Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" icon

Закон України „Про соціальні послуги" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги"НазваниеЗакон України „Про соціальні послуги" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги"
страница1/3
Дата конвертации30.11.2013
Размер458.79 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
  1   2   3

П О Р І В Н Я Л Ь Н А Т А Б Л И Ц Я


до проекту Закону України „Про внесення змін у Закон України „Про соціальні послуги” та до інших законодавчих актів України


Чинна редакція

Пропонована редакція

Коментарі

Закон України „Про соціальні послуги”

Закону України „Про внесення змін у Закон України „Про соціальні послуги” та до інших законодавчих актів України”
^ Стаття 1. Визначення основних термінівУ цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (далі - особи, що потребують соціальних послуг), з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;
складні життєві обставини - обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку із старістю або станом здоров'я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо);
соціальний працівник - професійно підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги;
соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
соціальні служби - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;


волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер;

тимчасовий притулок для дорослих - організація нічного або тимчасового проживання громадян без визначеного місця проживання, осіб, що постраждали від фізичного або психічного насильства, стихійного лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної, соціальної, медичної та побутової допомоги в подоланні тимчасових труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні;
тимчасовий притулок для неповнолітніх - організація тимчасового проживання, виховання, утримання безпритульних дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, які зазнали жорстокості, насильства або з інших причин потребують соціального захисту;
реабілітація - система медичних, професійних, соціальних заходів, спрямованих на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівнів та якості для досягнення соціальної і матеріальної незалежності, соціально-професійної адаптації та інтеграції в суспільство;
суб'єкти, що надають соціальні послуги - державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування (далі - державні та комунальні суб'єкти), юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі - недержавні суб'єкти), фізичні особи.

^ Стаття 1. Визначення основних термінівУ цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (далі - особи, що потребують соціальних послуг), з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;
складні життєві обставини - обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку із старістю або станом здоров'я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо);
соціальний працівник - професійно підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги;
соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
соціальні служби - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також фізичні особи, що здійснюють професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

волонтер - фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер;

тимчасовий притулок для дорослих - організація нічного або тимчасового проживання громадян без визначеного місця проживання, осіб, що постраждали від фізичного або психічного насильства, стихійного лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної, соціальної, медичної та побутової допомоги в подоланні тимчасових труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів, паспортизації та працевлаштуванні;
тимчасовий притулок для неповнолітніх - організація тимчасового проживання, виховання, утримання безпритульних дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, які зазнали жорстокості, насильства або з інших причин потребують соціального захисту;
реабілітація - система медичних, професійних, соціальних заходів, спрямованих на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, інтелектуального, психічного, соціального рівнів та якості для досягнення соціальної і матеріальної незалежності, соціально-професійної адаптації та інтеграції в суспільство;
суб'єкти, що надають соціальні послуги - державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування (далі - державні та комунальні суб'єкти), юридичні особи, громадські об’єднання, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі - недержавні суб'єкти), фізичні особи.

професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг – кваліфікована діяльність на постійній основі суб’єктів у сфері надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що здійснюється відповідно до установчих документів, положень, посадових інструкцій, угод цивільно-правового характеру за умови наявності у персоналу суб’єктів відповідної освітньої підготовки, професійної компетентності, дотримання ними етичних норм і принципів соціальної роботи;

державні мінімальні стандарти якості соціальних послуг – встановлений державою мінімальний рівень вимог щодо змісту, обсягу, порядку надання та якості соціальних послуг, гарантованих державою окремим категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, згідно з якими оцінюється здатність послуг гарантувати безпеку життя та здоров’я їх отримувачів;

отримувачі соціальних послуг (клієнти) – окремі особи чи групи осіб, об’єднані однотипними складними життєвими обставинами, що потребують відповідних соціальних послуг;

оцінка потреб у соціальних послугах – діяльність органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, спрямована на визначення потреб громадян, які проживають в межах даної адміністративно-територіальної одиниці, в соціальних послугах, встановлення їх переліку, видів та обсягів, порядку та умов надання”;

соціальне замовлення – комплекс заходів організаційно-правового характеру, що забезпечує закупівлю за бюджетні кошти соціальних послуг, яких потребують особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, на конкурсній основі;

виконавці соціального замовлення - недержавні суб'єкти господарювання, у тому числі громадські об’єднання, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи, що здійснюють професійну діяльність з надання соціальних послуг.


^ Міністерство юстиції України

1. Терміни «особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги», «особам, які перебувають у складних життєвих обставинах», потребують узгодження з термінологією абзацу другого статті 1 Закону, яким узагальнено термін «окремі соціальні групи чи індивіди, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (далі – особи ,що потребують соціальних послуг)»


2. Слова «громадське об’єднання» замінити словами «об’єднання громадян», що буде узгоджуватися з термінологією Закону України «Про об’єднання громадян»


3. Слова «суб’єктів у сфері надання соціальних послуг» замінити словами «суб’єктів що надають соціальні послуги». Слова «принципів соціальної роботи» замінити словами «принципів надання соціальних послуг» відповідно до термінологіях статей 1 та 3.


4. Вважаємо, що проект потребує доопрацювання з урахуванням 3акону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб", яким встановлено, що особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення па висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, поставками (закупівлею) для пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також Інших спеціально визначених (специфічних) товарів регулюються окремими актами законодавства України (частина четверта статті 1 зазначеного Закону).


^ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

абзац шостий викласти в такій редакції:

«соціальні служби - заклади, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, що здійснюють професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних, життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;»

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«державні мінімальні стандарти якості соціальних послуг - встановлений-державою мінімальний рівень вимог щодо змісту, обсягу, порядку надання, соціальних послуг, гарантованих державою окремим категоріями осіб; які опинилися у складних життєвих обставинах, згідної якими оцінюється якість соціальних послуг;»;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«отримувачі соціальних послуг - окремі особи чи групи осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують відповідних соціальних послуг».

абзац п'ятнадцятий - вилучити, оскільки оцінка потреб у соціальних послугах визначається статтею 1 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

абзац шістнадцятий викласти в наступній редакції:

«соціальне замовлення - комплекс заходів організаційно-правового характеру, який забезпечує реалізацію соціальних проектів з надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах;»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«виконавці соціального замовлення - державні та недержавні су6'єкти господарювання, у тому числі громадські об'єднання, створені" відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи що здійснюють професійну діяльність з надання соціальних послуг сім'ям дітям та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах;».^ Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг
Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах:
адресності та індивідуального підходу;
доступності та відкритості;
добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг;
гуманності;
комплексності;
максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги;
законності;
соціальної справедливості;
забезпечення конфіденційності суб'єктами, які надають послуги, дотримання ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.^ Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг
Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах:
адресності та індивідуального підходу;
доступності та відкритості;
добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг;
гуманності;
комплексності;
максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги;
законності;
соціальної справедливості;
забезпечення конфіденційності суб'єктами, що надають соціальні послуги, у випадках, передбачених законодавством;

дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг, етичних і правових норм.
^ Стаття 5. Види соціальних послуг

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.
Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у
складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої
гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і
допоміжних засобів реабілітації.
Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг:місцем проживання особи (вдома);
у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
у реабілітаційних установах та закладах;
в установах та закладах денного перебування;
в установах та закладах тимчасового або постійного перебування;
у територіальних центрах соціального обслуговування;
в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
Відповідно до цього Закону можуть надаватися такі види соціальних послуг:

соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням,
транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та
доставка медикаментів тощо;
психологічні послуги - надання консультацій з питаньпсихічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним
середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на
вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з
метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,надання методичних порад;
соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,
спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо,а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих

осіб;
соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи,
збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

соціально-економічні послуги - задоволення матеріальнихінтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи
грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразовихкомпенсацій;

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб,
що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та
інтересів особи тощо);
послуги з працевлаштування - пошук підходящої роботи,сприяння у працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи;
послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями - комплекс медичних, психологічних,
інформаційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку,освіту, зайнятість;
інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань
(просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про
споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем
(рекламно-пропагандистські послуги);
інші соціальні послуги.
Суб'єкти, що надають соціальні послуги, можуть їх надавати в
інших формах, не передбачених цією статтею, але визначених Кабінетом Міністрів України в переліку платних соціальних послуг.
Перелік соціальних послуг, опис їх змісту та якості зазначаються в Державному класифікаторі соціальних стандартів та
нормативів, що затверджується Кабінетом Міністрів України і
публікується в засобах масової інформації відповідними центральними органами виконавчої влади.
Перелік та порядок надання соціальних послуг за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування регулюються законодавством про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.

^ Стаття 5. Види соціальних послуг

Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування.
Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у
складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої
гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і
допоміжних засобів реабілітації.
Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг:місцем проживання особи (вдома);
у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
у реабілітаційних установах та закладах;
в установах та закладах денного перебування;
в установах та закладах тимчасового або постійного перебування;

у територіальних центрах соціального обслуговування;

в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
Відповідно до цього Закону можуть надаватися такі види соціальних послуг:

соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням,
транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та
доставка медикаментів тощо;
психологічні послуги - надання консультацій з питаньпсихічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним
середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на
вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з
метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,надання методичних порад;
соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,
спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо,а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб, надання послуг з перекладу на дактильно-жестову мову;

соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи,
збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

соціально-економічні послуги - задоволення матеріальнихінтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи
грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразовихкомпенсацій;

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб,
що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та
інтересів особи тощо);
послуги з працевлаштування - пошук підходящої роботи,сприяння у працевлаштуванні та соціальне супроводження працевлаштованої особи;
послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями - комплекс медичних, психологічних,
інформаційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
для реалізації права на професійну орієнтацію та підготовку,освіту, зайнятість;
інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги);розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань
(просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про
споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем
(рекламно-пропагандистські послуги);
інші соціальні послуги.
Суб'єкти, що надають соціальні послуги, можуть їх надавати в
інших формах, не передбачених цією статтею, але визначених Кабінетом Міністрів України в переліку платних соціальних послуг.
Перелік соціальних послуг, опис їх змісту та якості зазначаються в Державному класифікаторі соціальних стандартів та нормативів, що затверджується Кабінетом Міністрів України іпублікується в засобах масової інформації відповідними центральними органами виконавчої влади.
Перелік та порядок надання соціальних послуг за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування регулюються законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

^ Міністерство юстиції

абзац третій частини четвертої статті 5 доповнити словами "надання послуг з перекладу на дактильно-жестову мову".
  1   2   3Похожие:

Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання соціальних послуг
У законі України „Про соціальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №45, ст. 358; 2009 р., №38, ст. 535)
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги»
Внести до Закону України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради (ввр), 2003, n 45, ст. 358)
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconПорядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги
Порядок, розроблено відповідно до законів України „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про...
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconЗакон України "Про пенсійне забезпечення" Чинна редакція частини третьої статті 1 Нова редакція частини третьої статті 1
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення конституційних прав на отримання пенсії громадянами...
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconЧинна редакція Запропонована редакція
Закону України "Про внесення змін Митного кодексу України щодо порядку визначення митної вартості товарів"
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconЗакон України "Про захист прав споживачів" Чинна редакція статті 11 Нова редакція статті 11 Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит
Закону України “Про внесення змін до статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів” (щодо обмеження розміру неустойки у випадку...
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconЗ а к о н у к р а ї н и про соціальні послуги ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconРішення від 26 грудня 2007 року Про районну цільову Програму „ Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2008-2009 роки
Кабінету Міністрів України від 29. 04. 04. №558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які...
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconРішення від 3 грудня 2010 року Про Програму " Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2011 рік"
Кабінету Міністрів України від 29. 04. 04р. №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які...
Закон України „Про соціальні послуги\" та до інших законодавчих актів України Чинна редакція Пропонована редакція Коментарі Закон України „Про соціальні послуги\" iconРішення від 28 грудня 2009 р. Про районну цільову Програму „ Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2010 рік
Кабінету Міністрів України від 29. 04. 04р. №558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов