Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) icon

Методичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)НазваниеМетодичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)
страница1/3
Дата конвертации31.03.2013
Размер403.2 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


“Фізична реабілітація і спортивна медицина”


(для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)


Затверджено на засіданні

Вченої ради Донецького національного

Медичного університета

____№_____від __________2012


Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)/За ред. В.М.Сокрута.- Донецьк, 2012.- с.


Автори Сокрут В..Н., Поважна О.С., Зубенко И.В., Пеклун І.В.


Запропоновані методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: “Фізична реабілітація та спортивна медицина” (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)


Рецензенти:


Суржанский С.К. – доктор медичних наук, професор завідувач кафедри стоматології ФІПО


Басій Р.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, зав. навчально-методичного кабінету

Пархоменко Т.А. – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2


^ ТЕМА: «Загальні основи спортивної медицини. Лікарський контроль під час занять фізичною культурою та спортом»


Актуальність. Медичне забезпечення раціонального використання методів фізичної культури для гармонійного розвитку людини укріплює її здоров’я, підвищує ефективність занять для покращення працездатності та творчого довголіття. Проведення спортивного відбору, вивчення хвороб, що пов’язані зі спортом значно підвищує спортивну працездатність.

Для вирішення завдань лікарського контролю, кожна людина, що займається фізичною культурою та спортом, повинна пройти лікарське обстеження. Правильна оцінка фізичного розвитку людини приводить до правильного підбору методик кінезотерапії захворювань та ушкоджень щелепово-лицьової області, показань та протипоказань цього методу лікування та призначення фізичної культури.

^ Загальна мета: вміти оцінити рівень фізичного розвитку, функціонального стану людини, щодо занять фізкультурою та спортом або для призначення ЛФК при стоматологічній патології, вміти визначити загальну фізичну працездатність осіб, що займаються фізкультурою та спортом, або проходять фізичну реабілітацію.


Для реалізації загальної мети Вам треба уміти:

^ Конкретні цілі: Програма вихідного рівня

знань - умінь:

  • Знати мету, завдання й особливості лікарського контролю при оздоровчому та спортивному тренуванні

  • Оцінити зміни функціонального стану органів і систем при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

  • Визначити антропометричні показники за допомогою відповідних зовнішніх ознак (шкіри, постави, тощо).

  • Інтерпретувати окремі показники фізичного розвитку, стоматоскопічні дані, методики /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

  • Проводити функціональні проби з затримкою дихання (Штанге, Генчі), навантажувально-дихальні проби, проби зі зміною положення тіла у просторі (ортостатична, кліностатична).

  • Вміти збирати показники функції серцево-судинної, дихальної систем /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

  • Оволодіти методикою виконання тестів на визначення фізичної працездатності (Гарвардський степ-тест PWC170)

  • Вміти збирати показники функції серцево-судинної, дихальної систем /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

  • Трактувати отримані результати щодо наступних занять фізкультурою та спортом.

Інтерпретувати окремі показники функції серцево-судинної системи /Кафедра пропедевтичної терапії, кафедра пропедевтики дитячих хвороб/.

^ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

ЗНАНЬ-УМІНЬ

Завдання І


Для розподілу дітей на медичні групи для занять фізкультурою розвиток дитини. Який основний показник фізичного розвитку дітей та

підлітків?

A. Зріст

B. Маса тіла

C. Окружність грудної клітки

Д. Життєва ємність легень

Е. М'язева сила


Еталон відповіді: А


Завдання 2


Під час медичного обстеження студентів і курсу на кафедрі фізичного виховання антропометричні показники оцінювали з урахуванням сигмальних відхилень. Який метод оцінки був застосований

А. Стандартів

В. Кореляції

С. Індексів

Д. Профілів

Е. Перцентілів

Еталон відповіді: А

Завдання 3


Під час медичного обстеження дітей на кафедрі фізичного виховання вивчали функцію дихальної системи. До особливостей функціонування дихальної системи при фізичному навантаженні у дітей порівняно з дорослими відноситься:

А. Посилення дихання за рахунок підвищення частоти

В. Менш ефективна компенсація функцій

С. Найбистріше поновлення дихання після навантаження

Д. Посилення дихання за рахунок підвищення глибини


Завдання 4


В експерименті проведена стимуляція парасимпатичної нервової блукаючого нерва). Які ефекти можна спостерігати?

А. Зниження частоти серцевих скорочень

Б. Ппідвищення частоти серцевих скорочень

В. Підвищення тонусу сфинктерів ШКТ

Г. Ослаблення моторики кишечника

Д. Посилення скорочень передсердя


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ

ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

1. Нормальная физиология /Под ред. проф. В.И. Филимонова.-К.: Здоровье, 1994.-С.25-53

2. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. Пропедевтика детских болезней. - М.: Медицина, 1985.-С.67-79

3. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней.- М.: Медицина, 1989.-С.155-271

4. Соціальна медицина та охорона здоров”я /Під ред. Вороненко Ю.В., Москаленка В.Ф. - Тернопіль: Укр. мед. книга, 2000. - С.247-269


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЛЯМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ

ЦІЛЬОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Визначення СМ як клінічної дисципліни. Основні напрями СМ. Поняття про лікарський контроль. Мета і завдання лікарського контролю.

2. Методика комплексного лікарського обстеження фізкультурників і спортсменів, види лікарських обстежень

3. Визначення терміну «фізичний розвиток». Фактори, що визначають фізичний розвиток людини. Методи дослідження та оцінки фізичного розвитку та стану опорно-рухового апарату.

4. Поняття про функціональні проби та їх значення в функціональній діагностиці. Види функціональних проб.

5. Методика проб (20 присідань за 30 с, 15-секундний біг на місці у максимальному темпі, 3-хв. біг на місці у темпі 180 кроків за хв., Летунова тощо).

6. Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.

7. Методика тестів PWC170, Гарвардського степ-теста.

8. Критерії порогу толерантності до фізичного навантаження.


^ ДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОСНОВНІ:

1. Лікувальна фізкульура та спортивна медицина /Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, І.В. Дзяка. - К,: Здоров,я, 1995. - С.30-45

2. Лечебная физкультура и врачебный контроль / Под ред. В.К. Епифанова, Г.А. Апанасенко. -М.: Медицина, 1990. - С. 10-28

  1. Граф логічної структури теми


ДОДАТКОВІ

1. Детская спортивная медицина / Под ред. СБ. Тихвинского, СВ. Хрущева -М: Медицина, 1980.-С. 144-165

2. Физическое развитие детей и подростков /Апанасенко Г.Л. - К.: Здоров,я, 1985. – 80 с.

3. А.В. Чоговадзе, М.М. Круглый. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте. М.: Медицина, 1977 - С.3-75.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Завдання 1


У студента 18 років гіперстенічний тип тілобудови, зріст нижче середнього, широкі прямі плечі, широка грудна клітка, тупий надчеревний кут, має місце перевага поперечних розмірів тіла над повздовжніми, кінцівки короткі, широкі кисті з короткими пальцями, коротка товста шия, важкий кістяк, міцна еластична шкіра. Які основні ознаки гіперстенічного типу тілобудови?

A. Перевага поперечних розмірів тіла над повздовжніми

B. Низький зріст, короткі кінцівки, короткі пальці

С. Широкі плечі. Широка грудна клітка

Д. «Важкий кістяк»

Е. «Важкий кістяк», широкі плечі, широка грудна клітка


Завдання 2


Спортсмен з легкої атлетики має зріст 180 см (відхилення від середньостатистичного на +1,2&), масса тіла відрізняється на +1,0&, окружність грудноі клітки на +1Д&, ЖЕЛ на +1,5&, кистьова динамометрія правої руки на +1,3&, лівої на +1,0&, станова динамометрія на +0,75&. Який рівень фізичного розвитку у спортсмена за методом стандартів?

A. Високий

B. Вище середнього

С Середній

Д. Нижче середнього

Е. Низький

Завдання 3


Спортсмен з легкої атлетики переніс грип. При проведенні проби Мартіне був виявлене зниження діастолічного артеріального тиску до „0". Для якої патологічної реакції це характерно?

A. Нормотонічної

B. Гіпертонічної

C. Астенічної

Д. Дистонічної

Е. Східчастої

Завдання 4


Для визначення адаптації організму до фізичного навантаження пацієнту було запропоновано виконати стандартну пробу (20 присідань за 30 с). Після навантаження приріст ЧСС становив 110%, AT систолічний суттєво не змінився, діастолічний тиск підвищився на 10 мм рт.ст., пульсовий тиск зменшився, час відновлення тривав 3 хв.40 с

Якому типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження відповідають наведені зміни

A. Нормотонічному

B. Гіпертонічному

C. Астенічному

Д. Дистонічному

Е. Східчатому

Завдання 5


Викладач ВНЗ 57 років займається атлетичною гімнастикою 5 місяців. На час медичного обстеження скарг не висловлює. Об'єктивно визначається збільшення показників м'язової сили, загальної ваги на 5%, реакція серцево-судинної системи на пробу з 20 присіданнями за 30 с - варіант нормотонічної реакції, час відновлення зменшився на 25 с. Показники загальної працездатності (тест PWС) не змінилися.

Які показання до продовження занять пацієнта атлетичною гімнастикою?

А. Збільшення показників м'язової сили

B. Збільшення загальної ваги

C. Відсутність зменшення загальної працездатності

Д. Скорочення часу відновлення після фізичного навантаження

Е. Вкорочення часу відновлення після фізичного навантаження, відсутність зниження загальної працездатності.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття проводиться перевірка початкового рівня знань студентів. Після цього студенти вимірюють основні антропометричні показники і визначають рівень фізичного розвитку за допомогою метода стандартів. Потім студенти проводять функціональні проби з затримкою дихання (Штанге, Генчі), навантажувально-дихальні проби, проби зі зміною положення тіла у просторі (ортостатична, кліностатична). Проводиться оцінка типів реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження Після цього студенти розраховують показники фізичної працездатності та аеробних можливостей організму і користуючись спеціальними таблицями заносять у карту (форма № 067 у).

Наприкінці заняття студенти вирішують тестові завдання. При підведенні підсумків заняття здійснюється аналіз виконаної роботи.


^ ТЕМА: «ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ.

ЛФК В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ.

ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ»

Актуальність теми: Одним з найважливіших методів профілактики та лікування захворювань і ушкоджень щелепо-лицьової області є лікувальна фізкультура. Цей метод дозволяє здійснювати як загальний, так і місцевий вплив, тим самим забезпечує запобігання різних ускладнень, і крім того прискорює процеси відновлення порушених функцій тощо. Лікувальну фізкультуру слід розглядати як метод патогенетичної терапії, оскільки при застосуванні її засобів, поряд із загальними реакціями організму, включаються і ті фізіологічні механізми, які беруть участь у патологічному процесі.

Вплив ЛФК не обмежується рамками функціональних змін, бо поліпшення функції одночасно поліпшує і структуру органу і навпаки. Успішне використання лікувальної фізкультури можливе тільки при правильному виборі засобів, форм і методів ЛФК з урахуванням механізмів лікувальної дії відповідних фізичних вправ на кожному етапі лікування. Важним методом кінезотерапії є масаж, як технічний вплив на тканини організму за допомогою спеціальних прийомів, які виконують руками або апаратами з лікувально-профілактичної чи гігієнічною метою широко використається в стоматології. Особливості впливу масажу на різні фази розвитку патологічного процесу дозволяють використати даний метод для збільшення ефективності лікування. Все вищесказане робить масаж ефективним лікувальним методом при різних стоматологічних захворюваннях.

^ Загальна мета: Оволодіти принципами вибору засобів, форм і методів ЛФК при різних хворобах та ушкодженнях.

Для реалізації загальної мети Вам треба вміти:

^ Конкретні цілі: Програма вихідного рівня

знань - умінь:

1. Визначити показання або протипоказання до використання ЛФК

1. Інтерпретувати стан хворого за ознаками основного та супутніх захворювань. /Кафедра внутрішніх хвороб/

2. Визначити хворому режим рухової активності

2. Оцінити важкість стану хворого за клінічними та функціональними показниками. /Кафедра внутрішніх хвороб/.

3. Визначити завдання ЛФК у відповідності з руховим режимом і клінічними даними

3. Інтерпретувати патогенетичні зміни при конкретному захворюванні або ушкодженні. /Кафедра патологічної фізіології, кафедра внутрішніх хвороб/

4. Пояснити вибір методики і дозування при призначенні масажу при різній патології

4. Оцінювати данні про зміну функціонального стану органів і систем

^ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО

РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ


Завдання 1

Хвора скаржиться на значний біль та почервоніння щічної області зліва, останні три доби температура 37,2-37,3оС. У крові незначний лейкоцитоз, та підвищення ШЗЕ. Виставлений діагноз флегмона щічної області.

Якому періоду хвороби відповідає стан хворої?

А. Гострому

В. Під гострому

С. Періоду зворотнього розвитку хвороби (початкова реконвалесценція)

Д. Періоду повного одужання

Еталон відповіді: В

Завдання 2


Хворий Д., 51 року страждає на гіпертонічну хворобу II ст., AT складає 160/100 мм рт. ст., періодично виникають гіпертонічні кризи. Звернувся до стоматолога з діагнозом пародонтит на фоні гіпертонічної хвороби.

Які основні патогенетичні зміни характерні для гіпертонічної хвороби?

A. Формування вогнища патологічного збудження

B. Порушення корково-вісцеральних взаємовідносин

C. Порушення дії судинного центру

Д. Порушення пресорної ниркової системи

E. Порушення взаємовідносин між нервовими, нирковими, гормональними і серцево-судинними системами

Еталон відповіді: Е


Завдання 3

Хворий перебуває у відділенні з приводу гострий десквамативний глосит, супутній діагноз ревматизм І-ІІ ст активності Н. Після лікування самопочуття задовільне. Огляд терапевта виявив, що хрипи у легенях зникли, набряки нижніх кінцівок, печінка скоротилася до краю правого підребер’я, усунулось кишкове здуття, та кишкові розлади.

Які зміни у стані хворої вказують на зменшення недостатності кровообігу?

A. Задовільне самопочуття, усунення кишкових розладів

B. Зменшення кількості хрипів у легенях

C. Зникнення набряку нижніх кінцівок

Д. Скорочення печінки, зникнення набряків нижніх кінцівок

Е. Скорочення печінки, зникнення хрипів у легенях та набряків нижніх кінцівок

Еталон відповіді: Е


Завдання 4

Хворому 45 років, після клінічного обстеження виставлений діагноз артроз лівого скронево-нижньощелепового суглоба, ФН0-1. У комплексному лікуванні призначений масаж місця поразки. Після процедури в місці впливу відмічається виражена гіперемія шкіряного покрову. З чим пов'язане її виникнення?


А. З звуженням артерій і розширенням вен

В. З розширенням судин

С. З звуженням судин

Д. З розширенням артерій і звуженням вен

Е. З звуженням судин мікроциркуляторного русла


Джерела інформації, необхідні для поповнення початкового

рівня знань - умінь

1. Нормальна фізіологія /Кол. авторів за ред. проф.В.І.Філімонова.-К.: Здоров'я, 1994.-С.25-33

2. Патологічна фізіологія /Н.М. Зайко, Ю.В. Биць, А.В. Отоман та ін. під ред. Н.М. Зайко, Ю.В. Биця. - К.: Лотос, 1996. - С.395-453

3. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней, - М.: Медицина, 1989. - С155-271


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЛЯМИ


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Загальні протипоказання до використання ЛФК

2. Класифікація фізичних вправ

3. Характеристика рухових режимів, що застосовують під час лікування та фізичної реабілітації

4. Механізми лікувальної дії фізичних вправ

5. Задачі ЛФК щодо відповідних режимів, або періодів лікування

6. Основні форми ЛФК

7. Методи проведения процедур лікувальної гімнастики

8. Показання та протипоказання до застосування лікувального масажу

9. Дозування та методики процедур


Джерела учбової інформації

Основні.

1. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина /Клапчук В.В., Дзяк Г.В. Муравов І.В., та ін.: за ред. В.В. Клапчука, І.В.Дзяка. -К.: Здоров'я, 1995. - С.30-45, С.269-285

2. Лечебная физкультура и врачебный контроль. / Под ред. В.А. Епифанова, Г.А. Апанасенко,- М.: Медицина, 1990. - С. 10-28

3. Графологічна структура теми .

Додаткові:

1 .ЛФК в системе медицинской реабилитации. Руководство для врачей Под ред. Каптелина А.Ф., Лебедевой И.П. - М.: Медицина, 1995.-С. 77-68.

2. Фізичні фактори в медичній реабілітації: Підручник для студентів та лікарів / За заг.ред. В.М. Сокрута, В.М. Казакова.  Донецьк, 2008.  С. 220-236.

3. Лікувальна фізкультура в санаторно-курортних закладах / За ред.Фесенко Л.І. – Київ, 2005.- С. 14-63.

4. Дубровский В.И., Дубровський Н.М. Практичний посібник по масажу.- М. 1993, С.23-45.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ


Завдання І


Хвора 45 років лікується з приводу перелому нижньої щелепи, супутні - загострення бронхіальної астми ендогенної форми, середньої важкості ДНІ ст., поряд з цим має місце загострення хронічного тромбофлебіту, скарги на періодичні приступи задухи, задишку при ході у середньому темпі.

Об'єктивно: велика кількість сухих хрипів над легенями, на лівій гомілки за ходом v. saphena magna червона шкірка, набряк і біль при пальпації. Проби з затримкою дихання знижені, реакція на ортостатичну пробу підвищена.

Яке протипоказання до застосування ЛФК має місце у хворій?

A. Загострення хронічного тромбофлебіту

В. Загострення бронхіальної астми

С. Дихальна недостатність

Д. Задишка при фізичному навантаженні

Е. Погіршення показників функціональних проб


Завдання 2


Хворому В., 30 років дві доби тому зроблено двощелепне шинування з приводу травматичного перелому нижньої щелепи у ділянці кута праворуч. Стан хворого задовільний, зменшився набряк м'яких тканин, та відчуття болю у зоні перелому. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. Больному призначена лікувальна фізкультура.

Які завдання дії фізичних вправ на даний час головні ?

A. Тонізуючий, трофічний

B. Тонізуючий, компенсаторний

C. Трофічний, компенсаторний

Д. Трофічний, нормалізуючий

Е. Тонізуючий, нормалізуючий


Завдання 3

Хворому В., 37 років с діагнозом абсцес м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки проведено оперативне втручання. На третій день лікування призначена лікувальна фізкультура, режим палатний.

Які форми ЛФК показані хворому на даному режимі?

A. Ранкова гімнастика, дозована хода

B. Ранкова гімнастика, лікувальна гімнастика

C. Лікувальна гімнастика, дозована хода

Д. Ранкова та лікувальна гімнастика, індивідуальні завдання

Е Дозована хода, індивідуальні завдання, ранкова гімнастика


Завдання 4


Хворому хлопчику 2 років поставлений діагноз природжений дефект губи, проведена ураностафілопластика. У комплексному лікуванні призначений масаж.

Назвіть фізіологічні ефекти в дії масажних процедур

А. Зниження м’язового кровотоку

В. Деформація м’язів та зв’язок

С. Зниження активності симпатичної системи

D. Зниження лімфоперфузії

Е. Компресія ноцицептивів


^ Короткі методичні вказівки до роботи студентів

на практичному занятті


На початку заняття проводиться перевірка початкового рівня знань студентів. Далі студенти вирішують ситуаційні завдання.

За клінічними та функціональними даними визначають режим рухової активності та відповідні загальні завдання ЛФК. Здійснюють вибір форм та методів їх проведения, розробляють схему процедури лікувальної гімнастики, щодо призначеного режиму. Складають комплекс вправ для гімнастики. Самостійна робота в кабінетах масажу, гідротерапії: вивчення апаратури, техніки відпустки процедур масажу, методик при різній патології.

Далі виконується аналіз та корекція самостійної роботи, наприкінці заняття студенти вирішують тестові завдання, підбивається підсумок практичного заняття.


  1   2   3Похожие:

Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки для лікарів-курсантів фіпо цикл спеціалізації «Фізична реабілітація та спортивна медицина» Затверджено на засіданні
Дослідження та оцінка функціонального стану серцево-судинної, дихальної та вегетативної нервової систем за допомогою функціональних...
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до практичних занять із загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу стоматологічного факультета) / Під ред. В. М. Сокрута. Донецьк, 2004. с. 23

Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до роботи з комп'ютерними програмами обрахунку даних лабораторних робіт з механіки та вимірювального циклу для студентів першого курсу радіофізичного факультету
Методичні вказівки до роботи з комп’ютерними програмами обрахунку даних лабораторних робіт з механіки та вимірювального циклу для...
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 1У курсу
Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентів 4 курсу гідрометеорологічного інституту при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Основи радіоелектроніки» для студентів радіофізичного факультету
...
Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни " Порівняльна лексикологія " для студентів 3 курсу (денне відділення)

Методичні вказівки \"Фізична реабілітація І спортивна медицина\" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету) iconПрограма факультативу для студентів V курсу стоматологічного факультету «сучасні пломбу вальні матеріали та методи пломбування зубів»
Композиційні матеріали. Будова. Основні фізико-механічні властивості. Класифікація композитів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов