Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації icon

Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністраціїНазваниеУкраїна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Дата конвертации09.04.2013
Размер226.15 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

УКРАЇНА


РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації


2 квітня 2012 року №152


Про план заходів з виконання у 2012 році

Загальнодержавної програми «Національний

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про

права дитини» на період до 2016 року


Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України від 5 березня 2009 року № 1065-VІ «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 03 березня 2012 року №103 «Про план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»:


1. Схвалити план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (далі – план заходів) згідно з додатком.


2. Службі у справах дітей райдержадміністрації подати план заходів районній раді на затвердження в установленому порядку.


3. Кошти на реалізацію передбачити в кошторисах установ, що залучені до виконання плану заходів.


4. Виконкомам сільських та селищних рад:


4.1. Розробити в місячний термін відповідні плани заходів та забезпечити їх затвердження в установленому порядку.

4.2. Під час переглядів відповідних бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію зазначених планів заходів.


2


5. Виконавцям про хід виконання плану заходів та пропозицій стосовно виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року подати службі у справах дітей райдержадміністрації до 10 листопада 2012 року.


6. Службі у справах дітей райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів подати райдержадміністрації до 15 листопада 2012 року.


7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Таргонського Г.М.


В. о. голови адміністрації Г. Таргонський


Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

2 квітня 2012 року № 152


ПЛАН

заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року


Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансува-ня (дер-жавний,

місцевий бюджет, інші

джерела)

Прогнозований обсяг

фінансових

ресурсів для виконання

завдань, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

І. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров'я

1

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

продовжити організаційну роботу щодо сертифікації закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу дітям на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад2

Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності, підвищен-ня рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам


1) забезпечити проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячому амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків


2) продовжити проведення тренінгів для лікарів та середнього медичного персоналу з метою поширення досвіду роботи з навчання здорового способу життя та надання дітям та молоді медичних послуг


3) проведення у закладах охорони здоров'я та загальноосвітніх закладах профілактичних заходів з метою інформування батьків про способи запобігання виникненню дефіциту йоду у дітей

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад


Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад3

Сприяння створенню середовища, безпечно-го для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя


виявляти жінок, які опинились у складних життєвих обставинах на сьомому-дев'ятому місяці вагітності, та матерів, які мають дітей віком до 18 місяців життя, з метою надання їм необхідної допомоги

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад4

Формування толе-рантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

1) проведенн у загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 грудня) уроку на тему: «Не дай СНІДу шанс»


2) у засобах масової інформації району організовувати інформаційну кампанію, спрямовану на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей


3) забезпечення підготовки волонтерів для проведення роботи щодо профілактики негативних тенденцій у молодіжному середовищі та підвищення рівня обізнаності населення з питань ВІЛ/СНІДу, формування толерантного ставлення до ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад


Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад
^ Оздоровлення та відпочинок

5

Збереження, розвиток та ефективне викорис-тання мережі дитячих оздоровчих закладів

1) забезпечити контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в оздоровчих закладах району


2) проведення заходів «Літо-2012» з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей на території закладів відпочинку, в місцях концентрації молоді, проведення масових заходів у літній періодВідділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад

Відділ у справах сім'ї та молоді райдерж-адміністрації, відділ освіти райдерж-адміністрації, район-ний відділ управління Міністерства внутріш-ніх справ України в Рівненській областіОсвіта

1

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високо-якісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспіль-ства і держави

1) забезпечити збільшення кількості дітей, залучених до роботи в гуртках за напрямами позашкільної освіти


2) підвищення рівня правової освіти дітей шляхом проведення правоосвітніх та правороз'яснювальних заходів у навчальних закладах району

Відділ освіти райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад

Відділ освіти райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад^ Ш Культурний і духовний розвиток дитини

1

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери

1) забезпечення збереження та повноцінного функціонування мережі закладів культури

2) сприяння розвитку клубних угруповань для дітей, не допускаючи їх закриття чи перепрофілювання

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад2

Підвищення рівня естетичного та патріо-тичного виховання дітей, зокрема, забез-печення до 2016 року працівників соціально-культурної сфери методичною літера-турою для роботи з дітьми різних груп з питань культурного та духовного розвитку

1) взяти участь у проведенні семінарів, навчань та перепідготовок працівників закладів культури, що працюють з дітьми

2) організація фестивалів, конкурсів інших культурно-мистецьких заходів з метою реалізації прав дітей на творчість і гармонійний розвиток

Відділ культури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

^ IV Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

1

Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відпо-відальності батьків за виконання своїх обов'язків

1) взяти участь в семінарах, тренінгах з питань формування відповідального ставлення батьків до виховання та розвитку дітей


2) направляти на навчання осіб, які виявили бажання стати опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями


3) направляти на навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів


4) проведення родинного свята з нагоди відзначення Дня сім’ї


5) проведення з батьками семінарів, тренінгів, що сприяють формуванню сімейних цінностей


6) проведення заходів до Дня захисту дітей

^ Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

виконавчі комітети сільських та селищних рад


Відділ освіти райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад


^ Служба у справах дітей

райдержадміністраціїРайонний бюджет3.50

^ Подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

2

Удосконалення систе-ми соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах


1) прийняти участь в семінарах, тренінгах щодо організації та проведення соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах


2) взяти участь в семінарах з питань удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Служба у справах дітей райдержадміністрації

3

Запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку


1) надання у консультпунктах центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у пологових будинках та відділеннях соціальних послуг жінкам, у яких народились діти з вродженими вадами розвитку та які опинилися в складних життєвих обставинах


2) активізувати роботу в пологових стаціонарах спільно з районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою попередження відмови батьків від новонароджених дітей

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад


Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, район-ний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад4

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми навчання

1) прийняти участь у семінарі з питань профілактики бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі


2) проведення рейдів з метою виявлення осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності, та забезпечення притягнення таких осіб до відповідальності


3) проведення профілактичних заходів (рейдів) з метою попередження правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, дотримання заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям, установлення відповідальності посадових осіб за порушення зазначеного обмеження

4) проведення Всеукраїнського рейду «Урок» з метою виявлення дітей, що не приступили до навчання, профілактики правопорушень і злочинів серед учнівСлужба у справах дітей райдержадміністрації


Районний відділ управління Міністер-ства внутрішніх справ України в Рівненській

області, служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад


Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний відділ управління Міністер-ства внутрішніх справ України в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних рад

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдерж-адміністрації, район-ний відділ управління Міністерства внутріш-ніх справ України в Рівненській областіРайонний бюджет3.00

^ Соціальний захист т дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5

Забезпечення функці-онування системи нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

1) забезпечення функціонування та удоско-налення ЄІАС «Діти»


^ 2) прийняти участь в семінарі з питань ведення системи ЄІАС «Діти»


Служба у справах дітей райдержадміністрації


Служба у справах дітей райдержадміністрації6

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування

1) проведення соціальної рекламної та роз'яснювальної роботи з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу


2) проведення заходів до Дня усиновлення

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад


Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних радРайонний

бюджет3.50

7

Підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім'ї


1) прийняти участь у семінарі з питань усиновлення, опіки, піклування, соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та влаштування їх до сімейних форм виховання для завідувача сектору опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації та виконавчих комітетів сільських та селищних рад


2) спеціалістам районного центру соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді прийняти участь в семінарах, тренінгах з питань створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу

Служба у справах дітей райдержадміністрації


Районний центр соці-альних служб для сім'ї, дітей та молоді^ Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8Забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьків-ського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування, влашту-вання в дитячі будинки сімейного типу, прий-омні сім´ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, мали впорядковане житло, невідкладне вселення їх у ці приміщення і повер-нення їм майна, що знаходиться в цих приміщеннях

1) здійснювати роботу щодо попередження втрати житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, шляхом ведення обліку нерухомого майна та житла таких дітей, збереження нерухомого майна та житла, для чого призначити опіку над майном та житлом.


2) вживати заходів щодо приведення у належний стан житлових приміщень які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.


3) вживати заходів щодо набуття дітьми вищезгаданої категорії права власності на житло шляхом приватизації та спадкування (за заповітом, за законом, за правом представлення).


4) здійснювати пошук будь-яких приміщень, які можуть бути переобладнані в соціальне житло, та передбачити в місцевих бюджетах кошти для його переобладнання.

Виконавчі комітети сільських та селищних рад


Виконавчі комітети сільських та селищних рад


Виконавчі комітети сільських та селищних рад


^ Виконавчі комітети сільських та селищних рад
Захист дітей-інвалідів


9

Підтримка дітей-інвалідів, забезпе-чення їх соціального супроводження з метою самореалізації

прийняти участь у семінарі щодо соціальної адаптації дітей та молодих людей з вадами здоров'я, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
^ Боротьба з використанням дитячої праці


10

Розроблення та запровадження ме-ханізму взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого само-врядування, профе-сійних спілок та організацій робо-тодавців, інших громадських органі-зацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням най-гірших форм дитячої праці


1) проведення перевірок стану дотри-мання вимог законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності


2) забезпечення працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа:

на вільні та новостворені робочі місця;

на заброньовані робочі місця;

шляхом надання дотацій роботодавцю

Головний державний інспектор терито-ріальної державної інспекції в Рівненській області, служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад

Рокитнівський район-ний центр зайнятості,

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад^ Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними


11

Забезпечення фун-кціонування системи захисту дітей від жорстокого повод-ження, проведення відповідної профі-лактичної роботи

1) проведення профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків, педагогічних працівників з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігання насильства у середовищі самих дітей

2) проведення профілактично-роз'ясню-вальної роботи з сім'ями, в яких проживають діти, що зазнали жорстокого поводження


Відділ освіти райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад


Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдерж-адміністрації, виконав-чі комітети сільських та селищних рад^ Захист прав дітей, які вчинили правопорушення


12

Активізація профі-лактичної роботи з метою запобігання

правопорушенням у дитячому середовищі

1) запровадження новітніх методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень


2) організація соціального супроводу дітей, які звільнились з місць позбавлення волі та закладів соціальної реабілітації, вжиття заходів щодо працевлаштування таких осіб та забезпечення їх майнових та житлових прав

Відділ освіти райдерж-адміністрації, вико-навчі комітети сільсь-ких та селищних рад

Районний відділ управління Мініс-терства внутрішніх справ України в Рівненській області, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад13

Удосконалення по-рядку проведення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, учинених проти дітей

забезпечення подання щокварталу службі у справах дітей райдержадміністрації статистичних даних про злочини та інші правопорушення, вчинені дітьми, із зазначенням віку, статі, місця перебування та злочинів, вчинених дорослими стосовно дітей

Районний відділ управління Мініс-терства внутрішніх справ України в Рівненській області

Заступник голови райжержадміністрації О.КрупенкоПохожие:

Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна радивилівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Рівненської обласної державної адміністрації від 13. 06. 2012 №2157-02/01-09/12 та з метою підвищення якості освіти, економічної...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна острозька районна державна адміністрація Рівненської області Розпорядження голови районної державної адміністрації
Про упорядкування структури районної державної адміністрації та затвердження граничної чисельності, фонду оплати праці працівників...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна романівська районна державна адміністрація житомирської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Про склад громадської ради при Романівській районній державній адміністрації на 2013-2015 роки
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна зарічненська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації 2012 року № Про районну цільову соціальну програму „Шкільний автобус”
Схвалити районну цільову соціальну програму „Шкільний автобус” на 2012 – 2015 роки (далі – Програма), що додається
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна романівська районна державна адміністрація житомирської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Про відкриття і закриття навігації маломірних суден на водних об’єктах Романівського району у 2012 році та встановлення весняно-літньої...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна романівська районна державна адміністрація житомирської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Про схвалення Програми соціальної підтримки учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, воєнних конфліктів в інших...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна романівська районна державна адміністрація житомирської області розпорядження голови районної державної адміністрації
України, які можуть привести до виникнення пожеж на території району підвищенням температури повітря, встановлення сухої, відносно...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconРоманівська районна державна адміністрація житомирської області розпорядження голови районної державної адміністрації
Уряду, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій щодо розгляду звернень громадян та власних рішень із зазначених...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна печенізька районна державна адміністрація харківської області
Задорожня – начальник відділу містобудування, Людмила Олексіївна архітектури, житлово- комунального господарства та надзвичайних...
Україна рокитнівська районна державна адміністрація рівненської області розпорядження голови районної державної адміністрації iconУкраїна романівська районна державна адміністрація житомирської області розпоряджен ня голови районної державної адміністрації
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов