Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання icon

Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне вихованняНазваниеРобоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Дата конвертации25.05.2013
Размер263.89 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліни „Методика музичного виховання”

для студентів спеціальності 8.010101 Дошкільне виховання.

Початкове навчання


Курс

Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин/кредит

л.

лабораторні

сам.

2, 3

Денна

32

30

46

108/3


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Методика музичного виховання", затвердженої вченою радою (протокол № ______ від _____________200 р.).


Розробник робочої програми В.А. Волкова, кандидат педагогічних наук,

доцент


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри (протокол № 1

від 30. 08. 2011 р.).


Завідувач кафедри Є.М. Павлютенков

^ Методичні рекомендації


Мета даного курсу – ознайомити студентів спеціальності «Дошкільне виховання. Початкове навчання» з основами музичних дисциплін, сприяти їх музичній освіті та естетичному вихованню. Важливо зорієнтувати студентів на майбутню спеціальність – вихователів, методистів, учителів початкових класів. Вони мають усвідомити, що їх фах вимагає багатогранної підготовки, постійного підвищення методичного рівня.

Завдання курсу – не лише забезпечити теоретичну підготовку студентів, а й практично залучити їх до музичної діяльності. У процесі проходження курсу «Методика музичного виховання» студенти повинні засвоїти основи певних розділів з музикознавства, оволодіти практичними музичними навичками і методикою музичного виховання в дитячих навчальних закладах та початкових класах загальноосвітньої школи.

У тематичному плануванні вказані теми, які виносяться на лекції (позначені літерою "л") і семінари ("с") та для самостійного опрацювання ("сам") студентами. За календарним плануванням самостійна робота ("сам") і семінари ("с") розписані по конкретних питаннях.

Тематичний план містить посилання на літературу, рекомендовані засоби наочності та види контролю.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS.

^ Тематичне планування
п/п

Теми

Види занять

Літ-ра

Наочність

Види

контролю

Дати

л.

с.

сам.

Модуль

Змістовий модуль І.

Методика музичного виховання дошкільників

16

14

24

І

1.

Становлення і розвиток системи музичного виховання в дошкільних закладах.4

2, 8, 11, 28

Таблиці, схеми

картки

реферати
2.
Характеристика системи музичного виховання

2
2

2, 5, 8, 11

Таблиці, схеми

опитування
3.

Структура музикальності дітей. Вікові рівні їх розвитку

2
2

2, 8, 11, 13, 30, 41, 58

схеми

таблиці, картки

опитування
4

Види музичної діяльності дітей.

2

2

2

2, 5, 6 ,8, 9, 10, 11, 13, 30

Таблиці, схеми

картки

колоквіум
5
Методи і прийоми музичного виховання, навчання і розвитку дітей.

2

2

2

2. 5, 8. 11, 28, 30. 32, 36, 38, 41

Таблиці, схеми

картки

співбесіда
6

Форми музичних занять з дітьми.

2

2

2

2, 5, 6, 8 - 12, 28, 30, 32, 36, 38, 56

Таблиці, схеми

опитування
7

Самостійна діяльність дітей

2

2

2

2, 5, 6, 8 - 12, 28, 30, 32, 36, 38

Картки

Таблиці, схеми

картки

опитування
8

Музика в побуті дитячого садку.
2

2

2, 5, 6, 8 - 12, 32, 36

схеми

картки

реферати
9
Роль музики на святі в дитячому садку2

2, 5, 6 ,8 - 12, 32, 36

Таблиці, схеми

картки

реферати
10

Планування і облік музичного виховання

2

2

2

2, 5, 6, 8 - 12, 28

Таблиці, схеми

картки

співбесіда
11

Методичне керівництво роботою з музичного виховання в дошкільних закладах

2

2

2

2, 5, 8 – 12, 30

Таблиці, схеми

картки

Контрольна робота
^ Змістовий модуль ІІ.

Методика музичного виховання молодших школярів

16

16

22
12

Методика виховання співацьких умінь. Гігієна, режим і охорона співацького голосу

2

2

4

ІІ

1, 14, 15, 16, 18, 23, 51

схеми

картки

Опитування

практичні завдання і вправи
13

Методика розучування пісні

2

2

4

7, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 43, 44, 46, 47, 57

схеми

картки


Індивідуальне опитування, вправи
14

Методика засвоєння музичної грамоти

2

2

2

15, 16, 18, 19, 27, 31, 33, 34, 42, 50, 53

Таблиці, схеми

картки

опитування, вправи, музична вікторина
15

Особливості проведення уроків музики у загальноосвітній школі

2

2

2

1, 7, 15 – 18, 23 – 25, 34, 42, 52, 54

схеми

картки


співбесіда
16

Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики

2
2

3, 7, 15, 16, 24, 33, 40, 51

Таблиці, схеми, картки

Контр. робота
17

Вікові характеристики молодших школярів у контексті їх готовності до музичного виховання і навчання
2

2
15 – 18, 21 – 23, 25, 27, 34, 37, 43, 57

Таблиці, схеми

картки

Реферати, доповіді
18

Методика музичного навчання і виховання у 1 – 3 класах

2

2

2
15, 16, 18, 22, 23, 31, 33, 42, 46

Таблиці, схеми

картки

Практичні вправи, творчі завдання
19
Сучасні вимоги до уроку музики в школі й до підготовки учителя

2

2

2
15 – 18, 21, 42, 51

Таблиці, схеми

картки

Опитування

творчі завдання
20
Методика позакласної музичної роботи у школі

2

2

2
4, 7, 15, 18, 20, 25, 26, 39, 40, 45. 49, 55, 56

Таблиці, схеми

картки

Контрольна робота
^ Календарне планування
п/п

Назва тем

Форма

Кількість годин

Дата

1.

Становлення і розвиток системи музичного виховання в дошкільних закладах.

сам.

4
2.

Характеристика системи музичного виховання

сам.

2
3.

Структура музикальності дітей. Вікові рівні їх розвитку

сам.

2
4.

Види музичної діяльності дітей.

Лаборат. зан

2
сам.

2
5.

Методи і прийоми музичного виховання, навчання і розвитку дітей.

Лаборат. зан

2
сам.

2
6.

Форми музичних занять з дітьми.

сам.

2
Лаборат. зан

2
7.

Самостійна діяльність дітей

сам.

2
Лаборат. зан

2
8.

Музика в побуті дитячого садку.

сам.

2
Лаборат. зан

2
9.

Роль музики на святі в дитячому садку

сам.

2
10

Планування і облік музичного виховання

Лаборат. зан

2
сам.

2
11

Методичне керівництво роботою з музичного виховання в дошкільних закладах

Лаборат. зан

2
сам.

2
12

Методика виховання співацьких умінь. Гігієна, режим і охорона співацького голосу

сам.

4
Лаборат. зан

2
13

Методика розучування пісні

Лаборат. зан

2
сам.

4
14

Методика засвоєння музичної грамоти

Лаборат. зан

2
сам.

2
15

Особливості проведення уроків музики у загальноосвітній школі

сам.

2
Лаборат. зан

2
16

Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики

сам.

2
17

Вікові характеристики молодших школярів у контексті їх готовності до музичного виховання і навчання

сам.

2
Лаборат. зан

2
18

Методика музичного навчання і виховання у 1 – 3 класах

сам.

2
Лаборат. зан

2
19

Сучасні вимоги до уроку музики в школі та до підготовки учителя

сам.

2
Лаборат. зан

2
20

Методика позакласної музичної роботи у школі

Лаборат. зан

2
сам.

2

^ Теми практичних занять

Тема

Питання до семінару

Методи і засоби

Література

1.
Види музичної діяльності дітей.1. Загальна характеристика музичної діяльності професіоналів.
2. Роль музично-дидактичних ігор в розвитку сприймання музики.

3. Дитяча музична творчість, її виявлення у співі, іграх, танцях; прийоми активізації дитячої музичної творчості.

Аналіз літератури

реферування

2, 5, 6 ,8, 9, 10, 11, 13, 30

2.

Методи і прийоми музичного виховання, навчання і розвитку дітей.
1. Загальне поняття про методи і прийоми музично-естетичного виховання.
2. Вивчення елементів нотної грамоти.

3. Розучування пісенного репертуару.

Опитування

Творчі вправи

2. 5, 8. 11, 28, 30. 32, 36, 38, 41

3

Форми музичних занять з дітьми.
1. Особливості тематичної побудови занять в дитячому садку.
2. Комплексні заняття, їх доцільність і переваги.
3. Особливості побудови музичних занять в групах раннього віку.
4. Заняття індивідуальні, з невеликою групою, об’єднані.

співбесіда

2, 5, 6, 8 - 12, 28, 30, 32, 36, 38, 56

4

Самостійна діяльність дітей
1. Форми виявлення самостійної художньої діяльності дітей.
2. Структура самостійної художньої діяльності дітей.
3. Форми організації музикування дітей.
4. Організація предметно-просторового середовища і обладнання для самостійної діяльності дітей у групах.

Творчі вправи

2, 5, 6, 8 - 12, 28, 30, 32, 36, 38

5

Музика в побуті дитячого садку.
1. Розучування пісенного репертуару.
2. Вивчення нотної грамоти.
3. Тактування 2-дольної схеми.

співбесіда

2, 5, 6, 8 - 12, 32, 36

6.
Планування і облік музичного виховання1. Складання календарного плану.
2. Методика перевірки рівня музичного розвитку дітей.

3. Схема музичного розвитку дітей.

Бесіда

Творчі вправи

2, 5, 6, 8 - 12, 28

7.

Методичне керівництво роботою з музичного виховання в дошкільних закладах
1. Обов’язки керівника ДНЗ в організації музично-педагогічної роботи.

2. Обов’язки музичного керівника з музичного виховання дітей.
3. Робота методиста з музичним керівником.

4. Інспектування дошкільних закладів

Бесіда

Творчі вправи

2, 5, 8 – 12, 30

8

Методика виховання співацьких умінь. Гігієна, режим і охорона співацького голосу

1. Вокально-хорові вправи.
2. Причини розладу голосових функцій, їх попередження і лікування.

співбесіда

Творчі вправи

1, 14, 15, 16, 18, 23, 51

9

Методика розучування пісні


1. Значення правильного розучування пісні.

2. Методика поетапного розучування пісні.

3. Вивчення пісенного репертуару.

4. Тактування 4-дольної схеми.

Бесіда

Творчі вправи

7, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 43, 44, 46, 47, 57

10

Методика засвоєння музичної грамоти


1. Освоєння метро-ритмічних особливостей музики.

2. Ознайомлення з формою музичного твору.

3. Активізація музичного слуху учнів.

4. Слухання творів з репертуару дитячого садку.

Бесіда

Творчі вправи

15, 16, 18, 19, 27, 31, 33, 34, 42, 50, 53

11

Особливості проведення уроків музики у загальноосвітній школі
1. Початок уроку.
2. Детальне планування уроку.

3. Посилення художньо-творчої спрямованості уроку музики.

співбесіда

1, 7, 15 – 18, 23 – 25, 34, 42, 52, 54

12

Вікові характеристики молодших школярів у контексті їх готовності до музичного виховання і навчання
1. Загальна характеристика першокласників.
2. Музична характеристика першокласників.

3. Основні завдання музичного виховання в 1 – 3 класах.

Творчі вправи

15 – 18, 21 – 23, 25, 27, 34, 37, 43, 57

13

Методика музичного навчання і виховання у 1 – 3 класах
1. Співацькі завдання у 2 класі.
2. Музична грамота в 2 класі.
3. Слухання музичного репертуару дитячого садку.

4. Музично-ритмічні вправи.

співбесіда

15, 16, 18, 22, 23, 31, 33, 42, 46

14
Сучасні вимоги до уроку музики в школі й до підготовки учителя
1. Шляхи гуманітаризації навчально-виховного процесу.
2. Значення колективної навчальної діяльності учнів.

3. Мотивація навчальної діяльності учнів

Творчі вправи

15 – 18, 21, 42, 51

15

Методика позакласної музичної роботи у школі

1. Масові форми позакласної музичної роботи

2. Гурткові форми музичної роботи

співбесіда

Творчі вправи

4, 7, 15, 18, 20, 25, 26, 39, 40, 45. 49, 55, 56


Перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань


 1. Проаналізувати стан і перспективи музичного виховання дошкільників в Україні.

 2. Добрати музичний репертуар з класичних творів для дітей старшої (молодшої, середньої) групи.

 3. Підготувати вступну бесіду для дітей перед прослуховуванням музичного твору (пісні, музично-дидактичної гри, танцю).

 4. Зробити цілісний аналіз музичного твору для дітей (з програми «Дитина»)

 5. Розробити бесіду на конкретний музичний твір.

 6. Підготувати методичну розробку музичного заняття для середньої (старшої) групи.

 7. Добрати прийоми навчання дітей нової пісні (музичній грі, танцю на конкретному матеріалі).

 8. Скласти план-конспект одного з видів музичних занять на конкретному муз. матеріалі для будь-якої вікової групи.

 9. Розробити сценарій музичного заняття з розучування пісні, музичної гри, танцю (на вибір)

 10. Добрати музичні твори для перевірки рівня розвитку музичних здібностей дитини і запропонувати засоби виконання нею індивідуальних завдань.

 11. Скласти план і схему спостереження за музичною діяльністю дітей, яка винила за їх ініціативою.

 12. Розробити приклади навчальних завдань на заняттях, що вимагають від дітей самостійної діяльності.

 13. Скласти план створення матеріальної бази, обладнання, посібників, що сприятимуть становленню самостійної діяльності дітей в середній (старшій, підготовчий) групах.

 14. Розробити план одного з видів розваг (за вибором).

 15. Скласти план музично-літературного концерту для старших груп (за участю дітей і дорослих).

 16. Скласти план фізкультурного заняття з переліком компонентів, які потребують музичного супроводу.

 17. Розробити план систематичної підготовки дітей до свята за календарним планом (приблизний розподіл музичного матеріалу в сценарії).

 18. Скласти перспективний план використання музики у побуті на 2 місяці.

 19. Розробити план занять методиста з вихователями груп.

 20. Скласти список обладнання музичного куточку.

 21. Проаналізувати запропоновану літературу з методики роботи методиста з музичним керівником.

 22. Підібрати вірші для пісенних імпровізацій дітьми 1 класу, різні за характером.

 23. Скласти план уроку-подорожі (уроку-прогулянки, уроку-спектаклю).

 24. Скласти конспект уроку для учнів 1 класу (за перспективним планом).

 25. Скласти її сценарій музично-дидактичної гри для дітей молодшого шкільного віку.

Список рекомендованої літератури


Основна література:

 1. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984.

 2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 3. Гродзенская Н.Л. Беседы о музыке на уроке.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. - М., 1975

 4. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. – М, 1969.

 5. Дитина в дошкільні роки /Наук. керівник К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2000. - 268 с.

 6. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Київ: „Освіта”, 1993.

 7. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1977.

 8. Конспекти оглядових лекцій з методики музичного виховання дошкільників /Уклад.: В.А. Волкова. – Мелітополь, 2008. – 36 с.

 9. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки”. – Запоріжжя: ЛІПС. ЛТД, 2000. – 230 с.

 10. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – Київ, 1991.

 11. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 12. Методичні рекомендації до курсу «Методика музичного виховання» /Укладач О.В. Федорова. – Мелітополь, 2003. – 68 с.

 13. Науменко С.І. Методи діагностики музичних здібностей дітей дошкільного віку //Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2005 – 2006 навчальний рік: методичний аспект. Випуск четвертий /За науковою редакцією К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 168 – 172.

 14. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К., 1982.

 15. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 16. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 17. Ростовський О.Я., Марченко Р.О., Хлебникова Л.О., Бервецький З.Т. Музика. Програма та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1 – 4 класи. – Тернопіль, 2000.

 18. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.

 19. Черноиваненко Н. М. О развитии музыкального восприятия младших школьников. В кн.: Вопросы подготовки учителя-музыканта и музыкальное воспитание детей. М., 1974.

 20. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. М., 1975.

Додаткова література:

 1. Авдієвський А.Т., Болгарський А.Г., Гадалова І.М., Жофчак З.З. Програми з музики для середньої школи та позакласна робота з музики в 1 – 4 класах. – Київ, 1994.

 2. Алиев Ю. Б., Орлова Н. Д. Хоровое пение.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. - М., 1971.

 3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 4. Асафьев Б. В. Принцип контраста в музыке и его методическая роль в постановке занятий по слушанию музыки.— В кн.: Избр. статьи о музыкальном просвещении и образовании. - Л., 1973.

 5. Бальчитис Э. О восприятии инструментальной музыки в младших классах школы. В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10. - М., 1975.

 6. Баренбойм Л.А. Выдающиеся советские музыканты-просветители. Доклад на IX конференции ИСМЕ.— Сов. музыка, 1970, № 12.

 7. Белобородова В. К., Ригина Г. С, Алиев Ю. Б. Музыкальное восприятие школьников. - М., 1975.

 8. Бойчук О.В. Дитячий садок із поглядом у майбутнє /О.В. Бойчук, Л.Ф. Фесюкова. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2005. – 112 с.

 9. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети.— М., 2001.

 10. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.

 11. Вопросы методики воспитания слуха. В помощь педагогу-музыканту. - М., 1967.

 12. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик.—М., 1983.

 13. Горюнова Л.В. Воспитание музыкального вкуса и развитие музыкального восприятия у школьников.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 7. М., 1971; или вып. 10. - М., 1975.

 14. Гродзенская Н.Л. Слушание музыки.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. - М., 1971.

 15. Детский голос. Экспериментальные исследования. - М., 1970.

 16. Джудит Спитлер Мак-Ки. Развивающий детский сад. — МІАЕУС, 1990.

 17. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972.

 18. Ермолаева М.В. Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками. – 2-е изд. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «Модэк», 2002. – 176 с.

 19. Искусство и школа: Кн. для учителя /Сост. А.К. Василевский. – М.: Просвещение, 1981.

 20. Кабалевский Д. «Ровесники»: Беседы о музыке для юношества. – М.: Музыка, 1987.

 21. Кириченко Н.Т., Науменко Т.І. Формування інтелектуальної готовності дітей до школи засобами мистецтва //Дошкільна освіта № 1 (3). - С. 34 – 41.

 22. Лобова О.В. Планета Разноцветной Музыки. Метод. пособ. по использованию серии учебников-тетрадей по основам музыкально-эстетического воспитания: Пед. анализ серии. Ч. 1 и 2. – Сумы: «Мрія-1» ЛТД, 1997.

 23. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей. В помощь педагогу-музыканту. - Л., 1967.

 24. Марцинкявичюс 3. О некоторых методах обучения пению по записи.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 6. - М., 1970.

 25. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.

 26. Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972.

 27. Развитие детского голоса. Материалы научной конференции 1968 года. Вып. 1. - М., 1971.

 28. Развитие музыкального восприятия школьников. Материалы научной конференции 1968 года. Вып. 2. - М., 1971,

 29. Ригина Г.С. Восприятие инструментальной музыки младшими школьниками.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 7. - М, 1971; или: вып. 10. - М., 1975.

 30. Ригина Г.С. О некоторых вопросах обучения младших школьников музыкальной грамоте.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 8. - М., 1972.

 31. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К., 1997.

 32. Румер М.А. Активизация мышления на уроке музыки.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 8. - М., 1972.

 33. Румер М.А. Музыкальная грамота.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. - М., 1971.

 34. Савченко О.Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи //Початкова школа. - 2001.- №1.

 35. Слухання музики в загальноосвітній школі: Метод. рекомендації для студентів музично-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів музики /Укл. Н.М. Зелінська. – К.: ІСДО, 1996.

 36. Слухання сучасної музики дітьми. Альбом С. Прокоф`єва „Дитяча музика”. Методичні рекомендації /Уклад.: В.А. Волкова. – Мелітополь, 2004. – 17 с.

 37. Тевлина В.К. Психолого-педагогический аспект вокально-хорового воспитания младших школьников.— В кн.: Вопросы подготовки учителя-музыканта и музыкальное воспитание детей. - М., 1974.

 38. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей //Избранные труды в двух томах. – М., 1985. Т.1.

 39. Шевченко Ю.М. Сприймання дітьми класичної української музики як чинник розвитку музичного слуху //Дошкільна освіта. - 2003. - № 2. С. 75 – 78.

 40. Эмоциональное развитие дошкольника /Под ред. А. Д. Кошелевой.— М., 1985.Похожие:

Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010101 Дошкільне виховання. Початкове навчання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча програма дисципліни „Теорія та історія соціального виховання в Україні для студентів спеціальності 010100 Соціальна педагогіка
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Теорія та історія соціального виховання в Україні", затвердженої...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconКонспекти Оглядових лекцій з методики музичного виховання
Конспекти оглядових лекцій з методики музичного виховання для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для спеціальності 010100 Практична психологія
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Вступ до спеціальності», затвердженої Вченою радою мдпу (протокол...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма для студентів географічного факультету спеціальності 0709 «Картографія» Київ 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни ”Земельне право” для студентів географічного факультету спеціальності “Картографія “
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін
Програма Комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін. Для студентів спеціальності «Дошкільне виховання. Практична психологія»...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010105 Соціальна педагогіка. Мова та література
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча програма Дисципліна: «Історія педагогіки» Спеціальність: Дошкільне виховання. Початкове навчання
Мета та завдання курсу «Історія педагогіки»: ознайомлення студентів з педагогічною діяльністю і творчою спадщиною видатних педагогів...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconПрограма підготовки студентів спеціальності «Дошкільне виховання»
В сучасному суспільстві вища школа гарантує молоді здобуття ґрунтових знань, вивчення основ самовдосконалення, прищеплення високих...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання для студентів спеціальності 010101 Дошкільне виховання iconРобоча програма з дисципліни географія населення для спеціальності

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов