Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань icon

Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язаньНазваниеНазва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань
страница3/4
Дата конвертации30.03.2013
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4
переходить до статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" розділу IV пасиву Балансу (ф. № 1).

Облік операцій з короткостроковими екселями виданими

Короткостроковий вексель виданий - це вексель, який забезпечує заборгованість перед постачальниками, підрядниками й іншими кредиторами на строк менше 12 місяців.

На рахунку 62 "Короткострокові векселі видані'1 ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.

Бухгалтерський облік за короткостроковими векселями виданими наведено в табл. 4.1.

Табл. 4.1.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Видано вексель в забезп. Заборг. перед постач.

63 "Розр. З постач. та підрядниками"

62 "Короткостр. векселі видані"

2

Відображ. операційну курсову різ ицю за коротк. векселями, виданими в іноземній валюті:

а) при збільшенні курсу945 "Втрати від операційної курсової різниці"

622 "Короткостр. векселі, видані в іноземній валюті"

б) при зменшенні курсу

622 "Короткостр. векселі, видані в іноземній валюті"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

3

Погашено раніше виданий вексель шляхом надання банку плат. доруч. Анулюв. раніше виданого векселя

62 "Короткостр. векселі видані"

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

4

Зарах. Заборг. Покупців в рахунок зусірічної вимоги за векселем

62 "Короткостр. векселі видані"

36 "Розрах. з пок. та замовниками"

5

Списано заборг. За короткостр векс. виданими після закінчення строку позовної давності

62 "Короткостр. векселі видані"

717 "Дохід від списання кред. Заборг."Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який призначений для обліку поточних зобов'язань з розрахунків з постачальниками, підрядниками та між учасниками ПФГ за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань за виконані роботи (надані послуги) здійснюється на підставі акту приимання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (див. Додаток 1)

Кореспонденція рахунків наведена в Таблиці 4.2.

Табл. 4.2

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано від постачальника необоротні активи, які потребують додаткових витрат зі встановлення

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2

Оприбутковано виробничі запаси, МШП, товари від постачальників

20 "Вир. запаси", 22 "МШП",

28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Акцептовано рахунок постачаль­ника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру

23 "Виробництво"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

4

Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору

374 "Розрахунки за претензіями"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

5

Відображено вартість послуг, наданих підприємству постач. у зв'язку з виконанням гарантійних зобов'язань

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

6

Відображено суму податк. кредиту з ГІДВ на одержані ТМЦ, роботи, послуги

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

7

Відображено послуги, надані підряд: пов'язані з

- організацією виробництва

91 "Загальнови-робничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- пов'язані з організацією управління підприємства

92 "Адміністр. витрати"

- пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

8

Відображено в обліку нарахування фінансових санкцій за невиконання договору перед постачальником

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Погашення заборгованості

1

Оплачено рахунки постачальників:

- готівкою з каси

63 "Розрахунки з

постачальниками та підрядниками"

30 "Каса"
-з поточного рахунку в національній валюті або з валютного рахунку
311 "Поточні рахун-ки в нац. валюті",

312 "Поточні рах. в іноземній валюті"
- акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

313 "Інші рахунки в банку в нац. валюті", 314 "Ін­ші рахунки в банку

в іноземній валюті"
- з підзвітних сум

372 "Розрахунки з підзвітними особами"
- довгостроковими позиками

50 ''Довгостр позики"

2

Зменшено суму заборгованості перед постачєна суму браку, який виник у зв'язку з поставкою неякісних мат-ів

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

24 "Брак у виробництві"

3

Погаш. Заборг. перед постачальником за рахунок векселя одержаного

63 "Розрах з постач та підрядниками"

34 "Короткостроко­ві векселі одержані"

4

Проведено взаємозалік заборгованості за бартерною угодою

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

36 "Розрах. з покуп. замовниками"

5

Проведено зарахування заборгованості з раніше виданого авансу

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

371 "Розрахунки за виданими авансами"

6

Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

41 "Пайовий капітал"

7

Видано довгостр. вексель в погашення заборгованості перед постачальником

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

51 "Довгострокові векселі видані"

8

Видано облігацію постачальнику в рахунок погашення заборгованості

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

52 "Довгостр зобов. за

облігаціями"

9

Видано короткостр. вексель в пога-шення заборг перед постачальником

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

62 "Короткостроко­ві векселі видані"

10

Нарах. штрафи, пені, неустойки за поруш. з боку постачальників дог-ів

63 "Розрахунки з

постач. та підрядн."

715 "Одерж. штрафи, пені, неустойки"

11

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

63 "Розрахунки з постач. та підрядн."

717 "Дохід від спи сання кред. Заборг."
1   2   3   4Похожие:

Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Організація обліку поточних зобов’язань Розділ
Бухгалтер веде облік операцій що відбуваються на підприємстві і як на мій розсуд найважливішою частиною обліку є облік саме поточних...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу) Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період непу)
Підхід до ролі бухгалтерського обліку в економіці країни базувався на ленінських положеннях про облік і контроль
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік зносу Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зносу
Ефективність роботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік касових операцій Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік касових операцій
Міністерства статистики України від 15. 02. 96 №51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі наказ...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік праці, її оплати Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік праці, її оплати
Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Облік внутрішнього
Назва реферату: Облік внутрішнього відпуску товарів на торговельних підприємствах
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Бухгалтерський облік цінних паперів Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Бухгалтерський облік цінних паперів план введення Поняття І види цінних паперів
Специфіка діяльності на ринку цінних паперів обумовила виникнення такої категорії юридичних осіб, як професійні учасники ринку цінних...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconНазва реферату: Облік запасних частин Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік запасних частин
Атп займають запасні частини, тобто ті деталі, вузли, агрегати, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРеферату : Облік підзвітних сум Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Облік підзвітних сум облік підзвітних сум план: Порядок одержання коштів під звіт. Витрати по
Підзвітна особа – це працівник, який отримує готівку під звіт і який повинен підзвітуватися про суму використання коштів, або повернути...
Назва реферату: Облік зобов’язань Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік зобов’язань iconРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік валових витрат І валових доходів з прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
З прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов