Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон icon

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких законНазваниеВерховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон
Дата конвертации30.11.2013
Размер62.35 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

проект


Закону України

Про внесення змін і доповнень до деяких законів України з питань запровадження механізму державного замовлення у сфері надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді


Верховна Рада України постановляє:


І Внести зміни до таких законів України:


  1. У Законі України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 42, ст. 213):


1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

Державне замовлення у сфері надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді (далі – соціальне замовлення) – комплекс заходів організаційно-правового характеру по розробці та реалізації загальнодержавних та місцевих цільових соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших коштів шляхом укладення соціальних контрактів на конкурсній основі.


2) після розділу ІІ доповнити новим розділом ІІІ “Соціальне замовлення на надання соціальних послуг” та статтями наступного змісту:

^ Стаття 18 – „Перелік соціальних послуг, що підлягають соціальному замовленню”

Перелік соціальних послуг, які підлягають соціальному замовленню визначається відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

^ Стаття 19 „Організація здійснення соціального замовлення”

1. Організація здійснення соціального замовлення покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді за соціальним замовленням здійснюється державними, громадськими, благодійними, прибутковими та не прибутковими організаціями відповідно до стандарту надання соціальних послуг, затвердженого в установленому порядку, шляхом укладення з виконавцями соціального замовлення державних контрактів.

Форми типових контрактів про замовлення соціальних послуг за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також форми відповідних звітних документів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.

Істотними умовами контрактів є:

визначення сторін;

соціальні послуги їх кількісні та якісні параметри;

строк надання соціальних послуг;

права та обов’язки сторін,

джерела та порядок фінансування надання соціальних послуг (в т.ч. власний внесок суб’єкта, що надає послуги);

порядок контролю та звітності щодо виконання контракту;

відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання контракту;

строк контракту, підстави й порядок його зміни та припинення.


Розділи ІІІ - V відповідно вважати розділами ІV - VІ, статті 18-20 відповідно вважати статтями 20-22.


2. У Законі України „Про соціальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 45, ст. 358):

  1. абзац 11 статті 1 викласти в новій редакції:

„Суб'єкти, що надають соціальні послуги – державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування (далі – державні та комунальні суб’єкти), юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі – недержавні суб’єкти), фізичні особи, громадські організації, що надають соціальні послуги на професійній основі”.


2) у статті 5 види соціальних послуг викласти в новій редакції:

Відповідно до цього Закону можуть надаватися такі види соціальних послуг:

соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо;


психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, шляхом застосування психологічних методів діагностики, корекції реабілітації;


соціально-виховні послуги – розвиток здібностей та талантів особистості шляхом навчання в закладах, установах для обдарованих дітей;


соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;


соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;


юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах


послуги з працевлаштування – пошук роботи, що відповідає запиту клієнта та соціальний супровід працевлаштованої особи;


послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями – комплекс медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг, спрямованих на реалізацію права на лікування (медичне, психологічне), обізнаність знань та прав, доступу до сучасних засобів комунікації, професійну орієнтацію на підготовку, освіту, зайнятість;
інформаційні послуги – забезпечення доступу до сучасних інформаційних та комунікативних послуг для попередження та вирішення складних життєвих обставин;


інші соціальні послуги.


5) абзац другий статті 9 розділу ІІІ після слів „недержавними суб'єктами” доповнити словами „в т.ч. громадськими організаціями, що надають соціальні послуги на професійній основі”.


6) статтю 13 доповнити новою частиною другою такого змісту:

“Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування визначають потребу в соціальних послугах, планують їх надання, формують соціальне замовлення на послуги та здійснюють їх закупівлю.”;

частину другу статті 13 вважати частиною третьою, змінивши її редакцію наступним чином:

“У разі залучення бюджетних коштів до фінансування соціальних послуг, які надаються в установленому порядку недержавними суб’єктами чи фізичними особами, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування проводять конкурси на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, укладають із суб’єктами – переможцями конкурсів договори щодо умов фінансування, вимог до обсягу, порядку та якості надання соціальних послуг.”


7) Статтю 16 розділу IV доповнити новим абзацом такого змісту:

„Професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг може здійснюватися на підставі ліцензії, що видається в порядку та на умовах визначених Кабінетом Міністрів України.”;

8) Доповнити Закон новою статтею 16-1 такого змісту:

^ Стаття 16-1 “Види професійної діяльності з надання соціальних послуг, які підлягають ліцензуванню

Ліцензуванню підлягає професійна діяльність суб’єктів, незалежно від форм їх власності, у разі надання ними таких видів соціальних послуг:

соціально-побутові послуги;

психологічні послуги;

соціально-виховні послуги;

соціально-медичні послуги;

соціально-економічні послуги;

юридичні послуги;

послуги з працевлаштування;

послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями;

інформаційні послуги;

інші соціальні послуги”.


^ 3. У Законі України „Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” (Відомості Верховної Ради 1996, № 3,
ст. 9):

1) Статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
^ Державне замовлення у сфері надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді (далі – соціальне замовлення) – комплекс заходів організаційно-правового характеру по розробці та реалізації загальнодержавних та місцевих цільових соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших коштів шляхом укладення соціальних контрактів на конкурсній основі.
У визначенні „^ Виконавці державного замовлення” додати слова “у тому числі юридичні та фізичні особи, громадські організації, що надають соціальні послуги на професійній основі”.


^ 4. У Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.2000 - 2000 р.,
№ 36, стаття 299)

Статтю 9 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“78) надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді”


(разом з тим, у постанові Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” пункт 32 Переліку органів ліцензування, доповнити повноваження Мінмолодьспорту позицією “надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді”)Похожие:

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconЗакон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
В законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради 1997, №27, ст. 181, із наступними змінами)
Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconЗакон України Про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України
У законі України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№49 51, ст....
Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України
У законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради урср, 1991, n 21, ст. 252)
Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами
Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: у законі України «Про рекламу» (Відомості...
Верховна Рада України постановляє: І внести зміни до таких закон iconВерховна Рада Українипостановляє : I. Внести зміни до таких закон
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№4044, ст. 356)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов