 активність


……….


3й-рік реалізації


4й-рік реалізації


5й-рік реалізації8. Яким чином планується продовжувати активності після закінчення гранту Глобального фонду? (опис не більше 0,5 стор.)


9. Як ваша організація/установа залучає цільові групи та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД до процесу планування, реалізації та оцінки діяльності (опис не більше 0,5 стор.)


10. Як враховуватиметься гендерний підхід у доступі до послуг, які планується надавати (опис не більше 0,5 стор.)


11. Як будє враховуватися подолання дискримінації та стигматизації людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (опис не більше 0,5 стор.)


12. Перелік партнерських організацій/установ, які планується залучити до участі в реалізації Пропозиції: (вказати назви організацій/установ)


13. Кошторис витрат на реалізацію Пропозиції:


Назва статті витрат

на реалізацію пропозиції

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Кадрові ресурси
Інфраструктура і обладнання
Навчання
Медикаменти
Планування та адміністрування
Інше (вказати статті витрат)
………
………
Всього витрат за рахунок Глобального Фонду( у дол. США)
Інше (вказати за можливості обсяги фінансування з інших джерел, наприклад кошти організації/установи, державний бюджет, місцевий бюджет, кошти донорів)

14. Чи має намір організація/установа претендувати на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального фонду:


○ ні

○ так

Якщо «так», заявка на отримання статусу Основного реципієнта подається відповідно до Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією


Підпис керівника організації/установи або фізичної особи_________________


Печатка організації (для юридичних осіб):


Дата ______________


1 З часу ухвалення Нац. Радою Концепції стратегії завяки на 10 раунд ГФСМТ за компонентом «СНІД»Похожие:

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Богдан Д. Го „Молодіжний центр проблем трансформації соціальної сфери „соціум-ххі”
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconПоложення про відбір Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconСтратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду у 9 раунді за компонентом "снід"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією оголосив дев’ятий раунд прийому заявок від країн на отримання фінансування...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід” iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов