Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) icon

Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)НазваниеМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Дата конвертации31.03.2013
Размер393.05 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


“ЗАГАЛЬНА ФІЗІОТЕРАПІЯ”


(для студентів 4 курсу медичних факультетів)


Донецьк 2008


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


В.М.Сокрут, О.С.Поважна, І.Р.Швиренко, Л.П.Томачинська,

Т.Ю.Паламарчук, В.М.Попов, И.В.Зубенко, С.В.Поважна, О.О.Ликов


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


“ЗАГАЛЬНА ФІЗІОТЕРАПІЯ”


(для студентів 4 курсу медичних факультетів)


Донецьк 2008

Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В.М.Сокрута.- Донецьк, 2008.- с.


Автори: В.М.Сокрут, О.С.Поважна, Т.Ю.Паламарчук, В.М.Попов, И.В.Зубенко, О.О.Ликов


Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: “Загальна фізіотерапія” (для студентів 4 курсу медичних факультетів)


Рецензенти:


Линевський Ю.В. – доктор медичних наук, профессор кафедри внутрішніх хворб № 1


Ігнатенко Г.А. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб № 2


ТЕМА: “Електролікування. Загальні питання.

Лікувальна дія електричного струму”

^ Актуальність теми. Значне збільшення кількості хворих, страждаючих на різні захворювання з великою кількістю супутньої патології приводить до необхідності пошуку нових ефективних методів лікування.

Данні літератури і численні клінічні приклади кажуть про те, що включення процедур електролікування в комплексну терапію хворих з різною патологією благотворно позначається на течії хвороби, сприяє скороченню термінів лікування. Так, поліпшення загального стану, гіпотензивна дія спостерігається у хворих гіпертонічною хворобою під дією електрофорезу сірчанокислої магнезії на комірцеву ділянку, виражена седативна дія відмічається під час проведення гальванізації комірцевої зони за Щербаком у пацієнтів з астеноневротичним синдромом. Тоді методом вибору потрібно вважати фізіотерапевтичні процедури, серед яких імпульсним струмам низької частоти в даній ситуації віддається перевага. Другим з напрямів застосування цих струмів є міостимуляція, яка використовується як в реабілітації хворих з різною патологією (атрофія скелетних м'язів після імобілізації, паралічів, парезів), так і в лікуванні функціональних розладів (дискінезії по гіпотонічному типу, атонії шлунка, кишечника, сечового пузиря і пр.), а в деяких випадках - і в гострому періоді (атонія матки після родів, парезі кишечника після порожнинних операцій і т.д.).

Незначний ампераж і імпульсний режим впливу при дарсонвалізації сприяє розвитку поверхневої дратівливої дії, що приводить до поліпшення мікроциркуляції, нормалізації порушеного тонусу артерій і вен, посилення трофіко-регенераторних і метаболічних процесів.

Засвоївши даний розділ фізіотерапії, студенти зможуть використати отримані уміння застосовно до будь-якої клінічної спеціальності.

^ Загальна ціль: уміти обгрунтованно застосовувати постійний та змінний струм низької або високої частоти з урахуванням механізму дії, методик, показань та протипоказань у хворих на захворювання внутрішніх органів.


Для реалізації загальної мети необхідно УМІТИ:

Конкретні цілі

Початковий рівень знань-умінь


1. Інтерпретувати фізіологічні зміни в організмі під дією постійного та змінного струму (гальванічного, ДДС, СМС, флюктуючого, струму Д’арсова-ля)

1. Інтерпретувати данні про зміну фізіологічних реакцій організму під впливом постійного та змінного струму і медикаментів (кафедри біофізики, загальної хімії, фізіології)

2. Вибрати основну мету призначення струму

2. Оцінювати данні про функціональні зміни при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

3. Обгрунтувати вибір методик при призначенні гальванізації та електрофореза

3. Оцінювати данні про зміну функціонального стану органів і систем при різній патології під впливом різних чинників (кафедра патофізіології)

4. Обгрунтувати показання та протипоказання до призначення гальванізації та лікарського електрофорезу, діадинамо-, СМС-терапії, електросну, флюктуоризації, дарсонвалізації.

4. Інтерпретувати етіологічні та патогенетичні особливості основного захворювання (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, кафедра хірургії, кафедра дитячих хвороб)
^

Завдання для самоконтроля вихідного рівня знань-умінь
ЗАДАЧА 1

Хворому 45 років, після клінічного обстеження виставлений діагноз артроз лівого колінного суглоба, ФН0-1. У комплексному лікуванні призначений електрофорез йодиду калію на місце поразки. Після процедури в місці впливу відмічається виражена гіперемія шкіряного покрову. З чим пов'язане її виникнення?

А. З звуженням артерій і розширенням вен

В. З розширенням судин

С. З звуженням судин

Д. З розширенням артерій і звуженням вен

Е. З звуженням судин мікроциркуляторного русла

Еталон відповіді: С

ЗАДАЧА 2

Хворому 38 років, страждаючому на хронічний гастрит з підвищеною секрецією, підгостра стадія захворювання, з помірно вираженим больовим синдромом, фізіотерапевтом призначено електролікування на епігастральну ділянку. Назвіть процесс, що переважає в клініці данного хворого?

А. Запалення

В. Порушення трофіки

С. Алергія

Д. Порушення кінетики

Е. Дисімунний процес


ЗАДАЧА 3

Хворому 40 років, невропатологом виставлений діагноз невриту лицьового нерва і призначена гальванізація хворої половини обличчя сегментарно-рефлекторною методикою. Що є акцептор в цьому випадку?

А. Епідерміс

В. Нервові рецептори

С. Молекули води

Д. Тканини-діелектрики

Е. Ферменти антиоксидантної системи


ЗАДАЧА 4

Хворий Н., 59 років, спостерігається в терапевтичному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби 2 ст. При яких цифрах артеріального тиску фізіотерапевтичні процедури йому протипоказані?

А. 150/110 і вище

В. 160/90 і вище

С. 200/120 і вище

Д. 180/100 і вище

Е. 140/80 і вище


ЗАДАЧА 5

Хворий Р., 28 років, з післяопераційною атонією сечового міхура в комплексному лікуванні фізіотерапевтом призначений електрофорез прозерину на область проекції сечового міхура. Яку лікувальну дію прозерину чекає отримати лікар?

А. Зниження тонусу гладких м'язів сечового міхура

В. Підвищення тонусу гладких м'язів сечового міхура

С. Знеболююча

Д. Трофічна

Е. Гіпосенсибілізація


Інформацію, необхідну для поповнення початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:


 1. А.Н.Ремизов. Медицинская и биологическая физика. Москва. 1999. – С. 274-284.

 2. В.В.Грігор'єва, В.М.Самійленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ. Вища школа. 1991. – С. 337-345.

 3. Нормальна фізіологія. Під ред. проф. В.І.Філімонова Запоріжжя. 1995. –С. 80-133, 188-228.

 4. Патофізіологія. Під ред. А.Д.Адо, М.А.Адо, В.І.Пицкого, М. В.Порядкина, Ю.А.Владімірова. Підручник для медичних вузів. Москва Тріада Х 2001.- С. 161-179.

 5. О.В.Синяченко, Г. А. Ігнатенко Пропедевтіка внутрішніх хвороб: учб. посібник Донецьк: Донеччина, 1999. - С. 234-245.

 6. Л.Я.Ковальчук, Ю.П.Спіженко, В.Ф.Саєнко - Шпігальна хірургія Тернопіль “Укрмедкніга" 2000. - С. 187-192.Теоретичні питання, на підставі яких можливо

виконання цільових видів діяльності


 1. Фізична характеристика гальванічного, діадинамічного, синусоїдно-модульованого, флюктуючого, струму Д’арсонваля.

 2. Механізми дії струмів і лікарського електрофорезу

 3. Основні методики

 4. Показання і протипоказання до призначення чинників


Для реалізації цілей навчання вивчить наступну літературу:


Основна:


 1. Фізичні чинники в медичній реабілітації/ За ред. Сокрута В.М., Казакова В.М., Донецьк.- 2008.- С.

 2. Матеріали лекції «Сучасні уявлення про фізіотерапію. Загальні питання фізіотерапії. Електролікування. Механізми дії».

 3. Граф логічної структури теми


Додаткова:


 1. В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш. Загальна фізіотерапія і курортологія. Учбовий посібник. Донецьк: ТОВ «Лебідь», 1999. С. 26-46, 52-56, 67-76.

 2. Г.Н. Пономаренко Физические методы лечения. СПб, 2002. – С. 24-31, 132-135, 149-152, 211-214.

 3. Медична реабілітація в терапії: Керівництво для студентів і лікарів / В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш.; За ред. В.М.Сокрута та В.М.Казакова. Донецьк: ОАО «УкрНТЭК», 2001. – С. 39-47, 67-74.


Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правильність їх рішення


ЗАВДАННЯ 1


Хворому 49 років, після обстеження виставлений діагноз хронічного холециститу. Фізіотерапевтом призначена гальванізація області проекції жовчного міхура за місцевою поперечною методикою. Назвіть як зміняться властивості тканин під анодом при проходженні гальванічного струму?

А. Тканини набрякають, набухають

В. Тканини ущільняються, трохи меншає набряк

С. Тканини бліднуть, температура знижується

Д. Підвищується збудливість тканин в місці впливу

Е. Набряк тканин і значне підвищення температури тканин понад 37оС


ЗАВДАННЯ 2

Хворій 35 років з гострим ендометритом призначена діадинамотерапія.

Які лікувальні ефекти ДДС використовуються при цьому?

А. Аналгезія

В. Міостімуляция

С. Трофічний

Д. Разволокняющий

Е. Іммуностімулірующий

Еталон відповідей: А

ЗАВДАННЯ 3


Хворому 46 років з діагнозом виразкова хвороба дванадцатіпалої кишки, активна фаза, стадія загострення, з виражений больовим синдромом, призначений ендоназальний електрофорез вітаміну В1. Яка методика використовується в цьому випадку?

А. Місцева подовжня

В. Ефлювіальная

С. Сегментарно рефлекторна

Д. Загальна

Е. Місцева поперечна


ЗАВДАННЯ 4

Хворій 46 років, з діагнозом варикозне розширення вен нижніх кінцівок призначена дарсонвализація. Назвіть протипоказання до призначення данного чинника.

А. Гострий гнійний правосторонній плеврит

В. Деформуючий артроз правого колінного суглоба

С. Гіпертонічна хвороба 1-2 ст.

Д. Гостра вогнищева пневмонія в підгострій стадії

Е. Остеохондроз шийно-грудного відділу хребта


^ Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті “Електролікування. Загальні питання.

Лікувальна дія електричного струму ":

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня.

Самомтійна робота по призначенню гальванізації, електрофорезу, діадинамотерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризації, електросну, дарсонвалізації. Кожний студент отримує індивідуальні завдання, що включають призначення струмів при різній патології, і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Проводяться деякы теоретичны викладки.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

Практичне заняття проводиться за схемою, що представлена в технологічній карті.

^

Технологічна карта

Етапи заняття

Час у хв.

Навчальні посібники


Місце проведен

ня

Засоби

Обладнання

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня знань

20

Таблиці, схеми, ситуаційні завдання

Столи

Навчальна кімната

2.

Самостійна робота, розв’язання ситауційних завдань, огляд хворих, робота з апаратурою

160

Процедурні карти хворих (ф.044), електроди, прокладки

Фізіотерапевтичні апарати

Палата, фізіотера

певтичний

кабінет, навчальна кімната

3.

Розвязання тестових завданнь

15

Тестові завдання
Навчальна кімната

4.

Оцінка виконанної роботи

10Навчальна кімната

5.

Підбиття підсумків

5Навчальна кімната^ ТЕМА: « Застосування з лікувальною метою імпульсних

струмів низької і звукової частоти »

Актуальність теми: Больовий синдром займає ведуче місце в клініці багатьох захворювань, і боротьба з ним придбаває першорядне значення. Однак в ряді випадків застосування фармакологічних засобів з цією метою неможливо (алергія до лікарських препаратів, порушення функції печінки і нирок та ін). Тоді методом вибору потрібно вважати фізіотерапевтичні процедури, серед яких імпульсним струмам низької частоти в даній ситуації віддається перевага. Другим з напрямів застосування цих струмів є міостимуляція, яка використовується як в реабілітації хворих з різною патологією (атрофія скелетних м'язів після імобілізації, паралічів, парезів), так і в лікуванні функціональних розладів (дискінезії по гіпотонічному типу, атонії шлунка, кишечника, сечового пузиря і пр.), а в деяких випадках - і в гострому періоді (атонія матки після родів, парезі кишечника після порожнинних операцій і т.д.).

Освоївши даний розділ фізіотерапії, студенти зможуть використати отримані уміння застосовно до будь-якої клінічної спеціальності.

^ Загальна мета: Уміти обгрунтувати механізми впливу, показання та протипоказання до застосування імпульсних струмів низької та звукової частоти.

Для реалізації загальної мети необхідно УМІТИ:

^ Конкретні цілі: Початковий рівень знань:

 1. Оцінити можливість впливу струмів 1. Інтерпретіровать дії струмів

низької і звукової частоти при різних низької частоти на біологічні суб-

захворюваннях. страти (фізика).

2. Обгрунтувати показання і протипоказан- 2. Оценівать функціональні і

ня до застосування електросну, ДДС, морфологічні зміни в організмі при амплипульстерапії, флюктуоризації. дії імпульсних струмів низької

частоти, (фізіологія,

патологічна фізіологія

 1. Обгрунтувати вибір апаратів, електродів

методик і дозування в призначенні імпульс-

них струмів при різних видах патології. 3. Оцінювати міру важкості і

фазу патологічного

процесу (терапія, хірургія,

акушерство, гінекологія, нев-

рологія, педіатрія та ін.


^ Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-умінь:

ЗАДАЧА 1Хворому 20 років з післятравматичною атрофією м'язів гомілки призначені синусоїдно-модульовані струми.

Які з вказаних частот володіють вираженою міостимулюючею дією?

А. 150 Гц

В. 10 Гц

С. Середній діапазон (70-80 Гц)

Д. Будь-хто з вказаних частот

Е. 5000 Гц

Еталонна відповідь: В

ЗАДАЧА 2Хворому 14 років з травматичним розтягненням зв'язок правого гомілковостопного суглоба призначені діадинамічні струми. Які зміни в тканинах відбуваються під електродами в цьому випадку?

А. Утворення вихрових струмів Фуко

В. Наведення магнітних силових ліній

С. Створення периферичної домінанти

Д. Поява мікровібрації

Е. Зниження проникності клітинної мембрани


ЗАДАЧА 3


Хворому 45 років після перенесеного вірусного захворювання на 5сутки з'явилася біль в епігастральній ділянці, почуття вожкості, відрижка повітрям, нудота. Поставлений діагноз гастрит з вираженим больовим синдромом. Призначені синусоїдно-модульовані струми. Визначте ступінь активності запального процесу і відповідно частоту струму в цьому випадку.

А. Гостре запалення, грубі струми з частотою 10 Гц

В. Підгостре запалення, грубі струми з частотою 30 Гц

С. Гостре запалення, м'які струми з частотою 100 Гц

Д. Хронічне запалення, м'які струми з частотою 150 Гц

Е. Гостре запалення, м'які струми з частотою 60 Гц


Інформацію, необхідну для поповнення початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:


 1. А.Н.Ремізов. Медична і біологічна фізика. Москва. Вища школа, 1999.- С. 251-345.

 2. В.В.Грігор'єва, В.М.Самійленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ. Вища школа, 1991. - С. 356-378.

 3. Нормальна фізіологія. Під ред. проф. В.І.Філімонова Запоріжжя, 1995. –С. 188-228.

 4. Патофізіология. Під ред. А.Д.Адо, М.А.Адо, В.І.Пицкого, Г. В.Порядкина, Ю.А.Владімірова. Підручник для медичних вузів. Москва Тріада Х, 2001. – С. 181-201.

 5. О.В.Синяченко, Г. А.Ігнатенко Пропедевтіка внутрішніх хвороб: учбовий посібник. Донецьк: Донеччина, 1999. – С. 304-311.

 6. Л.Я.Ковальчук, Ю.П.Спіженко, В.Ф.Саєнко - Шпігальна хірургія Тернопіль “Укрмедкніга", 2000. - С. 187-192.Теоретичні питання, на підставі яких можливо

виконання цільових видів діяльності


 1. Фізична характеристика імпульсних струмів

 2. Механізми лікувальної дії

 3. Показання та протипоказання до застосування електросна, діадинамічних, синусоїдно-модульованого, флюктуіруючих струмів

 4. Методики і техніка відпустки імпульсних струмів при різній патології

 5. Дозування імпульсної електротерапіїДля реалізації цілей навчання вивчить наступну літературу:


Основна:


 1. В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна та інш. Загальна фізіотерапія і курортологія. Учбовий посібник. Донецьк: ТОВ «Лебідь», 1999. - С. 40-46, 52-56, 67-76

2. Матеріали лекції «Електролікування»

3. Граф логічної структури теми


Додаткова:


 1. М. Н.Пономаренко Фізичні методи лікування. Довідник. СПб, 1999.- С. 45-48.

 2. Медична реабілітація в терапії: Керівництво для студентів і лікарів / В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш.; Під ред. В.М.Сокрута і В.М.Казакова. Донецьк: ОАО «УкрНТЭК», 2001. – С. 67-74.Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правільність їх рішення.

Завдання 1

Завдання 2

Хворому 23 років з травматичним ударом правого ліктьового суглоба призначені флюктуіруючі струми. Які протипоказання до призначення даного методу?

А. Гостре запалення

В. Гнійне запалення

С. Артроз суглоба

Д. Гостра невралгія

Е. Гіпертонічна хвороба 1 ст


Завдання 3

Породіллі в ранньому післяпологовому періоді призначені діадинамічні струми для електростимуляції матки. Яка тривалість впливу кожного різновиду цих струмів?

А. По 1 хвилині

В. Не більш 2-3 хвилин

С. Не більш 5-7 хвилин

Д. По 10 хвилин

Е. По 20 хвилин


^ Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті “Вікорістання з лікувальною метою імпульсних струмів низької та звукової частоти"


Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція виконаного домашнього завдання, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний студент отримує індивідуальні завдання, включаюче призначення імпульсних струмів при різній патології і виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

Практичне заняття проводиться по схемі, представленій в технологічній карті.

^

Технологічна карта
Етапи заняття

Час у хв.

Навчальні посібники


Місце проведен

Ня

Засоби

Обладнання

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня знань

30

Таблиці, схеми, ситуаційні завдання

Столи

Навчальна кімната

2.

Самостійнна робота, огляд хворих, робота з апаратурою, відпуск фізіотерапевтичних процедур

120

Процедурні карти хворих (ф.044), електроди, прокладки

«Діадінамик», «Амліпульс»,

«ФС»

«ЕС-4»

Палата, фізіотера

Певтичний

кабінет, навчальна кімната

3.

Розвязання тестових завданнь

30

Тестові завдання
Навчальна кімната

4.

Оцінка виконанної роботи

15Навчальна кімната

5.

Підбиття підсумків

5Навчальна кімната


^ ТЕМА: “ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО, МАГНІТНОГО ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ В ФІЗІОТЕРАПІЇ”

Актуальність теми: У профілактиці і комплексному лікуванні різних захворювань широко використовуються електричні, магнітні, електромагнітні поля, зокрема, індуктотермія, магнітотерапія, УВЧ- і НВЧ- терапія.

Під дією електромагнітних полів коливальні рухи іонів, обертання диполів, наведення вихрових струмів спричиняють утворення ендогенного тепла в тканинах. Особливості теплоутворення в організмі пов’язано з фізичними параметрами чинника і фізико-хімічними властивостями тканин, такими, як електропровідність, діелектрична проникність. У специфіці фізіологічних і лікувальних ефектів даних чинників важлива роль відводиться осциляторному ефекту, що дозволяє уникати утворення вираженого ендогенного тепла. Різні параметри вказаних фізіотерапевтичних чинників обумовлюють їх ефективне використання на різних стадіях запального процесу. Численними дослідженнями показані протизапальний, протинабряклий, міорелаксуючий, судинорозширювальний, знеболюючий, метаболічний, секреторний і інш. лікувальні ефекти індуктотермії, УВЧ- і НВЧ- терапії.

^ Загальна ціль: обгрунтувати фізіотерапевтичні механізми дії електричних, магнітних, електромагнітних полів для їх використання в клінічній практиці.


^ Для реалізації загальної цілі необхідно УМІТИ:
Конкретні цілі умінь
^ Програма вихідного рівня


1. Визначити фізіологічні зміни в організмі під дією електричного, магнітного, електромагнітного поля

1. Інтерпретувати данні про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі змінного електричного струму (кафедра біохімії, біофізики, фізіології)2. Вибрати основну мету призначення струму

2. Оцінювати данні про функціональні зміни при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

3. Обгрунтувати вибір методик при призначенні змінних струмів

3. Оцінювати данні про зміну функціонального стану органів і систем при різній патології під впливом різних чинників (кафедра патофізіології)

4. Обгрунтувати показання та протипоказання до призначення змінних струмів при різних патологічних станах

4. Інтерпретувати етіологічні та патогенетичні особливості основного захворювання (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, кафедра хірургії, кафедра дитячих хвороб)^ Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-умінь


ЗАДАЧА 1.

Хворий Л., 47 років поставлений діагноз хронічний сальпінгоофорит в фазі загострення. У комплексному лікуванні йому призначена дециметрохвильова терапія на низ живота. Яка частота електромагнітних коливань використовується в даному методі лікування?

А. До 10 МГц

В. 50 МГц

С. 1000 МГц

Д. 460 МГц

Е. 2575 МГц

Еталонна відповідь:Д

ЗАДАЧА 2.


Хворий Д., 36 років з діагнозом передчасне випадання волосся призначили дарсонвализацію. Чим зумовлене поліпшення зростання волосся після курсу місцевої дарсонвализації?

А. Посиленням утворення вітаміну Д.

В. Міостимуляцією в області впливу

С. Поліпшенням кровопостачання волосяних фолікулів

Д. Нормалізацією гормонального фону

Е. Спазмолітичним ефектом

ЗАДАЧА 3.


У хворий П., 23 років в комплексному лікуванні бронхіальної астми, атопічна форма, легку течію призначили індуктотермію на область надніркових залоз. Як необхідно змінити концентрацію гормонів кори надніркових залоз в крові в цьому випадку?

А. Зменшити

В. Збільшити

С. На початку знизити, потім підвищити

Д. На початку підвищити, потім знизити


Інформацію, необхідну для поповнення початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:


 1. Ю.Г.Губський Біологічна хімія. Київ, Тернопіль: Укрмедкніга. 2000. С. 80-133.

 2. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. Москва: Вища школа, 1999. - С.251-345.

 3. Шанін В.Ю. Клінічна патофізіологія. Підручник для мед. вузів. Спб: "Спеціальна література", 1998. – С. 161-179.

 4. Пропедевтика внутрішніх хвороб О.В.Синяченко. Уч. посібник. Д.: Донеччина, 1999. – С. 345-367.


Теоретичні питання, на підставі яких можливо

виконання цільових видів діяльності


 1. Фізична характеристика змінних струмів високої частоти.

 2. Механізми дії змінних струмів високої частоти на організм.

 3. Основні методики відпустки процедур дарсонвалізації, індуктотермії, УВЧ-, НВЧ-терапії.

 4. Показання та протипоказання до використання вказаних фізичних чинників.

 5. Дозування змінного струму.


Для реалізації цілей навчання вивчить наступну літературу:


Основна література:

 1. В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш. Загальна фізіотерапія і курортологія. Донецьк: ТОВ "Лебідь", 1999.- С. 76-80, 89-99, 105-113.

 2. Сокрут В.М., Казаков В.М. Медична реабілітація в терапії. Донецьк, 2001.- С. 74-99.


Додаткова література:

 1. Клінічна фізіотерапія / Під. ред. І.Н.Сосина, Київ: Здоров'я, 1996. – С. 36-41.

 2. Ясногородський В.Г. Електротерапія. М.: Медицина, 1987. – С. 35-46.

 3. Техніка і методики фізіотерапевтичних процедур (довідник) / Під ред. В.М.Боголюбова, Тверь: Губернська медицина, 2002. – С. 36-67.Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правільність їх рішення.


ЗАВДАННЯ 1

А. Імпульсний постійний струм високого напруження

В. Імпульсний змінний струм високого напруження

С. Імпульсний змінний струм низького напруження

Д. Електромагнітні коливання надвисокої частоти

Е. Високочастотне магнітне поле

Еталонна відповідь: В.


ЗАВДАННЯ 2

Хворому З., 50 років із загостренням хронічного бронхіту призначена дециметрохвильова терапія на область грудної клітки. Яка глибина проникнення даного фізичного чинника в тканині?

А. До 1 см

В. 2-4 см

С. 5-7 см

Д. 7-9 см

Е. 9-11 см


ЗАВДАННЯ 3

Хворому М., 46 років з діагнозом невралгія лицьового нерва призначена СМХ-терапія. Яка основна мета даного призначення?

А. протизапальна

В. міостимулююча

С. трофічна

Д. гіпосенсибілізуюча

Е. дефіброзуюча


ЗАВДАННЯ 4.

У хворого П., 29 років, поставлений діагноз гострий катаральний риніт. У комплексному лікуванні призначена УВЧ-терапія. Які пристрої використовують для проведення цієї терапії?

А. Станіолеві пластини

В. Конденсаторні пластини.

С. Резонансні індуктори-диски

Д. Вакуумні скляні електроди.

Е. Випромінювачі


Короткі методичні вказівки для роботи студентів

на практичному занятті "ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

^ ЗМІННОГО СТРУМУ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ"

На початку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань, необхідних для засвоєння студентами матеріалу по вказаній темі. Уточнюються механізми дії на організм змінного струму високої частоти, свідчення до його застосування, правильність оформлення рецептів.

У електрокабінеті студенти освоюють методики відпустки дарсонвализації, індуктотермії, УВЧ- і НВЧ-терапії.

По закінченні заняття студентам пропонується вирішити тестові завдання по вказаній темі.

При підведенні підсумків аналізують проведену роботу, освоєння матеріалу студентами.

Практичні заняття проводяться по схемі, представленій в технологічній карті.


^ ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА


Етапи заняття

Час у хв.

Навчальні посібники


Місце проведен

Ня

Засоби

Обладнання

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня знань

30

Таблиці, схеми, ситуаційні завдання

Столи

Навчальна кімната

2.

Самостійнна робота, огляд хворих, робота з апаратурою, відпуск фізіотерапевтичних процедур

120

Процедурні карти хворих (ф.044), електроди, прокладки

^ «ИСКРА», «ИКВ»,

«Ромашка»

«Ранет»

«Луч»

Палата, фізіотера

Певтичний

кабінет, навчальна кімната

3.

Розвязання тестових завданнь

30

Тестові завдання
Навчальна кімната

4.

Оцінка виконанної роботи

15Навчальна кімната

5.

Підбиття підсумків

5Навчальна кімната^ ТЕМА: “ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКА ТА СВІТЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ЛІКУВАЛЬНОЮ МЕТОЮ”

Актуальність теми: в профілактиці і лікуванні багатьох захворювань широко використовується ультразвукова терапія і світлове випромінювання, дані чинники володіють протизапальною, аналгезуючею, гіпосенсибілізуючею дією, поліпшують мікроциркуляцію та трофіку тканин.

Відомо, що інфрачервоне випромінювання володіє тепловою дією і широко застосовується для регресу процесу при різних хронічних запальних захворюваннях. Місцеве ультрафіолетове опромінення в еритемних і гіпереритемних дозуванні високоэфективно при лікуванні місцевих гнійних запальних процесів і захворювань суглобів.

Загальне ультрафіолетове опромінення застосовується з метою підвищення неспецифічної опірності організму і є процедурою вибору при лікуванні і профілактиці рахіту, гіповітамінозу Д. Прі захворюваннях опорно-рухового апарату, запальних захворюваннях периферичних нервів широке застосування знайшов ультразвук.

^ Загальна мета: обгрунтувати фізіотерапевтичні механізми дії ультразвука і світлових методів лікування для їх використання в клінічній практиці.


Для реалізації загальної мети необхідно УМІТИ:

^ Конкретні цілі умінь


Програма початкового рівня

1. Обгрунтувати механізми дії ультразвука і світла на тканині пацієнта

1. Пояснити фізичну характеристику ультразвука і світлових методів лікування

(кафедра біофізики).


2. Визначити фізіологічні зміни в організмі під дією ультразвука і світлових методів лікування

2. оцінити дані про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі ультразвука і світлових методів лікування (кафедра біохімії, біофізики, фізіології)3. Обгрунтувати вибір методик при призначенні ультразвука і світлових методів лікування
4. Обгрунтувати показання та протипоказання до призначення ультразвука і світлових методів лікування при різних патологічних станах

3. визначити патогенетичні особливості основного захворювання

(кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, хірургії)^ Завдання для самоперевірки і самокорекції початкового рівня знань-умінь.


ЗАДАЧА 1.

Хворому Д., 23 року, в комплексному лікуванні розтягнення зв'язок правого гомілковостопного суглоба призначена ультразвукова терапія апаратами серії УЗТ. Якої частоти механічні коливання використовуються для отримання ультразвука?

А. Нижче за 16 Гц

В. 16-200 Гц

С. 6 Гц 20 кГц

Д.10-100 кГц

Е. Вище за 20 000 Гц

Еталон відповіді: Е

ЗАДАЧА 2.

Хворому М., 49 років з діагнозом поширений остеохондроз хребта з вираженим больовим синдромом в попереково-крижовому відділі призначено УФО зони поразки. Внаслідок проведеної процедури на поперекову ділянку з'явилася ультрафіолетова еритема, основою розвитку якої є:

А. Фотоліз білків

В. Поляризація тканин

С. Фотобіосинтез

Д. Фотореактивація

Е. Фотокавітація


ЗАДАЧА 3.

Хворому Д., 19 років, з фурункулом сідничної ділянки праворуч в комплексному лікуванні призначено осередкове короткохвильове ультрафіолетове опромінення. Який ефект УФО необхідний в патогенетичному лікуванні даного захворювання?

А. Протизапальний

В. Стресіндикуючий

С. Бактеріоцидний.

Д. Тепловий

Е. Трофічний.


Інформацію, необхідну для поповнення початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:


1. Ю.Г.Губський Біологічна хімія. Київ, Тернопіль: Укрмедкніга. 2000. – С. 12-78.

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб О.В.Синяченко. Уч. посібник. Д.: Донеччина, 1999. – С. 233-245.

 1. А.Н.Ремізов Медична і біологічна фізика. Москва: Вища школа, 1999. – С. 104-126, 419-455.

 2. Шанін В.Ю. Клінічна патофізіологія. Підручник для мед. вузів. Спб: "Спеціальна література", 1998. – С. 92-94, 170-198.


Теоретичні питання, на підставі яких можливо

виконання цільових видів діяльності


1. Фізична характеристика. ультразвука і світлових методів лікування

2. Механізми дії ультразвука і світлових методів лікування на організм.

3. Основні методики відпустки процедур ультразвука, УФО та інфрачервоного випромінювання.

4. Показання та протипоказання до використання вказаних фізичних чинників.

5. Дозування даних. фізичних чинників.


Для реалізації цілей навчання вивчить наступну літературу:


Основна література:

1.В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш. Загальна фізіотерапія і курортологія. Донецьк: ТОВ "Лебідь", 1999. – С. 121-139, 162-171..

2.Сокрут В.М., Казаков В.М. Медична реабілітація в терапії. Донецьк, 2001. - С. 110-114, 134-146.


Додаткова література:

1. Клінічна фізіотерапія / Під. ред. І.Н.Сосина, Київ: Здоров'я, 1996.- С. 26-29.

2. Техніка і методики фізіотерапевтичних процедур (довідник) / Під ред. В.М.Боголюбова, Тверь: Губернська медицина, 2002. – С. 48-63.


Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правільність їх рішення.


ЗАДАЧА 1.

Хворому Е., 40 років, з діагнозом токсичний спастичний холецистит нарівні з медикаментозною терапією призначили інфрачервоне опромінення на праве підребер”я. Які біофізичні ефекти виникають в тканинах організму під дією даного чинника?

А. Фотоелектричний

В. Тепловий

С. Що Іонізує

Д. Елетрохимічний

Е. Електромагнетічний

Еталон відповіді: В

ЗАДАЧА 2.

Хворий А., 30 років з діагнозом забив правого локтьового суглоба підострий період призначена ультразвукова терапія. Які зміни фізіологічних реакцій при цьому розвиваються?

А. Вивільнення БАР та підвищення вільнорадикального окислення.

В. Мікромасаж тканин на клітинному і субклітинному рівні.

С. Розслаблення м'язів і розширення судин.

Д. Іонізація молекул і підвищення проникності судин.

Е. Репаративна регенерація тканин.


ЗАДАЧА 3

У хворого До. 40 років, після перенесеної травми розвинувся посттравматичний радикуліт, в період ремісії йому призначили ультразвукову терапію. Яка оптимальна методика в цьому випадку?

А. Поверхнева, лабільна

В. Поверхнева, стабільна

С. Ефлювиальна, лабільна

Д. Посередня, стабільна

Е. Посередня, лабільна.


ЗАДАЧА 4.

Хворому Д., 19 років, з інфікованою раною правого плеча праворуч в комплексному лікуванні призначено осередкове ультрафіолетове опромінення. Яке захворювання буде протипоказане для УФО?

А. Системний червоний вовчак

В. Попереково-крижовий радикуліт

С. Остеоартроз

Д. Рахіт

Е. Гіповітаміноз Д


^ Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті «Застосування ультразвука і світлового випромінювання з лікувальною метою».


На початку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань, необхідних для засвоєння матеріалу по вказаній темі. Уточнюється механізм дії ультразвука і світлового випромінювання.

У фізіотерапевтичних кабінетах студенти освоюють методики відпустки ультразвукових процедур, светлолікування, проводять визначення біодози, а також спостерігають за реакції у відповідь хворих на фізіопроцедури, звертаючи увагу на їх поєднання та ефективність. При підведенні підсумків в учбових кімнатах проводиться контроль засвоєного матеріалу.


Технологічна карта практичного заняття.
Етапи заняття

Час у хв.

Навчальні посібники


Місце проведен

ня

Засоби

Обладнання

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня знань

30

Таблиці, схеми, ситуаційні завдання

Столи

Навчальна кімната

2.

Самостійнна робота, огляд хворих, робота з апаратурою, відпуск фізіотерапевтичних процедур

120

Процедурні карти хворих (ф.044), електроди, прокладки

УЗТ

УТС

ОКУФ

^ ЛАМПИ УФО

Палата, фізіотера

певтичний

кабінет, навчальна кімната

3.

Розвязання тестових завданнь

30

Тестові завдання
Навчальна кімната

4.

Оцінка виконанної роботи

15Навчальна кімната

5.

Підбиття підсумків

5Навчальна кімната^ ТЕМА: “ТЕПЛОВОДОЛІКУВАННЯ. БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ”

Актуальність теми. Значно підвищити загальну ефективність лікувальних заходів, що проводяться, знизити дозування лікарських препаратів дозволяє включення в комплекс терапії природних фізичних чинників серед теплоносіїв, води. Відносна доступність, економічність і мале число побічних реакцій в дії тепловодолікувальних процедур роблять їх незамінною при цілому ряді захворювань.

Раціональне використання сучасних теоретичних уявлень про різні сторони механізму дії водо- і теплолікувальних фізичних чинників дозволяє розробити нові методики лікування, значно розширити свідчення до їх призначення і поліпшити результати лікування таких патологічних станів, як запалення, дегенеративно-дистрофічні порушення, посттравматичні та посляопераційні стани та інш.

Особливе значення при призначенні водотеплолікування має також те факт, що процедури добре переноситься хворими, мають неспецифічні лікувальні ефекти при одному захворюванні і схожі ефекти при різній патології, що також розширює коло паказаннь до призначення даного методу фізіотерапії.

^ Загальна мета: обгрунтувати фізіотерапевтичні механізми дії теплових і водних процедур для їх використання при різній патології

Для реалізації загальної мети необхідно УМІТИ^ Конкретні цілі

Початковий рівень

1. обгрунтувати фізико-хімічні ефекти тепловодолікування

1. Оцінювати фізичні і хімічні властивості рідких і твердих речовин (кафедра біофізики та хімії)

2. Пояснити фізіологічні зміни в організмі під дією серед теплоносіїв і води

2. Інтерпретувати дані про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі термічних і хімічних подразників (кафедра фізіології)

3. Обгрунтувати вибір методик при призначенні теплових і водних процедур

3. Визначати локалізацію сегментарної інервації органів і систем (кафедра топ.анатомии)

4. Обгрунтувати показання та протипоказання до призначення теплових і водних процедур при різній патології

4. Оцінювати дані про зміну функціонального стану органів і систем при основній патології під впливом зовнішніх чинників (кафедра патфізіології)


^ Задачі для перевірки початкового рівня знань-умінь

ЗАДАЧА 1

Хворому З., 30 років поставлений діагноз хронічний гастрит із зниженою секреторною активністю. У комплексному лікуванні призначений озокерит на епігастральну ділянку. Укажіть основні фізичні властивості серед-теплоносіїв.

А. Висока теплоємність, висока теплопровідність, низька температура плавлення

В. Низька теплоємність, низька теплопровідність, висока температура плавлення

С. Висока теплоємність, низька теплопровідність, низька температура плавлення

Д. Низька теплоємність, висока теплопровідність, низька температура плавлення

Е. Висока теплоємність, висока теплопровідність, висока температура плавлення


Еталонна відповідь С


ЗАДАЧА 2


Хворий Г., 34 років з діагнозом перелом променевої кістки в типовому місці після зняття гіпсу призначений парафін на область передпліччя. Назвіть фізіологічні реакції на дію тепла

А. Підвищення температури тканин, розширення судин, посилення обмінних процесів

В. Підвищення внутрішньої температури і зниження зовнішньою, розширення судин, посилення обмінних процесів

С. Підвищення зовнішньої температури, спазм судин, посилення обмінних процесів

Д. Підвищення температури тканин, розширення судин, ослаблення обмінних процесів

Е. Зниження внутрішньої температури, спазм судин, посилення обмінних процесів


ЗАДАЧА 3


Хворому Д., 44 років поставлений діагноз хронічний панкреатит. У фазу ремісії призначена пелоїдотерапія на рефлекторну зону. Укажіть зони сегментарної інервації підшлункової залози

А. Симпатична Т2-3, парасимпатична С2

В. Симпатична Т4-5, парасимпатична С2-5

С. Симпатична Т6-7, парасимпатична С2-3

Д. Симпатична Т7-11, парасимпатична С2-5

Е. Симпатична Т11-12, парасимпатична С5


ЗАДАЧА 4


Хворий Ц., 23 років з діагнозом НЦД, змішана форма в комплексному лікуванні призначена йодо-бромна ванна. Як змінюється стан вегетативної системи під впливом цього методу

А. Не змінюється тонус ВНС

В. Ваготонічний ефект при температурі води нижче за 35оС, гіперсимпатикотонічний при температурі вище за 35оС

С. Ваготонічний ефект при температурі води вище за 35оС, гіперсимпатикотонічний при температурі нижче за 35оС

Д. Ваготонічний ефект не залежно від температури води

Е. Гіперсимпатикотонічний не залежно від температури води


Інформацію, необхідну для поповнення початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:


1. А.Н.Ремізов. Медична і біологічна фізика. Москва. Вища школа 1999. –С. 486-502, 527-543.

2. В.В.Грігор'єва, В.М.Самійленко, А.М.Сич Загальна хімія. Київ. Вища школа. 1991.- С. 115-120.

 1. Нормальна фізіологія. Під ред. проф. В.І.Філімонова Запоріжжя. 1995. – С. 38-77.

 2. Патофізіология. Під ред. А.Д.Адо, М.А.Адо, В.І.Пицкого, Г. В.Порядкина, Ю.А.Владімірова. Підручник для медичних вузів. Москва Тріада Х 2001. – С. 161-178.

 3. О.В.Синяченко, Г. А.Ігнатенко Пропедевтіка внутрішніх хвороб: учбовий посібник. Донецьк: Донеччина, 1999. - С. 69-81.

 4. Л.Я.Ковальчук, Ю.П.Спіженко, В.Ф.Саєнко - Шпігальна хірургія Тернопіль “Укрмедкніга" 2000.- С. 289-298, 430-434.Теоретичні питання, на підставі яких можливо

виконання цільових видів діяльності 1. Фізична характеристика серед-теплоносіїв і води

 2. Механізм дії парафіну, озокериту, лікувальної грязі та душів, ванн

 3. Основні методики процедур тепловодолікування

 4. Показання та протипоказання до призначення даного чинника

 5. Дозування чинникаЛітература:


Основна:


 1. В.М Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш. Загальна фізіотерапія і курортологія. Учбовий посібник. Донецьк: ТОВ «Лебідь», 1999. - С. 237-282.

 2. Матеріали лекції «Тепловодолікування. Курортологія»

 3. Граф логічної структури теми


Додаткова:


 1. М. Н.Пономаренко Фізичні методи лікування. Довідник. СПб, 1999.- С. 184-190.

 2. Медична реабілітація в терапії: Керівництво для студенков і лікарів / В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна і інш.; Під ред. В.М.Сокрута і В.М.Казакова. Донецьк: ОАО «УкрНТЭК», 2001. – С. 255-282.Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правільність їх рішення.


ЗАВДАННЯ 1

Хворий 56 років поступив у відділення реабілітації з діагнозом деформуючий остеоартроз колінного суглобів в стадії ремісії. У комплексному лікуванні призначений парафін. Укажіть основні фізико-хімічні ефекти даної процедури

А. Підвищення місцевої температури на 1-3о, компресія поверхневих тканин

В. Підвищення місцевої температури на 4-5о, компресія поверхневих тканин

С. Пониження місцевої температури на 1о, компресія поверхневих тканин

Д. Підвищення місцевої температури на 1-3о, декомпресія поверхневих тканин

Е. Підвищення загальної температури на 1-2о, декомпресія поверхневих тканин


ЗАВДАННЯ 2

Хворому Д., 45 років з остеохондрозом грудного відділу хребта призначений озокерит. Яка основна мета даного призначення

А. Протизапальна

В. Трофічна

С. Міостімулююча

Д. Імуномодулююча

Е. Прозапальна


ЗАВДАННЯ 3

Хворий Й., 33 років з хронічним сальпінгоофоритом в стадії ремісії призначена пелоїдотерапія. Виберіть оптимальну методику для даної хворої

А. Нашарування

В. Ванночек

С. Аплікації

Д. Кьюветная

Е. Серветно-аплікаційна


ЗАВДАННЯ 4.

Хворий У., 50 років з діагнозом гіпертонічна хвороба 1 стадії призначені хвойні ванни індиферентної температури. Що може бути протипоказанням до даного методу?

А. Лейкоз

В. Серцева недостатність 1 ст

С. Підгострий артрит

Д. Тіреотоксикоз

Е. Сирінгомієлія


^ Короткі методичні вказивкі до роботи студентівна практичному занятті «Тепловодолеченіє. Бальнеотерапія»


Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожний студент отримує індивідуальні завдання, включаюче призначення парафіну, озокериту, пелоїдів, ванн і душів при різній патології та виконує його самостійно.

Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи.

У кінці викладач підводить підсумки заняття.

Практичне заняття проводиться по схемі, представленій в технологічній карті.


^

Технологічна картаЕтапи заняття

Час у хв.

Навчальні посібники


Місце проведен

ня

Засоби

Обладнання

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня знань

30

Таблиці, схеми, ситуаційні завдання

Столи

Навчальна кімната

2.

Самостійнна робота, огляд хворих, робота з апаратурою, відпуск фізіотерапевтичних процедур

120

Процедурні карти хворих (ф.044), прокладки

Парафінонагре

ватель, «Поток»

Палата, фізіотера

певтичний

кабінет, навчальна кімната

3.

Розвязання тестових завданнь

30

Тестові завдання
Навчальна кімната

4.

Оцінка виконанної роботи

15Навчальна кімната

5.

Підбиття підсумків

5Навчальна кімнатаПохожие:

Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи курсантів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні циклу тематичного удосконалення
Методичні вказівки до практичних занять з фізіотерапетивчних методів лікування у косметології (для лікарів-курсантів фіпо, цикл ту)/За...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки "Лікувальна фізкультура в терапії"
Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи лікарів-курсантів І сприяють кращому засвоєнню...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 1У курсу
Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентів 4 курсу гідрометеорологічного інституту при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)/За...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до практичних занять із загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу стоматологічного факультета) / Під ред. В. М. Сокрута. Донецьк, 2004. с. 23

Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconНаціональний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності
...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології для лікарів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва....
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Загальна фізіотерапія\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням"
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання для студентів спеціальності Бухгалтерський облік
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов