Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
страница2/10
Дата конвертации25.05.2013
Размер2.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 1. Екологія – наука про взаємозв’язки організмів

Вплив чинників середовища на ріст і розвиток рослин. Спосіб життя рослин. Відмінність тваринних організмів від рослин.

Рослини різних умов зростання. Природа. Зона пригнічення (песимуму), зона оптимуму.

^ Практична робота. Оптимальні умови існування рослин степу.

Тема 2. Вплив екологічних чинників на життєдіяльність рослин

Загальна характеристика екологічних чинників. Абіотичні чинники. Світло в житті рослин. Екологічні групи рослин по відношенню до світла.

^ Практична робота. Регулювання умов освітленості рослин.

Тепло в житті рослин. Температура тіла рослин.

Практична робота. Вплив температури на усмоктування води корінням рослин. Вода в житті рослин. Вода як екочинник. Виділення екогруп рослин за їхнім відношенням до водного режиму.

^ Практична робота. Вплив поливу на врожайність рослин.

Вітер як екочинник. Значення вітру для запилення рослин. Запилення рослин вітром.

Екскурсія. Роль абіотичних чинників у житті рослин лісу (екскурсія до лісопарку).

^ Тема 3. Рослини – індикатори забруднення навколишнього середовища

Основні види рослин-індикаторів забруднення довкілля та ознаки їх ураження.

Практична робота. Висадження рослин-індикаторів на навчально-дослідній ділянці.

^ Тема 4. Вплив антропогенного чинника на ріст і розвиток рослин

Поняття про антропогенний чинник, ноосферу. Червона книга. Рослини рідного краю, занесені до Червоної книги. Вогонь і його вплив на рослинність безпосередній і опосередкований. Рослини-пірофіти. Заходи боротьби з лісовими пожежами. Лікарські рослини і їхнє значення. Фітотерапія.

Екскурсія. Збір гербарію лікарських рослин.

^ Тема 5. Екологія рослинних угруповань

Біотип, вид, біоценоз, рослини-конкуренти, рослини-паразити, рослинне угруповання. Пристосованість рослин до спільного життя в лісі. Рослинна популяція. Густота популяції. Рослинні угруповання.

^ Практична робота. Визначення густоти популяції.

Ґрунт. Значення ґрунту для життєдіяльності рослин. Родючість ґрунтів. Покращення властивостей ґрунтів людиною. Основні заходи

щодо охорони ґрунтів.

^ Практична робота. Визначення кислотності і родючості ґрунтів.

Екскурсія по зеленій шкільній стежці або до лісопарку.

Тварини і рослини. Тварини-запилювачі. Поширення плодів і насіння. “Санітари лісу”. Рослини-хижаки.

Екскурсія в зоологічний музей.

Сезонні зміни в житті рослин. Весна, літо, осінь і зима, основні зміни. Зміна рослин протягом життя. Вік рослин. Визначення віку рослин за річними кільцями.

^ Тема 6. Рослинний світ і його різноманіття

Різноманіття рослинного світу на Землі, рослинні ресурси Землі. Зниклі і палеовиди рослин. Причини зникнення рослин. Екологія кімнатних рослин. Основні види кімнатних рослин. Вимоги до вирощування кімнатних рослин. Значення кімнатних рослин для людини. Ароматерапія.

^ Практична робота. Весняне пересаджування і підживлення кімнатних рослин.

Основні закони з охорони рослин. Міжнародне законодавство. Закони України про охорону природи. День захисту рослин. Основні професії, які беруть участь у справі охорони природи: екологи, лісники, метеорологи, агрономи. Партія “Зелених”. Ділова гра “Збережемо нашу Землю голубою та зеленою!” Підсумкове заняття.

Літні завдання:

 • фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин у

  природі;

 • спостереження за заростанням штучної водойми;

 • виявлення ушкоджень рослин тваринами;

 • спостереження за впливом діяльності людини на рослини;

 • участь у заходах з охорони природи.

  Вимоги до знань і вмінь учнів:

учні називають основні зв’язки живих організмів між собою і навколишнім середовищем; основні чинники середовища, що впливають на ріст і розвиток рослин; відмінності тварин від рослин; оптимальні умови існування рослин; основні види екологічних чинників, їхню роль у житті рослин; основні види світлолюбних і тіньовитривалих рослин; основні види теплолюбних і холодостійких рослин; проведенні практичної роботи; основні групи рослин за відношенням до умов вологості: ксерофіти, мезофіти, сукуленти, гігрофіти; позитивні і негативні сторони діяльності вітру (полягання рослин, бурелом, вітровал); основні види рослин-індикаторів, ознаки їхнього ураження і причини, що їх обумовили; основні види рослин рідного краю, занесені до Червоної книги; національні парки України; екогрупи рослин за відношенням до різних видів ґрунтів; ритми в житті рослин (добові, сезонні); однорічні, багаторічні рослини, методи визначення віку рослин; основні види кімнатних рослин, правила вирощування кімнатних рослин; основні закони про охорону рослин, професії фахівців, що беруть участь у справі охорони природи;

  робить висновок про актуальність екологічних знань для сучасної людини; значення оптимальних умов існування для життя рослин; про роль вітру, світла та води в життєдіяльності рослин; про значення ґрунтів для росту і розвитку рослин; про необхідність охорони природи і своєї особистої участі в цьому;

  розробляє план своєї участі в справі охорони природи;

дотримується правил техніки безпеки під час роботи на екологічній ділянці, під час проведення практичної роботи; правила збору гербарію; правил етики поведінки під час екскурсій.


  1. ^ Програма факультативного курсу

Екологія Приазовського краю”


Пояснювальна записка

Від того, якими будуть наші діти, багато в чому залежить наше майбутнє, майбутнє нашого краю, країни. Одним з головних напрямів модернізації освіти є соціалізація особистості. Це дуже містке поняття, яке включає в себе різні параметри. На наш погляд, соціалізація особистості неможлива без розуміння учнем цінностей життя, цінностей свого краю, країни, світу.

Якщо ми хочемо, щоб завтрашні політики, керівники, просто дорослі були стурбовані питаннями екології (а не лише питаннями отримання прибутків) та бережно відносились до багатої спадщини наших праотців, нам потрібно вже сьогодні навчити підростаюче покоління бачити багатства своєї місцевості та дати дітям розуміння того, які цінності життя більш важливі для нас, щоб в майбутньому вони могли правильно визначити для себе пріоритети та цілі.

Соціалізація дитини неможлива без виховання любові до своєї Батьківщини. Справедливим є влучне і мудре висловлювання М. К. Рериха: “Щоб полюбити свою Батьківщину, треба її пізнати”. Дійсно, пізнання свого краю дає можливість учням сприймати навколишнє середовище, грамотно взаємодіяти з ним, і, що особливо важливо, ставитися до нього як до конкретної цінності, навчаючи дітей пізнавати, зберігати та раціонально використовувати природну, культурну та історичну спадщину свого краю.

Дефіцит навального часу з урахуванням значного обсягу цікавого та корисного матеріалу не сприяє якісному засвоєнню знань школярами. Тому з метою виховання екологічної культури учнів на основі формування системи екологічних знань створюється програма факультативу “Екологія Приазовського краю”. Вона розрахована на учнів 8-х класів.

Пропонована програма дозволяє учням на основі комплексного підходу отримати цілісне уявлення про екологію свого краю, сприяє вихованню громадянської позиції по відношенню до природи.

Завданнями та метою факультативу є виховання екологічної культури учнів на основі формування системи екологічних знань, екологічних вмінь або під час проведення спостережень, оцінки екологічної ситуації своєї місцевості, дотримання правил поведінки в природі, організації та проведення екологічних заходів з охорони природи; розвиток екологічного мислення школярів.

Особлива увага в програмі еколого-краєзнавчої освіти приділяється чергуванню форм організації роботи факультативу. Основними формами є практичні роботи та еколого-краєзнавчі екскурсії. Крім цього, бажано використовувати і такі активні форми навчання як індивідуальні, самостійні завдання, семінари, рольові ігри, творчі завдання, які дають можливість стимулювати навчальну діяльність учнів, спрямовану на вирішення проблем взаємодії людини з природою, на пошук можливих шляхів позитивного їх вирішення.

На заняттях з екології у 8 класі вчителеві доцільно якнайширше спиратися на знання, набуті учнями з біології та географії, що сприятиме не тільки їх закріпленню, а й встановленню зв’язку між окремими навчальними курсами.

В умовах сучасного дефіциту часу доцільно організовувати факультативні заняття один раз на тиждень. Цей урок може бути поєднаним, наприклад, з уроком біології, чи проводитись у додатковий час. Оцінювання знань проводиться на основі розділу програми “Вимоги до знань та вмінь учнів”.

Навчальне навантаження розраховане на 52 години.

Програма складається з 8 великих тем, заплановано проведення теоретичних занять, практичних робіт, еколого-краєзнавчих екскурсій та виконання творчих завдань.

^ Орієнтовний тематичний планНазва теми

Усього

^ Кількість годин

теоретичні

практичні

екс-

курсії

1. Вступ. Визначення екології, її місце в системі наук. Стежками історії по Приазовському краю.

4

22

2. Природні умови. Особливості екологічного стану річок Приазов’я.

6

2

2

2

3. Екологічний стан та проблеми повітряного басейну.

5

2

34. Екологічний стан та проблеми підземних вод. Мінеральні води Приазов’я. .

7

2

3

2

5. Екологічний стан та проблеми використання земельних ресурсів.

9

6

36. Використання та охорона надр.

5

32

7. Рослинний світ району, його різноманітність і роль у природі, значення для людини.

9

2

2

5

8. Тваринний світ Приазовського краю, його роль у природі. Охорона тваринного світу.

7

52

Усього

52

24

13

15


^ Зміст програми

Тема 1. Вступ. Визначення екології, її місце в системі наук. Стежками історії по Приазовському краю

Екологія – наука про взаємовідносини і зв’язки живих організмів між собою і навколишнім середовищем. Коротка історія виникнення і розвитку екології. Комплексний характер екології – зв’язок з різноманітною господарською діяльністю людини в природі. Значення екологічних знань для сучасної людини. Коротка історія Приазовського краю.

Мета курсу, завдання та методи дослідження природних середовищ та об’єктів.

Екскурсія до районного краєзнавчого музею.

^ Тема 2. Природні умови району. Особливості екологічного стану річок Приазов’я

Різноманітність умов зовнішнього середовища. Рельєф та геологія району, короткі відомості. Особливості клімату. Гідрографія. Екологічний стан та проблеми річок району.

Екскурсі до річки Домузгли в районі будівлі колишнього комбікормового заводу.

^ Практична робота. Оцінювання екологічного стану водойми.

Тема 3. Екологічний стан та проблеми повітряного басейну

Джерела забруднення повітря: транспорт, теплоенергетика, сільськогосподарське виробництво, побутове сміття. Стан атмосфери та методи дослідження. Шляхи боротьби із забрудненням повітря.

^ Практична робота. Визначення приблизної кількості вихлопних газів автомобілів, які знаходяться в атмосферному повітрі поблизу школи (за добу).

Тема 4. Екологічний стан та проблеми підземних вод.

Мінерльні води Приазов’я

Аналіз стану підземних вод. Мінеральні води. Охорона та раціональне використання підземних та мінеральних вод району.

^ Практична робота. Забруднення води та деякі засоби її очищення.

Практична робота. Якісна оцінка деяких властивостей питної води.

Екскурсія до санепідемстанції району.

Тема 5. Екологічний стан та проблеми використання земельних ресурсів

Ґрунти району. Родючість ґрунтів. Фізичні якості ґрунтів та їх хімічний склад. Вітрова та водна ерозія. Підтоплення. Екологічне значення ґрунтів. Види забруднення, причини, засоби боротьби із забрудненням.

^ Практична робота. Оцінювання екологічного стану ґрунту.

Тема 6. Використання та охорона надр

Природні ресурси району. Проблеми розробки родовищ (газу, залізної руди, будівельних матеріалів). Вплив виробництва підприємств видобувної промисловості на навколишнє середовище.

Екскурсія на кар’єр з видобутку граніту.

Творча робота. Випуск стінної газети з фотографіями на тему: ”Подорож у кар’єр“.

^ Тема 7. Рослинний світ району, його різноманітність і роль у природі, значення для людини

Різноманітність рослинного світу Приазов’я. Основні групи дикорослих і культурних рослин, тенденції їх змін. Причини зникнення деяких степових рослин Приазовського краю.

Поняття про рослинні угруповання як екосистеми. Природні та антропогенні екосистеми, їх структура, саморегуляція. Порушення саморегуляції і самовідновлення природних рослинних угруповань, їх причини. Відмінності між природними та антропогенними екосистемами.

Екскурсія по екологічній стежці за напрямом руху течії річки Домузгли, починаючи з водного джерела “Гуку” до автодороги с. Приазовське – с. Таврійське.

^ Творча робота. Гербаризація рослин степової флори. Написання творчого звіту за результатами екскурсії.

Тема 8. Тваринний світ Приазовського краю, його роль у природі. Охорона тваринного світу

Сучасний стан (склад) фауни району. Зміна стану окремих груп фауни та флори у зв’язку з умовами існування. Охорона та відтворення тваринного світу. Рибні ресурси району, їх раціональне використання. Огляд видів тварин, які належать до видів особливої охорони. Полювання, його сучасна роль та значення.

Екскурсія на Молочний лиман (с. Новоконстянтинівка).

^ Творча робота.

1. Випуск стінної газети з фотографіями: “Птахи Молочного лиману”.

2. Написання творчого звіту з фотографіями “Як ми навчались на факультативі “Екологія Приазовського району”.

Вимоги до знань та вмінь учнів

Учні повинні знати:

 1. Поняття екологія, довкілля, навколишнє природне середовище.

 2. Правила поведінки на природі.

 3. Екологічний стан навколишнього середовища своєї місцевості.

 4. Джерела забруднення природних середовищ та об’єктів, методи їх усунення.

 5. Вплив людини на стан природи Приазовського краю.

 6. Проблеми та шляхи покращання якості навколишнього середовища своєї місцевості.

 7. Шляхи раціонального використання та охорони природних ресурсів.

 8. Про взаємодію рослин з іншими живими організмами та про роль рослин в утворенні середовища.

 9. Про результати впливу господарської діяльності людини на природне середовище.

Учні повинні вміти:

 1. Реалізувати екологічні знання в процесі практичної роботи під час екскурсій.

 2. Дотримуватися правил поведінки на природі, діяти екологічно правильно та грамотно в природному середовищі.

 3. Виявляти форми впливу господарської діяльності людини на довкілля.

 4. Оцінювати екологічний стан природних середовищ та об’єктів своєї місцевості.

 5. Володіти практичними методами дослідження навколишнього середовища рідного краю.

 6. Прогнозувати покращення, оновлення та охорону природи рідного краю.

 7. Брати участь у пропаганді екологічних знань та екологічній цілеспрямованій діяльності з покращання навколишнього середовища своєї місцевості.
  1. ^ Програма факультативного курсу

Екологія людини”


Пояснювальна записка

Екологія, яка раніше вважалася суто біологічною наукою, сьогодні трактується як біосоціальна наука. Дедалі частіше об’єктом її дослідження стає людина і людське суспільство.

Непродумане, споживацьке втручання людства в природне середовище призводить до порушення, а останнім часом й до безповоротного руйнування налагоджених зв’язків у природі. Але якщо спочатку руйнівна діяльність людей проявлялась на місцевому, локальному рівні і не дуже впливала на їх життя і здоров’я, то останнім часом ця діяльність стає дедалі масштабнішою і набуває глобального характеру. А це свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку суспільства, життя і здоров’я людства знаходяться в небезпеці, особливо життя і здоров’я дітей, адже їх організм росте і розвивається, тому більше піддається впливам різноманітних негативних факторів.

Вплив забрудненого середовища (повітря, води, ґрунту) на організм людини – це один із аспектів вивчення екології людини. Предметом екології людини є цілісне вивчення взаємодії людини (як біосоціальної істоти) з навколишнім природним і соціальним середовищем.

Відомо, що на людський організм діють геофізичні, геохімічні, біологічні, соціально-побутові, техногенні та інші чинники. На даний час проводяться інтенсивні дослідження, мета яких – з’ясувати механізми забруднення окремими хімікатами природного середовища і вплив цього явища на здоров’я людей. Важливого значення набуває також розгляд фізичних впливів (радіоактивних, теплових, електромагнітних, шумових тощо) на організм людини. В даному випадку в першу чергу вивчаються різноманітні реакції людського організму на зовнішнє середовище. Такі дослідження значно ефективніші, якщо вони проводяться на основі принципів екології і не обмежуються використанням методів природничих та медичних наук. Однак по-справжньому про екологію людини можна говорити тоді, коли розглядається не лише вплив довкілля на людину, але також враховується вплив людини на середовище. Останній повністю залежить від особливостей ставлення людини до природи, визначається “родовою” сутністю людини.

Теми в програмі розташовані у логічній послідовності. У вступі “Людина – частина природи” формується уявлення про людину як біосоціальний вид.

Перша тема знайомить учнів з основними поняттями екології людини, такими як: екологія людини, здоров’я людини, популяційне здоров’я, фактори середовища (абіотичні, біотичні, антропогенні), засвоєння яких є надзвичайно важливим для успіху подальшої роботи.

У темі “Значення природи в житті людини” розглядається роль таких важливих компонентів як вода, повітря, ґрунт у життєзабезпеченні людства. Далі розглядаються питання про вплив на здоров’я людини абіотичних (зміни температури, сонячної активності, вологості тощо) та біотичних (вплив рослин, тварин, мікроорганізмів) факторів навколишнього середовища.

У темі “Вплив забруднення навколишнього середовища на фізичне здоров’я людини” детально висвітлюється вплив забрудненого повітря, води, ґрунту на здоров’я людини. Окремо розглядається проблема недоброякісних продуктів харчування і проблема відходів. Завершує програму тема “Природа і моральне здоров’я людини”, в якій передбачається вивчення питань шанобливого та бережливого ставлення до природи, філософських аспектів та етики поведінки людини по відношенню до природи, а також питань охорони природи.

Програма розрахована на 144 години, з них на теоретичні заняття виділяється 104 години, на практичні роботи – 20 годин, на екскурсії – 20 години.

Особлива увага в програмі приділяється розвитку екологічних умінь та навичок в процесі виконання практичних робіт та проведення екскурсій, які заплановані в деяких тем. Також програмою передбачена самостійна робота учнів, що включає підготовку рефератів, доповідей, організацію свят, вечорів, природоохоронних заходів (акцій), випуск стінних газет.

Практичні роботи передбачається проводити в кабінеті біології або в екологічній лабораторії.

Екскурсії на промислові, сільськогосподарські підприємства, в санепідемстанцію, в лабораторію з перевірки якості продуктів харчування потрібні для безпосередньої оцінки учнями реальної ситуації в рідному місті, селі. Зміст тем розкривається з опорою на місцевий (краєзнавчий) матеріал з метою підвищення ефективності його сприйняття школярами.

Організація роботи факультативу за програмою “Екологія людини” забезпечує:

 • підвищення інтересу учнів до екології, біології, валеології;

 • залучення школярів до суспільно-корисної діяльності в школі, місті (селі) з охорони природи;

 • розвиток самостійності учнів;

 • здійснення трудового, морального, санітарно-гігієнічного виховання дітей, встановлення пріоритетів здорового способу життя.

Бажано повністю розкрити зміст програми. В залежності від умов школи, рівня підготовки учнів можна змінювати послідовність вивчення тем і проведення практичних занять та екскурсій.


^ Орієнтовний тематичний план
Назва теми

Усього

^ Кількість годин

теоретичні

практичні

екскурсії

1

Вступ. Людина –біосоціальний вид. Основні поняття екології людини

8

8

-

-

2

Значення природи в житті людини

34

34

-

-

3

Вплив на здоров’я людини

12

12

-

-

4

Вплив забрудненого навколишнього середовища на фізичне здоров’я людини

82

42

20

20

5

Природа і мораль здоров’я людини

8

8

-

-
Усього

144

104

20

20^ Зміст програми

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов