Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
страница7/10
Дата конвертации25.05.2013
Размер2.23 Mb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

І. Підготовка учнів до вивчення нового матеріалу


 1. Актуалізація опорних знань (по ходу заняття).

 2. Постановка проблемного питання.


Жорстокість і неуцтво не думає

про майбутнє. М.Реріх.


Світ все більше забруднюється. Ось про що розповів відомий норвезький учений і мандрівник Тур Хейєрдал після мандрів на папірусному бальсі “Ра”: “У 1947 році, коли бальсовий пліт “Кон Тікі” за 101 добу проплив близько 8 тисяч км у Тихому океані, екіпаж на своєму шляху не побачив жодних слідів людської діяльності, якщо не вважати розбитого на рифі парусника. Океан був чистим і прозорим. І для нас було справжнім ударом, коли ми в 1969 році дрейфуючи на папірусному судні “Ра”, побачили, наскільки забруднений Атлантичний океан. Ми побачили пластикові посудини, вироби з нейлону, порожні пляшки, банки з під консервів. Але особливо впадав в око мазут …”

 • Чому спостерігалася така різниця? Які наслідки вона зумовлює?

3. ^ Повідомлення теми і мети заняття. Мотивація навчальної діяльності.

Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо тему “Забруднення навколишнього середовища. Шкідливий вплив порушеного довкілля”, з’ясуємо види і джерела забруднення та характер їх впливу на здоров’я людини.

^ Організація класу для заняття-ділової гри.

Для проведення уроку у формі ділової гри клас поділяють на 7 груп: антропоекологи, екологи, хіміки, біохіміки, біологи, фізики, медики, кожна з яких обирає керівника. Групи отримують картки із завданням і пропонують свої відповіді, докази, аргументи (усні, письмові, у вигляді схем, таблиць). Члени групи можуть доповнювати лідера, якщо вважають його розповідь неповною.

Виокремлюють також групу опонентів (учні з високим рівнем компетентності), що вестимуть дискусію з проблем, які розглядатимуться групами.

ІІ. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу.

1. Інформаційні повідомлення учнів. Керівник кожної групи повинен довести до відома всіх учнів класу певну інформацію (відповідь на отримане завдання) і поставити завдання перед іншими групами.

а) виступ лідера групи “Екологи”

Завдання

 1. Коли розпочалося інтенсивне забруднення навколишнього середовища?

 2. Охарактеризувати сучасний стан забрудненого середовища.

Виступ.

Під “забрудненням” в екології розуміють несприятливі зміни навколишнього середовища, що повністю або частково викликані діяльністю людини, й безпосередньо або опосередковано змінюють фізико-хімічні властивості середовища, розподіл енергії, рівні радіації тощо, що погіршує умови існування живих організмів.

Інтенсивне забруднення середовища почалося з розвитком капіталізму. Як жартують самі англійці, “в усьому винна парова машина”. Найбільш повну картину забруднення в масштабах світу можна знайти в матеріалах Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Наведемо деякі факти:

 • за рахунок технологічної діяльності в біосферу потрапило близько 50000 нових хімічних речовин, невластивих природі;

 • щороку знищується понад 2628000 т родючого ґрунту через неправильне його використання;

 • щороку знищується 11 млн. га тропічного лісу, а на пустелі перетворюється 6 млн. га продуктивних угідь.

Екологічне забруднення навколишнього середовища негативно впливає на діяльність всіх систем та органів людини. Воно є причиною багатьох захворювань і передчасної смерті. Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи: парниковий ефект, зменшення озонового екрана в атмосфері, проблема чистої води, кислотні дощі. Причиною 10 % ракових захворювань у людей і тварин є порушення взаємодії організму і навколишнього середовища. Щороку планета втрачає десятки видів тварин, які заносяться в Червону книгу екологічної катастрофи. Хвора Земля плаче, Чорнобильські дзвони б’ють на сполох і закликають нас схаменутися.

Пригадується пророцтво великого Кобзаря: “Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде”.

Розповідь учня про види забруднення з використанням таблиці 1.

^ Завдання керівника групи «Екологи» для інших груп

 • Яким чином можна припинити інтенсивне забруднення навколишнього середовища?

Таблиця 1

Класифікація забруднення

За типом
походження

 • механічне (попіл, пил, пуста порода, побутові

 • залишки, шлаки, некондиційні будматеріали

 • тощо);

 • фізичне (радіація, шум, вібрація, теплова

 • енергія);

 • хімічне (різноманітні хімічні сполуки, важкі

 • метали);

 • біологічне (бактерії, віруси та інше)

За часом взаємодії

з довкіллям

 • стійке (те, яке впливає постійно);

 • середньостійке;

 • нестійке

За характером впливу на довкілля

 • пряме;

 • непряме

За характером

надходження в

навколишнє

середовище

 • аварійне;

 • аварійно-випадкове;

 • випадкове;

 • навмиснеб) виступ лідера групи “Антропоекологи”

Завдання

 1. Описати головні завдання антропоекологів.

 2. Як впливає такий вид забруднення, як моральність, на здоров’я людини.

 3. Яких плодів ми чекаємо від своїх вчинків?

Виступ.

Екологія людини (антропоекологія) відносно нова галузь екології, є частиною екології соціальної, вивчає взаємодію людини як біосоціальної істоти з навколишнім середовищем. Одним з головних завдань цієї науки є встановлення закономірностей спрямованого опанування і перетворення різних ландшафтів під впливом соціальної діяльності людини та визначення стану здоров’я людей у процесі такого опанування. Проблема людина-середовище визнана проблемою віку. Вирішення її спрямоване на те, щоб наперед точно визначити, чим загрожує здоров’ю людини подальше втручання в навколишнє середовище. Усі проблеми, пов’язані з виникненням захворювань внаслідок забруднення навколишнього середовища, називають антропоекологічними.

Поняття “здоров’я людини” багатоаспектне. Воно охоплює її стан і відчуття повного фізичного, психологічного та соціального комфорту. Збереження здоров’я людини нині є глобальною проблемою. Сьогодні екологи світу виділяють ще один вид забруднення – соціально-психологічне, або моральне. Моральність криється в повсякденному бутті людини, в її буденних вчинках, несвідомих діях, відчуттях.

Основою небезпеки для природи є невігластво людей, їхня черствість, байдужість, споживацьке ставлення до довкілля. Неробство, алкоголізм, наркоманія, обжерливість, статева розбещеність – ось по суті, головні козирі в колоді карт, якими керується людина. Без багатьох речей, таких як предмети розкоші, так звані престижні речі, різноманітні види зброї, індустрії розваг, людина спокійно могла б обійтися. Але… Навіть люди науки нерідко мислять неекологічно. Енріко Фермі, один з творців атомної бомби, на запитання журналістів після Хіросіми, як співвідноситься його робота над бомбою з совістю відповів: “До чого тут совість? Це просто хороша фізика!”

Настане час, коли людина схаменеться. І повернеться до природи обличчям, схилить свою голову, щоб таки покаятися. Адже вона щодня, щохвилини чинить, можливо і несвідомо, якесь нелюдське зло. А тим самим поступово знищує свою душу, тобто саму себе. І чи може тоді природа пробачити людині заподіяне нею лихо? Та й чи буде кого пробачати?

Уже сьогодні ми пожинаємо плоди своїх вчинків. Унаслідок несприятливих умов життя більшості населення України зростають захворюваність і смертність, підвищується інвалідність. Це, у свою чергу, призвело до того, що кількість населення нашої країни за останні десять років минулого століття скоротилася на 2511200 осіб. Задумайтеся. За роки незалежності в Україні прийнято низку стратегічних державних і національних програм, спрямованих на збереження і поліпшення здоров’я громадян. Серед них Національні програми “Діти України”, “Репродуктивне здоров’я 2001–2005”. Їх мета – забезпечення політичної, соціальної, економічної бази для впровадження заходів, спрямованих на покращення демографічної ситуації в країні.

Завдання керівника групи “Антропоекологи” для інших груп

  - Які причини впливають на кількість населення нашої країни?

в) виступ лідера групи “Хіміки”


Завдання

 1. Дати класифікацію хімічного забруднення.

 2. Описати хімічне забруднення довкілля: води, повітря, ґрунту.

Виступ. Хімічне забруднення природи негативно впливає на життєдіяльність живих організмів і, передусім, на здоров’я людини. Знання причин і закономірностей цього впливу дає змогу запобігти можливим негативним процесам, які спричиняють хвороби або й загибель живих організмів.

^ Класифікація хімічного забруднення (робота із схемою)

^ Хімічне забрудненнянеорганічне
органічне
галогени,

добрива
пил, гази
окси-ди
органічні розчинники
пести-циди
полімерні матеріали

Хімічні забрудники води токсично діють на людину при потраплянні в травний канал. Крім того, вони можуть накопичуватись у водних екосистемах внаслідок так званого кумулятивного ефекту, що полягає в прогресуючому збільшенні вмісту шкідливих сполук у кожній черговій ланці живлення. Наприклад, за повідомленнями в пресі, балтійська тріска інколи містить їх до 300 мг на 1 кг маси. Це означає, що після вживання 5-8 таких рибин в організм потрапляє, наприклад, стільки ртуті, скільки її міститься в медичному термометрі.

ґрунт, як ви вже знаєте, може бути забруднений промисловими відходами, пестицидами, добривами в разі надмірного їх внесення. Особливо небезпечним є вміст у ньому важких металів, сірки, нафтопродуктів, радіонуклідів, патогенних організмів.

Забруднене повітря шкідливо впливає на організм людини, завдає збитків суспільному господарству. Цей вплив виявляється в тому, що забруднювальні речовини під час дихання разом з повітрям потрапляють в організм, зумовлюючи отруєння та різні захворювання. З отруйних речовин, що можуть міститися в повітрі, найшкідливішими є чадний газ, метан, оксиди сірки, азоту, сполуки фтору, свинцю. Так, чадний газ СО легко сполучається в організмі з гемоглобіном крові, перешкоджає проникненню кисню в клітини, спричиняє тяжкі отруєння.

Завдання керівника групи “Хіміки” для інших груп

  - Як впливає промисловість на навколишнє середовище?

а) виступ лідера групи “Фізики”

Завдання

 1. Що таке шумове забруднення?

 2. Розкажіть про вібраційне та електромагнітне забруднення атмосфери.

Виступ. Шум – одна з форм фізичного забруднення, до якого людина не може адаптуватися. Вона завжди жила у світі звуків. Для всіх живих організмів, у тому числі й людини, звук є одним із впливів довкілля. Шум – постійне побічне явище науково-технічного прогресу. Він негативно впливає на центральну нервову систему, заважає працювати й відпочивати. Шум, як і звук, утворюється внаслідок механічного коливання часточок різної фізичної природи.

Шум став патологічним явищем у великих містах. Залежно від сили й частоти шум може викликати головний біль, нервові, серцеві, мозкові порушення. Зафіксовано також функціональні зміни в організмі під впливом шуму: підвищення кров’яного тиску, порушення функції щитовидної залози, зміни активності мозку. Отже, шум – це підступний ворог, його вплив на організм здійснюється непомітно і поступово. Головне, що організм не може адаптуватися до його дії.

Вібрації – це тремтіння або струси всього тіла чи окремих його частин під час різних робіт. Тривалі вібрації завдають великої шкоди організму – від сильної втоми до так званої “вібраційної хвороби” шахтопрохідників, струсу мозку, розриву тканини, порушення серцевої діяльності, нервової системи тощо.

Інтенсивний розвиток електроніки та радіотехніки викликає забруднення природного середовища електромагнітними випромінюваннями (полями). Головними їх джерелами є радіо-, телевізійні й радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач, електротранспорт, трансформаторні станції.

Завдання керівника групи “Фізики” для інших груп

  - Чи можемо ми призупинити вібраційний вплив на організм людини?

а) виступ лідера групи “Біохіміки”

Завдання

 1. Розкрити поняття радіоактивне забруднення.

 2. Охарактеризувати джерела радіації.

 3. Як впливає радіація на організм людини?

Виступ. Люди зазнають зовнішнього і внутрішнього опромінення. Зовнішнє зумовлене переважно гамма і бета-опроміненням, яке діє через шкіру. Внутрішнє опромінення зумовлене тими радіонуклідами, які потрапляють в організм з продуктами харчування, водою, а також тими, які вже потрапили в організм і осіли в кістках, м’язах, на поверхні внутрішніх органів. Доза внутрішнього опромінення великою мірою залежить від шляху, яким радіонукліди потрапили в організм людини.

^ Джерела радіації (робота зі схемою)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Рекомендовано Міністерством освіта І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Ne 4/18-г-1111...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228 від 30. 05. 2008 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №4/18-г-1228...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: „Новий Світ 2000, 2004. 296 с
А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак Екологія: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
М 17 Загальна психологія: Навчальний посібник. — Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр навчальної літератури»,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14J 18. 2-391 від 04. 03. 04)
Стилістика англійської мови І дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. Вінниця: нова книга, 2004. 240 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: "Академвидав", 2006. 456 с
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов