Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів icon

Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесівНазваниеЛекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів
Дата конвертации07.12.2012
Размер55.05 Kb.
ТипЛекція
скачать >>>

Тема : Організація трудових ресурсів.

Лекція

План.

1.Суть, завдання, принципи організації трудових процесів.

2.Організація системи забезпечення та обслуговування робочих місць.


1.Суть, завдання, принципи організації трудових процесів.

Давно відомо, що люди це центральна ланка в центрі управління . без людей нема організації. Без потрібних людей ні одна організація не може досягти своєї мети і вижити.

При визначенні мети своєї організації підприємство має визначити потребу в ресурсах не тільки в матеріальних, а в першу чергу трудових.

Трудові ресурси – це склад працівників, які мають необхідні для даноговиду діяльності знання і вміння ефективно воконувати відповідні функції.

Усі виробничі кадри поділяються на: робітників, службовців, спеціалістів, керівників.

Робітники – це працівники, які самостійно виготовляють продукцію, мають середню і спеціальну освіту. Це найбільш численна категорія, яка в деяких галузях народного господарства становить 80% від загальної кількості працівників. Робітники діляться на: основні, допоміжні.

Службовці – працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документів, облік і контроль, господарське обслуговування (касири, діловоди, секретарі).

Спеціалісти – працівники, які виконують інженерно – технічні та економічні роботи, мають вищу освіту, здатні приймати неординарні рішення (інженери, технологи, економісти).

Керівники – особи, які займають керівні посади (директори, їх заступники, начальники відділів) які маютьвищу освіту і необхідні організаційні здібності.

Визначення загальної кількості працівників персоналу залежить від специфіки підприємства, особливостей його функціонування, належності до якої небудь галузі народного господарства.

Визначаючи чисельність керівників необхідно врахувати зовнішні фактори:

 • ринкову коньюктуру, пов’язану з ти чи іншим видом діяльності;

 • циклічність розвитку економіки,передбачення загальноекономічного спаду;

 • регіональні особливості ринку праці;

 • державні програми та замовлення;

 • юридичні аспекти (закони, угоди з профспілками);

 • можливості використання тимчасового наймання прцівників для надомної праці.

^ 2.Організація системи забезпечення та обслуговування робочих місць.

Загальна чисельністьпромислово – виробничого персоналу визначається трьома методами:

 1. Метод коригування базової чсельності:

; ЧЗБ – чисельність загальна, базова;

і – коефіцієнт зміни обсягів виробництва;

Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливої зміни продуктивності праці. 1. Метод розрахунку на основі нової трудомісткості виготовлення продукції:ti – повна трудомісткість виробничої програми (нормо / год);

Тр∙е – розрахунковий ефективний фонд робочого часу на одного працівника (год);

КВН – коефіцієнт виконання нормативів.

 1. Метод підсумування: ЧЗ = ЧН + ЧНН + ЧД + ЧСЛ

а) чисельність робітників, які виконують роботи, що нормуються:n – кількість видів виробів;

ti – трудомісткістьт одиниці виробу;

m – кількість виробів.


Прикла: Визначити обліковий склад топорів універсалів, якщо трудомісткість топорної операції = 0,3 год , кількість деталей, що потребують оборобки 73000шт. Середній

Квн =1,2 ; плановий відсоток невиходів на роботу 10%.

Фонд часу нормативний 2025 год.:

а) ; коефіієнт ефективногоробочого часу 100-10%=90%=0,9.

б) ; для допоміжних робітників, на роботах, на які є норми обслуговування.

Соб – кількість обслуговуючих агрегатів;

S – кількість змін;

Кяо – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову ( )

ƒ – невиходи в %.

Ноб – норма обслуговування.


Приклад: Визначити чисельність чергових електриків, якщо обсяг робіт по технічному обслуговуванню: Соб = 10600 ремонтних одиниць; норма обслуговування 1000рем.од.

Режим роботи = 2 зміни; планові витрати робочого часу 10%;

а);

б);


в) чисельність допоміжних працівників (охорона, приберальниці, гардеробники, двірники):

Чд = nРМ ∙ nЗМ ∙Кяо;

г)чисельність службовців, УТР і керівників можна визначити трьома способами:

 1. методом прямого нормування;

 2. кореляційна залежність від факторів;

 3. по типових штатних розкладах.Чисельність працівників служитьбазою для продуктивності праці – це виготовлення продукції одиницю виробництва за певний час, або кількість витраченої праці на виготовлення одиниці продукції.

Показники , шо характеризують продуктивність праці:

1) прямий показник: ;

2) обернений показник: .

Визначення продуктивності праці проходить в натуральних показниках, у вартісних і нормативних одиницях:

 1. визначення продуктивності праці в натуральних показниках.

Продуктивність праці:

 • для окремогоробітника:; Q – кількість випущеної продукції;

Чсо – с/обл.чиселність

- за певний проміжок часу одиниця устаткування: (це техн. Продуктивність)

Аоб – облікова чисельність устаткування.

- за одиницю часу: ; Т – час на виготовлення продукції.

Визначення продуктивності праці в натуральних показниках є найбільш вирогідним методом, але він має обмежене застосування, оскільки не дає можливості зіставити продуктивність різного устаткування і по різних видах робіт.

 1. визначення продуктивності праці у вартісних показниках:

; ; . V – кількість випущеної продукції у вартісному виді.

Така продуктивність дає змогу узагальнити в одному показнику продуктивність праці при виконанні різних робіт. Але недолік пов’язаний з тим, що підвищення продуктивності праці залежить від росту кількості випущеної продукції в вартісних показниках, а вона може зрости за рахунок росту ціни, тобто витрат на сировину і матеріали, а це не показує збільшення віддачі виробництва. 1. визначення продуктивності праці у нормативних одиницях:

(нормо – год ) сумарний обсяг виконаної роботи, нормо – год., який визначається по і – тій операції нормативно.

Нормативизібрані у довідниках відповідних галузей народного господарства, що розробляється певними міністерствами. Цей метод також недосконалий через свою відносність. Він не дає уявлення про абсолютний рівень продуктивності праці людини.

Приклад: Зіставити планові і фактичні значення виробітку одного працюючого у звітньому періоді, якщо відомо:

показники

завдання

Пл.

Ф.

1. обсяг ТП (млн.грн.)

120

108

2. вартість машин і напівфабрикатів (млн.грн.)

60

71

3. амортизаційні відрахування (млн.грн.)

8

9

4. чисельність (чол.)

2000

1700

 1. по товарній продукції:

Впл = 120/2000 = 60000 грн.

Вф = 108/1700 = 63530 грн.

у

 1. по чистій продукції:

Впл = (120 – 60 – 8)/2000 = 26000 грн.

Вф = (108 – 71 – 9)/1700 = 16470 грн.

У

Виробіток змешився по чистій продукції в три рази, хоча по товарній продуктивності праці зросла за рахунок скорочення чисельності.

Приклад: Знайти економію чисельності, якщо при впровадженні верстатне напівавтоматне трудомісткість операцій механообробки зменшилось на 0,22 год., при річному обсязі виробництва 72000шт.

Фактичний нормативний робочий час 2025 год., втрати часу за рахунок не виходів 10%.

Квн = 1,25.
Похожие:

Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconРеферат на тему: " Організація та інфраструктура виробництва" План Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів
Типи виробництва класифікаційна категорія виробництва, що враховує його об'єктивно наявні конкретні властивості (широту номенклатури,...
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconНаціональний медичний університет імені О. О. Богомольця кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії тематичний план лекцій для студентів 3 курсу стоматологічного факультету 6 семестра 2011-2012 н р. Модуль ІІ
Абсцеси, флегмони, щелепно-лицевої ділянки (щлд): визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, принципи лікування, ускладнення,...
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconЛекція План
Як ми вже говорили на минулій лекції, що об’єктом курсу організації виробництва є промислове підприємство (або виробництво)
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconРеферату : Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Мета, завдання, функція та принципи ревізії та її види
Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов’язкового контролю вищестоящими органами та досягається...
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconЛекція зміст підготовки майбутнього вчителя план
Навчальний план вищого закладу осві­ти. Соціально-гуманітарна, загальноосвітня, психолого-педагогічна і фахова підго­товка
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconСемінар для суддів з висвітлення в пресі судових процесів Запоріжжя, 18 грудня 2007 року
Прецедентна практика Європейського суду по ст. 10 Європейської конвенції з прав людини: загальні принципи
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconПоложення про Всеукраїнський огляд роботи профспілок І трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей І підлітків. Мета та основні завдання огляду
До участі у ньому можуть залучатися органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, установи й організації, які забезпечують...
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconКонтрольна робота з менеджменту зміст комунікативний процес в організації: суть, етапи, елементи, вимоги до побудови. Контроль як функція управління
Скласти меморандум для організації, якою ви керуєте. У меморандумі слід відобразити місію організації, її перспективні та поточні...
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconЛекція План. Виробничий цикл, його структура, визначення його тривалості. Фактори, які впливають на тривалість виробничого циклу
Однією з важливих вимог, які стосуються раціональної організації виробництва являється забезпечення найменшої тривалості виробничого...
Лекція План. Суть, завдання, принципи організації трудових процесів iconЛекція 16. Оптичні методи аналізу. Суть методу грунтується на взаємодії речовини з середою, а як середа мають електромагнітні хвилі оптичного діапазону. В результаті взаємодії
Суть методу грунтується на взаємодії речовини з середою, а як середа мають електромагнітні хвилі оптичного діапазону. В результаті...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов