Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліниНазваниеПрограма навчальної дисципліни
Дата конвертации25.05.2013
Размер115.02 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти


«Затверджую»

Перший проректор

________________________ 20___ р.


Програма навчальної дисципліни

«Формування здорового способу життя»


Спеціальність: 7.010106 Соціальна педагогіка


Мелітополь, 2010

Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2010 р.


Розробник: Л.М. Приходько, асистент.


Рецензенти: Котляр В.П., кандидат педагогічних наук, професор

Заверіко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент


Затверджено Вченою радою МДПУ ім. Б.Хмельницького

Протокол №_____від ___________2010 р.


"Формування здорового способу життя"


Опис предмета навчального курсу


Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2


Шифр та назва

напряму: 0101 «Педагогічна освіта»
Модулів: 2
Рік підготовки: 5

Змістових модулів: 2

Шифр та назва

спеціальності:

7.010106 Соціальна педагогіка

Семестр: IX

Загальна кількість

годин: 72
Лекції: 16

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Семінари: ^ 14

Самостійна робота: 42

Вид контролю: залік
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за розділами та видами занятьНазва модулів і тем

Кількість годин

Самостійна робота

Всього

Аудиторна робота

Аудиторні

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні
Модуль 1. Теоретичні засади формування здорового способу життя

40

20

10

1020

1

Здоровий спосіб життя як основа формування гармонійно розвинутої особистості.

8

4

2

24

2

Зміст, форми і методи навчання підлітків здоровому способу життя.

8

4

2

24

3

Методи навчання підлітків здоровому способу життя.

8

4

2

24

4

Використання здоров’язберігаючих технологій в діяльності вчителя.

8

4

2

24

5

Теоретичні засади системи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя школярів.

8

4

2

24
^ Модуль 2. Основні напрямки формування здорового способу життя

34

10

8

422

1

Духовно-моральна основа здоров’я.

6

2

2


4

2

Зроби себе здоровим.

8

4

2

24

3

Здорове харчування.

8

4

2

24

4

Соціальна політика формування здорового способу життя.

10
10
ВСЬОГО

72

30

16

1442

^ ЗМІСТ КУРСУ


МОДУЛЬ і. ТЕОРЕСИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ


Тема 1. Здоровий спосіб життя як основа формування гармонійно розвинутої особистості


Поняття здорового способу життя. Характеристика основних складових здоров’я людини. Морфофункціональні й психофізіологічні особливості підліткового віку. Стан здоров'я підлітків у сучасних умовах. Стереотипи поведінки сучасних підлітків, їхній вплив на здоров'я.


Література:

  1. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я. – К.: Знання, 1990.

  2. Андреев Ю.А. Три кита здоров’я. – М.: Физкультура и спорт, 1991.

  3. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини. Додаткові матеріали. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

  4. Хрипкова А.П., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. – М.: Просвещение, 1988.

  5. Формування здорового способу життя молоді: проблеми й перспективи / О.Яременко, О.Вакуленко та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.


Тема 2. Зміст, форми і методи навчання підлітків здоровому способу життя


Формування позитивного ставлення підлітків до здоров'я. Педагогічні умови виховання позитивного ставлення учнів до власного здоров'я.


Література:

1. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини. Додаткові матеріали. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

2. Хрипкова А.П., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. – М.: Просвещение, 1988.

3. Формування здорового способу життя молоді: проблеми й перспективи / О.Яременко, О.Вакуленко та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.


Тема 3. Методи навчання підлітків здоровому способу життя


Шляхи боротьби з шкідливими звичками. Технології підготовки і проведення дискусій у формі ток-шоу. Форми і методи профілактичної роботи.


Література:

1. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я. – К.: Знання, 1990.

2. Андреев Ю.А. Три кита здоров’я. – М.: Физкультура и спорт, 1991.

3. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини. Додаткові матеріали. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

4. Хрипкова А.П., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. – М.: Просвещение, 1988.


Тема 4. Використання здоров'язберігаючих технологій в діяльності вчителя


Форми здорово'язберігаючої діяльності. Діагностика як складова системи формування здорового способу життя.


Література:

1. Актуальні проблеми здоров'я та освіти дітей на початку 21 століття: Спільна сесія АМН та АПН України //Педагогічна газета. - 2001. - №8. - С.1-2

2. Кобута І. Спільна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, медичних установ, спрямована на профілактику та подолання шкідливих звичок та захворювання на СНІД //Позакласний час. - 2000.-№3.-С.8

3. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

4. Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31.


Тема 5. Теоретичні засади системи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя школярів


Соціальні інститути у процесі формування здорового способу життя. Заходи взаємодії соціальних інститутів у процесі формування здорового способу життя.


Література:

1. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

2. Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31.

3. Рудніцька, І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.

4. Горащук, В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 5.


Рекомендована література:


1. Актуальні проблеми здоров'я та освіти дітей на початку 21 століття: Спільна сесія АМН та АПН України //Педагогічна газета. - 2001. - №8. - С.1-2

2. Кобута І. Спільна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, медичних установ, спрямована на профілактику та подолання шкідливих звичок та захворювання на СНІД //Позакласний час. - 2000.-№3.-С.8

3. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

4. Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31.

5. Рудніцька, І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.

6. Горащук, В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 5.

7. Пархотик И.И. Как сохранить здоровье.– К.: Наукова думка, 1981.

8. Ильенков Е. В. Что же такое личность? // Философия й культура.— М., 1988.

9. Про подальше впровадження міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю в Україні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - №23. - С. 3-18.

10.Наказ МОН України «Про ведення здорового способу життя дітей і молоді та заборону куріння в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»

11.Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді / Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605.Похожие:

Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Програма навчальної дисципліни нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (опп)
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування у ринкової...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма з дисципліни
...
Програма навчальної дисципліни icon«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування
Основи раціонального природокористування. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010р., 11 с
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «сучасні проблеми природознавства»
Сучасні проблеми природознавства. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010 р. 17 с
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень», затвердженою Вченою радою мдпу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов