Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» icon

Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року»НазваниеПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Дата конвертации18.12.2012
Размер81.48 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по відділу освіти Козятинської РДА

від 01.11.2010 р. №425

Положення

про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 29.06.1995 № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року».

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

 • піднесення ролі вчителя в суспільстві та підвищення престижу вчительської професії;

 • привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості до проблем освіти;

 • сприяння інноваційній діяльності в системі загальної середньої освіти;

 • удосконалення фахової майстерності вчителів, стимулювання творчого самовдоско­налення педагогів;

 • популяризація педагогічного досвіду.


2. Проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться в п'яти номінаціях з предметів інваріантної частини навчальних планів, які щорічно визначаються Центральним оргкомітетом конкурсу та затверджуються рішенням колегії Міністерства освіти і науки України, в три тури:

перший тур – районний – грудень.

Перший тур Конкурсу проводиться в три етапи:

І етап – заочний (відбірковий) – розгляд представлених матеріалів учасниками конкурсу.

ІІ етап – очний – конкурсні випробування.

ІІІ етап – фінальний – презентація переможців з кожного фаху, нагородження.

2.2. Умови проведення етапів Конкурсу:

2.2.1. На І етапі (відбірковому) члени журі розглядають та оцінюють матеріали, надіслані на Конкурс, проводять співбесіду за темою представленого досвіду. П’ять переможців, які набрали найбільшу кількість балів допускаються до участі у змаганнях на ІІ етапі.

2.2.2. На ІІ етапі учасники Конкурсі проходять конкурсні випробування, які включають презентацію досвіду, діагностика компетентності, виконання практичної роботи (з огляду на специфіку предмета, лабораторна робота, план уроку, міні твір, ескізне зображення), розв’язання педагогічних задач, проведення майстер-класу.

2.2.3. На ІІІ етапі переможці Конкурсу з кожного фаху презентують свої захоплення, свої хобі. Підводяться підсумки І туру Конкурсу та церемонія нагородження переможців та лауреатів Конкурсу.

2.2.4. Матеріали переможців І туру Конкурсу направляються на адресу Вінницького ОІПОПП для участі у ІІ турі.

2.3. Для участі у Конкурсі кожна школа визначає по одному учаснику в кожній номінації.

2.4. Реєстрація учасників І туру Конкурсу здійснюється за умови подання заяви на ім’я голови районного оргкомітету про участь у конкурсі до 20 листопада та повного комплекту матеріалів до 01 грудня, а саме:

- лист-представлення школи;

- анкета учасника конкурсу;

- фотографії (кольоровий портрет розміром 9х4, чорно-біле фото розміром 4х6, дві-три жанрові фотографії з уроку та позакласного заходу). Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру;

- висновок про педагогічну та методичну діяльність у навчальному закладі. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності. Участь учнів у предметних олімпіадах (районних, обласних, всеукраїнських), конкурсах, виставках, фестивалях тощо;

- презентація та опис педагогічного досвіду, професійний автопортрет, що розкриває індивідуальні особливості роботи вчителя, його педагогічні ідеї, форми і методи роботи (обсяг до 5 машинописних сторінок). Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point і надається в електронному вигляді. Обсяг презентації – до 15 слайдів. Презентація має враховувати такі вимоги :

 • матеріали викладаються стисло, з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку;

 • інформація ретельно структурується: важлива інформація (висновки, визначення, правила тощо) подається крупним планом, бажано з ілюстраціями;

 • другорядна інформація розміщується внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації використовуються діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст;

 • графіки, схеми повинні мати чітке пояснення;

 • рядок має містити 6-8 слів;

 • всього на слайді має бути приблизно 6-8 рядків;

 • загальна кількість слів не повинна перевищував 50-ти;

 • у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскраві, бажано витримані в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.

 • інші матеріали:

  • творча робота на довільну тему (філософські та педагогічні роздуми, методичні поради, поетичні та прозові твори, сценарії тощо) обсягом до 5 сторінок;

  • цикл уроків, розроблений у межах однієї теми;

  • друковані роботи претендента, публікації про його педагогічну діяльність.

Матеріали надаються в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в програмі Microsoft Word.

Матеріали надіслані на конкурс не повертаються.

2.5. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та всі члени журі.

2.6. Організацію Конкурсу та методичне забезпечення конкурсних випробувань І туру здійснює районний координаційно-методичний центр відділу освіти Козятинської РДА.


^ 3. Оргкомітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу на районному рівні створюється оргкомітет, склад якого затверджується наказом відділу освіти за поданням РКМЦ.

3.2. До складу оргкомітету включаються працівники відділу освіти та РКМЦ, на яких покладається відповідальність за координацію та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки і проведення заходів, а також за дотримання вимог проведення Конкурсу, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

3.3. Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Головою оргкомітету може призначатись заступник начальника відділу освіти. заступником голови оргкомітету є працівник РКМЦ.

3.4. Члени оргкомітету Конкурсу:

- проводять організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

- забезпечують порядок проведення Конкурсу;

- готують документацію для проведення конкурсу (програми, бланки протоколів, звіти тощо);

- приймають, за поданням журі, рішення про визначення переможців і лауреатів змагань та вносять пропозиції щодо їх нагородження;

- позбавляють учасників Конкурсу права подальшої участі в ньому у випадку порушення правил його проведення;

- сприяють висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;

- не втручаються в процес оцінювання конкурсних випробувань.


^ 4. Журі конкурсу

4.1. Журі Конкурсу в кожній із номінацій формується із фахівців відповідного профілю з числа працівників відділу освіти та РКМЦ, керівників РМО, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи та вчителів-переможців конкурсів «Учитель року» у відповідній номінації, вчителів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки документів і творчих випробувань, мають авторитет серед педагогів. Кількість членів журі не перевищує 7. Склад журі затверджується наказом відділу освіти.

4.2. До складу журі не можуть входити особи, що мають родинні або виробничі відносини з учасниками конкурсу.

4.3. Журі затверджує завдання для проведення випробувань в кожній номінації та критерії їх оцінювання. Розголошення затверджених завдань до початку випробувань заборонено.

  1. Голова журі:

 • відповідає за організацію роботи журі, дотримання порядку проведення конкурсних випробувань, оформлення відповідних документів;

 • бере участь у складанні завдань для конкурсних випробувань та критеріїв їх оцінювання;

 • несе відповідальність за об'єктивність перевірки, оцінювання робіт учасників Конкурсу та їх секретність;

 • готує, за рішенням журі, пропозиції оргкомітету щодо врахування результатів Конкурсу при фаховій атестації, відзначення переможців та лауреатів Конкурсу.

4.5. Члени журі конкурсу:

 • беруть участь у підготовці завдань для конкурсних випробувань та визначенні критеріїв оцінювання результатів їх виконання;

 • перевіряють і оцінюють матеріали, представлені на Конкурс, конкурсні завдання;

 • складають оціночні відомості ;

 • визначають середній бал учасника за кожне випробування та загальну суму балів за всі випробування на кожному етапі першого туру, а також при визначенні 5 учасників Конкурсу, які набрали більшу суму балів на першому етапі.

4.6. Відповідальний секретар журі:

 • бере участь у роботі журі на дорадчих засадах;

 • відповідає за оформлення відповідних документів;

 • забезпечує схоронність і своєчасну доставку документів Конкурсу і матеріалів його учасників до Вінницького ОІПОПП.

Обов'язки відповідального секретаря покладаються на працівника РКМЦ.


^ 5. Учасники Конкурсу

5.1. Учасниками Конкурсу можуть бути вчителі – громадяни України, які мають відповідну фахову освіту, викладають у школі предмет заявленої номінації та мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добро­вільних засадах.

5.2.Учасники Конкурсу:

 • мають ознайомитись з порядком і умовами проведення Конкурсу та суворо їх дотримуватись, а також з характером і обсягом випробувань, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо;

 • можуть ознайомитись з результатами виконаних завдань, поточними результатами змагань Конкурсу та одержати пояснення щодо критеріїв та об'єктивності отриманої оцінки, виконаних ними завдань, а також обґрунтовану відповідь, у випадку виникнення суперечливих питань, після завершення відповідного етапу;

 • не можуть залучати сторонніх осіб до участі в перебігу змагань, підготовці уроків.^ 6. Визначення переможців та лауреатів Конкурсу,

відзначення учасників

6.1. Переможцем Конкурсу в кожній номінації вважається його учасник, який набрав за результатами всеукраїнського туру конкурсу найбільшу кількість балів. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений майстер-клас.

6.2. Лауреатами Конкурсу в кожній із номінацій вважаються учасники, які за результатами заключного туру посіли друге і третє місця з кожної номінації.

6.3. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата конкурсу, решта учасників - дипломами учасника.

6.4. Переможцям Конкурсу встановлена грошова винагорода в розмірі 500 гривень кожному; лауреатам, які зайняли другі місця – призовий фонд у 1500 грн. ділиться між всіма лауреатами в рівних долях; лауреатам, які зайняли треті місця – призовий фонд у 1000 грн. ділиться між всіма лауреатами в рівних долях.


^ 7. Зберігання та публікація матеріалів,

надісланих на Конкурс

7.1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються до наступного конкурсу у відповідній номінації в РКМЦ, який здійснює формування каталогу педагогічної майстерності та забезпечує популяризацію педагогічного досвіду учасників Конкурсу.

7.2. Публікації матеріалів, надісланих на Конкурс, внесення даних про учасників до каталогу педагогічної майстерності здійснюється на основі письмової згоди його учасників.


8. Фінансування Конкурсу

Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру Конкурсу провадяться за рахунок бюджетів коштів, передбачених в кошторисі централізованих видатків.Похожие:

Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Міністерство освіти і науки України за поданням зазначених організацій затверджує щороку до 1 жовтня склад Центрального оргкомітету...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconПоложення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» схвалено рішенням колегії Міністерства освіти І науки України від 25 червня 2010 р протокол №6/1-19
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти І науки України на виконання Указу Президента...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (додаток 1). Провести Конкурс у два тури: І (районний, міський) у грудні 2012 року; ІІ (обласний) із 4 по 14 лютого 2013 року
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24. 10. 2012 №1143 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconУмови та порядокпроведення II (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2010"
Учитель року 2010" від 07. 12. 2009 №1094 та головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації "Про...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є одним із заходів реалізації
Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) І проводиться з метою виявлення І підтримання творчої праці вчителів,...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconНаказ №608 Про підсумки міського етапу конкурсу «Учитель року 2012»
Чернігівської міської ради від 25. 11. 2011 р. №570 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» з 05 грудня...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconНаказ №3 Про підсумки проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2010"
На виконання наказу відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації від 05. 10. 2009 року №191 в грудні 2009...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconНаказ №43-в про відрядження на обласний конкурс «Учитель року 2012»
«Про організаційно–практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconНаказ №301 Про підсумки проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012», наказу відділу освіти Коломийської рда №276 від 28. 11. 2010 року «Про проведення І...
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс творчих учнівських робіт «Учитель моє покликання»
Метою Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт «Учитель моє покликання» (далі Конкурс) є виявлення та відбір талановитої...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов