Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем icon

Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схемНазваниеЛабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем
страница1/4
Дата конвертации06.12.2012
Размер0.53 Mb.
ТипЛабораторна робота
скачать >>>
  1   2   3   4
Лабораторна робота №1

Тема .Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем.

Мета. Знайомство з лабораторним стендом та макетами. Інструктаж з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт. Отримати практичні навички по збиранню найпростіших електричних схем. Перевірка залежностей між напругами та струмами в найпростіших електричних колах .


1.Прилади та обладнання

1.1.Лабораторний макет: набір резисторів С2-23-2 ( R1= Ом; R2= Ом; R3= Ом;)

1.2. Вольтметр В7-26...............1шт.

1.3. Міліамперметр М2020.... 3шт.

1.4. Джерело живлення Б5-8...1шт.

1.5. З’єднувальні провідники..1комп.

^ 2. Схема лабораторної установкиРис.2.1Рис.2.2


3. Таблиця результатів вимірювання та розрахунку напруг, струмів


Вид з’єднання

Результати вимірювання

Результати розрахунку

Е,

В

U1,

В

U2,

В

U3,

В

I1,

А

I2,

А

I3,

А

Е,

В

U1,

В

U2,

В

U3,

В

I1,

А

I2,

А

Послідовне
Паралельне


^ 4. Порядок виконання роботи

4.1. Ознайомитись з обладнанням робочого місця та вимірювальними приладами

4.2. Записати паспортні дані лабораторного макету та вимірювальних приладів.

4.3. Зібрати схему рис.2.1

4.4. Встановити очікуваний рівень напруги джерела живлення Б5-8 (Рівень напруги задає викладач.)

4.5. Увімкнути джерело живлення Б5-8, провести вимірювання напруги та струму на елементах електричного кола. Результати вимірювання записати до табл.

4.6. Зібрати схему рис.2.2

4.7. Встановити очікуваний рівень напруги джерела живлення Б5-8 (Рівень напруги задає викладач.)

4.8. Увімкнути джерело живлення Б5-8, провести вимірювання напруги та струму на елементах електричного кола. Результати вимірювання записати до таблиці.

4.9. Провести розрахунок струмів та напруг на елементах кола, використовуючи паспортні дані лабораторного макету та значення е.р.с. джерела. Результати розрахунку записати до таблиці.

4.10. Використовуючи прикладне програмне забезпечення Electronics workbench V5.12., провести дослідження електричних кіл рис.2.1 та рис. 2.2 з таким ж параметрами.

4.11. На підставі проведених досліджень та виконаних розрахунків зробити висновки та оформити звіт.


^ 5. Контрольні запитання

5.1. В чому полягає відмінність електричного кола від електричної схеми?

5.2. Які електричні кола називають розгалуженими?

5.3. Яке з’єднання елементів називають послідовним ?

5.4. Назвіть характерні електричні ознаки для паралельного з’єднання елементів.

5.5. Електровимірювальні прилади якої системи працюють в колах постійного струму?


6. Література

6.1. Буртаєв Ю.В., Овсянников П.Н.

Теоретические основы электротехники.- М.: Энергоатомиздат, 1984.

6.2. Волынский Б.А. и др.

Электротехника.- М.: Энергоатомиздат, 1987.


6.3. Прикладне програмне забезпечення:

Elektrotechik von ABACOM.

Electronics workbench V5.12.


Лабораторна робота №2

Тема . Дослідження електричного кола з одним джерелом і змінним навантаженням

Мета. Дослідити вплив зміни опору навантаження - R на споживану потужність – Р, падіння напруги – U, коефіцієнт корисної дії кола – η.

^ 1.Прилади та обладнання.

1.1.Лабораторний макет: резистор СП-1 ( R= Ом)

1.2. Вольтметр В7-26...............1шт.

1.3. Міліамперметр М2020.... 1шт.

1.4. Джерело живлення: Б5-8...1шт; внутрішній опір R0= Ом.

1.5. З’єднувальні провідники..1комп.


^ 2. Схема лабораторної установкиРис.2.1

3. Таблиця результатів вимірювання та розрахунку

Табл. 3.1.

Наванта-ження джерела %

Результати вимірювання

х.х*

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

к.з*

U, В

I, А

Результати розрахунку

R, Ом

P, Вт

Pдж, Вт

η, %*Примітка: х.х- режим холостого ходу; к.з - режим короткого замикання

^ 4. Порядок виконання роботи

4.1. Ознайомитись з обладнанням робочого місця та вимірювальними приладами

4.2. Записати паспортні дані лабораторного макету та вимірювальних приладів.

4.3. Зібрати схему рис.2.1

4.4. Встановити очікуваний рівень напруги джерела живлення Б5-8 (Рівень напруги задає викладач.)

4.5. Увімкнути джерело живлення Б5-8, обертаючи вісь резистора R від значень 10%R до 100%R провести вимірювання напруги та струму на ньому. Результати вимірюван-ня записати до табл. 3.1.

4.6. Встановити режим короткого замикання (к.з), повернувши вісь резистора R за годинниковою стрілкою до обмеження. Результати вимірювання записати до табл. 3.1.

4.7. Вимкнути джерело живлення Б5-8 та від’єднати один провідник від опору навантаження ( нижній на схемі рис.2.1), створивши режим холостого ходу.

4.8. Увімкнути джерело живлення Б5-8. Результати вимірювання записати до

табл. 3.1.

4.9. Провести розрахунок величин вказаних у табл.3.1 та побудувати, дотримуючись масштабу, графіки залежностей U = f(I), P = f(I), η = f(I).

4.10. Використовуючи прикладне програмне забезпечення Electronics workbench V5.12., провести дослідження електричного кола рис.2.1 з такими ж параметрами.

4.11. На підставі проведених досліджень та виконаних розрахунків зробити висновки і оформити звіт.


^ 5. Контрольні запитання

5.1. За яких умов може виникнути режим аварійного короткого замикання в колі?

5.2. Як розрахувати величину струму короткого замикання?

5.3. За яких умов передається максимальна потужність від джерела до навантаження?

5.4. Що слід розуміти під внутрішнім опором джерела енергії ?

5.5. Чому опір провідників лінії електропередач намагаються зробити як найменшим в порівнянні з опором навантаження?

6. Література

6.1. Буртаєв Ю.В., Овсянников П.Н. Теоретические основы электротехники.- М.: Энергоатомиздат,

1984.

6.2. Волынский Б.А. и др. Электротехника.- М.: Энергоатомиздат, 1987.

6.3. Прикладне програмне забезпечення:

Elektrotechik von ABACOM.

Electronics workbench V5.12.


Лабораторна робота №3

Тема . Дослідження електричного кола з послідовним і паралельним з'єднанням резисторів.

Мета. Отримати підтвердження теоретичним відомостям про виконання балансу потужності в електричному колі та перевірити справедливість формул перетворення електричного опору при різних способах з’єднання резисторів.

^ 1.Прилади та обладнання

1.1.Лабораторний макет: набір резисторів С2-23-2 ( R1= Ом; R2= Ом; R3= Ом;)

1.2. Вольтметр В7-26...............1шт.

1.3. Міліамперметр М2020.... 4шт.

1.4. Джерело живлення: Б5-8...1шт., внутрішній опір RО = Ом.

1.5. З’єднувальні провідники..1комп.


^ 2. Схема лабораторної установки

Рис.2.1

Рис.2.2

^ 3. Таблиці результатів

Табл. 3.1.

Вид з’єднання

Результати вимірювання

Е,

В

U1,

В

U2,

В

U3,

В

I1,

А

I2,

А

I3,

А

I,

А

Послідовне

ПаралельнеТабл. 3.2.

Вид з’єднання

Результати розрахунків

R1,

Ом

R2,

Ом

R3,

Ом

R1-3,

Ом

R`1-3,

Ом

P1,

Вт

P2,

Вт

P3,

Вт

∑P1-3,

Вт

Pдж,

Вт

ПослідовнеПаралельне

^ 4. Порядок виконання роботи

4.1. Ознайомитись з обладнанням робочого місця та вимірювальними приладами

4.2. Записати паспортні дані лабораторного макету та вимірювальних приладів.

4.3. Зібрати схему рис.2.1

4.4. Встановити очікуваний рівень напруги джерела живлення Б5-8 (Рівень напруги задає викладач.)

4.5. Увімкнути джерело живлення Б5-8, провести вимірювання напруги та струму на елементах електричного кола. Результати вимірювання записати до табл. 3.1

4.6. Зібрати схему рис.2.2

4.7. Встановити очікуваний рівень напруги джерела живлення Б5-8 (Рівень напруги задає викладач.)

4.8. Увімкнути джерело живлення Б5-8, провести вимірювання напруги та струму на елементах електричного кола. Результати вимірювання записати до табл. 3.1

4.9. За одержаними результатами вимірювання провести розрахунок:

  • опорів резисторів R1, R2, R3;

  • еквівалентний опір R1-3 (за формулами перетворення );

  • еквівалентний опір R`1-3 (за законом Ома);

  • споживану потужність резисторів P1, P2, P3;

  • загальну споживану потужність ∑P1-3;

  • потужність джерела Pдж,.

Результати розрахунку записати до тал. 3.2 .

4.11. На підставі проведених досліджень та виконаних розрахунків зробити висновки та оформити звіт.


^ 5. Контрольні запитання

5.1. В чому полягає суть балансу потужностей в електричному колі?

5.2. Як підрахувати потужність, яку віддає джерело живлення ?

5.3. Як підрахувати потужність, яку споживає резистор?

5.4. Як підрахувати загальний опір кола при послідовному з’єднанні резисторів?

5.5. Як підрахувати загальний опір кола при паралельному з’єднанні резисторів?


6. Література

6.1. Буртаєв Ю.В., Овсянников П.Н. Теоретические основы электротехники.- М.: Энергоатомиздат, 1984.

6.2. Волынский Б.А. и др. Электротехника.- М.: Энергоатомиздат, 1987.


Лабораторна робота №4

Тема . Дослідження електричного кола із змішаним з'єднанням резисторів.

Мета. Отримати практичний досвід по складанню розгалужених електричних кіл, розрахунку їх еквівалентного опору. Перевірити справедливість формул перетворення електричного опору при різних способах з’єднання резисторів.

^ 1.Прилади та обладнання

1.1.Лабораторний макет: набір резисторів С2-23-2

( R1= Ом; R2= Ом; R3= Ом; R4= Ом; R5= Ом;)

1.2. Вольтметр В7-26...............1шт.

1.3. Міліамперметр М2020.... 1шт.

1.4. Джерело живлення: Б5-8...1шт.,

1.5. З’єднувальні провідники..1комп.


^ 2. Схема лабораторної установки

Рис.2.1

Рис.2.2

Рис.2.3


3. Таблиця результатів


Схема з’єднання

Результати вимірювання

Результати розрахунку

U, B

I, A

Rекв.

R`екв.

Рис.2.1

Рис.2.2

Рис.2.3^ 4. Порядок виконання роботи

4.1. Ознайомитись з обладнанням робочого місця та вимірювальними приладами

4.2. Записати паспортні дані лабораторного макету та вимірювальних приладів.

4.3. Зібрати схему рис.2.1

4.4. Встановити очікуваний рівень напруги джерела живлення Б5-8 (Рівень напруги задає викладач.)

4.5. Увімкнути джерело живлення Б5-8, провести вимірювання напруги та струму, що споживається електричним колом. Результати вимірювання записати до таблиці.

4.6. Зібрати схему рис.2.2. Виконати теж саме, що і в п.4.5.

4.7. Зібрати схему рис.2.3. Виконати теж саме, що і в п.4.5.

4.8. За одержаними результатами вимірювання провести розрахунок еквівалентного опору кола Rекв.

4.9. Використовуючи паспорті дані макету, провести розрахунок еквівалентного опору кола R`екв. за формулами перетворення. Розрахунок записати до звіту.

4.11. На підставі проведених досліджень та виконаних розрахунків зробити висновки та оформити звіт.


^ 5. Контрольні запитання

5.1. Як підраховується еквівалентний опір кола при змішаному з’єднанні резисторів ?

5.2. Що слід розуміти під «зіркою» та «трикутником» опорів ?

5.4. Запишіть формули для визначення опорів резисторів «зірки» через опори резисторів «трикутника»?


6. Література

6.1. Буртаєв Ю.В., Овсянников П.Н.

Теоретические основы электротехники.- М.: Энергоатомиздат, 1984.

6.2. Волынский Б.А. и др.

Электротехника.- М.: Энергоатомиздат, 1987.


Лабораторна робота №5

  1   2   3   4Похожие:

Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconЛабораторна робота. Визначення густини твердого тіла. Мета роботи
Ознайомлення з методами визначення лінійних розмірів тіл за допомогою приладів, які мають ноніусні шкали
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconТема: Расчет и выбор схем выпрямления
Цель занятий: -научиться применению полупроводниковых диодов для выпрямления переменного тока
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconП. А. Коржуев (отв ред.) и др. М, «Мысль», 1976. 367 с со схем. Книга
Ч-59 Земное эхо солнечных бурь. Изд. 2-е. Предисл. О. Г. Газенко. Ред коллегия: П. А. Коржуев (отв ред.) и др. М, «Мысль», 1976....
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconЛабораторна робота № Тема: Теорія електролітичної дисоціації
Мета: вивчення хімічної активності сильних та слабких електролітів, механізму проходження реакцій обміну, складання йонних рівнянь...
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconЛабораторна робота №1 Тема: Знайомство з системою Mathcad 2000 pro. Мета
Мета: ознайомитися з системою Mathcad 2000 pro, оволодіти основними навичками праці з системою, навчитися проводити елементарні обчислення...
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconЛабораторна робота №1 Тема: Дослідження спектрів
Тема: Дослідження спектрів відбивання та пропускання речовин за допомогою спектрофотометру сф-18
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconЛабораторна робота (2 год.) Тема : Робота з макросами Мета : Навчитися створювати макроси і використовувати них у базі даних Хід роботи Завантажите додаток Microsoft Access
Перейдіть на вкладку Форми і створіть форму “Головна форма” за допомогою Конструктора форм зразком
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconЩодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на руйнування схем ухилення від оподаткування”
Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» розглянула проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих...
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconРішення від 25. 04. 2012 №6/18-3 м. Дружківка Про затвердження схем розміщення виставкових майданчиків художнього мистецтва на території міста Дружківка
Про затвердження схем розміщення виставкових майданчиків художнього мистецтва на території міста Дружківка
Лабораторна робота №1 Тема. Знайомство з лабораторією. Техніка безпеки, визначення ціни поділки приладів, складання схем по описанню, збирання схем iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження схем розміщення виставкових майданчиків художнього мистецтва на території міста Дружківка
Про затвердження схем розміщення виставкових майданчиків художнього мистецтва на території міста Дружківка
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов