Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є icon

Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада Українипостановля єНазваниеЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада Українипостановля є
страница1/7
Дата конвертации23.05.2013
Размер443.81 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“ ” 2011 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України
“Про ліцензування певних видів
господарської діяльності”
___________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами), виклавши його у такій редакції:


^ ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ліцензування певних видів
господарської діяльності


Цей Закон регулює відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, зокрема визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, правові та організаційні засади їх ліцензування, порядок діяльності органів ліцензування та здійснення державного контролю у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, встановлює відповідальність суб’єктів господарювання і органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.
^

Стаття 1. Визначення термінів


  1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

 1. анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження ліцензованого виду діяльності;

 2. виробництво — господарська діяльність, спрямована на виготовлення (включаючи всі стадії технологічного процесу) продукції та подальшу її реалізацію;

 3. додаток до ліцензії — документ встановленого зразка, що є невід’ємним доповненням до ліцензії;

 4. Єдиний ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку даних ліцензійних реєстрів та відомостей про органи ліцензування;

 5. заявник — суб’єкт господарювання, що зареєстрований відповідно до закону і подав заяву до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження ліцензованого виду діяльності;

 6. ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про ліцензіатів, яка формується і ведеться органом ліцензування відповідно до своєї діяльності у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності;

 7. ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження ліцензованого виду діяльності;

 8. ліцензія — документ, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку (у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку) за умови виконання ліцензійних умов;

 9. ліцензований вид діяльності — вид господарської діяльності, визначений у переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, наведеному у статті 7 цього Закону, з урахуванням обмежень, установлених статтею 2 цього Закону;

 10. ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та спеціальних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованих видів діяльності;

 11. ліцензування — діяльність уповноважених у встановленому цим Законом порядку органів, спрямована на видачу, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів та копій ліцензій, ведення ліцензійних справ та забезпечення функціонування ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

 12. постійне місце провадження фізичною особою — підприємцем ліцензованого виду діяльності — територія, приміщення, інші об’єкти, де фізична особа — підприємець провадить ліцензований вид діяльності постійно та які у разі встановлення відповідних вимог до них ліцензійними умовами провадження відповідного виду діяльності відповідають цим ліцензійним умовам і належать суб’єкту господарювання на праві власності та/або користування;

 13. орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган;

 14. плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за одержання ліцензії;

 15. повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

 16. розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;

 17. розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність в установлені ним строки усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування;

 18. суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності (крім органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та органів місцевого самоврядування), яка провадить господарську діяльність, а також фізична особа — підприємець;

 19. торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на товари.
  1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36,...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законів України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності»
Их видів господарської діяльності» розроблено з метою сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та у відповідності до Закону...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Верховна Рада Українипостановля є
У верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Верховна Рада України постановляє: I
Діяльність із надання послуг щодо вчинення боржниками і фізичними особами добровільно дій з виконання зобов'язань, які ними прострочено,...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗаконом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено ліцензування провадження господарської діяльності...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон України «Про ліцензування певних видів діяльності» від 1 червня 2000 р. №1775-ііі (Витяг) 6 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування»
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconНаказ № Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання,
Відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Положення про Міністерство охорони...
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності Законом України
Закону до прийняття закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" Верховна Рада Українипостановля є iconПро затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" наказую
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов