Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва icon

Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ваНазваниеЛекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва
Дата конвертации07.12.2012
Размер69.06 Kb.
ТипЛекція
скачать >>>

Лекція: Організація транспортного і складського господарства.

План.

 1. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва.

 2. Раціоналізація транспортного і складського господарства.
 1. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва.

Склад, значення і завдання транспортно-складського господарства.

Транспорт.

Безперебійна і добре організована робота транспортного господарства підприємства відіграє важливу роль у високопродуктивному функціонуванні основного в-ва.

По територіальному признаку транспорт на підприємстві поділябть на:

 • внутрішній

 • зовнішній
^

Внутрішній – призначений для перевезення вантажів між цехами і складами.


Зовнішній – призначений для доставки вантажів на підприємство та вивіз готової продукції і відходів.

Транспортне господарство складається з транспортних засобів – автомобілі, прицепи, локомотиву, вагон, трактори і обладнання загальнозаводзького призначення – гаражі, депо, ремонтні майстерні, рейсові шляхи.

Перевезення вантажів, навантажувально-розвантажувальні і експедиційні операції являються основними функціями транспорту і його робота впливає безпосередньо на хід в-ва і с/в продукції. Від роботитранспорту залежить випуск продукції.

Затрати на транспортно-складське господарство займають в деяких підприємствах в с/в 20-30 %. В зв’язку з цим основним завданням транспортного господарства є безперебійне транспортування вантажів при повному використанні транспортних засобів і мінімальній с/в транспортних операцій. Це можна досягнути шляхом правильної організації транспортного господарства, чіткого планування його роботи, підвищення рівня навантажувально-розвантажувальних робіт, впровадження ефективних форм господарювання.

Склад транспортного господарства підприємства залежить від характеру випускаючої продукції, виробничої структури, типу і масштабів в-ва.

Організація роботи транспорту.

Транспортні цехи підприємства маютьрізний вид рухомого складу. Для підвищення ефективності роботи і поліпшення технічного стану в цехах створюються виробничо-технічна база.

Потреба цехів в перевозках здійснюється по замовленню з вказанням роду вантажів, виду і об’єму перевозок, типу транспортного засобу, часу експлуатації. Така система не зацікавлює водіїв в кінцевих результатах роботи, нераціонально використовується рухомий склад, великі втрати при навантажувально-розвантажувальних операціях.

Підвищення ефективності використання транспортних засобів допомагає впровадити на міжцехових перевозках талонну систему. Суть її полягає в тому, що на перевезення конкретного вантажу визначені матеріальні і трудові затрати з врахуванням планових положень.

Кожен талон не тількивідповідає планово-розрахунковій ціні за виконану транспортну роботу, але і підтверджує який конкретний вантаж перевозився або яка виконувалась робота.

Для транспорту, який працює на відрядній системі встановлені талони в залежності від номенклатури перевозимих вантажів – вивіз одного виробу з складу в цех, або навпаки і т. д.

Для транспорту, який працює на почасовій оплаті встановлюють талони в залежності від виду послуг за час роботи. Розрахунки такими талонами проходять кожен день і це являється основою для нарахування зарплати.

Впровадження талонної системи дає можливість скоротити транспортні витрати по всіх статтях с/в перевезень, підвищити виробіток транспортних засобів і продуктивність транспортних засобів.

Безперервно ростучі масштаби промислового в-ва потребують нарощування темпів випуску і поліпшення структури підйомно-транспортної техніки.

Матеріальні і трудові затрати на погрузочно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи істотно залежить від технічних засобів з допомогою яких вони виконуються, а точніше від парку підйомно-транспортного обладнання.

Найбільш широко застосовують:

 1. мостові крани – підйомно-транспортні механізми і застосовують для піднімально-транспортних операцій

 2. козлові крани – для тяжких і габаритних вантажів

 3. легкі вантажо-підйомні звсоби – однобалкові крани, ручні мостові крани

 4. крани облегшеного типу – для механізації робіт з незначною інтенсивністю

 5. крани – штаблери, роликові конвеєри, поворотні столи і платформи, захвати різної форми, елеватори, ліфти

Ефективність використання такої техніки залежить від правильності вибору даної техніки і розподілу роботи. Це дає змогу економити робочу силу, інколи розрахунки показують, що на 100 т. грн. капітальних вкладень в механізацію і автоматизацію навантажувально-розвантажувальних робіт вивільняють до 50 робочих.

Тарно-складське господарство.

Тарно-складське господарство являється важливою і невід’ємною частиною кожного підприємства. Його завдання – це збереження запасів сировини і матеріалів, готової продукції. Воно відіграє важливу роль в процесі руху матеріальних цінностей.

Через склади підприємства проходить вся кількість сировини, матеріалів, топлива, інструментів,обладнання,запчпстин,спецодягу і інших виробів, а також готової продукції, напівфабрикатів, відходів в-ва.

^ Складське господарство – це сполучна ланка між службою МТЗ і виробничими підрозділами, між цехами, які випускають продукцію і збутовими органами, а також між підрозділами підприємства. Його діяльність впливаєна безперебійну і ефективну роботу основного в-ва, на ритмічний випуск і відгрузку товарної продукції.

Складське господарство виконує функції:

 • прийом матеріальних цінностей з їх кількісною і якісною перевіркою, включаючи перевірку тари і упаковки, облік і оформлення документів, створення необхідних умов для зберігання грузів, розвантаження, перетарювання, переміщення і розміщення на складах

 • підготовка і випуск матеріальних засобів в-ва і відправка за межі підприємства

 • підготовка складських приміщень і площадок, внутрішньоскладське переміщення вантажів з метою більш раціонального використання площ складів

 • прийом від виробничих підрозділів готової продукції по кількості, асортименту і сортах, оформлення документів, розміщення на складах продукції і забезпечення її збереження, підготовка продукції до відгрузки споживачам

 • відпуск продукції споживачам по номенклатурі, асортименту, якості і кількості з оформленням відповідної документації

 • розробка і реалізація міроприємств по вдосконаленню тарно-складського господарства, навантажувально-розвантажувальних робіт, по механізації і автоматизації складів.

Класифікація складів:

 1. по призначенню зберігаючого вантажу, склади:

 • сировини і матеріалів

 • палива

 • напівфабрикатів

 • запчастин

 • інструментів і оснастки

 • готової продукції

 • відходів

 1. по номенклатурі:

 • спеціалізовані (для одного виду)

 • універсальні

 1. по ролі складів у виробничому процесі:

 • постачання

 • виробничі

 • збутові

 1. по масштабу діяльності:

 • загальнозаводські

 • участкові

 • цехові

 1. по типу приміщення:

 • відкриті (площадки)

 • напівзакриті (навіси, легкі побудови)

 • закриті

 • спеціальні (резервуари, бункери)

Організація складського господарства складається у виборі і обгрунтуванні виду і складу складів, їх розміщення, розміри, обладнання, а також у визначені порядку роботи складів в залежності від функцій, які вони виконують.

Склад і види складів залежать від виробничої потужності, спеціалізації підприємства, номенклатури випускаючої продукції, видів і об’ємів матеріальних запасів. 1. Раціоналізація транспортного і складського господарства.

Основними напрямками розвитку і вдосконалення транспортно-складського господарства на сучасному етапі являються:

 • централізація і спеціалізація

 • комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт

 • організація контейнерних перевозок

 • використання універсальної тари

 • впровадження нових форм внутрішньо-виробничого госпрозрахунку в усі ланки цього господарства

Централізовані перевезення вантажів обумовлюють централізацію внутрішніх і зовнішніх перевезень, що вимагає чіткої організації вантажопотоків на підприємстві, спеціалізація кожного виду транспорту і реалізації його використання в кожний визначений період часу.

^ Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт – це організація безперервно-поточної механізованої переробки вантажів, а це досягається широкою конвеєризацією вантажних ліній і застосування різних підйомно-транспортних механізмів. Тому склади забезпечуються різного роду лінійними, ланцюговими транспортерами з дистанційним або програмним управлінням, іншими вантажо-погрузчиками.

Для зменшення затрат на утримання внутрішньозаводського транспорту, необхідно забезпечити повну комплексну механізацію і використовувати малогабаритні і маневренні засоби транспортування в конвеєрах, збільшувати оборотність тари, не допускати зустрічних перевезень, скорочувати порожні пробіги рухомого складу і покращувати показники роботи, впроваджувати нові методи наукової організації праці і в-ва.

Основним шляхом раціоналізації транспортно-складського господарства має стати комплексність розвитку всіх його складових:

 • транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних пристроїв

 • складських комплексів

 • багатообробної виробничої тари

 • внутрішніх транспортних шляхів

 • зв’язку

 • виробничо-технічної бази для технічного обслуговування і поточного ремонту транспорту і навантажувально-розвантажувальних пристроїв

На сучасних етапах розвитку економіки транспортно-складські господарства переходять на госпрозрахунок в формі колективного або орендного підряду, що забезпечує стійку систему поточного і оперативно-виробничого планування, наявністю необхідної нормативної бази, обліку, аналізу, самостійністю трудового колективу і розподілом госпрозрахункового доходу.Похожие:

Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconЛекція : Організація енергетичного господарства. План. Організація енергетичного господарства підприємства. Прогнозування і планування енергопостачання
Енергогосподарство забезпечує в-во на даному підприємстві різними видами енергії і енергоносіями, здійснює монтаж, експлуатацію і...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconТехнічне завдання для робіт та послуг № Назва Кількість
Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна» (далі – «Організатор») оголошує конкурс цінових пропозицій на надання послуг...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconСпецифікація складського приміщення
Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з віл/снід в Україні» (надалі Організатор конкурсу комерційних пропозицій) оголошує...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconДоговір найму транспортного засобу №
Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) (далі Договір) про наведене нижче
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconФрахту вання транспортного засобу для перевезення вантажу м
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір фрахтування транспортного засобу для перевезення вантажу (надалі іменується...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconРеферату : Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів Розділ : Світовий ринок Вплив транспортного фактора на розвиток світового ринку товарів
Разом з тим збільшення масштабів зовнішньої торгівлі і концентрація вантажопотоків на окремих напрямках дозволяють використовувати...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconПро затвердження технічної документації з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду фоп рубай І. В
Рубай І. В. на території Бердихівської сільської ради за межами населених пунктів для обслуговування виробничого та складського приміщення,...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconТехнічне завдання для робіт та послуг №1 Назва
Всеукраїнська благодійна організація "Час життя плюс" (далі – «Організація») оголошує конкурсні торги на закупівлю надання логістичних...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconРішення від № м. Дружківка Про організацію роботи перевізників щодо обслуговування населення міста
Дружківка здійснюється 20 перевізниками із них 17 приватних підприємців і три товариства з обмеженою відповідальністю («Кедр», «Дружківка...
Лекція : Організація транспортного і складського господарства. План. Організація транспортного і складського обслуговування в-ва iconДержавне агентство рибного господарства України
Закарпатській області розглянуто лист-запит публічної інформації №63, що надійшов на електронну адресу без підтвердження на належність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов