Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського icon

Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерськогоНазваниеНаказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
страница1/6
Дата конвертации30.03.2013
Размер0.69 Mb.
ТипНаказ
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6

Назва реферату: План рахунків, які приміняються в банківській системі
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

План рахунків, які приміняються в банківській системі

НАКАЗ

10 грудня 1999р. м.Київ № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ‘‘Про Державне казначейство України’’ та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590, і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 ‘‘Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів’’ Головне управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв’язку з цим

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року (додаються).

2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов’язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.

У зв’язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.

4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України, Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

5. ‘‘Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР’’, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 №61, Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 №63 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за №561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №124/136/7 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за №609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Заступник Міністра фінансів -

начальник Головного управління

Державного казначейства України П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління Державного

казначейства України

10.12.99 № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

П Л А Н

рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

Клас 6. Поточні зобов`язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

П Л А Н

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

РОЗДІЛ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робочі і продуктивні тварини

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

112

113

114

115

116

117

118

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Тимчасові нетитульні споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

12

Нематеріальні активи

121

122

Авторські та суміжні з ними права

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

132

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Клас 2. Запаси

1

2

3

4

20

Виробничі запаси

201

202

203

204

205

Сировина і матеріали

Обладнання, конструкції і деталі до установки

Спецобладнання для науково-дослідних робіт

за господарськими договорами

Будівельні матеріали

Інші матеріали

21

Тварини на вирощуванні

і відгодівлі

211

212

213

214

215

216

217

218

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім`ї бджіл

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

Худоба, прийнята від населення для реалізації

1

2

3

4

22

Малоцінні та швидкозно-шувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що

знаходяться на складі і в експлуатації

23

Матеріали і продукти харчування

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

Продукти харчування

Медикаменти і перев’язувальні засоби

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

Паливо, горючі і мастильні матеріали

Тара

Матеріали в дорозі

Запасні частини до машин і обладнання

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сіль-ськогосподар-

ського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських

господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Поточні рахунки на видатки установи

Поточні рахунки для переведення підвідомчим

установам

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

Поточні рахунки для обліку інших позабюд-

жетних коштів

Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

322

323

324

325

326

327

Реєстраційні рахунки

Особові рахунки

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

спеціальних коштів

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

сум за дорученнями

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

інших позабюджетних коштів

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

33

Інші кошти

331

332

333

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

1

2

3

4

34

Короткостро-кові векселі одержані

341

342

Векселі, одержані в національній валюті

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на

науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

362

363

364

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

1

2

3

4

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування)

бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

432

Результат виконання кошторису за загальним фондом

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

442

Переоцінка матеріальних активів

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

1

2

3

4

50

Довгострокові позики

501

502

503

Довгострокові кредити банків

Відстрочені довгострокові кредити банків

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання
  1   2   3   4   5   6Похожие:

Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconКонсолідовані пропозиції банків членів набу щодо проектів змін до Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconПро затвердження тимчасових правил та режимів рибальства в 2000 році Наказ Державного комітету рибного господарства України від 31 грудня 1999 року n 172 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1192, та на підставі рішення Науково-промислової ради Держкомрибгоспу (протокол...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconПро затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Нструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconНаказ №2241/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2013 р за №1819/24351 Про затвердження Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року
«Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року №611-р «Про затвердження плану...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconЕлектронна пошта
Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України” та проекту “Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconНаказ Державної митної служби України від 26 вересня 2007 року n 800 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
України", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" І "Про електронний цифровий підпис" І з метою прискорення...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconНаказ Державної митної служби України від 26 вересня 2007 року n 800 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
України", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" І "Про електронний цифровий підпис" І з метою прискорення...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n 397/3690 Коди
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n 397/3690
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n...
Наказ №114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського iconНаказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 06. 2010 за №354/17649 Про затвердження Порядку внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України,
Вищої атестаційної комісії України від 04. 04. 2000 №178 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов