Навчально-методичний комплекс icon

Навчально-методичний комплексНазваниеНавчально-методичний комплекс
страница1/3
Дата конвертации25.05.2013
Размер476.24 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3


Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

« СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА

ПРАВОПОРУШЕНЬ»


Міністерство освіти і науки України


БАЗОВА ПРОГРАМА КУРСУ

« СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ»

Удк.37.013.42

ББК 74.

Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії № 40 від 29 червня 2005 року)


Розробник: А.Й. Капська і група авторів.


Рецензенти: Л.І. Міщик, доктор педагогічних наук, професор

С.Я. Харченко, доктор педагогічних наук, професор

Г.В. Говорун, доктор психологічних наук, професор


І. Пояснювальна записка

Спецкурс "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" має на меті засвоєння студентами знань, пов'язаних із теоретичними та практичними основами профілактики правопорушень. До основних тем курсу включені ті, які мають актуальне значення для майбутніх учителів та соціальних педагогів. Розкривається сутність важковиховуваності та. педагогічної занедбаності як основних передумов виникнення відхилень у поведінці школярів. Звертається увага на вплив сім'ї, соціального середови­ща та особистісних факторів на скоєння правопорушень. Висвітлюються особливості вивчення підлітків, що належать до різних типів соціальної дезадаптації, проводиться аналіз і практичне застосування методик вивчення неповнолітніх правопорушників.

Мета вивчення курсу - сформувати у майбутніх соціальних педагогів знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

Завдання курсу:

  1. Поглиблене вивчення проблеми правопорушень неповнолітніх, особливостей підлітків-правопорушників.

  2. Формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та

соціальний розвиток.

  1. Формування умінь студентів оцінювати та застосовувати методики ви вчення неповнолітніх схильних до правопорушень.

  2. Формування умінь узагальнювати та систематизувати результати проведених досліджень.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

   1. законодавчі акти щодо соціальної роботи по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх;

   2. психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки;

   3. причини протиправної поведінки

    1. особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки;

    2. методи та форми профілактично-корекційної, та реабілітаційної роботи з неповнолітніми схильними до протиправної поведінки;

    3. методи та форми профілактики протиправної поведінки;

На основі цих знань повинні бути сформовані такі уміння:

     1. користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;

     2. користуватися окремими психодіагностичними та соціально- педагогічними методами вивчення особистості клієнтів схильних до протиправної поведінки; ,

     3. встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості;

     4. виявляти і оцінювати актуальні проблеми людей, схильної до протиправної поведінки, і допомагати у їх розв'язанні;

     5. здійснювати корекційну роботу з особами, схильними до протиправної поведінки;

     6. підбирати необхідні діагностичні методики;

     7. організовувати діагностичну роботу, обробляти отримані результати і формулювати відповідні висновки;

     8. виявляти оптимальні розробляти шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх схильних до правопорушень;

9. оцінювати результати професійної діяльності і робити прогноз на майбутнє.

Дисципліна "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" розрахована на 162 години. З них: 80 годин - на самостійну, 82 - на аудиторну роботу.


^ II. Тематичний план

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять
Кількість годин

Аудиторна роботаНазва модулів і тем

Всього

Всього аудиторних

ІЛууууууЛекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні

Самостійна робота
^ Модуль 1. Основні педагогічні проблеми соціального виховання неповнолітніх у сучасний кризовий період розвитку суспільства


1

Сучасна ситуація в державі

та її вплив на розвиток особистості неповнолітніх

4

4

4

2

Сутність різних видів профілактики правопорушень неповнолітніх

18

8

4
4
10

3

Педагогічна занедбаність - основна передумова відхилень у поведінці неповнолітніх

10

10

4

6


4

Психолого-педагогічна характеристика неповнолітніх схильних до правопорушень

20

10

4

610
^ Модуль 2. Соціально-правові аспекти системи формування в неповнолітніх поваги до закону


5

Соціально-правове виховання дітей та молоді: основні знання з профілактики правопорушень

18

6

4

410

6

Роль та місце сім’ї у правовому вихованні неповнолітніх

18

8

4
4
10
^ Модуль 3.Технології профілактики правопорушень серед неповнолітніх в структурі діяльності соціального педагога


7Методи діагностики соціально-дезадаптованої поведінки дітей та підлітків як умови раннього виявлення схильних осіб до правопорушень

20

10

4

610


88

Активні методи корекційного впливу в роботі з педагогічно занедбаними неповнолітніми

18

8

4
4
10

9

Індивідуальні методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

18

8

4
4
10

10

Групові методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

18

8

4
4
10
ВСЬОГО:

162

82

40

22

20

80
Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти


«Затверджую»

Перший проректор

________________________ 20___ р.


^ Програма навчальної дисципліни

«Соціально-педагогічна профілактика правопорушень»


Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література

Практична психологія. Соціальна педагогіка


Мелітополь, 2010

Навчальна програма розроблена на основі базової програми дисципліни «Основи соціалізації особистості», рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії № 40 від 29 червня 2005 року)


Розробник навчальної програми Павлютенков Є.М., д. п. н., професор.


Затверджено Вченою радою МДПУ

Протокол № _____ від ______________ 20____ р.


І. Пояснювальна записка

Спецкурс "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" має на меті засвоєння студентами знань, пов'язаних із теоретичними та практичними основами профілактики правопорушень. До основних тем курсу включені ті, які мають актуальне значення для майбутніх учителів та соціальних педагогів. Розкривається сутність важковиховуваності та. педагогічної занедбаності як основних передумов виникнення відхилень у поведінці школярів. Звертається увага на вплив сім'ї, соціального середови­ща та особистісних факторів на скоєння правопорушень. Висвітлюються особливості вивчення підлітків, що належать до різних типів соціальної дезадаптації, проводиться аналіз і практичне застосування методик вивчення неповнолітніх правопорушників.

Мета вивчення курсу - сформувати у майбутніх соціальних педагогів знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

Завдання курсу:

  1. Поглиблене вивчення проблеми правопорушень неповнолітніх, особливостей підлітків-правопорушників.

  2. Формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та

соціальний розвиток.

  1. Формування умінь студентів оцінювати та застосовувати методики ви вчення неповнолітніх схильних до правопорушень.

  2. Формування умінь узагальнювати та систематизувати результати проведених досліджень.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

   1. законодавчі акти щодо соціальної роботи по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх;

   2. психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки;

   3. причини протиправної поведінки

    1. особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки;

    2. методи та форми профілактично-корекційної, та реабілітаційної роботи з неповнолітніми схильними до протиправної поведінки;

    3. методи та форми профілактики протиправної поведінки;

На основі цих знань повинні бути сформовані такі уміння:

     1. користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;

     2. користуватися окремими психодіагностичними та соціально- педагогічними методами вивчення особистості клієнтів схильних до протиправної поведінки;

     3. встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості;

     4. виявляти і оцінювати актуальні проблеми людей, схильної до протиправної поведінки, і допомагати у їх розв'язанні;

     5. здійснювати корекційну роботу з особами, схильними до протиправної поведінки;

     6. підбирати необхідні діагностичні методики;

     7. організовувати діагностичну роботу, обробляти отримані результати і формулювати відповідні висновки;

     8. виявляти оптимальні розробляти шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх схильних до правопорушень;

9. оцінювати результати професійної діяльності і робити прогноз на майбутнє.

Дисципліна "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" розрахована на 72 години. З них: 46 годин - на самостійну, 26 - на аудиторну роботу для спеціальності Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література. Та для спеціальності Практична психологія. Соціальна педагогіка 72 години. З них: 42 годин - на самостійну, 30 - на аудиторну роботу для спеціальності.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS.

Шкала оцінювання

^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

В

Добре

82-89

С

75-81

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


"Соціально-педагогічна профілактика правопорушень"


Опис предмета навчального курсу Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література


Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2


Шифр та назва

напряму: 0101 «Педагогічна освіта»


Обов'язковий

Модулів: 2
Рік підготовки: 4

Змістових модулів: 2

Шифр та назва

спеціальності:

6.010106 Соціальна педагогіка

Семестр: V-VI

Загальна кількість

годин: 72
Лекції: 16

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семінари: ^ 10

Самостійна робота: 46

Вид контролю: залік


"Соціально-педагогічна профілактика правопорушень"

Опис предмета навчального курсу Практична психологія. Соціальна педагогіка.


Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2


Шифр та назва

напряму: 0101 «Педагогічна освіта»


Обов'язковий

Модулів: 2
Рік підготовки: 4

Змістових модулів: 2

Шифр та назва

спеціальності:

Практична психологія

Семестр: V-VI

Загальна кількість

годин: 72
Лекції: 16

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семінари: ^ 14

Самостійна робота: 42

Вид контролю: залікIII Зміст курсу

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У СУЧАСНИЙ КРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

  1   2   3Похожие:

Навчально-методичний комплекс iconПрограма навчальної дисципліни
Соціальна педагогіка: Навчально – методичний комплекс. Авторський актив/ За ред А. Й. Капської. – Том – К.: Нпу імені М. П. Драгоманова,...
Навчально-методичний комплекс iconПрограма навчальної дисципліни
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
Навчально-методичний комплекс iconПрограма з дисциплини «основи соціалізації особистості»
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
Навчально-методичний комплекс iconНаціональна академія внутрішніх справ
Закорко І. П., Журавель О. В., Логвиненко Ю. В., Сверділ Є. В., Калінський А. М. Спеціальна фізична підготовка (фізична підготовка)....
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності : 010103 та 010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво"
Теоретичні основи композиції: Навчально-методичний посібник для студентів внз художніх та художньо-педагогічних спеціальностей. /...
Навчально-методичний комплекс icon04-03 затверджено на спільному засіданні ради комунального закладу «Харківський спеціальний навчально – виховний комплекс»
«Харківський спеціальний навчально – виховний комплекс» Харківської обласної ради та адміністрації протокол від 20. 05. 2013 №4
Навчально-методичний комплекс iconConsortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education
...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни „Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України”
Програма педагогічних інститутів з курсу ”Методика роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями ” – К.: Дцссм,...
Навчально-методичний комплекс iconСписок педагогічних працівників комунального закладу «Харківський спеціальний навчально виховний комплекс» Харківської обласної ради станом на 01 жовтня 2012
«Харківський спеціальний навчально – виховний комплекс» Харківської обласної ради
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник для 2-го класу К. Шкільний світ, 2012. 128с. Зміст розділ Теоретичні питання засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічний аспект
Лариса Кравчук.«Сходинки етичного зростання»: Навчально-методичний посібник для 2-го класу К. Шкільний світ, 2012. 128с
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов