Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с icon

Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 сНазваниеУчебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с
Дата конвертации25.05.2013
Размер60.24 Kb.
ТипУчебник
скачать >>>

Заняття 9-10. Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності.


План
1. Зміст і характеристика соціально-педагогічної діагностики.
2. Загальні принципи діагностики в соціально-педагогічній практиці.
3. Рівні соціальної діагностики.
4. Методи соціально-педагогічної діагностики.

Література
1. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.-160 с.
2. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника. Серия “Учебные пособия”. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001. - 320 с.
3. Технологии социальной работы: Учебник под общ. Ред. Проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 400 с.
4. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. И.Г.Зайнышева. –М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с.

Контрольні запитання
1. У чому полягає зміст соціально-педагогічної діагностики?
2. Назвіть загальні принципи діагностики в соціально-педагогічній практиці. Дайте їм характеристику.
4. Перелічіть відомі вам рівні соціальної діагностики.
5. Назвіть основні методи соціально-педагогічної діагностики. Наведіть приклади їх застосування.

Питання для роздумів
У чому відмінність соціально-педагогічної діагностики від інших видів діагностики, наприклад, медичної?

Практичне завдання
      Вправа 1.
      Опишіть технологічний процес діагностики конкретної соціально-педагогічної проблеми (на власний вибір студента).
      Вправа 2.
      Здійсніть діагностику рівня сформованості ціннісних орієнтацій особистості у старшокласників загальноосвітніх шкіл чи студентів ВУЗ”ів (за методикою Б.Круглова або іншою, на власний вибір студента).
      Пропонована методика дозволяє вивчити особливості ціннісних орієнтацій, обстежуваних за допомогою виявлення ступеня cформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій (їх спрямованості).
      Перший показник дає оцінку рівня особливості, другий - розкриває характер конкретних цінностей (навколишніх), що входять в ієрархію ціннісних орієнтацій особистості, їх поєднання. Ієрархічність формується тільки за умов диференціації та інтеграції" - виділення окремих цінностей у навколишній дійсності, їх наступний добір і підпорядкування. Такі механізми передбачають досить високий рівень розвитку як високих пізнавальних процесів, так і соціально-психологічної зрілості.
      Інструкції для обстежуваних.
      Далі наведено список цілей, яких люди прагнуть досягти у своєму житті. Вкажіть, які з них є для вас цінними, значимими, поставивши біля кожного пункту бали від 1 до 5.

Бланк І (Т- цінності)^ Зміст цілей (цінностей ) життя

Бали

1

Самостійність як незалежність у судженнях і оцінках

 

2

Впевненість у собі (свобода від внутрішніх суперечностей, сумнівів)

 

3

Матеріальне забезпечення (відсутність матеріальних труднощів у житті)

 

4

Задоволення (життя, сповнене розваг, приємног проведення часу)

 

5

Цікава робота

 

6

Любов (духовна і фізична близькість з коханою коханою людиною)

 

7

Свобода як незалежність у вчинках і діях

 

8

Хороші й вірні друзі

 

9

Пізнання (можливість розширення своєї освіти Кругозору, інтелектуальний розвиток)

 

10

Щасливе сімейне життя

 

11

Творчість (можливість творчої діяльності)

 

12

Суспільне визначення (повага оточуючих, колективу товаришів)

 

13

Рівність (братерство, рівні для всіх можливості)

 

14

Активне діяльне життя

 Бланк 2 (І-цінності)^ Якості особистості (як цінності)

Бали

1

Високі запити (високі домагання)

 

2

Чуйність (турбота)

 

3

Вихованість (ввічливість, хороші манери)

 

4

Життєрадісність (почуття гумору)

 

5

Ефективність у справах (працьовитість)

 

6

Сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів

 

7

Дисциплінованість

 

8

Нетерпимість до недоліків у собі

 

9

Широта поглядів (уміння зрозуміти іншу точку зору Поважати інші смаки, звички)

 

10

Чесність (правдивість, щирість)

 

11

Освіченість (широта знань, висока загальна культура)

 

12

Самоконтроль (стриманість, самодисципліна)

 

13

Терпимість (до поглядів і думок інших людей, вміння пробачати іншим їх помилки)

 

14

Тверда воля (вміння наполягати на своєму, не відступати перед труднощами).

 

15

Раціоналізм (уміння тверезо й логічно мислити, приймати виважені рішення).

 

16

Відповідальність (почуття обов'язку, вміння дотримувати слово)

 Обробка даних.

      Ціннісні орієнтації особистості розподіляються на дві групи на підставі того, яким цілям і задачам служить та чи інша цінність. Першу групу становлять Т-цінності, цілі (термальні цінності), другу - І-цінності - становлять засоби, інструментальні цінності. Т-цінності - це основні цілі людини, вони відображають довгочасну життєву перспективу, те, до чого вона прагне зараз і в майбутньому. I-цінності характеризують засоби, які обираються для досягнення цілей життя. Вони виступають як інструмент, за допомогою якого можна реалізувати термальні цінності. Спочатку визначають ступені сформованості механізму диференціації, тобто вміння зробити ціннісний вибір. Про ступінь сформованості судять за "розмахом" балів, які респонденти використовують для оцінок. За цим показником виділяють 3 групи обстежуваних: перша група використовує всі оцінки п'ятибальної шкали (це свідчить про сформованість механізму диференціації), друга -користується тільки двома оцінками - механізм диференціації перебуває на початковій стадії формування, третя - використовує лише один бал або взагалі не може дати оцінки - це иесформованість диференціації (або відмова від участі в експерименті).
      При інтерпретації результатів методики можна підкреслити, що певне значення мають і узагальнені показники групи. Так, декілька років тому фактори матеріального благополуччя і навіть щасливого сімейного життя діставали низькі показники. Нині ж водночас із пониженням актуальності творчих характеристик професійної діяльності показник матеріального благополуччя значно піднявся в ієрархії життєвих цілей, що свідчить про суттєві зміни в ціннісних орієнтаціях молоді.
      Вправа 3.
      Розробіть комп”ютерний варіант діагностування певного виду соціально-педагогічних проблем (обдарованість, соціальне сирітство, девіантність та ін. – на вибір студента).Похожие:

Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений / под ред. Л. С. Волковой. М: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Дьякова Е. А. Логопедический массаж учеб пособие для студ высш учеб заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 96с
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconКатаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб для студ высш учеб, заведений. — М.: Гуманит изд центр владос, 2001. — 208 с

Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений/под ред. Л. С. Волковой,- м: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, невропатологія,...
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconАвторский коллектив
Менеджмент социальной работы: Учеб пособие для вузов / Под ред. Е. И. Комарова и А. И. Войтенко. М.: Владос, 2001. 288 с
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconАвторский коллектив
Менеджмент социальной работы: Учеб пособие для вузов / Под ред. Е. И. Комарова и А. И. Войтенко. М.: Владос, 2001. 288 с
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconУчебное пособие Для студентов средних педагогических учебных заведений
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб пособие для студ сред пед учеб заведений / И. В. Дубровина, А. Д. Андреева,...
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconПрактикум по педагогич технологии. М., Педагог общество России, 1998. 250 с. Контрольні запитання
Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений. М.: Издательский центр...
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconSemester: Number of ects credits allocated
Основы педагогического мастерства: Учеб пособие для пед спец высш учеб заведений/ И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. H. Тарасевич и...
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с iconType of course: compulsory Semester: 1 Volume of course
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Учебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с icon4. Semester: 3 Number of ects credits allocated
Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов