Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) icon

Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)НазваниеМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
страница1/6
Дата конвертации31.03.2013
Размер0.82 Mb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


“Фізична реабілітація”


(для студентів 4 курсу медичних факультетів)


Донецьк 2008


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


Сокрут В.М., Середенко Л.П., Поважна О.С., Пеклун І.В.,

Гурбич О.А., Ликов О.О., Терещенко І.В., Попов В.М.,

Глєбова О.І., Карлова І.В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


“Фізична реабілітація”


(для студентів 4 курсу медичних факультетів)


Донецьк 2008


Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В.М.Сокрута.- Донецьк, 2008.- с.


Автори Сокрут В.М., Середенко Л.П., Поважна О.С., Пеклун І.В.,

Гурбич О.А., Ликов О.О., Терещенко І.В., Попов В.М.,

Глєбова О.І., Карлова І.В.


Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: “Фізична реабілітація” (для студентів 4 курсу медичних факультетів)


-


Рецензенти:


Линевський Ю.В. – доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1


Басій Р.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, зав. навчально-методичного кабінету

Пархоменко Т.А. – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2, методист з терапевтичних медицин


ТЕМА: «ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ЛІКАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНИКІВ І СПОРТСМЕНІВ. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКАРСЬКОГО ОБСТЕЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ»


Актуальність. Медичне забезпечення раціонального використання методів фізичної культури для гармонійного розвитку людини, укріплює її здоров’я, підвищує ефективність занять для покращення працездатності та творчого довголіття. Проведення спортивного відбору, вивчення хвороб, що пов’язані з спортом значно підвищує спортивну працездатність.

Для вирішення завдань лікарського контролю, кожна людина, що займається фізичною культурою та спортом, повинна пройти лікарське обстеження. Правильна оцінка фізичного розвитку людини приводить до правильного підбору методик кінезотерапії, спорту, фізичної культури.

^ Загальна мета: вміти оцінити рівень фізичного розвитку людини, щодо занять фізкультурою та спортом або для призначення ЛФК.

Для реалізації загальної мети Вам треба уміти:

^ Конкретні цілі: Програма вихідного рівня

знань - умінь:

1. Знати мету, завдання й особливості лікарського контролю при оздоровчому та спортивному тренуванні

1.Оцінити зміни функціонального стану органів і систем при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

2. Визначити антропометричні показники за допомогою відповідних зовнішніх ознак (шкіри, постави, тощо).2. Інтерпретувати окремі показники

фізичного розвитку, стоматоскопічні дані, методики /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

3. Оцінити рівень фізичного розвитку та тип тіло будови.

3. Вміти впроваджувати методи статистичної обробки фізіологічних

показників. /Кафедра соціальної медицини і ООЗ, кафедра гігієни та екології/.


^ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

Завдання І

Для розподілу дітей на медичні групи для занять фізкультурою визначається стан здоров'я та фізичний розвиток дитини. Який основний показник фізичного розвитку дітей та підлітків?

A. Зріст

B. Маса тіла

C. Окружність грудної клітки

Д. Життєва ємність легень

Е. М'язова сила

Еталон відповіді: А


Завдання 2

Під час медичного обстеження студентів і курсу на кафедрі фізичного виховання антропометричні показники оцінювали з урахуванням сигмальних відхилень. Який метод оцінки був застосований

А. Стандартів

В. Кореляції

С. Індексів

Д. Профілів

Е. Перцентілів

Еталон відповіді: А

Завдання 3


На лікарське обстеження прибув спортсмен-легкоатлет 27 років. Для збору анамнезу лікарю необхідно з”ясувати

А. Вагу рідних

Б. Хірургічні операції в минулому

В. Присутність братів та сестер

Г. Роки життя дідусів та бабусь

Д. Освіта.


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ

ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

1. Нормальная физиология / Под ред. проф. В.И. Филимонова.-К.: Здоровье, 1994.-С.25-53

2. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. Пропедевтика детских болезней. - М.: Медицина, 1985.-С.67-79

3. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней.- М.: Медицина, 1989.-С.155-271

4. Соціальна медицина та охорона здоров,я /Під ред. Вороненко Ю.В., Москаленка В.Ф. - Тернопіль: Укр. мед. книга, 2000. - С.247-269

5. Гигиена детей и подростков /Под ред. В.Н. Кордашенко. - М.: Медицина, 1988.-С.115-138


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЛЯМИ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ

ЦІЛЬОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Визначення СМ як клінічної дисципліни. Основні напрями СМ. Поняття про лікарський контроль. Мета і завдання лікарського контролю. Види лікарських спостережень. Особливості лікарського контролю за особами різної статі і віку.

2. Методика комплексного лікарського обстеження фізкультурників і спортсменів, види лікарських обстежень

3. Визначення терміну «фізичний розвиток». Фактори, що визначають фізичний розвиток людини. Методи дослідження та оцінки фізичного розвитку та стану опорно-рухового апарату.


^ ДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОСНОВНІ:

1. Лікувальна фізкульура та спортивна медицина /Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, І.В. Дзяка. - К,: Здоров,я, 1995. - С.30-45

2. Лечебная физкультура и врачебный контроль / Под ред. В.К. Епифанова,

Г.А. Апанасенко. -М.: Медицина, 1990. - С. 10-28

3. Графлогічна структура теми

4. Лекція за відповідною темою.

ДОДАТКОВІ

1. Детская спортивная медицина / Под ред. СБ. Тихвинского, СВ. Хрущева -М: Медицина, 1980.-С. 144-165

2. Физическое развитие детей и подростков /Апанасенко Г.Л. - К.: Здоров,я, 1985. – 80 с.

3. А.В. Чоговадзе, М.М. Круглый. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. М.: Медицина, 1977 - С.3-75.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Завдання 1

Лікар проводить обстеження студентів, що займаються фізкультурою. Визначає щільність заняття. Кваліфіковано проведене заняття має щільність

А. 30-40%

В. 40-50 %

С. 50-60%

Д. 60-70%

Е. 70-80%


Завдання 2

У студента 18 років гіперстенічний тип тілобудови, зріст нижче середнього, широкі прямі плечі, широка грудна клітка, тупий надчеревний кут, має місце перевага поперечних розмірів тіла над повздовжніми, кінцівки короткі, широкі кисті з короткими пальцями, коротка товста шия, важкий кістяк, міцна еластична шкіра. Які основні ознаки гіперстенічного типу тілобудови?

A. Перевага поперечних розмірів тіла над повздожніми

B. Низький зріст, короткі кинцівки, короткі пальці

С. Широкі плечі. Широка грудна клітка

Д. «Важкий кістяк»

Е. «Важкий кістяк», широкі плечі, широка грудна клітка


Завдання 3

Спортсмен з легкої атлетики має зріст 180 см (відхилення від середньостатистичного на +1,2&), масса тіла відрізняється на +1,0&, окружність грудноі клітки на +1Д&, ЖЕЛ на +1,5&, кистьова динамометрія правої руки на +1,3&, лівої на +1,0&, станова динамометрія на +0,75&. Який рівень фізичного розвитку у спортсмена за методом стандартів?

A. Високий

B. Вище середнього

С Середній

Д. Нижче середнього

Е. Низький


Завдання 4

Учень 10 класу середньої школи має зріст 176 см (+0Д&) массу тіла 67 кг (-0Д&), окружність грудної клітки 93 см (+00,2&), ЖЕЛ – 5700 мл (-0,8&), кистьова динамометрія правої руки 52 кг (+0,3&), лівої 50 кг (+0,5&). До якої медичної групи для занять фізичною культурою призначити учня за даними фізичного розвитку?

A. Основної

B. Підготовчої

C. Спеціальної


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття проводиться перевірка початкового рівня знань студентів. Після цього студенти вимірюють основні антропометричні показники і визначають рівень фізичного розвитку за допомогою метода стандартів. Потім отримані результати заносять у карту (форма № 067 у).

Наприкінці заняття студенти вирішують тестові завдання. При підведенні підсумків заняття здійснюється аналіз виконаної роботи.


ТЕМА: «ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ, ДИХАЛЬНОЇ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКАРСЬКОГО ОБСТЕЖЕННЯ. ЛІКАРСЬКИЙ ВИСНОВОК»


^ Актуальність теми: стан здоров'я і рівень фізичного розвитку людини впливають на можливості і характер фізичних тренувань щодо занять фізкультурою, спортом, а також велике значення для фізичної реабілітації хворих. Функціональні можливості організму найбільш повно відображують функціонально-динамічні проби з фізичним навантаженням. Лікар на підставі одержаних показників надає рекомендації щодо занять фізкультурою, спортом, а хворим призначає лікувальну фізкультуру.

^ Загальна мета: вміти оцінити рівень функціонального стану людини, щодо занять фізкультурою та спортом або для призначення ЛФК.

Для реалізації загальної мети Вам треба уміти:


^ Конкретні цілі: Програма вихідного рівня

знань - умінь:

1. Визначити основні завдання функціонального обстеження1.Оцінити зміни функціонального стану органів і систем при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

2. Проводити функціональні проби з затримкою дихання (Штанге, Генчі), навантажувально-дихальні проби, проби зі зміною положення тіла у просторі (ортостатична, кліностатична).

2. Вміти збирати показники функції серцево-судинної, дихальної систем /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

3. Оцінити типи реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження

3. Інтерпретувати окремі показники

функції серцево-судинної системи /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.


^ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

Завдання І

У хворого В., 46 років, робочого металургійного заводу, поставлений діагноз хронічний обструкційний бронхіт, фаза ремісії, ДН I-IIА ст. Рекомендоване проведення функціональних проб для призначення кінезотерапії. Які особливості патогенезу захворювання обумовлюють його хронічний характер?

А. Зміни структурно-функціональних властивостей слизової оболонки бронхів

В. Запалення слизової оболонки бронхів

С. Порушення дренажної функції бронхів

Д. Зниження реактивності організму

Е. Перебування в умовах дії патогенних чинників зовнішньої середи

Еталон відповіді: Д


Завдання 2

Під час медичного обстеження дітей на кафедрі фізичного виховання вивчали функцію дихальної системи. До особливостей функціонування дихальної системи при фізичному навантаженні у дітей порівняно з дорослими відноситься:

А. Посилення дихання за рахунок підвищення частоти

В. Менш ефективна компенсація функцій

С. Найбистріше поновлення дихання після нагрузки

Д. Посилення дихання за рахунок підвищення глибини


Завдання 3

Хворий лікується в стаціонарі по приводу гострого інфаркту міокарда. До можливих ускладнень, що пов’язані з тривалим перебування хворого в ліжку, відносять

А. Гіпостатична пневмонія і атонія кишечнику

В. Флебіти та тромбози судин

С. Порушення водно-сольового обміну

Д. Трофічні порушення м’яких тканин


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ

ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

1. Нормальная физиология /Под ред. проф. В.И. Филимонова.-К.: Здоровье, 1994.-С.25-53

2. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. Пропедевтика детских болезней. - М.: Медицина, 1985.-С.67-79

3. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней.- М.: Медицина, 1989.-С.155-271

4. Соціальна медицина та охорона здоров”я /Під ред. Вороненко Ю.В., Москаленка В.Ф. - Тернопіль: Укр. мед. книга, 2000. - С.247-269


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЛЯМИ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ

ЦІЛЬОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Поняття про функціональні проби та їх значення в функціональній діагностиці. Види функціональних проб.

2. Методика проб (20 присідань за 30 с, 15-секундний біг на місці у максимальному темпі, 3-хв. біг на місці у темпі 180 кроків за хв., Летунова тощо).

3. Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.


^ ДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОСНОВНІ:

1. Лікувальна фізкульура та спортивна медицина /Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, І.В. Дзяка. - К,: Здоров,я, 1995. - С.30-45

2. Лечебная физкультура и врачебный контроль / Под ред. В.К. Епифанова, Г.А. Апанасенко. -М.: Медицина, 1990. - С. 25-41

3. Графлогічна структура теми

4. Лекція за відповідною темою.

ДОДАТКОВІ

1. Детская спортивная медицина /Под ред. СБ. Тихвинского, СВ. Хрущева -М: Медицина, 1980.-С. 144-165

2. Физическое развитие детей и подростков /Апанасенко Г.Л. - К.: Здоров,я, 1985. - 80с.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Завдання 1

До функціональних проб, що характеризують збудливість вегетативної нервової системи відносяться всі, крім:

А. Кліноортостатичні проби

В. Глазоруховий рефлекс ашнера.

С. Проби Ромберга.

Д. Проби Генча

Е. Проби Штанге.


Завдання 2

Спортсмен з легкої атлетики переніс грип. При проведенні проби Мартіне був виявлене зниження діастолічного артеріального тиску до „0". Для якої патологічної реакції це характерно?

A. Нормотонічної

B. Гіпертонічної

C. Астенічної

Д. Дистонічної

Е. Східчастої


Завдання 3

Для визначення адаптації організму до фізичного навантаження пацієнту було запропоновано виконати стандартну пробу (20 присідань за 30 с). Після навантаження приріст ЧСС становив 110%, AT систолічний суттєво не змінився, діастолічний тиск підвищився на 10 мм рт.ст., пульсовий тиск зменшився, час відновлення тривав 3 хв. 40 с

Якому типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження відповідають наведені зміни

A. Нормотонічному

B. Гіпертонічному

C. Астенічному

Д. Дистонічному

Е. Східчатому


Завдання 4

Учень 10 класу середньої школи має зріст 176 см (+0Д&) массу тіла 67 кг. (-0Д&), окружність грудної клітки 93 см (+00,2&), ЖЕЛ - 5700 мл (-0,8&), кистьова динамометрія правої руки 52 кг (+0,3&), лівої 50 кг (+0,5&). Реакція на 20 присідань за ЗО секунд - нормотонічна.

До якої медичної групи для занять фізичною культурою призначити учня за даними фізичного розвитку та реакції на фізичне навантаження?

A. Основної

B. Підготовчої

C. Спеціальної


Завдання 5

Для визначення адаптації організму до фізичного навантаження пацієнту було запропоновано виконати стандартну пробу (20 присідань за 30 с). Після навантаження приріст ЧСС становив 110%, AT систолічний суттєво не змінився, діастолічний тиск підвищівся на 10 мм.рт.ст., пульсовий тиск зменшився, час відновлення тривав 3 хв. 40 с

Якому типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження відповцідають наведені зміни

A. Нормотонічному

B. Гіпертонічному

C. Астенічному

Д. Дистонічному

Е. Східчатому

^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до роботи студентів на практичному занятті


На початку заняття проводиться перевірка початкового рівня знань студентів. Після цього студенти проводять функціональні проби з затримкою дихання (Штанге, Генчі), навантажувально-дихальні проби, проби зі зміною положення тіла у просторі (ортостатична, кліностатична). Потім проводять оцінку типів реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження. Наприкінці заняття студенти вирішують тестові завдання. При підведенні підсумків заняття здійснюється аналіз виконаної роботи.


ТЕМА: «ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ НА ОРГАНІЗМ».

^ Актуальність теми: Кількісне визначення фізичної працездатності визнано доцільним ВООЗ та міжнародною федерацією спортивної медицини для оцінки функціональних резервів організму та диференціальної діагностики окремих серцевих захворювань у самодіяльному масовому спорті та спорті вищих досягнень; для побудування індивідуального рухового режиму хворих та оцінки ефективності фізичної реабілітації; під час лікарсько-трудової експертизи.

^ Загальна мета: вміти визначити загальну фізичну працездатність осіб, що займаються фізкультурою та спортом, або проходять фізичну реабілітацію.

Для реалізації загальної мети Вам треба уміти:

^ Конкретні цілі: Програма вихідного рівня

знань - умінь:

1. Оцінити стан людини і визначити показання обо протипоказання до виконання відповідного теста1. Оцінити зміни функціонального стану органів і систем при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

2. Оволодіти методикою виконання тестів на визначення фізичної працездатності (Гарвардський степ-тест PWC170)

2. Вміти збирати показники функції серцево-судинної, дихальної систем /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

3. Розрахувати рівень фізичної працездатності за показниками теста PWC]7o та аеробних можливостей організму
4. Трактувати отримані результати щодо наступних занять фізкультурою та спортом.

3. Інтерпретувати окремі показники

функції серцево-судинної системи /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.


^ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

Завдання 1


Інженер К. 53 років займається оздоровчим плаванням. Тиждень тому хворів на грип. На час медичного обстеження скаржиться на періодичний легкий головний біль, відчуття незначної втоми. Як оцінити стан пацієнта на час медичного обстеження?

A. Гарний

B. Задовільний

C. Незадовільний

Еталон відповіді: В


Завдання 2

В експерименті проведена стимуляція парасимпатичної нервової системи (електричне подразнення блукаючого нерва). Які ефекти можна спостеригати?

А. Зниження частоти серцевих скорочень

Б. Підвищення частоти серцевих скорочень

В. Підвищення тонусу сфинктерів ШКТ

Г. Ослаблення моторики кишечника

Д. Посилення скорочень передсердя


Завдання 3

Студент P., 5 курсу бажає займатися оздоровчою фізкультурою. У анамнезі: рік тому хворів на крупозну пневмонію. Об'єктивно: легенева недостатність 1 ст. ЖЕЛ знижена на 25% від середньовікової. Зайва вага становить 39%, збоку інших органів патологічних порушень не встановлено. Які показники віднести до відхилень у стані здоров'я студента?

A. Легенева недостантість

B. Знижена ЖЕЛ

C. Зайва вага

Д. Легенева недостатність, знижена ЖЕЛ

Е. Легенева недостатність, знижена ЖЕЛ, зайва вага

Еталон відповіді: Е


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

1. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. Пропедевтика детских болезней. - М.: Медицина, 1985.-С.67-82

2. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней.- М.: Медицина, 1989.-С.55-171


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЛЯМИ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ

ЦІЛЬОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Протипоказання до проведення тестів на визначення фізичної працездатності

2. Методика тестів PWCno, Гарвардського степ-теста, теста Новаккі, тестів Купера, визначення максимального споживання кисню

3. Класи фізичного стану. Експрес-оцінка фізичного стану (класів фізичного здоров'я за Г.Л. Апанасенко (1982))

4. Критерії порогу толерантності до фізичного навантаження.

5. Медичні групи для занять фізичною культурою.

6. Загальні закономірності змін функціонального стану організму під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності (недостатніх, оптимальних, надмірних).

^ ДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОСНОВНІ:

1. Лікувальна фізкульура та спортивна медищина / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, І.В. Дзяка. - К.: Здоров'я, 1995.- С.30-45

2. Лечебная физкультура и врачесный контроль / Под ред. В.К. Епифанова, Г.А. Апанасенко. - М.: Медицина, 1990. - С. 28-38.

3. Графологічна структура теми.


ДОДАТКОВІ:

1. Детская спортивная медицина / Под ред. СБ. Тихвинского, СВ. Хрущева-М.: Медицина, 1980.-С. 171-189


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ Завдання 1

Викладач ВНЗ 57 років займається атлетичною гімнастикою 5 місяців. На час медичного обстеження скарг не висловлює. Об'єктивно визначається збільшення показників м'язової сили, загальної ваги на 5%, реакція серцево-судинної системи на пробу з 20 присіданнями за 30 с - варіант нормотонічної реакції, час відновлення зменшився на 25 с. Показники загальної працездатності (тест PWС) не змінилися.

Які показання до продовження занять пацієнта атлетичною гімнастикою?

А. Збільшення показників м'язової сили

B. Збільшення загальної ваги

C. Відсутність зменшення загальної працездатності

Д. Скорочення часу відновлення після фізичного навантаження

Е. Вкорочення часу відновлення після фізичного навантаження, відсутність зниження загальної працездатності.


Завдання 2

Бухгалтер Д., 56 р., п’ять років страждає на ІХС та десять років на хронічний гіпоацидний гастрит. На даний час хворий проходе фізичну реабілітацію з приводу гострого інфаркту міокарда, який трапився 2 місяці тому. Самопочуття задовільне. Стан серцево-судинної системи відповідає періоду лікування. У хворого встановлено сплощення стопи. Хворому треба визначити функціональний клас (ФК), для подальшого процесу відновлення.

Які протипоказання у хворого до визначення функціонального класу за допомогою теста PW С170.

A. Наявність ІХС.

B. Вік хворого.

C. Наявність хронічного гіпоацидного гастриту.

Д. Короткий час відновлення (2 місяці) після гострого інфаркту міокарда.

Е. Сплощення стопи.

Завдання 3

Під час медичного обстеження студентів другого курсу для встановлення рівня фізичних можливостей виконувався субмаксимальний тест PWС170.

Які фізіологічні закономірності, враховані у методиці теста PWС

A. Прямолінійний характер змін ЧСС при зростанні навантаження.

B. Відповідність максимального навантаження зони оптимального функціонування серцево-судинної системи

C. Безперервне зростання навантаження до ЧСС 170 уд/хв

Д. Зміни ЧСС при стабільному навантаженні

Е. Прямолінійний характер змін ЧСС при зростанні навантаження до досягнення зони оптимальної функції серцево-судинної системи

Завдання 4

Після визначення самопочуття ЧСС, AT, частоти дихання (ЧД) у стані спокою курсанти військового училища виконували для встановлення фізичного стану Гарвардський степ-тест.

Які показники використовують для розрахунків результатів теста?

A. ЧСС, темп і час виконання теста, висоту сходинки

B. AT, ЧСС, ЧД, темп виконання теста

C. ЧД, час виконання, ЧСС

Д. Час виконання теста, висоту сходинки, ЧСС, AT

Е. Темп виконання теста


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття перевіряється початковий рівень знань студентів. Після цього студенти послідовно виконують тест PWС170 за допомогою велоергометра, як у якості пацієнтів так і у якості лікаря. Далі вони розраховують показники фізичної працездатності та аеробних можливостей організму і користуючись спеціальними таблицями визначають рівень фізичного стану (РФС). Отримані результати заносять у карти (форма № 067 у).

Наприкінці заняття студенти вирішують тестові завдання. При підведенні підсумків здійснюється аналіз виконаної роботи.


  1   2   3   4   5   6Похожие:

Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи курсантів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні циклу тематичного удосконалення
Методичні вказівки до практичних занять з фізіотерапетивчних методів лікування у косметології (для лікарів-курсантів фіпо, цикл ту)/За...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки "Лікувальна фізкультура в терапії"
Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи лікарів-курсантів І сприяють кращому засвоєнню...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)/За...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 1У курсу
Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентів 4 курсу гідрометеорологічного інституту при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до практичних занять із загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу стоматологічного факультета) / Під ред. В. М. Сокрута. Донецьк, 2004. с. 23

Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconНаціональний технічний університет україни (кпі) кафедра забезпечення життєдіяльності
...
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології для лікарів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва....
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: \"Фізична реабілітація\" (для студентів 4 курсу медичних факультетів) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням"
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання для студентів спеціальності Бухгалтерський облік
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов