Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 icon

Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982НазваниеУчебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982
Дата конвертации25.05.2013
Размер183.93 Kb.
ТипУчебник
скачать >>>

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


Програма самостійної роботи студентів

до курсу

"Методика музичного виховання"


Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 6.010100 –бакалавр

Кваліфікація фахівця: Бакалавр педагогічної освіти

Мелітополь, 2011

Тема 1. Становлення і розвиток теорії та методики музичного виховання в дитячому садку

Самостійна робота 4 години.

Становлення і розвиток теорії та методики дошкільного музичного виховання у дитячих садках на різних його етапах

Взаємозв`язок музичного навчання, виховання і творчого розвитку дитини на перших етапах становлення радянської теорії дошкільної педагогіки.

Завдання для самостійної роботи.

Проаналізуйте основні проблеми естетичного виховання, що мають значення для розробки сучасних завдань музично-естетичного розвитку дітей.

Ознайомтеся з методичними посібниками, збірниками музичного репертуару, виданими у різні роки (на вибір), порівняйте їх і оцініть тематику, зміст методичних вказівок.

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.


Тема 2. Характеристика системи музичного виховання

Самостійна робота 2 години.

1. Принципові положення програм музичного виховання „Малятко”, „Дитина в дошкільні роки”, „Дитина”. Завдання і зміст виховної роботи з дітьми у розділах програм музично-естетичного напряму. Завдання музичного виховання і розвитку, обсяг умінь і знань в різних видах музичної діяльності, визначений у програмі.

2. Характерні риси дитячого музичного репертуару. Твори народної творчості. Музика класичного традиційного напрямку. Сучасна музика для дітей. Твори українських композиторів.

3. Сприймання-слухання музики в ДНЗ, програмні вимоги.

Завдання для самостійної роботи.

Проаналізувати структуру програми музичного виховання і порівняти її з іншими розділами програм „Малятко”, „Дитина в дошкільні роки”, „Дитина”.

Проаналізувати розділи програм зі слухання музики і показати послідовність ускладнення вимог відповідно віку дитини.

Добрати музичний репертуар з класичних творів для дітей старшої групи.

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Київ: „Освіта”, 1993.

 3. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки”. – Запоріжжя: ЛІПС. ЛТД, 2000. – 230 с.

 4. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – Київ, 1991.

 5. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 6. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. М., 1975.


Тема 3. Структура музикальності дітей. Вікові рівні їх розвитку

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.
Скласти схеми або таблиці структури музикальності та особливостей вікових рівнів розвитку музичних здібностей дітей

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Дитина в дошкільні роки /Наук. керівник К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2000. - 268 с.

 3. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Київ: „Освіта”, 1993.

 4. Конспекти оглядових лекцій з методики музичного виховання дошкільників /Уклад.: В.А. Волкова. – Мелітополь, 2008. – 36 с.

 5. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки”. – Запоріжжя: ЛІПС. ЛТД, 2000. – 230 с.

 6. Науменко С.І. Методи діагностики музичних здібностей дітей дошкільного віку //Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2005 – 2006 навчальний рік: методичний аспект. Випуск четвертий /За науковою редакцією К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2005. – С. 168 – 172.

Тема 4. Види музичної діяльності дітей.

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.
 1. Оцініть значення ритміки для розвитку музичного сприйняття і виразних рухів
 2. Проаналізуйте зміст навчання дітей грі на дитячих музичних інструментах
 3. Схарактеризуйте різні види дитячої музичної творчості
 4. Проаналізуйте зміст кількох музично-дидактичних ігор і оцініть їх як засіб розвитку музично-сенсорних здібностей
 5. Прочитайте описання музичних ігор, хороводів, танців у збірнику (на вибір) і визначте, які програмні уміння можуть засвоїти діти за їх допомогою

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 3. Дитина в дошкільні роки /Наук. керівник К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2000. - 268 с.

 4. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Київ: „Освіта”, 1993.

 5. Бойчук О.В. Дитячий садок із поглядом у майбутнє /О.В. Бойчук, Л.Ф. Фесюкова. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2005. – 112 с.

Тема 5. Методи і прийоми музичного виховання, навчання і розвитку дітей.

Самостійна робота 2 години.

1. Методика слухання музики з дітьми дошкільного віку.

2. Вступна бесіда з дітьми перед прослуховуванням музичного твору, співом, грою, танцем.

Завдання для самостійної роботи.
1. Прослухати музичний твір для дітей і дати його цілісний аналіз.

2. Розробити зміст короткої бесіди емоційно-образного характеру про конкретний музичний твір.

3. Підготувати методичну розробку музичного заняття, добрати прийоми навчання дітей нової пісні, музичній грі, танцю на конкретному матеріалі

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 3. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик.—М., 1983.

 4. Джудит Спитлер Мак-Ки. Развивающий детский сад. — МІАЕУС, 1990.Тема 6. Форми музичних занять з дітьми.

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.

1. Скласти план-конспект одного з видів музичних занять на конкретному муз. матеріалі для будь-якої вікової групи.

2. Розробити сценарій музичного заняття з розучування пісні, музичної гри, танцю (на вибір)

3. Добрати музичні твори для перевірки рівня розвитку музичних здібностей дитини і запропонувати засоби виконання нею індивідуальних завдань.

Рекомендована література:

 1. Бойчук О.В. Дитячий садок із поглядом у майбутнє /О.В. Бойчук, Л.Ф. Фесюкова. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2005. – 112 с.

 2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 3. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик.—М., 1983.

 4. Дитина в дошкільні роки /Наук. керівник К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2000. - 268 с.

 5. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Київ: „Освіта”, 1993.

 6. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.Тема 7. Самостійна діяльність дітей

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.

1. Провести спостереження за музичною діяльністю дітей, яка винила за їх ініціативою. Скласти план і схему спостереження.

2. Розробити приклади навчальних завдань на заняттях, що вимагають від дітей самостійної діяльності.

3. Скласти план створення матеріальної бази, обладнання, посібників, що сприятимуть становленню самостійної діяльності дітей в середній, старшій, підготовчий групах.

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 3. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик.—М., 1983.

 4. Дитина в дошкільні роки /Наук. керівник К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2000. - 268 с.

Тема 8. Музика в побуті дитячого садку.

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.

1. Розробити план одного з видів розваг (за вибором).

2. Скласти план музично-літературного концерту для старших груп (за участю дітей і дорослих).

3. Скласти план фізкультурного заняття з переліком компонентів, які потребують музичного супроводу.

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 3. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик.—М., 1983.

 4. Джудит Спитлер Мак-Ки. Развивающий детский сад. — МІАЕУС, 1990.Тема 9. Роль музики на святі в дитячому садку

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.
1. Добір музичних творів для дитячого свята.
2. Проаналізувати святковий сценарій окремої вікової групи дітей.

3. Розробити план систематичної підготовки дітей до свята за календарним планом (приблизний розподіл музичного матеріалу в сценарії).

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 3. Воспитание детей в игре /Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик.—М., 1983.

 4. Джудит Спитлер Мак-Ки. Развивающий детский сад. — МІАЕУС, 1990.Тема 10. Планування і облік музичного виховання

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.
1. Розробити перспективний план використання музики у побуті на 2 місяці. Вказати тематику, форми проведення свят, розваг, репертуар, музично-дидактичне обладнання.
2. Скласти приблизний календарний план занять.

3. Скласти конспект музичного заняття для будь-якої групи.

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.Тема 11. Методичне керівництво роботою з музичного виховання в дошкільних закладах

Самостійна робота 2 години.
1. Робота методиста з музичним керівником. Форми організації підвищення кваліфікації музичних працівників.

2. Інспектування дошкільних закладів. Тематична перевірка дошкільного закладу. Її мета і завдання: умови організації музично-естетичного виховання відповідно програмі. Вимоги до особистісних і професійних якостей інспектора

Завдання для самостійної роботи.
1. Розробити план занять методиста з вихователями груп.
2. Скласти список обладнання музичного куточку.
3. Проаналізувати запропоновану літературу з методики роботи методиста з музичним керівником.

Рекомендована література:

 1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1983.

 2. Дитина в дошкільні роки /Наук. керівник К.Л. Крутій. - Запоріжжя: ЛІПС. Лтд, 2000. - 268 с.

 3. Конспекти оглядових лекцій з методики музичного виховання дошкільників /Уклад.: В.А. Волкова. – Мелітополь, 2008. – 36 с.

 4. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1982.

 5. Методичні рекомендації до курсу «Методика музичного виховання» /Укладач О.В. Федорова. – Мелітополь, 2003. – 68 с.

Тема 12. Методика виховання співацьких умінь. Гігієна, режим і охорона співацького голосу

Самостійна робота 4 години.

Завдання для самостійної роботи.

1. Проаналізуйте пісню з репертуару будь-якого класу і доведіть її відповідність програмним вимогам.

2. Підберіть вірші для пісенних імпровізацій дітьми 1 класу, різні за характером.

3. Охарактеризуйте пісенну творчість, умови її формування у дітей молодшого шкільного віку.

Рекомендована література:

 1. Алиев Ю.Б., Орлова Н.Д. Хоровое пение.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. - М., 1971.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 3. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 5. Тевлина В. К. Психолого-педагогический аспект вокально-хорового воспитания младших школьников.— В кн.: Вопросы подготовки учителя-музыканта и музыкальное воспитание детей. - М., 1974.

 6. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.


Тема 13. Методика розучування пісні

Самостійна робота 4 години.

Завдання для самостійної роботи.

1. Підберіть методичні прийоми навчання співу дітей 1, 2, 3 класу.

2. Наведіть приклади використання словесної та зображувальної творчості під час ознайомлення дітей з новою піснею.

3. Підберіть співочі вправи для дітей 1 класу.

Рекомендована література:

 1. Алиев Ю.Б., Орлова Н.Д. Хоровое пение.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. М., 1971.

 2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 3. Добровольская Н., Орлова Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М., 1972.

 4. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 6. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.Тема 14. Методика засвоєння музичної грамоти

Самостійна робота 2 години.

1. Вивчення музичних термінів і понять.
2. Казкові сюжети під час вивчення музичної грамоти. Урахування вікових особливостей молодших школярів. Розкриття змісту окремих понять музичної грамоти через музичну казку. Сценарії музичних казок для ознайомлення з назвами нот, ладами, тонікою, ритмом.

3. Розвиток музичного слуху (повітряні диктанти, розрізняння на слух мажору і мінору, доспівування стійких звуків).

Завдання для самостійної роботи.

Скласти словничок музичних термінів.

Вивчити назви нот, тривалостей. Запис нот на лінійці і між лінійками. Роль ключів: скрипичного і басового.

Законспектувати запропоновану літературу з теми.

Рекомендована література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 2. Вопросы методики воспитания слуха. В помощь педагогу-музыканту. М., 1967.

 3. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 4. Ригина Г.С. О некоторых вопросах обучения младших школьников музыкальной грамоте.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 8. М., 1972.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 6. Румер М.А. Музыкальная грамота.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. М., 1971.

 7. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.


Тема 15. Особливості проведення уроків музики у загальноосвітній школі

Самостійна робота 4 години.
1. Початок уроку. Активність початку, формулювання цільової установки, створення ситуації „подиву”. Постановка проблемних питань.
2. Детальне планування уроку. Педагогічна імпровізація. Тактичне передбачення, основане на варіюванні базової моделі уроку. Оперативне передбачення – вміння швидко перебудувати урок, швидка реакція вчителя на дії учнів.
3. Посилення художньо-творчої спрямованості уроку музики. Художньо-творче осмислення музичних явищ. Художня співпраця учителя і учнів з поетами, композиторами. Використання на уроці художніх методів, літературно-художніх прийомів. Використання сюжетного взаємозв’язку музичних творів на уроці.

Завдання для самостійної роботи.

Продумати і записати варіанти незвичного початку уроку, який би зацікавив дітей, сприяв їх уважності.
Сплануйте урок-подорож, урок-прогулянку, урок-спектакль.

Рекомендована література:

 1. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К., 1982.

 2. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 4. Ростовський О.Я., Марченко Р.О., Хлебникова Л.О., Бервецький З.Т. Музика. Програма та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1 – 4 класи. – Тернопіль, 2000.

 5. Савченко О.Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи //Початкова школа. - 2001.- №1.

 6. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.Тема 16. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики

Самостійна робота 2 години.
^ Значення взаємодії мистецтв в навчально-виховному процесі. Спорідненість усіх видів мистецтва. Внутрішній зв’язок між творами мистецтва. Форми впливу на людину різних видів мистецтва – конкретно-чуттєва, асоціативне домислення. Педагогічний смисл взаємодії мистецтв у навчальному процесі.
Відображення ідеї комплексного впливу мистецтв в шкільній програмі. Художні предмети у шкільному курсі – грані єдиного процесу освоєння світу мистецтва. Доцільність використання різних видів мистецтва для заглиблення у художній світ конкретного мистецького твору (художня домінанта на уроці музики – саме музичні твори).
Методика використання творів образотворчого мистецтва на уроках музики. Головний критерій доцільності звернення до творів живопису на уроках музики – поглиблення музичних вражень дітей. Зв’язок розповіді про картину з її змістом і композицією.

Завдання для самостійної роботи.

Проаналізувати кольорове рішення картини А. Куїнджі „Березовий гай” як основний засіб образотворчої мови.

Порівняти структуру і форму музичного твору і твору живопису (сюжет, фабула, ідея, композиція).

Рекомендована література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 2. Гродзенская Н.Л. Слушание музыки.— В кн.: Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. - М., 1971.

 3. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К., 1982.

 4. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 5. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К., 1997.

 6. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 7. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.Тема 17. Вікові характеристики молодших школярів у контексті їх готовності до музичного виховання і навчання

Самостійна робота 2 години.

Завдання для самостійної роботи.

1. Розробіть анкету обстеження будь-яких музичних здібностей дитини.

2. Скласти індивідуальні характеристики музичного розвитку дітей 1 – 3 класів, користуючись показниками рівня музичного розвитку.

Рекомендована література:

 1. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 2. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 3. Ростовський О.Я., Марченко Р.О., Хлебникова Л.О., Бервецький З.Т. Музика. Програма та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1 – 4 класи. – Тернопіль, 2000.

 4. Савченко О.Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи //Початкова школа. - 2001.- №1.

 5. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.Тема 18. Методика музичного навчання і виховання у 1 – 3 класах
Самостійна робота 2 години.

1. Співацькі завдання у 3 класі. Робота над зміцненням і розвитком вокально-хорових навичок (звукоутворення, дикція, чистий унісон, ансамбль і лад в двох голосах, виразність нюансування). Репертуар для вироблення легкого, жвавого звучання, зміцнення кантилени. Труднощі у виконавчому плані. Підготовчі завдання. Опанування навичками співу декількох голосних на один склад, важким ритмічним малюнком пісні. Проспівування окремих тем, епізодів з творів, призначених для слухання.

Розуміння дітьми розвитку музичного образу розучуваної пісні. Поєднання з елементами музичної грамоти.

Маршова пісня, збереження співучості при маршовому характері. Навички легкого жвавого співу.
2^ . Методи порівняння і варіювання в підвищенні музичної грамотності учнів. Використовування музичної термінології, розвиток вміння дітей оперувати музичними поняттями. Порівняння двох музичних творів. Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів. Опора на слуховий досвід дітей. Метод варіювання, його різновиди: вимушене і навмисне. Методика пояснення теоретичних понять (інтервалів) у розвивальному навчанні. Актуалізація знань з інших груп понять (пояснення форми музичних творів: трьох частинної, варіацій, рондо).

Завдання для самостійної роботи.

1. Пояснити методом варіювання поняття музичної грамоти: регістр, темп, ритм, динамічні відтінки.

2. Доберіть твори для порівняння за мелодією, ритмічним рисунком.

3. Пригадати контрастні (за темпом, характером) знайомі музичні твори.

Рекомендована література:

 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983.

 2. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К., 1982.

 3. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 4. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання. – К., 1997.

 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 6. Ростовський О.Я., Марченко Р.О., Хлебникова Л.О., Бервецький З.Т. Музика. Програма та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1 – 4 класи. – Тернопіль, 2000.

 7. Румер М.А. Активизация мышления на уроке музыки.— В кн.: Музыкальное воспитание в школе. Вып. 8. М., 1972.

 8. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.Тема 19. Сучасні вимоги до уроку музики в школі й до підготовки учителя

Самостійна робота 2 години.
1. Музичні ігри. Зміст, організація і доцільність використання музично-дидактичних ігор на заняттях музикою.

2. Забезпечення співробітництва на уроках. Співацька імпровізація. Спільне створення казки. Аналітична колективна пізнавальна діяльність учнів. Олюднення спілкування: постановка запитань, запитання-прохання.

3. Форми навчальної співпраці.. Варіанти комплектування пар. Взаємооцінка як постійний компонент навчально-виховного процесу на уроках музики.

Завдання для самостійної роботи.
1. Скласти конспект уроку для учнів 1 класу (за перспективним планом).

2. Підібрати музично-дидактичну гру відповідно віку дітей, скласти її сценарій.

Рекомендована література:

 1. Лобова О.В. Планета Разноцветной Музыки. Метод. пособ. по использованию серии учебников-тетрадей по основам музыкально-эстетического воспитания: Пед. анализ серии. Ч. 1 и 2. – Сумы: «Мрія-1» ЛТД, 1997.

 2. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К., 1982.

 3. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 4. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 5. Ростовський О.Я., Марченко Р.О., Хлебникова Л.О., Бервецький З.Т. Музика. Програма та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1 – 4 класи. – Тернопіль, 2000.

 6. Савченко О.Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи //Початкова школа. - 2001.- №1.Тема 20. Методика позакласної музичної роботи у школі.

Самостійна робота 2 години.
Завдання для самостійної роботи.
1. Скласти план роботи хорового гуртка.
2. Продумати репертуар вокального ансамблю.

3. Добрати репертуар інструментального ансамблю.

Рекомендована література:

 1. Авдієвський А.Т., Болгарський А.Г., Гадалова І.М., Жофчак З.З. Програми з музики для середньої школи та позакласна робота з музики в 1 – 4 класах. – Київ, 1994.

 2. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001.

 3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, 2000.

 4. Халабузарь Н., Попов В. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Музыка, 1990.

 5. Шевченко Ю.М. Сприймання дітьми класичної української музики як чинник розвитку музичного слуху //Дошкільна освіта. - 2003. - № 2. С. 75 – 78.Похожие:

Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982
Загальна характеристика музичної діяльності професіоналів. Роль музично-дидактичних ігор в розвитку сприймання музики. Дитяча музична...
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconSemester: Number of ects credits allocated
Основы педагогического мастерства: Учеб пособие для пед спец высш учеб заведений/ И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. H. Тарасевич и...
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебник для учащихся пед училищ. М.: Просвещение, 1980. 352 с, ил
Охватывает оно предметы и явления. Соответственно различают такие два свойства внимания, как его объем и распределение. И наконец,...
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconДоклад на III всероссийском съезде по дошкольному воспитанию Женщина-работница и дело общественного питания Одна из очередных задач
Педагогические сочинения. Том 6: Дошкольное воспитание; Вопросы семейного воспитания и быта [Под ред. Н. К. Гончарова, И. А. Каирова,...
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений/под ред. Л. С. Волковой,- м: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, невропатологія,...
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебник под общ. Ред. Проф. Е. И. Холостовой. М.: Инфра-м, 2001. 400 с. Технологии социальной работы: Учеб пособие для студ высш учеб заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с
Заняття 9-10. Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений / под ред. Л. С. Волковой. М: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Дьякова Е. А. Логопедический массаж учеб пособие для студ высш учеб заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 96с
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебник для вузов / Н. Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю. А. Цыпкин и др.; Под ред
Охватывает практически весь цикл движения товара: от начала его разработки и до момента потребления
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconУчебное пособие для студентов пед институтов. М.: «Просвещение», 1985. Геккер М., Волосова Т. Английская литература. Учебное пособие для IX класса. М.: «Просвещение», 1975
Тема №1. Aнглійськa реалістичнa літературa початку ХХ століття. Оскар Уайльд – письменник І теоретик англійського естетизму. Драматургія...
Учебник для учащихся пед уч-щ по спец. «дошкольное воспитание» /Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова и др.; Под ред. Н. А. Ветлугиной. М.: Просвещение, 1982 iconАнкета для сбора материалов в школе I и II ступени в промышленном районе
Педагогические сочинения. Том 4: Трудовое воспитание и политехническое образование [Под ред. Н. К. Гончарова, И. А. Каирова, Н. А....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов