Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення icon

Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділенняНазваниеМетодичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення
Дата конвертации06.12.2012
Размер217.51 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ


Розглянуто на засіданні

циклової комісії


Протокол №____від ”___”____20__ р.

Голова циклової

комісії___________________

ЗАТВЕРДЖУЮ”


Заступник директора з

навчальної роботи

_________ Кондратенко Г.М. “____” _________ ___20­__ р.Інформатика та комп’ютерна техніка


Методичні вказівки і завдання

для виконання контрольних і лабораторних робіт

для

студентів заочного відділення

спеціальності “Організація виробництва

Розробив викладач

________ Кравченко Г.І.

м.Сміла

2011

1. Загальні положення


Предмет “Інформатика та комп’ютерна техніка” є частиною навчального процесу і має на меті вивчення загальних принципів використання комп’ютерів та комп’ютерних програм для ефективного розв’язання завдань, що виникають у процесі практичної діяльності.

Вивчення предмету включає аудиторні, індивідуальні (лабораторні) заняття під керівництвом викладача або лаборанта, а також самостійну роботу студентів, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного творчого мислення.

В результаті вивчення предмету студенти повинні знати:

 • склад персонального комп'ютера, призначення його окремих вузлів;

 • основні принципи роботи в середовищі Windows;

 • програми сервісного обслуговування та програми-утиліти;

 • використання пакету прикладних програм Windows для обробки тексту, можливості табличного оброблення даних, створення баз даних та використання системи управління базами даних;

 • комп'ютерні мережі та можливості роботи в мережі Internet.


Студенти повинні вміти за допомогою комп'ютерних систем:

 • працювати в середовищі Windows;

 • використовувати ПК при здійсненні планово-аналітичної, облікової, інформаційної функцій;

 • складати, приймати, перевіряти, накопичувати звітну, облікову, статистичну, плануючу документацію;

 • використовувати набуті знання в своїй професійній діяльності;

 • професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою.


^ На аудиторних заняттях студенти повинні виконати лабораторні роботи.

Порядок виконання і оформлення лабораторних робіт та їх кількість приведені в розділі “Перелік лабораторних робіт і методичні вказівки по їх виконанню”.

Після прослуховування теоретичного курсу предмету та виконання лабораторних робіт студенти повинні самостійно виконати дві контрольні роботи.

Метою контрольних робіт є закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок при роботі з комп'ютером, а також розвитку самостійного творчого мислення.

Перед виконанням контрольних робіт бажано повторити теоретичний матеріал згідно з темами, приведеними в розділі “Тематичний план”.

^ Варіанти контрольних робіт необхідно вибрати з таблиці 1 в цьому розділі.

Номер варіанту вказує викладач.


Кожний варіант складається з двох контрольних робіт:

 1. Теоретичного завдання,

 2. Практичного завдання.


Кожну контрольну роботу необхідно виконати в окремому зошиті.


 1. Для першої контрольної роботи :

 • Всі варіанти теоретичних завдань приведені в розділі “Перелік теоретичних завдань для виконання контрольних робіт”.

 • Для виконання теоретичного завдання потрібно дати стислі, але змістовні відповіді на задані теоретичні питання. Бажано наводити приклади та коментарі до них.

 1. Для другої контрольної роботи :

 • Всі варіанти практичних завдань приведені в розділі “Перелік практичних завдань для виконання контрольної роботи”.

 • При виконанні практичного завдання у відповідності із заданим варіантом потрібно описати процес створення електронної таблиці і виконання розрахунків у ній за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.При оформленні кожної контрольної роботи необхідно дотримуватися слідуючих вимог:

 • Кожна контрольна робота виконується в окремому зошиті в клітинку з пронумерованими сторінками та відокремленими полями (20-30мм) або в друкованому вигляді на листах формату А4, пронумерованих і надійно скріплених в один документ.

 • Послідовність заповнення зошита повинна бути у відповідності з послідовністю завдань.

 • Умова кожного завдання переписується повністю.

 • Таблиці та алгоритми кресляться олівцем та лінійкою.

 • Рекомендується вставляти короткий пояснюючий текст у вигляді коментарів.

 • В кінці контрольної роботи записується перелік використаної літератури.

 • Робота повинна бути виконана та надана на рецензію своєчасно у відповідності з навчальним графіком.

 • Після отримання прорецензованої роботи необхідно внести доповнення та виправлення, якщо були зауваження. Якщо робота не зарахована, то її потрібно виконати заново.

^ Варіанти завдань для виконання контрольних робіт.

Таблиця 1.

Варіант

Контрольна робота

1

Контрольна робота 2

Номери питань теоретичного завдання із розділу “Перелік теоретичних завдань”

Номери варіантів таблиць практичного завдання із розділу “Перелік практичних завдань”1.1.

3.4.

5.3.

6.5.

3

151.2.

3.3.

5.2.

6.6.

6

101.3.

3.1.

5.4.

6.7.

9

111.4.

3.2.

5.5.

6.8.

8

122.1.

3.5.

5.7.

6.1.

7

132.2.

4.6.

5.9.

6.2.

5

143.1.

4.8.

5.10.

6.3.

4

163.2.

4.9.

5.11.

6.4.

1

43.3.

4.10.

5.1.

7.3.

2

53.4.

4.11.

5.2.

7.2.

3

93.5.

4.1.

5.5.

7.1.

6

173.6.

4.2.

5.4.

6.1.

10

183.7.

4.3.

5.3.

6.2.

11

153.8.

4.4.

5.6.

6.3.

12

133.9.

4.5.

5.7.

6.4.

1

143.10.

4.6.

5.8.

6.5.

7

161.1.

3.4.

5.9.

6.6.

5

81.2.

3.5.

5.10.

7.2.

9

121.3.

3.6.

5.11.

6.8.

3

81.4.

3.8.

5.1.

7.3.

2

72.1.

3.7.

5.2.

7.2.

4

112.2.

3.9.

5.3.

7.1.

9

173.1.

4.7.

5.4.

8.1.

13

183.2.

4.6.

5.5.

8.2.

2

153.3.

4.8.

5.6.

6.1.

3

163.4.

4.9.

5.7.

6.2.

6

143.5.

4.10.

5.9.

6.3.

8

113.6.

4.11.

5.8.

6.4.

7

103.7.

4.2.

5.10.

6.5.

4

143.8.

4.1.

5.11.

6.6.

5

173.9.

4.3.

5.1.

6.7.

6

183.10.

4.4.

5.2.

6.8.

4

121.1.

4.5.

5.3.

7.3.

1

71.2.

3.6.

5.4.

7.2.

12

161.3.

3.7.

5.5.

8.3.

1

151.4.

3.8.

5.6.

8.4.

2

18

2. Тематичний план


Розділ 1.

Апаратне та програмне забезпечення ПК. Логічна схема комп’ютера. Структура ПК. Програмне забезпечення ПК.

Розділ 2.

Файлові менеджери.

Розділ 3.

Операційна система WINDOWS.

Загальні поняття WINDOWS. Робота в середовищі WINDOWS.

Розділ 4.

Системи підготовки текстів.

Принципи побудови систем підготовки текстів. Текстовий редактор Microsoft Word.

Розділ 5.

Система підготовки і обробки таблиць.

Табличний процесор Microsoft Excel.

Розділ 6.

Система керування базами даних.

Елементи теорій баз даних.

Система керування базами даних Microsoft Access.

Розділ 7.

Комп’ютерні мережі. Основні положення. Локальні мережі.. Мережа Інтернет.

Розділ 8.

Безпека інформації, основні положення. Захист інформації від пошкоджень та несанкціонованого доступу. Архівація інформації.


^ 3. Перелік теоретичних завдань для виконання контрольних робіт


Завдання містять в собі теоретичні питання по вивченому матеріалу. Відповідь повинна бути стислою, але змістовною і повною. Рекомендується наводити приклади та коментарі до них.


Розділ 1. Апаратне та програмне забезпечення ПК.


1.1. Склад та архітектура персональних комп’ютерів.

1.2. Структура програмного забезпечення ПК.

1.3. Апаратна і логічна схема персонального комп’ютера.

1.4. Файлова система персонального комп’ютера.


Розділ 2. Файлові менеджери


2.1. Призначення та основні можливості файлового менеджера Windows Commander.

2.2. Робота з файлами і папками у Windows Commander.


Розділ 3. Операційна система WINDOWS.


3.1. Основні елементи Робочого столу Windows.

3.2. Головне меню WINDOWS. Призначення команд.

3.3. Робота з довідковою інформацією у WINDOWS.

3.4. Створення, копіювання та перейменування об’єктів у WINDOWS.

3.5. Пошук, знищення та відновлення об’єктів у WINDOWS.

3.6. Робота з програмою “Проводник” у WINDOWS.

3.7. Робота з вікнами у WINDOWS.

3.8. Робота із стандартними програмами WINDOWS.

3.9. Робота з дисками у WINDOWS.

3.10. Перегляд та зміна параметрів роботи у середовищі WINDOWS.


Розділ 4. Текстовий редактор Microsoft Word.


4.1. Складові частини вікна редактора MS Word.

4.2. Створення, відкривання і збереження документів у MS Word.

4.3. Введення і редагування тексту в редакторі MS Word.

4.4. Форматування тексту в редакторі MS Word.

4.5. Використання графіки в редакторі MS Word.

4.6. Перегляд і друкування документів в редакторі MS Word.

4.7. Робота з панелями інструментів у редакторі MS Word.

4.8. Вставка об’єктів у текст документа MS Word.

4.9. Робота з таблицями у редакторі MS Word.

4.10. Налаштування параметрів редактора MS Word.

4.11. Стилі і шаблони, структура документа MS Word.


Розділ 5. Табличний процесор Microsoft Excel.


5.1. Складові частини вікна MS Excel.

5.2. Створення, відкривання і збереження файлів книг в MS Excel.

5.3. Робота з аркушами книг в MS Excel.

5.4. Перегляд і друкування книг в MS Excel.

5.5. Введення і редагування даних в MS Excel.

5.6. Використання формул і функцій в таблицях MS Excel.

5.7. Формування чарунок (комірок) та діапазонів у MS Excel.

5.8. Робота з об’єктами та побудова діаграм в MS Excel.

5.9. Робота з макросами в MS Excel.

5.10. Робота з базою даних в MS Excel.

5.11. Налаштування параметрів MS Excel.


Розділ 6. Система управління базами даних Microsoft Access.


6.1. Загальна характеристика СУБД Access. Типи та властивості полів.

6.2. Створення бази даних СУБД Access.

6.3. Робота з таблицями в СУБД Access.

6.4. Оператори та вирази Microsoft Access.

6.5. Зв’язування таблиць бази даних в СУБД Access.

6.6. Створення та використання запитів в СУБД Access.

6.7. Створення форм і робота з ними в СУБД Access.

6.8. Створення звітів і робота з ними в СУБД Access.


Розділ 7. Комп’ютерні мережі.


7.1. Типи і характеристики локальних обчислювальних мереж.

7.2. Робота в середовищі Інтернет.

7.3. Робота в мережі.


Розділ 8. Безпека інформації.


8.1. Захист інформації від пошкоджень.

8.2. Захист інформації від несанкціонованого доступу.

8.3. Архівація даних та програми архівації.

8.4. Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними.

^ 4. Перелік практичних завдань для виконання контрольної роботи


При виконанні практичних завдань потрібно описати процес створення таблиць та виконання розрахунків у них за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

Перелік варіантів практичних завдань приведений в додатку 1 до цих методичних вказівок.

Варіант завдання вибирається з таблиці 1 в розділі “Загальні положення”.

^ Приклад виконання практичного завдання.

Завдання: створити в Excel електронну таблицю “Звіт про затрати мінеральних добрив” і виконати в ній необхідні розрахунки.


Мінеральні

добрива

Оптова

ціна

1 т.(грн.)

Зернові ярі

кількість

(т.)

сума

(грн.)

Сульфат амонію

8,5

652
Суперфосфат

6,4

1548Разом


*

^ Виконання завдання.

 1. Вмикаємо монітор і системний блок комп’ютера.

 2. Для виконання поставленого завдання завантажуємо в операційній системі Windows табличний процесор Excel. Після цього на екрані з’явиться вікно Excel.

 3. Для введення чи редагування даних у яку-небудь чарунку таблиці слід зробити цю чарунку активною. Вводимо дані в активну чарунку: безпосередньо в полі самої чарунки (для цього слід клацнути мишею двічі по чарунці або натиснути клавішу F2) чи в полі рядка формул (для цього слід слід клацнути мишею по рядку формул). При цьому курсор набирає вигляду вертикальної риски, яку можна переміщати за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші.

 4. Створюємо таблицю. Для цього записуємо в чарунки назви стовців і рядків:

A1- Звіт про затрати мінеральних добрив, A2- Мінеральні добрива,

B2- Оптова ціна 1 т.(грн), C2- Зернові ярі, C3- кількість(т),
^

D3- сума (грн), A4- Сульфат амонію, A5- Суперфосфат, A6- Разом,


B4 - “8,5”, B5 - “6.4”, C4 - “652”, C5 - “1548”.

В чарунку D4 вводимо формулу розрахунку суми затрат на добрива, тобто вміст D4=B4*C4, використовуючи фунції рядка формул Excel.

Копіюємо цю формулу в чарунку D5.

Аналогічно вводимо формулу розрахунку загальної кількості добрив в чарунку C6 , тобто вміст C6=СУММ(С4:С5); а також формулу розрахунку загальних затрат на добрива в чарунку D6, тобто D6=СУММ(D4:D5).

Після введення формул в указаних чарунках появляться результати їх обчислення.

Таким чином таблиця виконана і розрахована повністю.

5. Форматуємо і обрамляємо таблицю, використовуючи можливості форматуваня Excel. (Бажано описати детально).

6. Зберігаємо таблицю в комп’ютері. (Бажано описати детально).

7. Друкуємо файл. (Бажано описати детально).


Перелік варіантів практичних завдань.


Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8
Варіант 9

Варіант 10


Варіант 10


^ РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА ВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ФОНДИ

С\Г ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ЗВІТУ

КСП «МИР»П/П


ПОКАЗНИКИ


1.Прибуток за балансом


3300


2.Собівартість реалізованої продукцїї і послуг


11760

3.


Рівень рентабельності в (%) (рядок 1*100/рядок2)


4.


Середньорічна вартість ОВФ.Всього


В т.ч.:


Середньорічна вартість виробничих фондів що включаеться при визначенні плати за фонди:


а).створених за рахунок фонду зміцнення і розширення

господарства (протягом 2 років)


б). створених за рахунок кредитів банків (до погашення позики)


в)ОВФ дослідних виробництв


г) зовнішних каналізаційних споруд


д) інших фондів за встановленими пільгами1400


250


150


130


145


118


5.


Вартість виробничих основних фондів, що береться при

розрахунку плати за фонди (рядок 1-а-б-в-г-д)


6.


Плата за фонди в розмірі 1%Варіант 11
Варіант 12
Варіант 13
Варіант 14
Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

5. Перелік лабораторних робіт і методичні вказівки по їх виконанню

^

Перелік лабораторних робіт

 1. Робота з дисками. Збереження документів на дискетах.

 2. Дослідження роботи з ОС Windows.

 3. Робота з об’єктами Wndows.

 4. Дослідження введення й редагування тексту за зразком в текстовому редакторі Word

 5. Робота із складними текстовими документами.

 6. Робота з таблицями в Microsoft Word.

 7. Дослідження роботи в табличному процесорі EXCEL.

 8. Дослідження побудови діаграм.

 9. Складання бази даних .Знайомство з меню.Лабораторні роботи потрібно виконувати у відповідності з методичними вказівками для кожної лабораторної роботи, отриманими у викладача .Похожие:

Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки та вказівки до контрольних робіт для студентів іздн

Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 1У курсу
Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентів 4 курсу гідрометеорологічного інституту при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки І завдання до контрольних робіт №5 та №6 для студентів ІІ курсу іздн всіх спеціальностей (нужно взять в библиотеке в 4 корпусе)
Заказать 500 грн. – 2 к/р через старосту (по поводу заказа варианта на несколько человек уточнять у старосты)
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки до роботи з комп'ютерними програмами обрахунку даних лабораторних робіт з механіки та вимірювального циклу для студентів першого курсу радіофізичного факультету
Методичні вказівки до роботи з комп’ютерними програмами обрахунку даних лабораторних робіт з механіки та вимірювального циклу для...
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки по домашньому читанню для студентів 5-6 курсів за книгою
Ці методичні вказівки з домашнього читання адресовані студентам, вивчаючим англійську мову. Завдання включають у себе роботу над...
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни " Порівняльна лексикологія " для студентів 3 курсу (денне відділення)

Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)/За...
Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт для студентів заочного відділення iconМетодичні рекомендації з аспектного перекладу для студентів ІV курсу
Методичні рекомендації з аспектного перекладу розраховані на студентів ІV курсу заочного відділення. Мета посібника – продемонструвати...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов