Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин icon

Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частинНазваниеНазва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин
Дата конвертации30.03.2013
Размер47.81 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Назва реферату: Облік запасних частин
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік запасних частин

Поняття запасних частин та їх облік

Особливе місце в складі запасів АТП займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, транспортних засобів та інших видів обладнання під час їх ремонтів, а також автомобільні шини, що знаходяться в запасі та обороті.

Запасні частини – це окремі вузли, агрегати і деталі транспортних засобів, призначені для заміни частин основних засобів, які зносилися.

Автомобільні двигуни, коробки передач та інші вузли, автомобільні шини в запасі та в обороті, агрегати і деталі, призначені для заміни при ремонтах тих вузлів, агрегатів і деталей, які входять до складу автомобілів, не є самостійними інвентарними об’єктами, обліковуються на рахунку 20 “Виробничі запаси” субрахунку 207 “Запасні частини”. Даний субрахунок призначений для обліку придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку здійснюється облік обмінного фонду повно комплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонтних підприємствах.

По дебету субрахунку відображаються залишок і надходження запчастин, по кредиту – витрачання, реалізація та інше їх вибуття.

Вертикальну структуру субрахунку 207 “Запасні частини” за розрізами їх аналітичного обліку можна представити за допомогою схеми (див. рис.1).

Автомобільні шини, що встановлені на колесах та в запасі при автомобілі, включаються до його інвентарної вартості та обліковуються у складі основних засобів. Автомобільні шини, акумулятори і запасні частини, що знаходяться на складі, не можуть самостійно виконувати будь-які функції або роботу, тому вони не включаються до складу основних засобів (за виключенням, коли вони надходять в комплекті з новим автомобілем) незалежно від ціни їх придбання.
Рис. 1. Вертикальна структура субрахунку 207 “Запасні частини”

Запасні частини нові та такі, що були у використанні, але придатні до використання без ремонту, обліковуються за їх первісною вартістю, відремонтовані – в розмірі 50% вартості і такі, що потребують ремонту – за ціною їх можливої реалізації, але не більше 10% їх первісної вартості.

Усі запасні частини, отримані від постачальника або з інших джерел, оприбутковуються на склад. При передачі в ремонтні цехи, дільниці вони списуються на вартість ремонтів в міру їх використання.

Рух запасних частин, що передаються в ремонт і для відновлення, здійснюється без відображення в бухгалтерському обліку. При цьому матеріально відповідальна особа підрозділу-відправника виписує накладну у двох примірниках. Перший примірник після здачі частин в ремонт залишається у матеріально відповідальної особи і після отримання запасних частин з ремонту передається до бухгалтерії.

Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на складі); що знаходяться в ремонті.

В процесі експлуатації вузли і деталі, що входять до комплекту автомобіля, зношуються і підлягають заміні або ремонту. Вузли, у тому числі двигуни, зняті з автомобілів під час ремонтів, але придатні після їх ремонту для подальшої експлуатації, відображаються на рахунку 207 “Запасні частини” за вартістю їх можливої реалізації.

Витрати на ремонт цих запасних частин відносяться на збільшення їх вартості, а після встановлення їх на автомобіль, що ремонтується, - до складу вартості ремонту.

Запасні частини, зняті з автомобілів, не придатні для подальшої експлуатації (як правило, це брухт), оприбутковуються на субрахунок 209 “Інші матеріали” за ціною можливого використання (за ціною брухту).

Списання запчастин на ремонт транспортних засобів проводиться тільки на підставі акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів і відображаються проводкою: дебет рахунку 15 “Капітальні інвестиції” кредит субрахунку 207 “Запасні частини”.

Контроль за списанням запасних частин здійснюється на підставі документації, яка ведеться ремонтними службами цехів відповідно до положень про планово-попереджувальні ремонти.

Видачу зі складу запасних частин та агрегатів для технічного обслуговування і капітальних ремонтів автомобілів проводять в обмін на зняті з автомобілів. На складі підприємства придатні запасні частини, що були у використанні, на відміну від нових, маркуються кольоровою фарбою.

Непридатні запасні частини, що прийняті в обмін на видані зі складу, зберігаються окремо і по закінченні місяця оприбутковуються як металобрухт.

Відображення операцій з руху запасних частин на рахунках бухгалтерського обліку наведено нижче:

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1.

Оприбутковано зняті з автомобіля частини

207

23,15, 92

2.

Оприбутковано зняті з автомобіля агрегати (двигуни, коробки передач, передні та задні мости та ін.):

- придатні для використання так, що потребують ремонту

207

15
- непридатні до використання (за вагою і ціною металобрухту)

209

15

3.

Оприбутковано агрегати зі списаних автомобілів

201,207

746

4.

Видано зі складу нові агрегати для їх встановлення на автомобілі

15

207

5.

Оприбутковано на склад знятий з автомобіля оборотний агрегат, що підлягає ремонту

207

746

6.

Повернуто на склад після ремонту запасні частини

207

15

На АТП можуть створюватись окремі склади для запасних частин, які були зняті з автомобілів. Вартість таких запасних частин визначається за ціною їх можливого використання чи реалізації.

Нові запасні частини видаються зі складу за вимогою гаража або ремонтного цеху в обмін на зношені, у випадку втрати – за актом про втрату, завіреним підписом керівника, начальника колони або головного інженера.Похожие:

Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconНазва реферату: Поняття запасних частин та їх облік Розділ
Атп займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин...
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconРеферату : Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу) Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу)
Підхід до ролі бухгалтерського обліку в економіці країни базувався на ленінських положеннях про облік і контроль
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconНазва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань

Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconНазва реферату: Облік зносу Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зносу
Ефективність роботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її...
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconНазва реферату: Облік касових операцій Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік касових операцій
Міністерства статистики України від 15. 02. 96 №51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі наказ...
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconНазва реферату: Облік праці, її оплати Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік праці, її оплати
Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconРеферату : Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Облік внутрішнього
Назва реферату: Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconРеферату : Бухгалтерський облік цінних паперів Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Бухгалтерський облік цінних паперів план введення Поняття І види цінних паперів
Специфіка діяльності на ринку цінних паперів обумовила виникнення такої категорії юридичних осіб, як професійні учасники ринку цінних...
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconРеферату : Облік підзвітних сум Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Облік підзвітних сум облік підзвітних сум план: Порядок одержання коштів під звіт. Витрати по
Підзвітна особа – це працівник, який отримує готівку під звіт і який повинен підзвітуватися про суму використання коштів, або повернути...
Назва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин iconРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік валових витрат І валових доходів з прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
З прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов